Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2020. szeptember 28., 17.31

Egyházaink hírei

2008. augusztus 23., 06.00 Szombat
Arad
Arad-ségai hírek

Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén a müncheni Szegény Iskolanővérek Közösségében tette le első fogadalmát az arad-ségai katolikus egyházközségből származó Stanci Anita, szerzetesi nevén Maria Carmel nővér. Akinek a jelenlétében augusztus 30-án, szombaton 10 órai kezdettel az arad-ségai katolikus templomban háromnyelvű szentmisét celebrálnak. A rendkívüli szertartásra szeretettel várják a híveket.

A helybeli templomban ma keresztelik meg Tapasztó-Gujdár Pétert, Vasiu Eduárdot, Marinkovits Beatricét és Ciobanu Bianca Patriciát.
Az egyházközségben elhunyt Kiss András (82) és Ciobotaru Mihai (53).

A pécskai katolikus egyházközségben elhunyt Maczei Erzsébet (95).

A kisiratosi katolikus templomban vasárnap 11 órakor kezdődő szentmisét a 18. életévüket betöltött fiataloknak ajánlják fel.

A simonyifalvi katolikus templomban augusztus 30-án, jövő szombaton Mészár Zsolt házasságot köt Pintér Ildikóval.
Az egyházközségben elhunyt Futó János (75).

A lippai katolikus egyházközséghez tartozó Hidegkúton (Zăbrani) ma 17 órakor köt házasságot Ciprian Mita Carla Guttival.

Az arad-belvárosi református gyülekezetben jövő héten bűnbánati imahetet tartanak, mely alkalomból az istentiszteletek naponta 18 órakor kezdődnek. Jövő vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteleten úrvacsoraosztás lesz új kenyérre.
Elhunyt Wild Aranka (87).

Július 21-e és augusztus 15-e között a Mosóczy-telepi református egyházközség kladovai nyári táborában közel 400 fiatal fordult meg. Előbb ifjúsági, utána gyermek-, befejezésként tini-tábort szerveztek gazdag, változatos programmal, több mint 20 lelkipásztor és teológus közreműködésével. Ugyanakkor Orbán Attila misszionárius lelkész afrikai útjáról, míg dr. Vajda Sándor Krisztus kereszthalálának orvosi vetületeiről tartott előadást. A 4 szobával, konyhával, fürdővel ellátott nyaralón kívül, a többség sátrakban volt elszállásolva, naponta 3 előadást hallgattak meg, a vallásos nevelés mellett rengeteg szórakoztató programot szerveztek számukra. A nyári táborban legutóbb a gyülekezet tagjai holland barátokkal tartózkodtak egy hétig.

A nagyzeréndi református templomban ma 17 órakor köt házasságot Kiss Gábor Gál Csillával.

100 éves a fazekasvarsándi templom
A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus parókián ma 10.30 órától kézműves foglalkozást szerveznek gyermekeknek, 19 órától ifjúsági bibliaóra. Vasárnap a templomban 11 órakor kezdődik az istentisztelet.

Augusztus 31-én, vasárnap 10 órai kezdettel emléktábla-leleplezéssel egybekötött hálaadó istentiszteletet tartanak az evangélikus-lutheránus templom fennállásának 100. évfordulója alkalmából. A kultúrotthonban elköltött közös ebéd után a templomban ünnepi műsor következik, amelyiken Kovács Attila teológiai tanár, orgonaművész orgonál, szavalatok hangzanak el, fellép az orosházi egyházi ifjúsági kórus. A szünetekben a parókián megtekinthetők lesznek Brittich Erzsébet grafikái, festményei, pácrajzai, megvásárolható lesz az általa a templomról készített emléklap. Megtekinthető majd továbbá a helybeli kézműves csoport által készített dísztárgyak eladással egybekötött kiállítása; a művészi igénnyel elkészített mézeskalácsok és szalmadíszek kiállítása. Az emlékünnepség a kultúrotthonban díszvacsorával zárul. A templom fennállásának 50 éves évfordulójának megünneplésére is felkészültek annak idején, csakhogy a község akkori vezetése tífuszjárványra hivatkozva megakadályozta az ünnepet.

Fehér
A nagyenyedi református egyházközségben szombaton 13 órakor örök hűséget esküsznek egymásnak Mán Emilia Melinda és Crişan Liviu Lucian.
Elhunyt Szabó János (64 éves).

A nagyenyedi unitárius egyházközségben szombaton 11.30-kor örök hűséget esküsznek egymásnak Horváth Enikő és Dileo Giovanni.

A gyulafehérvári református egyházközségben szombaton 19 órától örök hűséget esküsznek egymásnak Pataki Róbert és Polgár Bianca Diána.

A torockószentgyörgyi unitárius egyházközség vendégül látja az amerikai testvérgyülekezet tagjait vasárnap 11 órakor, közös istentisztelet tartanak.

Hunyad
A petrozsényi római katolikus egyházközségben az elmúlt héten temették a 47 éves Munegas Robertet és a 6 hetes Sârb Alexandru Cătălint. Augusztus 16-án fogadott örök hűséget egymásnak a 26 éves Sabău Anton és a 24 éves Mate Ana-Maria.

A vulkáni római katolikus egyházközségben augusztus 15-én tartotta első miséjét az újonnan kinevezett plébános, a  Nagyszebenből érkezett Voiculescu Cristian.

A piski római katolikus egyházközségben Szent István napja alkalmából vasárnap délben 12 órakor tartanak búcsúünnepet. Este hat órától orgonakoncertre kerül sor a templomban.

Temes
Lelkigyakorlat Temesváron
A temesvári Isteni irgalom háza palliatív hospice központ székhelyén (Memorandului utca 82.) augusztus 20–24. között a Szent Keresztről nevezett Testvérek és a Szent Ferenc Leányai kongregáció temesvári képviselői lelkigyakorlatot szerveztek a fiataloknak. A programban elmélkedések, különböző műhelyek, kollokviumok, lelki beszélgetés és tanácsadás, közös és egyéni ima, szentmise szerepelt. A lelkigyakorlaton 20 fiatal vett részt Temesvárról, valamint az ország más egyházmegyéiből. 

Folytatódik a főpásztori látogatás
Nm. és ft. Roos Márton megyés püspök augusztus 24–31. között folytatja az orczyfalvi plébánián megkezdett vizitációját. Ott-tartózkodása alatt a Főpásztor felkeresi a merczyfalvi, a hodonyi és a temeskenézi egyházközség római katolikus és a más vallásfelekezetekhez tartozó közösségeit, a különböző közigazgatási intézményeket. Nm. és ft. Roos Márton megyés püspököt útjára elkíséri ft. Velcov Péter esperes, vingai plébános. A vizitáció augusztus 31-én, vasárnap szentmisével zárul a helyi templomban.

A temesvár-belvárosi református gyülekezetben augusztus 24-én, vasárnap délelőtt 9 órától lesz úrvacsorával egybekötött istentisztelet új kenyér ünnepére.

Ezen a héten minden délután 18 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak. A szervezők szeretettel hívnak és várnak mindenkit.

A vingai és a temeskenézi templom megáldása
Az elmúlt hónapokban befejeződött a vingai és a temeskenézi római katolikus templom felújítása. A vingai templom esetében az átfogó belső és külső tatarozási munkálatokhoz, valamint az orgona felújításához a Temesvári Püspökség, és állami támogatásból a helyi tanács járult hozzá. A felújítást ft. Velcov Péter esperes, helyi plébános irányította. A templom ünnepélyes megáldására augusztus 23-án, szombaton 11 órakor kerül sor.
A temeskenézi templom felújítása ft. Kapor János koordinálásával folyt, a munkálatokhoz szükséges anyagiak jelentős részben külföldi segélyszervezetektől származnak. Ehhez járult hozzá a Temesvári Püspökség támogatása. A felújított templom megáldása augusztus 24-én, vasárnap 10 órakor ünnepélyes liturgia keretében történik. Mindkét szentmisét nm. és ft. Roos Márton megyés püspök mutatja be.

Alakuló testvérkapcsolat
A szapáryfalvi református egyházközség és a magyarországi Bodvaszilas község közötti testvérkapcsolat létrejöttén munkálkodik a két település lelkipásztora: nt. Bódis Ferenc, illetve nt. Meleg Attila. Az eseményre a jövő hét végén kerül sor, ugyanis pénteken 58 személy érkezik Szapáryfalvára a bodvaszilasi testvérgyülekezetből. A vendéglátók – reformátusok és katolikusok együtt – gondoskodnak az elszállásolásról és a kellemes, hasznos időtöltésről. Városnézésre indulnak Lugosra, helytörténeti ismertetőt Bódis Ferenc tiszteletes tart, szabadtéri programról a helybeliek, kultúrműsorról a fiatalok gondoskodnak.
Augusztus 24-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteleten nt. Meleg Attila lelkipásztor hirdet igét és a testvérgyülekezet kórusa énekel. A vendéglátás közös ebéddel zárul.
A kétnapos eseményre hazavárják a Szapáryfalváról elszármazottakat és minden érdeklődőt.

A lugosi római katolikus templomban házasságot kötött Alafi László Cosmin és Bodă Daniela Alina. Megkeresztelték Civic Cezar Adriant.
Az egyházközségben elhalálozott Hanzel Károly Adolf (78), Bognár József (54), Széli József (93).

A dettai római katolikus templomban megkeresztelték Teodoru Rosalinda Danielát.

A nagyszentmiklósi római katolikus egyházközségben elhalálozott Văcian Gheorghe Iosif (72).

Az újszentesi római katolikus egyházközségben elhalálozott Csendes Katalin (64).

A végvári római katolikus imaházban házasságot kötött Borsos Levente és Szabó Imola.

A végvári református egyházközségben elhalálozott Nagy Mária (56).

Az újmosnicai református egyházközségben elhalálozott Pilcz Jenő (64).

Temesvár
A temesvár-belvárosi református templomban vasárnap 9 órától istentisztelet úrvacsoraosztással, az új kenyér ünnepe tiszteletére.

Házasságot kötött Lorenzetti Paulo és Gergely Gyöngyvér.
A gyárvárosi Millenniumi templomban házasságot kötött Santaca Giancarlo és Borbeanu Silvia, Szász Endre és Lesni Andreea, Şuşman Gheorghe és Atanas Florina Anca, Ilia Gerhard és Pârlog Raluca Liliana, Molnár Ovidiu és Calara Alina, Fuss Andreas és Boldiş Laura Cristina, Hiticaş Ioan és Moldovan Luisa. Megkeresztelték Bejan Nicolast, Roşianu Florin Adriant, Kiss István Eduárdot, Scholl Klaudiát.

A belvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Kovács Mária (80).

A mehalai római katolikus templomban megkeresztelték Răducu Beatrix Adrianát.

A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Uliczay Johann (94).

Az újkissodai római katolikus egyházközségben elhalálozott Albert Ferenc (60), Hudecz Rozália (78), eltemették András Christine (82) urnáját.

A temesvári baptista gyülekezet az elmúlt héten 30 tagú küldöttséget látott vendégül a hajdúböszörményi baptista testvérgyülekezetből. Az istentiszteleten Dániel Zalán lelkipásztor hirdetett igét, közreműködött a testvérgyülekezet énekkara és fúvószenekara.
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu