Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. szeptember 22., 14.20

Egyházaink hírei

2013. április 06., 07.00 Szombat

Arad

Az arad-belvárosi katolikus templombanáprilis 8-án, hétfőn, Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén 7.30 órától magyar, 17 órától magyar, 18 órától román nyelvű szentmisét celebrálnak. A templomban április 9-én, kedden 10 órakor kezdődő szentmisére várják a híveket. A szertartás után veszi kezdetét az esperesi gyűlés.

Az arad-ségai katolikus egyházközségbenelhunyt Kovács Ferenc (78).

A pécskai katolikus egyházközségbenelhunyt Horváth István (82).

Az arad-belvárosi református gyülekezetbenelhunyt Györki Gyula (92).

Az aradi evangélikus-lutheránus imaterembenvasárnap 10 órától úrvacsorás istentiszteletet tartanak.

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetbenma 11 órától vallásóra gyermekeknek, 17 órától ifjúsági bibliaóra. Vasárnap Simonyifalván 10, Szapáryligeten 15 órakor kezdődik az istentisztelet.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet reggeli imaóráján Kiss József és Csapó Mátyás szólják az imaórai igét, majd a délelőtti igehirdetés után a gyülekezet közössége úrvacsorához járul.

Az esti istentiszteleten „Szentek legyetek teljes életetekben” címmel hangzik el igehirdetés Simon András lelkipásztor részéről. Az egyéb szolgálatokat Kulcsár Barna vezeti.

 

Hunyad

A petrozsényi római katolikus egyházközségben az elmúlt héten temették a 78 éves korában elhunyt Nikó annát, a 62 éves korában elhunyt Kádár Jánost és a 61 éves Ciupadea Mariust.

A lupényi református egyházközségbentegnap temették a 83 éves korában elhunyt Berger Ottót. 

A szászvárosi református egyházközségbenvasárnap délben temetik Hegedűs Éva presbitert. A vasárnapi istentisztelet reggel 10 órakor kezdődik.


Krassó-Szörény

A Resicabányai Havas Boldogasszony Plébániánvasárnap, április 7-én, a 17:30 órai szentmise családszentmise lesz, amelyet családtalálkozó követ a plébánián.

Hétfőn, április 8-án Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. A szentmisék a következő program szerint lesznek: 9 órakor magyar nyelven, 10 órakor német nyelven és 17:30-kor román nyelven.

Hétfőtől péntekig ifjúsági tábort szerveznünk Temesfőn a 12–18 éves fiatalok számára.

Pénteken keresztelési felkészítő lesz a szülők és keresztszülők számára.

Szombaton, április 13-án egyházmegyei zarándoklatot tartunk a temesvári Székesegyházhoz. A szentmise 11 órakor kezdődik.

Jövő vasárnap, a 12:30 órai szentmise keretében Nespolini Maria Susanna keresztelője lesz.

Jövő vasárnap, 18:15-kor a felnőttek koordináló csoportjai számára lesz találkozó, ahová ez alkalommal az egyháztanácsot is meghívjuk.

Pál József-Csaba

főesperes-plébános

 

Temes

Gyermekklub

Április 6-án, szombaton, 10–13 óra között a temesvár-belvárosi templom gyülekezeti termében gyermekklubot tartanak. Az áhítat után a szülőknek és nagyszülőknek alkalmuk lesz a gyermeknevelés kérdéseiről beszélni.

A lugosi római katolikus templombanmegkeresztelték Halinger Arturt, Halinger Noat.

Az egyházközségben elhalálozott Ianoşel Maria (82) Stanciu Ana (84).

A zsombolyai római katolikus egyházközségbenelhalálozott Stan Ion (60), Sajó Ilona (30), Tirjung Erzsébet (91), Zappe Walter.

A nagyszentmiklósi római katolikus egyházközségbenelhalálozott Schulde Helmut (75), Bokor Ilona (64).

Az óteleki római katolikus egyházközségbenelhalálozott Buzás Ágoston (87).

 

Temesvár

A józsefvárosi római katolikus templombanmegkeresztelték Gáll David Mihályt. Házasságot kötött Gáll Zoltán Mihály és Ştefan Mihaela.

Az újkissodai római katolikus templombanmegkeresztelték Balalean Maya Emiliát, Ambrus Sofiát.

Az egyházközségben elhalálozott Pelits Ioan (84), Schneider Ludovic (84).

A szabadfalui római katolikus templombanvasárnap a 9.30 órakor kezdődő szentmisén a tiroli Amadea ifjúsági csoport énekel.

Az egyházközségben elhalálozott Illyés András (51), Becker Matei (66).

A belvárosi református templombanmegkeresztelték Fülöp Emmát, Balla Erik Nicolast.

Az egyházközségben elhalálozott Ravasz György (86).

A baptista imaházban vasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással. 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu