Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2020. szeptember 28., 19.02

Egyházaink hírei

2013. szeptember 07., 07.00 Szombat

Arad

Ünnepi miserend a máriaradnai Bazilikában

Szeptember 8-a a Szűzanya születésének ünnepe, Kisboldogasszony napja. Ez alkalomból a máriaradnai kegytemplom miserendje a következő:

Szeptember 7., szombat

8 óra – a görög katolikus zarándokok bevonulása a kegyhelyre

9 óra – szentmise bolgár nyelven (óbesenyői híveknek)

10 óra – szentmise bolgár nyelven (berestyei híveknek)

11 óra – szentmise bolgár nyelven (vingai híveknek)

12 óra – szentmise magyar nyelven a Bihar megyei zarándokok részvételével

13 óra – görög katolikus szent liturgia

14 óra – keresztúti ájtatosság bolgár nyelven

15 óra – görög katolikus keresztúti ájtatosság

17 óra – szentmise magyar nyelven

18 óra – szentmise horvát nyelven, bemutatja Excellenciás Nikola Eterović horvát érsek, a Püspöki Szinódus titkára

19 óra – szentmise román nyelven, bemutatja msgr. Wonerth László ka­no­nok

20 óra – Rózsafüzér ájta­tosság és szentségimádás a kegytemplomban

21.30 – 5 óra között – ima a kegytemplomban

24 óra – szentmise a roma híveknek

Szeptember 8., szombat

7.30 óra – szentmise horvát nyelven, bemutatja Excellenciás Nikola Eterović érsek

9.30 óra – szentmise magyar nyelven

10 óra – görög katolikus liturgia a templom mögötti Mária parkban

11 óra – főpásztori szentmise, bemutatja Excellenciás Nikola Eterović horvát érsek, a Püspöki Szinódus titkára, Excellenciás Böcskei László nagyváradi és Excellenciás Roos Márton temesvári megyés püspök

13.30 óra – szentmise román nyelven

19 óra – szentmise román nyelven.

Az arad-ségai katolikus egyházközséghez tartozó Szederháton szeptember 12-én, csütörtökön 11 órakor kezdődik a Mária nevére felszentelt templom búcsúünnepsége, ahova szeretettel várják az innen elszármazottakat is. Az egyházközséghez tartozó Tornyán szeptember 14-én, szombaton 10.30 órakor kezdődik a Szent kereszt felmagasztalása jegyében felszentelt templom búcsúünnepsége, ahova a helybeli hívek mellett hazavárják az elszármazottakat is. Az aradi templomban Dupta Sergiu Matei házasságot kötött Harnischféger Andreával. Ugyanott megkeresztelték Szatmári Alexandert, Fákó Viktort és Costea Andreit. Az egyházközségben elhunyt Boskics Mihály (68), Kovács Mária (83) és Lorencz Ottó Anton (52).

Az arad-belvárosi katolikus plébánia szeptember 24-én, kedden zarándoklatot szervez a Nagycsanádon sorra kerülő Szent Gellért-napi búcsúünnepségre. Jelentkezőket várnak a plébániairodán, ahol ugyancsak várják az I. szentáldozásra, illetve bérmálásra készülő gyermekeket, fiatalokat az ehhez szükséges hittanórákra való feliratkozásra.

Az arad-gáji katolikus templomban elmarad a vasárnap délelőtti szentmise, mivel ft. Sándor Tivadar plébános celebrálja a máriaradnai kisbazilikában vasárnap 9.30 órakor kezdődő szentmisét. Az arad-gáji templomban vasárnap 19 órakor kezdődik a szentmise.

A pécskai katolikus templomban ma 19 órakor köt házasságot Farkas Ernő, Burdan Laura Dorinával. Ugyanott vasárnap, a 10.30 órakor kezdődő nagymisén megkeresztelik Bercea Lucian Rafaelt. Az egyházközségben elhunyt Kocsik András (83) és Váradi Mária (84).

A zimándújfalui katolikus templomban vasárnap 11.30 órakor kezdődik a Mária-napi ünnepélyes búcsúi szentmise, ahol az ünnepi szónok ft. Groza Dániel, kisjenői katolikus plébános lesz. A szertartásra szeretettel várják a híveket. Zimándújfalun elhunyt Ádám Jenő (85).

A lippai katoliku s egyházközséghez tartozó Szépfalun vasárnap Grec Tiberiu házasságot köt Danttner Karinával.

Temesújfalun (Neudorf) ma, szombaton Lucaci Emanuel házasságot köt Wonerth Annamáriával. A helybeli egyházközségben elhunyt Zsukovski Klára (88).

Az arad-berlvárosi református gyülekezetben elhunyt Mihajlovici Mária (73) és Kiss Rozália (85).

A Mosóczy-telepi református templomban vasárnap 10, illetve 18 órakor kezdődnek az istentiszteletek, közöttük a gyülekezethez tartozó németszentpéteri templomban 15 órakor kezdődő hálaadó istentiszteleten úrvacsorához járulnak a hívek. Az aradi gyülekezetben elhunyt Kutasi Julianna (78).

A Kisperegi Református Egyházközségben az elmúlt héten kísérték utolsó földi útjára Fekete György testvérünket 59 esztendős korában. Az Úr vigasztaló szentlelke legyen a gyászoló és emlékező családdal.

A borossebesi református templomban ma, szombaton 10 órától tartják a templom felszentelésének 200. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi istentiszteletet, ahova ft. Csűry István püspök mellett meghívást kap nt. Módi József aradi esperes, az egyházmegye lelkészei, ft. Stojanovici Péter katolikus plébános, valamint Bognár Levente aradi alpolgármester, RMDSZ megyei elnök, Jankó András, a Kölcsey Egyesület elnöke és Gheorghe Feieş borossebesi polgármester is. Az ünnepi alkalomból szeretnék újra bemutatni Kiss László: Képek és szemelvények Borossebes város történetéből című kötetét is. Az ünnepség szervezői szeretettel várják a híveket.

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Szűcs János és Kürti Elemér szólják az imára buzdító igéket. Ezt követően Máté Zoltán, Székelyföldről érkező vendég igehirdetésére kerül sor.

Az esti összejövetel alkalmával Simon András lelkipásztor Ezékiel könyvének mélyreható gondolatait tárja hallgatói elé.

Ifjúsági szolgálatokra is sor kerül Kulcsár Barna irányításával.

A délután folyamán Vincze Ferenc látogatja meg a pécskai gyülekezetet és szolgál igehirdetéssel.

 

Hunyad

A petrozsényi római katolikus egyházközségbena héten temették az 52 éves korában elhunyt Trifoilă Cristinelt.

Az aniniószai római katolikus egyházközségbenvasárnap tartják a templombúcsút.

A nagyági római katolikus leányegyházban vasárnap délben fél háromkor kezdődik a búcsús szentmise.

A vajdahunyadi unitárius egyházközségben ma délután 6 órakor köt házasságot Kofity Zoltán és Samoilă Anca. Ugyanakkor kerül sor Zoltán nevű kisfiúk megkeresztelésére.

A dévai városi római katolikus egyházközségbena héten temették a 90 éves Gábor Mária Teréziát és a 45 éves Lőrincz Jánost. Ma köt házasságot Horváth János és Mircse Kinga. A 6 órakor kezdődő szertartáson kislányukat is megkeresztelik.

 

Krassó-Szörény

A Resicabányai Havas Boldogasszony Plébánia hírei

·  Hétfőn 17 órára szeretettel várjuk a hitoktatókat, tanügyi kádereket és a fiatalok animátorait egy megbeszélésre, hogy megszervezzük a tanévnyitót.

·  Hétfőn 20 órakor esküvői felkészítőt tartunk.

·  Kedden 19 órakor templomunkban Roșoaga Cristian orgonakoncertet tart, amelyre szeretettel meghívunk mindenkit.

·  Szeptember 13–14-én a temesvári szálvátoriánus kolostorban lelkipásztori napokat tartunk plébániai munkatársaknak, preorátoroknak, hitoktatóknak, kántoroknak és más munkatársaknak, amelyre szeretettel várjuk plébániánk munkatársait is. A találkozó pénteken 17 órakor kezdődik és szombaton az esti misével ér véget. Jelentkezni a plébánián keresztül lehet.

·  Pénteken 18 órakor Mama-baba klubbot tartunk, 19 órától pedig keresztelési felkészítőt szülők és keresztszülők számára.

·  Szombaton, Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén, a szentmisék 7.15-kor és 17.30-kor lesznek.

·  Jövő vasárnap 12 órakor megkereszteljük Șelariu Maiát.

Pál József Csaba, főesperes-plébános

 

Temes

Zarándoklat Máriacsiklovára

Szűz Mária születésének – Kisboldogasszony – ünnepe alkalmával, szeptember 7-én és 8-án a Hegyvidéki Főesperesség plébániáiról zarándokok érkeznek a máriacsiklovai kegytemplomhoz. A zömében cseh nemzetiségű búcsúsok szeptember 7-én, szerdán 18 órakor szentmisén vesznek részt. Kisboldogasszony napján 6 órakor ugyancsak cseh nyelven lesz szentmise.

Templombúcsúk az egyházmegyéban

A temesvár-józsefvárosi római katolikus közösségszeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén tartja a templombúcsút. Ft. Szilvágyi Zsolt helyi plébános meghívására a szentmisét 10 órakor msgr. Kondé Lajos nagyprépost, szeged-belvárosi plébános mutatja be. Ezt követően a jelenlévők közösségi programon vesznek részt.

Az óteleki plébániához tartozó Aurélháza római katolikus templomát Szűz Mária Szent Neve ünnepe (szeptember 12.) alkalmából szentelték fel. A templombúcsút a hagyomány szellemében szeptember második vasárnapján ünnepli a közösség. Idén a szentmisét szeptember 8-án, vasárnap 11 órakor ft. Heinrich József óteleki plébános celebrálja.

A nagycsanádi római katolikus egyházközséghez tartozó Óbében szeptember 8-án ünneplik a templombúcsút. A szentmisét 11 órakor ft. Velcsov Péter nagycsanádi plébános mutatja be.

- Szeptember 14-én, a Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepén tartja a templombúcsút az óteleki római katolikus közösség. Az ünnepi szentmisét 11 órakor celebrálják. Ugyancsak ez ünnep alkalmából szentelték fel a temesvári piarista templomot is. A búcsús szentmisét szeptember 14-én, szombaton délután 6 órai kezdettel mutatják be.

Helyezések az egyházmegyében

Szeptember 1-jei dátummal:

Ft. Laus Nikola püspöki ökonómust irodaigazgatóvá nevezték ki, ugyanakkor betölti eddigi feladatkörét is.

Ft. Varga János eddigi temesvár-gyárvárosi segédlelkész a resicabányai Havas Boldogasszony plébánián ugyancsak káplánként folytatja tevékenységét.

Ft. Lunic Daniel eddigi arad-ségai káplánt temesújfalui plébániai kormányzóvá nevezték ki.

Ft. Drăghia Noviţa újmisés lelkipásztor a szeged-csanádi egyházmegyében folytatja tevékenységét.

Ft. Pozsonyi Daniel újmisés lelkipásztor az arad-ségai egykázközségben segédlelkészi feladatot lát el.

Ft. Sima M. Mihai Milan újmisés lelkipásztor a temesvár-gyárvárosi plébánián segédlelkészként tevékenykedik.

Ft. Sima N. Mihai Milan újmisés lelkipásztor a nagybecskereki egyházmegyében folytatja tevékenységét.

Ft. Toman Zoltán újmisés lelkipásztor a temesvár-belvárosi plébánián tölt be segédlelkészi feladatkört.

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Klein Maria (88).

A dettai római katolikus templomban megkeresztelték Katona Izabellát.

A gyertyámosi római katolikus templomban megkeresztelték Oláh Paul Ştefant.

A nagycsanádi római katolikus egyházközségben elhalálozott Korom Verica (74).

Az óteleki római katolikus egyházközségben elhalálozott Kovács Rozália (83).

A gátaljai római katolikus templomban házasságot kötött Bacivan Emanuel és Brâştea Ecaterina.

 

Temesvár

A belvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Boici Maria (71), Kovács Irén (82).

Az erzsébetvárosi római katolikus templomban házasságot kötött Nusbaum Ştefan és Băbeanu Adriana, Pál Cristian és Sima Alina, Ambrus Róbert és Szűcs Enikő, Uszkai Attila és Gyuricza Adél.

A józsefvárosi római katolikus templomban házasságot kötött Galaţanu Ovidiu Cristian és Sztan Ileana, Avramescu Lucian és Tóth Melita Emese, Stănilă Nicolae Alexandru és Andrée Sandra Astrid. Az egyházközségben elhalálozott Umlauf Ileana (88), Fucht Margareta (93).

A szabadfalui római katolikus templombanmegkeresztelték Szatmári Sindia Mónikát. Házasságot kötött Cherăscu Gabriel és Brădiceanu-Persem Loretta.

A baptista imaházban vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteleten az Evangélium Hangja rádió munkatársai mutatják be szolgálatukat.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu