Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2020. szeptember 28., 17.27

Egyházaink hírei

2008. augusztus 09., 12.00 Szombat
Arad


Nagyboldogasszony megünneplése
A máriaradnai bazilika ünnepi miserendje
Augusztus 15. Mária mennybevétele – régi magyar nevén Nagyboldogasszony – ünnepe. A máriaradnai kegytemplomban bemutatott szentmisék rendje a következő:
Augusztus 14., csütörtök: 17 órakor magyar nyelvű szentmise; 18 órakor  horvát nyelvű szentmise; 19 órakor román nyelvű szentmise; 20 órakor Rózsafüzér-ájtatosság magyar, román, német és horvát nyelven, ezt követően gyertyás körmenet a kegykép másolatával.
Augusztus 15., péntek: 7 órakor horvát nyelvű szentmise; 8.30 órakor és 9.30 órakor magyar nyelvű szentmise; 11 órakor ünnepi szentmise, bemutatja nm. és ft. Roos Márton temesvári megyés püspök, ezt követően körmenet az Oltáriszentséggel; 13 órakor román nyelvű szentmise; 14 órakor bolgár nyelvű szentmise, 18 órakor görög katolikus szent liturgia.
Augusztus 16., szombat: 11 órakor szlovák nyelvű szentmise a Temes, Bihar és Szilágy megyéből, valamint az ország többi vidékéről érkező zarándokok számára. A szentmisét keresztúti ájtatosság követi.
Augusztus 17., vasárnap: 8 órakor magyar nyelvű szentmise;
10.30 órakor magyar, román és német nyelvű szentmise.
Ugyanaznap celebrálnak templombúcsúi szentmisét Majláthfalván 11, Arad-Mikelakán 18 órai kezdettel.
Az arad-belvárosi katolikus templomban vasárnap 18 órakor kerül sor a Rózsafüzér Társulat titokváltására.
Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján 8 órától német, 10.30 órától plébániai nagymise magyar nyelven, 18 órától román, 19 órától magyar nyelvű szentmise. A templomban Berki Norbert ma köt házasságot Gáll Melindával. Az egyházközségben elhunyt Schmiedt Piroska (77).

Az arad-ségai katolikus templomban Nagyboldogasszony napján 8.30 órakor magyar nyelvű szentmise. Ugyanaznap az egyházközséghez tartozó Tornyán 16, míg jövő vasárnap Szederháton 15 órakor kezdődik a szentmise. Ugyancsak Nagyboldogasszony ünnepén a müncheni Szegény Iskolanővérek Közösségében első fogadalmát teszi le az arad-ségai egyházközségből származó Stanci Anita, szerzetesnevén Maria Carmen nővér. Kérjük a kedves híveket, hogy ezekben a napokban imáikkal támogassák Maria Carmen nővért, hogy fogadalmához hűen, életét egészen Isten és az emberek szolgálatára szentelhesse.
A helybeli templomban Busuioc Eugen Teodor ma köt házasságot Tóth Mónikával.
A pécskai katolikus egyházközségben elhunyt Vas Pál (82).

Templombúcsú Pankotán
Augusztus 17-én, vasárnap 11 órai kezdettel tartják meg a Nagyboldogasszony nevére felszentelt pankotai katolikus templom háromnyelvű búcsúünnepségét, ahova szeretettel várják a híveket.

150 éves a borosjenői katolikus templom
Augusztus 17-én, jövő vasárnap 11 órai kezdettel tartják a Szent István nevére 150 évvel ezelőtt felszentelt borosjenői katolikus templom búcsúünnepségét, amelyiken msgr. Roos Márton temesvári megyés püspök románul és németül, msgr. Tempfli József nagyváradi püspök magyarul mond szentbeszédet. Őexcellenciája, Erdő Péter bíboros is elküldi a képviselőjét. A rendkívüli ünnepségre, ahol Szent István-ereklye is jelen lesz, szeretettel várják a híveket.
Az arad-belvárosi református egyházközségben elhunyt Nagy Etelka (83).
A nagyzerindi református imaterembe vasárnap délutánra meghirdetett teadélutánt a településen ugyanabban az időben sorra kerülő festőtábor zárókiállítása miatt elnapolták.
Az arad-belvárosi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 9 órától román, 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartanak. Múlt hétfőtől egy hétig németországi cserkésztáborban tartózkodik az egyházközség 10 fiatalja, akik 2 felnőtt kíséretében utaztak a helyszínre.

100 éves a fazekasvarsándi templom
Augusztus 31-én, vasárnap a 10 órai kezdettel, emléktábla-leleplezéssel egybekötött hálaadó istentiszteletet tartanak Fazekasvarsándon az evangélikus-lutheránus templom fennállásának 100. évfordulója alkalmából. A kultúrotthonban elköltött közös ebédet követően a templomban ünnepi műsor következik, amelyiken Kovács Attila teológiai tanár, orgonaművész orgonál, szavalatok hangzanak el, fellép a helybeli egyházi ifjúsági kórus. A szünetekben a parókián megtekinthetők lesznek Brittich Erzsébet grafikái, festményei, pácrajzai, megvásárolható lesz az általa a templomról készített emléklap. Megtekinthető lesz továbbá a helybeli kézműves csoport által készített dísztárgyak eladással egybekötött kiállítása; a művészi igénnyel elkészített mézeskalácsok és szalmadíszek kiállítása. Az emlékünnepség a kultúrotthonban díszvacsorával zárul. A templom fennállásának 50 éves évfordulójának a megünneplésére is felkészültek annak idején, csakhogy a község akkori vezetése tífuszjárványra hivatkozva megakadályozta az ünnepet.

Evangélikus gyermekek nyaralása Kladován
A Mosóczy-telepi református egyházközség kladovai nyári táborában tartózkodik július 21-étől augusztus 9-éig felváltva a simonyifalvi evangélikus-lutheránus szórványgyülekezet ifjúsága. Előbb az ifjak, utána a gyermekek, végül a tinik tölthettek egy-egy hetet a kladovai táborban Deák Bálint evangélikus-lutheránus szórványlelkész és feleségének a vezetésével.
Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben a vasárnap délutáni istentiszteleten afrikai missziós útjáról tart előadást Orbán Attila misszionárius lelkész.

Meghívó fiataloknak
Ha szeretnéd igazán megismerni önmagad, megtalálni a hivatásodat, lelki segítséget szeretnél az életben való elinduláshoz, szeretettel várunk. A Szent Kereszt Testvérei és a ferences rendi apácák augusztus 20. és 24. között lelkigyakorlatot tartanak a temesvári Isteni Irgalmasság Házában, a Memorandului utca 84. szám alatt. A programban csoportos megbeszélések és egyéni lelki gondozás, elmélkedések és gyakorlati foglalkozások, szentmise és szentségimádás, közös ima és tanácsok az egyéni imához, hittárgyú videofilmek szerepelnek. Beiratkozni augusztus 15-éig lehet a következő címen: Ferences Rendi Nővérek CFSF, str. Cozia, nr. 55., 00580 Timişoara, vagy e-mailen: francisca netm@idilis.ro . Információkért hívható telefonszámok 0256-487743, 0256-492-059, 0724-723-624. A részvétel ingyenes, akinek van lehetősége, adakozhat. Nagy távolságról Temesvárra utazók számára a szervezők tudnak szponzorokat ajánlani.
Ghica Tímea

Fehér

A nagyenyedi református egyházközségben ma, szombaton 12 órakor Popa Vasile Romul és Varró Erika, 13 órakor Chapero Ramos Armando és Szőcs Annamária, 18.30-kor Tóth Szilárd és Lovász Emőke házassági szent szövetséget kötnek.

Hunyad

A dévai belvárosi római katolikus egyházközségben jövő pénteken délután 6 órától tartják a templombúcsút.
A dévai csángótelepi római katolikus egyházközségben holnap lesz Daradics Adrian Antoniu keresztelője. Szombaton fogad örök hűséget egymásnak Both Lóránt és Tinka Annamária, illetve Szemczuk Ferenc és Arsene Andrea. Csütörtökön kísérték utolsó földi útjára Székely Erzsébetet (86).
A vajdahunyadi római katolikus egyházközségben szombaton keresztelik Szabó Malvina Alessiát, valamint Bumbu Andrea Iasminát, vasárnap pedig Stan Denisa Arianát. Az egyházközségben szerdán kísérték utolsó földi útjára Man Évát (44).
A rákosdi református egyházközségben szombaton fogad örök hűséget egymásnak Dán Gábor és Kara Annamária.
A petrozsényi római katolikus egyházközségben csütörtökön búcsúztatták Floriţă Gabriela Clarát (6), valamint Pokol Rozáliát (88). Szombaton kísérik utolsó földi útjára Kelemen Takács Sándort (52).
A lupény-vulkáni unitárius egyházközségből, illetve a dévai és vajdahunyadi leányegyházközségekből 20-an vesznek részt a szombaton, Szelykefürdőn tizedik alkalommal megrendezett unitárius világtalálkozón.

Temes

Újszentesen lezárul a főpásztori látogatás
Vasárnap, augusztus 10-én a 10 órakor kezdődő ünnepélyes szentmise keretében lezárul nm. és ft. Roos Márton megyés püspök látogatása az újszentesi plébánián. A vizitáció keretében a Főpásztor találkozott a helyi, valamint a plébániához tartozó filiák római katolikus és más vallásfelekezetű közösségeivel, a testvéregyházak lelkipásztoraival, és felkereste a közigazgatási intézményeket.

Zarándoklat Máriacsiklovára
Mária mennybevétele – Nagyboldogasszony – ünnepe alkalmával augusztus 14-én és 15-én egyházmegyénk cseh nemzetiségű közösségei zarándokolnak a máriacsiklovai kegytemplomhoz. A szentmisék rendje a következő:
Augusztus 14., csütörtök: 18 órakor cseh, román és német nyelvű szentmise;
Augusztus 15., péntek: 6 órakor cseh nyelvű szentmise; 9 órakor magyar, román és német nyelvű szentmise, celebrálja ft. Fechetă Virgil oraviczabányai plébános.
A nagyszentmiklósi római katolikus templomban megkeresztelték Vlad Diana Patriciát. Házasságot kötött Galambos Zoltán Péter és Botea Crina Alina.
A gátaljai római katolikus egyházközségben elhalálozott Pelyhe József (79), Pénzes Rozália (58).
Az újszentesi római katolikus templomban házasságot kötött Lukács Zsolt és Káfony Mónika, Sipos Márk Endre és Szél Gyöngyi.
A nagycsanádi római katolikus egyházközségben elhalálozott Mihelesz József (54).
Az igazfalvi református egyházközségben elhalálozott Pénzes Etelka (74).

Temesvár
A belvárosi református templomban megkeresztelték Bujdosó Beatrix Izabellát.
Az egyházközségben elhalálozott Kussy Ilona (78).
A belvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Nagy Julianna (84).
Az erzsébetvárosi római katolikus templomban házasságot kötött Kálmán Attila és István Ágnes, Mâţu Cristian és Lupescu Daniela.
A józsefvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Kovács Laurenţiu Cătălin Andreit, Amiszics Eduárd Attilát.
A gyárvárosi Millenniumi templomban megkeresztelték Paţachia Raul Nicolaét, Bejan Nicholast. Házasságot kötött Mészáros István és Orgonás Andrea, Bejan Cristian Bogdan és Ciubotaru Andreea Mona, Raffai Adorján és Prodea Lavinia Eugenia, Micu Mihai és Ciocan Mirela.
Az egyházközségben elhalálozott Földi József (67), Buduca Jolán Rozália (70), Gellért Aladár (92).
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu