Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2021. március 05., 18.58

Egyházaink hírei

2013. szeptember 20., 17.26 Péntek

„Mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk szentségben és tisztességben.”

(1 Tim. 2, 1)

 

Arad

 

Az arad-belvárosi katolikus templomban szeptember 24-től, keddtől az esti szentmisék az eddigi 19 óra helyett, 17 órakor kezdődnek. A román nyelvű szentmisék továbbra is 18 órakor kezdődnek. A plébániairodán várják az I. szentáldozásra, illetve bérmálásra készülő gyermekeket, fiatalokat az ehhez szükséges hittanórákra való feliratkozásra.

 

Az arad-ségai katolikus templomban Schmidt István házasságot kötött Vass Tündével. Ugyanott megkeresztelték Csókási Erik Mihályt. Az egyházközségben elhunyt Huszár Erzsébet (73).

 

Az arad-gáji katolikus egyházközséghez tartozó Sofronyán, a Szent Mihály főangyal nevére felszentelt templom búcsúünnepsége szeptember 29-én, vasárnap 13 órakor kezdődik, celebrálja ft. Pozsonyi Dániel Arad-ségai káplán. A szentmisére szeretettel várják a híveket.

 

A kisiratosi katolikus templombanszeptember 29-én, vasárnap 15 órakor kezdődő szentmisét néhai p. Godó Mihály 100. születésnapjának szentelik, celebrálja ft. Sándor Tivadar arad-gáji plébános. A szentmisét követően megkoszorúzzák p. Godó Mihály emlékművét, majd a helybeli temetőben lévő síremléknél is megemlékezést tartanak. Ezt követően a nevét viselő iskolában lévő emléktábláját koszorúzzák meg, majd a sportteremben az iskolások mutatják be a p. Godó Mihály 100. születésnapjára készült műsorukat. A megemlékezés agapével zárul. A kisiratosi templomban már most vasárnap is 15 órakor kezdődik a szentmise.

 

A zimándújfalui katolikus egyházközségben elhunyt Balogh János (72) és Tóth Erzsébet (83)

 

A temesújfalui (Neudorf) plébániához tartozó Temesfüvesen szeptember 22-én, vasárnap 12 órakor kezdődő szentmisén msgr. Johann Dirschl általános helynök megáldja a felújított orgonát, ami az egyházmegye legrégebbi, 1790-ből származó billentyűs hangszere

 

A Mosóczy-telepi reformátusa gyülekezet 35-40 tagja ma, a kladovai táborban csendes napon vesz részt

 

A Kisperegi Református Egyházközségben a keresztség sákramentumában részesült Lehoczky Attila István és Nagy Anikó, Balázs Attila nevű fia. Áldja meg az Úr a kisgyermeket, szüleit és keresztszüleit!

A templomban ma 16 órakor tesznek házassági fogadalmat Isten és a hívek előtt Kiss Norbert és Kovács Renáta.
Isten áldása legyen a megkötendő házasságon.

 

A szentleányfalvi református templomban ma, szombaton a falunap nyitórendezvényének számító istentiszteleten Karczagi Sándor nyugalmazott lelkipásztor hirdet igét.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órakor kezdődik a magyar nyelvű istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet közössége ma a Lippa melletti keresztyén táborban tölt el egy közösségépítő napot. Vasárnap délelőtt a templomban sorra kerülő istentiszteleten a Tesszaloniki levél alapján hirdetnek igét, délután folytatják Ezékiel próféta könyvének a tanulmányozását. Szeptember 29-én, jövő vasárnap a belvárosi gyülekezet nagytermében a Körös-vidéken lévő gyülekezetek híveivel közös, hálaadó istentiszteletet tartanak. Utána szeretetvendégség.

 

Hunyad

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségben ma délután hat órakor köt házasságot Kakucs József és Deák Emilia. Vasárnap reggel 10 órakor ünnepélyes tanévnyitó szentmise lesz. Csütörtökön, este 7 órától, az újraindult Petrozsényi Magyar Estek keretében Maczalik Ernő tart előadást “Isten ajándéka a gyógynövény” címen. Minden érdeklődőt szívesen látnak.

A lupényi unitárius egyházközségben a vasárnap délelőtti istentiszteleten Koppárndi Botond teológiai tanár végzi a szószéki szolgálatot.

A dévai városi római katolikus egyházközségben az elmúlt vasárnap ünnepi szentmisével nyitották meg az új tanévet.

 

Krassó-Szörény

 

A Resicabányai Havas Boldogasszony Plébánia hírei

 

· Szeptember 22-én az esti szentmise tanévnyitó szentmise lesz. Ennek keretében imádkozunk a diákokért, szüleikért, tanügyi káderekért és mindazokért, akik valamilyen módon kapcsolatban vannak az iskolával. A tanévnyitó szentmise után rövid fogadásra várjuk a tanügyi kádereket a plébánia nagytermébe, a diákokat pedig a zeneterembe.

· Hétfőn 20 órakor folytatjuk a jegyes-oktatási kurzust.

·  Kedden 16.30-tól elsőáldozási felkészítőt tartunk, román valamint német nyelven, két különböző csoportban.

·  Kedden 19 órától a nagy csoporttal (18 év fölötti fiatalokkal) ifjúsági óra lesz.

·  Pénteken 15 órától hittanórát tartunk az 1–2. osztályosok számára.

·  Pénteken 18 órától énekpróba lesz gyermekek számára.

·  Pénteken 18 órától keresztelői felkészítő lesz szülők és keresztszülők számára.

·  Szombaton 9.30-tól hittanórát tartunk magyar nyelven, 10.30 órától pedig a IV–V. osztályosok számára román nyelven.

·  Szombaton 18 órakor Negovan Liviu és Beke Sabrina esküvőjére kerül sor. Az esküvő után megkereszteljük Negovan Sascha Ovidiut.

·  Szombaton 18.15-től énekpróba lesz a fiatalok számára.

·  Vasárnap 11 órától a VI–XI. osztályos ifjak számára lesz találkozó.

· Jövő vasárnap, szeptember 29-én az esti szentmise után életige találkozót tartunk.

 

Pál József-Csabafőesperes-plébános

 

Temes

 

 

Templombúcsúk az egyházmegyében

*A temesvár-szabadfalui plébániához tartozó temessági római katolikus templomot Szent Gellért vértanú püspök tiszteletére konszekrálták. A templombúcsút szeptember 21-én, szombaton ünnepli a helyi közösség. A szentmisét 17 órai kezdettel ft. Wonerth László kanonok, temesvár-szabadfalui plébános mutatja be.

* A keglevichházi római katolikus közösség szeptember 22-én, vasárnap ünnepli a templombúcsút. A szentmisét 12 órai kezdettel ft. Velcsov Péter nagycsanádi plébános celebrálja.

* Az újszentesi római katolikus templom védőszentje Szűz Mária, a Rózsefüzér Királynője. A templombúcsút október 6-án, vasárnap 13 órakor ünnepli a helyi közösség. Ft. Máthé Lajos plébános meghívására a szentmisét ft. Kocsik Zoltán spirituális celebrálja.

 

Orgonaszentelés Temesfüvesen

A temesvári egyházmegye egyik legidősebb orgonája a temesfüvesi római katolikus templomban található. A hangszert az utóbbi hónapokban felújították. Az orgona ünnepélyes megáldása szeptember 22-én, vasárnap 12 órakor lesz szentmise keretében a helyi templomban. A liturgiát msgr. Dirschl Johann általános helynök mutatja be.

 

Tematikus szentbeszéd a józsefvárosi templomban

A Hit Éve kapcsán a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban szeptember 22.–november 3. között a vasárnapi szentmisék keretében a tízparancsolathoz fűződő tematikus szentbeszédek hangzanak el az alábbi program szerint:

szeptember 22.: Isten imádása; szeptember 29.: Az Úr napja; október 6.: A szülők tisztelete; október 13.: Az élet védelme; október 20.: Tisztaság és hűség; október 27.: Magántulajdon; november 3.: Igazmondás.

 

Egyházmegyei zarándoklat és ünnepi vesperás

Szent Gellért napjának előestéjén, szeptember 23-án, hétfőn a székesegyházban 17.30 órai kezdettel a temesvári Székeskáptalan tagjainak jelenlétében nm. és ft. Roos Márton megyés püspök ünnepi vesperást tart egyházmegyénk első főpásztora és védőszentje tiszteletére. Szeptember 24-én, kedden a nagycsanádi templomban 11 órai kezdettel celebrálnak szentmisét Szent Gellért vértanú püspök emlékére. A liturgiára a határon túlról is érkez­nek lelkipásztorok és hívek.

 

 

A dettai római katolikus templomban megkeresztelték Bobocică Norbert Józsefet. Az egyházközségben elhalálozott Csáki György (83), Berc Maria (74), Bógyis Pál (55).

A nagyszentmiklósi római katolikus egyházközségben elhalálozott Bokor István (71), Mezei Károly (79), Müller Maria (82).

Az újszentesi római katolikus egyházközségben elhalálozott Dóczi József (75).

A lugosi református templomban megkeresztelték Csutak Róbertet.

 

 

Temesvár

 

A belvárosi római katolikus templomban házasságot kötött Fissore Simone és Cuzma Georgiana.

Az erzsébetvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Katona Elisabeth-et. Házasságot kötött Potter Martin és Borcău Mădălina.Az egyházközségben elhalálozott Kortner Johann (85).

A józsefvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Nistor Rafyn Yustin Raphaelt. Az egyházközségben elhalálozott Matei Iuliana Sofia (79).

A mehalai római katolikus templomban megkeresztelték Pantea Lucat.

Az újkissodai római katolikus templomban megkeresztelték Hodinescu Maia Mariát, Tchiapke-Antal Elise Aytét. Házasságot kötött Petcu Bogdan és Mészáros Andrea, Duma Cătălin és Hack Elisabeta Andreea, Stehlic Venţel és Tari Rafaela. Az egyházközségben elhalálozott Hentz Margareta (66).

A belvárosi református templomban megkeresztelték Gönczi Fórika Attilát.  Az egyházközségben elhalálozott Kiss József (89).

Az Új Ezredév református templomban házasságot kötött Jákob Tibor Ferenc és Nicula Denisa Alexandra. Az egyházközségben elhalálozott Hun Margit (80).

Az újkissodai református egyházközségben elhalálozott Kántor László (74).

Az evangélikus-lutheránus templomban megkeresztelték Raza Sophie Alexandrát, Kupitz Yanist. Házasságot kötött Popovici Radu Sorin és Alzhauer Hilde.

A baptista gyülekezet egy csoportja Boros Róbert lelkipásztor vezetésével vasárnap a szerbiai Hertelendyfalvára látogat.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu