Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2020. szeptember 25., 18.24

Egyházaink hírei

2008. augusztus 16., 07.00 Szombat
Arad
150 éves a borosjenői katolikus templom

Augusztus 17-én, vasárnap 11 órai kezdettel tartják a Szent István nevére 150 évvel ezelőtt felszentelt borosjenői katolikus templom búcsúünnepségét, amelyiken msgr. Roos Márton temesvári megyés püspök románul és németül, msgr. Tempfli József nagyváradi püspök magyarul mond szentbeszédet. Őexcellenciája, Erdő Péter bíboros is elküldi a képviselőjét. A rendkívüli ünnepségre, ahol Szent István-ereklye is jelen lesz, szeretettel várják a híveket.

Templombúcsú Pankotán
Augusztus 17-én, vasárnap 11 órai kezdettel tartják meg a Nagyboldogasszony nevére felszentelt pankotai katolikus templom háromnyelvű búcsúünnepségét. Szeretettel várják a híveket.
Az arad-belvárosi katolikus templomban augusztus 20-án, Szent István napján a szentmise 19 órakor kezdődik.

Az arad-ségai katolikus egyházközségben elhunyt László Erzsébet (74).

Az arad-belvárosi református templomban Lunga Krisztián ma 16 órakor köt házasságot Gerán Zsuzsanna Klárával.

Az arad-belvárosi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10.30 órától magyar, 14 órától szlovák nyelvű istentiszteletet tartanak. Az egyházközség fiataljai jövő héten a szegedi ifjakkal Kladován közös táborozáson vesznek részt, ahol kirándulásokat, sportvetélkedőket, kézműves foglalkozásokat szerveznek számukra, a két közösség lelkészeinek a közreműködésével áhítatokon vesznek részt.
Az egyházközségben elhunyt Háj Ádám (83).

100 éves a fazekasvarsándi templom
A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus parókián ma 10.30 órától kézműves foglalkozást szerveznek gyermekeknek, 19 órától ifjúsági bibliaóra. Vasárnap a templomban 11 órakor kezdődik az istentisztelet.

Augusztus 31-én, vasárnap 10 órai kezdettel emléktábla-leleplezéssel egybekötött hálaadó istentiszteletet tartanak az evangélikus-lutheránus templom fennállásának 100. évfordulója alkalmából. A kultúrotthonban elköltött közös ebéd után a templomban ünnepi műsor következik, amelyiken Kovács Attila teológiai tanár, orgonaművész orgonál, szavalatok hangzanak el, fellép az orosházi egyházi ifjúsági kórus. A szünetekben a parókián megtekinthetők lesznek Brittich Erzsébet grafikái, festményei, pácrajzai, megvásárolható lesz az általa a templomról készített emléklap. Megtekinthető lesz továbbá a helybeli kézműves csoport által készített dísztárgyak eladással egybekötött kiállítása; a művészi igénnyel elkészített mézeskalácsok és szalmadíszek kiállítása. Az emlékünnepség a kultúrotthonban díszvacsorával zárul. A templom fennállásának 50 éves évfordulójának megünneplésére is felkészültek annak idején, csakhogy a község akkori vezetése tífuszjárványra hivatkozva megakadályozta az ünnepet.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet ifjúsága a héten érkezett haza a kalotaszegi Kapuson eltöltött táborozásról. Az itt szerzett élményeikről a vasárnapi istentisztelet végén számolnak be. A vasárnap délelőtti istentiszteleten folytatódik az apostolok cselekedeteinek a tanulmányozása. A napi igeszakasz címe: Elég, ha kegyelemmel egyező az életünk. Igét hirdet dr. Vass Gergely lelkipásztor.

Fehér

A nagyenyedi református egyházközségben elhalálozott özv. Tasnádiné Solymosi Borbála (91).

A székelykocsárdi református egyházközség tagjai komlói találkozón vesznek részt, viszonozva a komlói testvérgyülekezet tavalyi látogatását.

Szombaton este 8 órakor a református templomban örök hűséget fogad egymásnak Német Ernő Attila és Giurgiu Adél.

A gyulafehérvári református egyházközség vendége a székesfehérvári Klucsik család tizenegy zenész tagja. Tegnap 12 órakor a szászsebesi evangélikus templomban, ma, szombaton 18 órakor a gyulafehérvári evangélikus templomban lépnek fel, holnap, vasárnap 11 órakor a gyulafehérvári református templomban, délután 4 órakor Gyulafehérváron, a katolikus székesegyházban koncerteznek.
Ma, szombaton örök hűséget esküszik egymásnak Bessenyei Csaba és Sandru Adina.

Hunyad

A szászvárosi református egyházközségben e vasárnapon délután 4 órától lesz az istentisztelet.

A tordosi református leányegyházban vasárnap 10 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás (Újkenyérre), a lozsádi leányegyházban pedig délben 12 órakor kezdődik az istentisztelet, melyet szintén úrvacsoraosztás követ.

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségben az elmúlt héten keresztelték Nagy Adél Máriát.

A vajdahunyadi református egyházközségben tegnap fogadtak örök hűséget egymásnak Marinică Marius és Kinga.

Temes

Folytatódik a főpásztori látogatás
Nm. és ft. Roos Márton megyés püspök augusztus 17-től folytatja a temesvári esperességben megkezdett vizitációját. A Főpásztor ez alkalommal az orczyfalvi plébániát és a hozzá tartozó filiákat – Merczyfalva, Temeskenéz – keresi fel. A helyi közösség lelki gondozását jelenleg ft. Velcov Péter esperes, vingai plébános látja el. A látogatás 19 órakor az orczyfalvi templomban ájtatossággal kezdődik, és két hét múlva, augusztus 31-én zárul.

A Zsombolyai Napok egyházi eseménye
Ma, szombaton 19 órakor a Zsombolyai Napok keretében a városi temetőben megszentelik a régi rendszer idején megrongált, most felújított keresztúti stációt. Az eseményre hazavárják a Zsombolyáról elszármazottakat is.

Alakuló testvérkapcsolat
A szapáryfalvi református egyházközség és a magyarországi Bodvaszilas község között testvérkapcsolat létrejöttén munkálkodik a két település lelkipásztora: nt. Bódis Ferenc, illetve nt. Meleg Attila. Az eseményre a jövő hét végén kerül sor, ugyanis pénteken 58 személy érkezik Szapáryfalvára a bodvaszilasi testvérgyülekezetből. A vendéglátók – reformátusok és katolikusok együtt – gondoskodnak az elszállásolásról és a kellemes, hasznos időtöltésről. Városnézésre indulnak Lugosra, helytörténeti ismertetőt Bódis Ferenc tiszteletes tart, szabadtéri programról a helybeliek, kultúrműsorról a fiatalok gondoskodnak.
Augusztus 24-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteleten nt. Meleg Attila lelkipásztor hirdet igét és a testvérgyülekezet kórusa énekel. A vendéglátás közös ebéddel zárul.
A kétnapos eseményre hazavárják a Szapáryfalváról elszármazottakat és minden érdeklődőt.

A lugosi református egyházközségben elhalálozott Koczkás János (52).

A lugosi római katolikus egyházközségben eltemették Mioc Vasile (80) urnáját.

A zsombolyai római katolikus plébániatemplomban vasárnap 10 órakor ünnepi nagymise lesz, ahol részt vesznek a Zsombolyai Napok rendezvény vendégei.
Az egyházközségben elhalálozott Popa Anton (60).

A buziásfürdői római katolikus templomban megkeresztelték Crista Giulia Mariát.
Az egyházközségben elhalálozott Chelariu Hubov Ecaterina (81).
A nagyszentmiklósi római katolikus templomban házasságot kötött Szloboda Viktor és Török Melinda. Megkeresztelték Epure Paul Sebastiant, Mioc Aurora Cristinát.

A nagycsanádi római katolikus templomban házasságot kötött Petrov Péter és Bursuc Mihaela.

Az újszentesi római katolikus egyházközségben elhalálozott Fekete Mihály (69).

A gátaljai római katolikus templomban megkeresztelték Hegyi Aida Máriát.

Temesvár

Az erzsébetvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Hegyi Marcót.
Az egyházközségben elhalálozott Kanizsai László János (68), Bociort Katalin (77), Puskás Mária (83).

A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Balaci Viorica (52).

A mehalai római katolikus templomban házasságot kötött Peiov Gheorghe és Heim Claudia Eveline, Butnaru Carmel és Zorzonel Mihaela Dana.

A belvárosi református egyházközségben elhalálozott Czudar László (53).

Az evangélikus-lutheránus templomban vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteleten, 11 órakor a vöröscsárdai református imaházban Korodi Levente teológus hirdet igét.
Az egyházközségben elhalálozott Berner Ludovic (73).
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu