Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. szeptember 29., 23.47

Egyházaink hírei

2013. szeptember 14., 07.00 Szombat

Arad

Az arad-belvárosi katolikus templomban hétfőn 11 órakor kezdődik a Csiky Gergely Főgimnázium hagyományos, tanévnyitó ökumenikus istentisztelete. A minorita kultúrházban szeptember 20-án, pénteken 18 órától A minoriták Aradon címmel könyvbemutatót és előadást szerveznek. A plébánia szeptember 24-én, kedden zarándoklatot szervez a Nagycsanádon sorra kerülő Szent Gellért-napi búcsúünnepségre. Jelentkezőket várnak a plébániairodán, ahol ugyancsak várják az I. szentáldozásra, illetve bérmálásra készülő gyermekeket, fiatalokat az ehhez szükséges hittanórákra való feliratkozásra.

Az arad-ségai katolikus egyházközséghez tartozó Tornyán ma, szombaton 10.30 órakor kezdődik a Szent kereszt felmagasztalása jegyében felszentelt templom búcsúünnepsége, ahova a helybeli hívek mellett hazavárják az elszármazottakat is. A ségai templomban vasárnap a gyermekeink sikeres tanévéért imádkoznak. A templomban Beke László házasságot kötött Borsos Anikóval. Az egyházközségben elhunyt Prohászka Rozália (72).

Vasárnap a Mária nevére felszentelt újaradi katolikus templomban10 órakor kezdődik az ünnepélyes búcsúi szentmise, a Kerweich, ahova a régi hagyomány szerint, ezúttal is a német líceumban összegyűlt fiatalok a rozmaringcsokor nyomában német népviseletben vonulnak be. A szertartás végén, a plébánia udvarán megtartott fogadás után kezdődik a város utcáin a színes felvonulás, majd kulturális program következik.

A pécskai katolikus templomban ma 17.30 órakor köt házasságot Zellner Félix, Bejan Anitával. Elhunyt Gáspár Rozália (81) és Benkő Ilona (83).

A lippai katolikus egyházközséghez tartozó Szépfalun elhunyt Varga Gyula (75).

A temesújfalui (Neudorf) plébániához tartozó Temesfüvesen szeptember 22-én, vasárnap 12 órakor kezdődő szentmisén megáldják a felújított orgonát, ami az egyházmegye legrégebbi, 1790-ből származó billentyűs hangszere

Az arad-belvárosi református templomban ma 18.30 órakor köt házasságot Szilágyi Róbert Ferenc, Török Noémi Betaricevel.

Az arad-gáji református templomban ma 11 órakor köt házasságot Kovács Imre, Karácsonyi Kingával. Ugyanott, jövő vasárnap 10.30 órától tanévnyitó istentisztelet.

A feketegyarmati református templomban jövő vasárnap 10.30 órakor kezdődik a tanévnyitó istentisztelet.

A Kisperegi Református Egyházközségben a keresztség sákramentumában részesült Szabó János Dániel és Bokor Enikő református szülők Kevin nevű fia. Áldja meg az Úr a kisgyermeket, szüleit és keresztszüleit!

A bélzerindi református templomban vasárnap 11 órakor kezdődik a tanévnyitó istentisztelet, ahol a gyermekek bemutatják szavalatos, énekes ünnepi műsorukat.

A szentleányfalvi református templomban szeptember 21-én, szombaton a falunap nyitórendezvényének számító istentiszteleten Karczagi Sándor nyugalmazott lelkipásztor hirdet igét.

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartanak.

Az arad-belvársi baptista gyülekezet reggeli imaóráján Kiss József és Szűcs Norbert szolgálnak imára buzdító igével, majd Szűcs Ernő igehirdetésére kerül sor. Az esti istentiszteleten folytatódik az Ezékiel próféta könyvének tanulmányozása. Ekkor igét hirdet Simon András lelkipásztor. Az ifjúsági szolgálatokat Horváth Sándor vezeti. A délután folyamán Szűcs János vezetésével ifjúsági csoport látogat a pécskai gyülekezetbe.

 

Hunyad

A petrozsényi római katolikusegyházközségben e héten temették a 74 éves Rus Petrut, illetve e 71 éves Osváth Katalin Editet. Ma kerül sor Lőrinc Zoltán és Miclea Isabela esketésére és kislányuk, Evelyn Eliza megkeresztelésére. Az elmúlt héten keresztelték Sultan Darius Valentint.

A dévai városi római katolikus egyházközségbenaz elmúlt héten temették a 71 éves Buchmann Antoniu Árpádot és a 87 éves Pondichy Mária Antóniát.

A petrozsényi református egyházközségben a héten temették az 54 éves Both Attilát, a 81 éves Fritch Lenkét és a 83 éves Győrfi Ilonát.

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségbenvasárnap, a templom búcsúünnepén délben 12 órakor kezdődik az ünnepi szentmise.

A lupényi református egyházközségben vasárnap délután 4 órakor tanévnyitó istentisztelettel zárul a napokban zajló gyermek-bibliahét, melyen a helyi közösség közel 30 gyermeke vett részt.  

 

Temes

Templombúcsúk az egyházmegyében

– Szeptember 14-én, a Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepén tartja a templombúcsút az óteleki római katolikus közösség. Az ünnepi szentmisét 11 órakor celebrálják. Ez alkalomból kerül sor a Szent Ferenc Alapítvány óteleki gyermekotthonának megáldására is.

– A felszentelésének centenáriumához tavaly elérkezett temesvári piarista templomot ugyancsak a Szent Kereszt Felmagasztalása ünnep alkalmából konszekrálták. A búcsús szentmisét szeptember 14-én, szombaton délután 6 órai kezdettel mutatják be.

– A temesvár-mehalai római katolikus templomot Szűz Mária Szent Neve ünnep alkalmából szentelték fel. A templombúcsút vasárnap, szeptember 15-én ünnepli a helyi közösség. A szentmiséket a vasárnapi miserend szerint (8.30 órakor magyar, 9.45 órakor német, 11 órakor román nyelven) celebrálják.

Tanévnyitó a Gerhardinum Római Katolikus Líceumban

A 2013–2014-es iskolai év megnyitója alkalmából szeptember 16-án, hétfőn 9 órakor a líceum épületében kezdődik a tanévnyitó ünnepség. Ezt követően 11 órai kezdettel a székesegyházban Veni Sancte szentmisén vesz részt a középiskola tanári testülete, a növendékek és az őket elkísérő szülők.

A nagycsanádi római katolikus templombanmegkeresztelték Mészáros Adelina Danielat.

Az egyházközségben elhalálozott Bejan Emilia (88).

A gátaljai római katolikus egyházközségheztartozó temesbökényi templomban megkeresztelték Furik Patrik Jarkot.

A lugosi református templombanházasságot kötött Ciurescu Sebastian Ioan és Gergely Melinda.

 

Temesvár

A belvárosi római katolikus egyházközségbenelhalálozott Radovici Ioan (66), Schuster Remus (42).

A józsefvárosi római katolikus egyházközségbenelhalálozott Popeţ Elisabeta (91), Gál Mátyás (81).

A szabadfalui római katolikus templombanmegkeresztelték Vavra Sebastian Cristiant. Az egyházközséghez tartozó temessági templomban házasságot kötött Halmay Imre József és Viziteu Ramona Alina.

A belvárosi református templombanszeptember 15-én, vasárnap m10 órakor tanévnyitó istentisztelet. Megkeresztelték Szentpéteri Lenkét. Házasságot kötött Moldovan Laurenţiu Codrin Victor és Adorjáni Judit Mária, Szentpéteri Ciprian és Péntek Ágnes.

Az egyházközségben elhalálozott Kovács Géza (81), Barbu (szül. Gardó) Blanka Laura (81). 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu