Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2020. szeptember 26., 17.05

Egyházaink hírei

2013. október 26., 07.00 Szombat

Arad

Az arad-belvárosi katolikus templomban november 1-jén, mindenszentek ünnepén 8 órától német, 10.30 órától plébániai nagymise magyar, 17 órától magyar, 18 órától román nyelvű szentmiséket celebrálnak. Ugyanaznap 16 órától a minorita atyák az Alsótemetőbeli keresztnél reqiem gyászszertartást tartanak. November 2-án, szombaton, halottak napján 7.30, valamint 17 órától magyar nyelvű szentmise. November 1-je és 8-a között, mindenszentek nyolcadában, minden nap teljes búcsút nyerhetünk elhunyt szeretteink részére, ha naponta meglátogatjuk a temetőt, és imádkozunk a halottainkért.

Az arad-ségai katolikus templomban november 1-jén, mindenszentek ünnepén 8.30 órától magyar, 18 órától román nyelvű szentmise. 16 órától a Felsőtemetőben lévő keresztnél gyászszertartást celebrál ft. Király Árpád marosi főesperes, arad-ségai plébános. Ugyanaznap 13.30 órától az egyházközséghez tartozó tornyai temető-kápolnában gyászszertartás az elhunytakért.

November 1-jén, mindenszentek ünnepén a Mosóczy-telepi katolikusegyházközséghez tartozó helybeli temetőben 12 órától gyászszertartás az elhunytakért.

November 1-jén, az újaradi katolikus egyházközséghez tartozó angyalkúti temetőben 13, a kisszentmiklósi temetőben 14, az újaradi temetőben 16 órakor kezdődik gyászszertartás az elhunytakért.

A pécskai katolikus templomban mindenszentek ünnepén 10, a helybeli temetőben 15 órakor kezdődik a gyászszertartás az elhunytakért. November 2-án, halottak napján a templomban 17 órától liberat, három szentmise az elhunytakért. Az egyházközségben elhunyt Borsos Teréz (55), Sipos Endre (64) és Donát Lajos (81).

November 1-jén, mindenszentek ünnepén Nagyiratoson 10 órától szentmise, Nagyvarjason 11.30 órától szentmise, majd megemlékezés a temetőben. Nagyiratoson a temetőben való megemlékezés a halottakról 15 órától kezdődik.

November 2-án, halottak napján Nagyiratoson 10 órától szentmise a halottakért.

November 3-án, Kisvarjason a 12.30 órakor kezdődő szentmise után lesz a halottakért való megemlékezés a temetőben.

A zimándújfalui katolikus egyházközségben mindenszentek ünnepén 14 órától a zimándközi temetőben, 16.30 órától a zimándújfalui temetőben lesz gyászszertartás az elhunytakért. Szombaton 13.30 órától a szentleányfalvi, 14 órától a fakerti temetőben tartanak gyászszertartást az elhunytakért.

Mindenszentek ünnepén a majláthfalvi katolikus egyházközséghez tartozó monostori temetőben 13 órától, a majláthfalvi temetőben 15 órától lesz gyászszertartás az elhunytakért. November 2-án, szombaton, halottak napján 8 órától a majláthfalvi templomban szentmise a halottakért, 14 órától a mercifalvi temetőben, 12 órától a temeskenézi temetőben, 13 órától a hodonyi temetőben lesz gyászszertartás az elhunytakért.

A simonyifalvi katolikus templomban mindenszentek ünnepén 10 órától szentmise, 15 órától a temetőben az evangélikus-lutheránus lelkésszel közös gyászszertartást, majd sírszentelést tartanak. A helybeli katolikus templomban szombaton, halottak napján 8, 9, illetve 17 órától szentmisék az elhunytakért.

Az arad-belvárosi református templomban hétfőtől szombatig bűnbánati hetet tartanak, melynek során az istentiszteletek naponta 17 órakor kezdődnek. Október 31-én, a Reformáció emlékünnepén 10 órától istentisztelet.

A vadászi református gyülekezetben szerdától bűnbánati imahetet tartanak. Október 31-én, csütörtökön 11 órától a reformáció emlékünnepi istentisztelet. November 2-án, a helybeli temetőben megemlékeznek az elhunytakról. November 3-án, vasárnap 11 órától újbor ünnepére, úrvacsorás istentiszteletet tartanak.

A borosjenői református gyülekezetben a szerdától kezdődő bűnbánati hét alkalmából esténként istentisztelet, jövő vasárnap 10 órától úrvacsorával egybekötött istentisztelet. Ugyanaznap a gyülekezethez tartozó Pankotán 12 órától, Csermőn 16.30 órától úrvacsorával egybekötött istentiszteletet tartanak.

A Kisperegi Református Egyházközségben az elmúlt héten kísérték utolsó földi útjára özv. Mihálkó Jánosné Móra Katalin testvérünket 77 éves korában. Az Úr vigasztaló Szentlelke legyen a gyászoló és emlékező családdal.

A Nagylaki Református Egyházközségben vasárnap, október 27-én Reformáció ünnepi istentiszteletre és úrvacsoraosztásra kerül sor.

A Szemlaki Református Egyházközségben október 27-én, vasárnap úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletre kerül sor Reformáció ünnepe alkalmából.

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak. Október 31-én, csütörtökön a reformáció alkalmából a templomban 18 órakor kezdődik a belvárosi református hívekkel közös istentisztelet, ahol nt. Baracsi Levente református lelkipásztor hirdet igét. A templomban ma 16.30 órakor Kávai Ottó házasságot köt Burghardt Renáta Melindával.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben vasárnap a reformáció gondolatköréhez kapcsolódva hangzanak el az igeszolgálatok. A reggeli imaórán a küldetésünk betöltéséhez szükséges erőért imádkozik a közösség Bátkai Tibor és Kürti Gábor vezetésével. Az igehirdetés témája a Jeremiás próféta könyvéből meríti gondolatait, "Isten népének helyreállítása" címmel.

Az esti istentiszteleten az ifjú bibliaiskolás, Szűcs Frigyes igehirdetésére kerül sor. Az alkalmi szolgálatokat Simon András lelkipásztor vezeti.

A Bárka Keresztyén Gyülekezet egy egész napos konferenciát szervez, melynek témája a „Bővölködő élet”. Az előadók Magyarországi lelkipásztorok, akik meggyőződéssel és autoritással fognak tanítani. Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt, vallásfelekezettől függetlenül. Az időpont október 26., szombat, amikor az alkalmak 10, 15 és 18 órakor kezdődnek. Közben lesz közös ebéd is minden jelenlevő számára.

A helyszín: Calea Aurel Vlaicu, Piaţa Agroalimentară, Complex comercial 1/a – Biserica Creştină Adorăm imaterme.

 

Hunyad

A dévai unitárius egyházközségben vasárnap reggel 10 órától lesz istentisztelet. A múlt héten temették a 66 éves korában elhunyt Bodor Lászlót.

A vajdahunyadi unitárius egyházközségben vasárnap délben 12 órától lesz istentisztelet.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben ma keresztelik a Gurzani család Erich Robert nevű kisfiát.

A vajdahunaydi református egyházközségben e héten temették a 77 éves korában elhunyt Fazekas Sándort. Jövő héten szerdától kezdődően minden délután 4 órától bűnbánati istentisztelet lesz a templomban. Vasárnap pedig a reformáció ünnepe alkalmából úrvacsoraosztással zárul az istentisztelet.

A dévai városi római katolikus egyházközségben ma temetik a 71 éves korában elhunyt Fekete Józsefet.

 

Krassó-Szörény

A Resicabányai Havas Boldogasszony Plébánia hírei

· Minden vasárnap 11 órától szeretettel várjuk a 18 éven aluli fiatalokat ifjúsági órára. Nagyobbak is jöhetnek, akik hétköznap objektív okok miatt nem tudnak jönni. Kedden 19 órától szeretettel várjuk a 18 év feletti fiatalokat.

· Vasárnap, október 27-én az esti szentmise után életigetalálkozó lesz.

· Pénteken mindenszentek ünnepe. A szentmisék sorrendje: 9-kor magyar nyelven, 10-kor német nyelven, 17.30-kor román nyelven. 15 órakor a hármas temető bejáratánál találkozunk, ahol a fiatalok gyertyákat fognak osztani, azoknak, akik körmenetben akarnak jönni. Együtt imádkozunk elhunytjainkért, és megáldjuk a sírokat.

· Szombaton halottak napja. Szentmisék: 7.15-kor román nyelven, 8-kor magyar Requeim, 9-kor német Requiem, 17.30-kor Requiem összes elhunytjainkért. 11 órakor az V-ös temetőben, 15 órakor pedig a VII-es temetőben imádkozunk elhunytjainkért és megáldjuk a sírokat.

· Jövő vasárnap az esti 17.30-as szentmise családszentmise lesz, utána pedig családtalálkozót tartunk.

· Az I–IV. osztályosok vakáción lesznek, és mivel november 2-a halottak napja, ezért november 2., 5., 8., 9. napjain nem tartunk hittant a gyerekeknek.

Pál József-Csabafőesperes-plébános

 

Temes

Budapesti vendégek a Gerhardinumban

Október 25–27. között a budapesti Piarista Gimnázium XI. osztályos tanulóinak egy csoportja P. Zsódi Viktor teológus, piarista szerzetes vezetésével Temesvárra, a Gerhardinum Katolikus Líceumba látogat. A vendégeket Jakab Ilona igazgató, ft. Kocsik Zoltán spirituális, Vajda Attila matematikatanár, valamint a X. B – magyar tannyelvű – osztály növendékei fogadják. A közös lelki program mellett a tanulók kiránduláson, városnézésen is részt vesznek.

Templombúcsú Magyarmedvesen

A temesvár-gyárvárosi plébániához tartozó magyarmedvesi római katolikus közösség október 26-án, szombaton ünnepli a templombúcsút. A szentmise 17 órakor kezdődik.

Konfirmált ifjak találkozója Végváron

A helyi református gyülekezet Zöld Mihály termében október 26-án, szombaton 10 órakor kezdődik a konfirmált ifjak találkozója. Az egész napos rendezvényen öt nemzedék képviselői vesznek részt. 

Kettős jubileum Lugoson

A lugosi református gyülekezet lelkipásztora és a közösség tagjai november 3-án, vasárnap kettős évfordulót ünnepelnek: a helyi református egyházközség újraalakulásának 110., valamint a templom orgonájának 100. jubileumát. A hálaadó istentisztelet 15 órakor kezdődik, igét hirdet ft. Csűry István püspök. Az ünnepségen jelen lesznek a református egyházkerület lelkészei és a testvérgyülekezetek képviselői.

Káté felolvasó maraton Temesváron

A Heidelbergi Káté 450. évfordulója alkalmából október 31-én, csütörtökön a temesvár-belvárosi református templomban maratoni felolvasást tartanak. A felolvasást 17 órakor istentisztelet és ünnepélyes zászlóavatás zárja.

Az orgona ünnepe

A temesvár-belvárosi református templom Wegenstein orgonája 110 éves. Ez alkalomból november 2-án, szombaton 17 órai kezdettel hálaadó istentiszteletet tartanak. Az orgonát dr. Méhes Balázs orgonaművész, tiszakécskei kántor szólaltatja meg.

Ökumenikus rendezvény

Az Új Ezredév református templomban október 29-én, kedden 16 órától a temesvár-gyárvárosi római katolikus plébániával közös istentiszteletre és kiállításra kerül sor.

Jótékonysági előadás Óteleken

Az algyői Móra Ferenc Népszínház társulata november 9-én, szombaton este 7 órakor Óteleken, 10-én, vasárnap 15 órakor pedig Magyarszentmártonban mutat be jótékonysági kabarét. Az előadások bevételét az óteleki Szent Kereszt gyermekotthon javára ajánlják fel.

A zsombolyai római katolikus templomban megkeresztelték Takács Bianka Máriát. Az egyházközségben elhalálozott Kovács Katalin (80), Cazimir Iosif (64).

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Zaharecz Mária (85), Gencian Margareta (76), Coţoi Mihai (78). November 1-jén Lugoson 9 órakor szentmise, 14 órakor megemlékezés a temetőben, 10 órakor Kőfalun szentmise, azt követően temetői szertartás. November 2-án 12 órakor Gizellafalván és Bojtorjánoson, 13 órakor Szapáryfalván és Kisfalun, 14 órakor Nagybodófalván és Csukáson temetői szertartás, 17 órakor Lugoson szentmise a templomban.

A nagyszentmiklósi római katolikus templomban megkeresztelték Rotaru Valentina Elisabetát. Házasságot kötött Rotaru Marcel és Hiticaş Elisabeta Goriţa. Az egyházközségben elhalálozott Tóth Jakab (87).November 1-jén 9 órakor szentmise a nagyszentmiklósi templomban, 10 órakor Nyerőn, 10.30 órakor Máriaföldén, 11.30 órakor Nagykomlóson, 15 és 16 órakor Nagyszentmiklóson a temetőben szertartás. November 2-án 10 órakor Nagyszentmiklóson, 12 órakor Nagyőszön szentmise.

Az óteleki római katolikus egyházközségben november 1-jén 11 órakor Óteleken szentmise, 13 órakor Öregfalun, 14 órakor Aurélházán, 15 órakor Magyarszentmártonban, 16 órakor Újváron, 17 órakor Óteleken a temetőben megemlékezés. November 2-án 10 órakor Keresztesen szentmise, ezt követően 11 órakor a temetőben szertartás, 12 órakor Csávoson, 13 órakor Jánosföldén temetői szertartás, 17 órakor Óteleken szentmise.

Az újszentesi római katolikus templomban november 1-jén 12 órakor szentmise, 14 órakor Felsőbencseken, 15 órakor Hidasligeten, 16 órakor Temesgyarmaton, 17 órakor Újszentesen temetői megemlékezés. November 2-án 15 órakor Temesjenőn, 16 órakor a gyarmatai szőlőkben megemlékezés a temetőben, 17 órakor Újszentesen szentmise a templomban.

A gátaljai római katolikus egyházközségben elhalálozott Hegyi Ferenc (66). November 1-jén a gátaljai templomban 10 órakor szentmise, 13 órakor Móricföldön, 15 órakor Gátalján, 17 órakor Temesbökényben megemlékezés a temetőben. November 2-án 8 órakor Gátalján szentmise, 10 órakor Nagyzsámban, 12 órakor Klopódián temetői szertartás.

A lugosi református templomban a reformáció ünnepe alkalmából október 27-én, vasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással. Október 31-én, csütörtökön a templomban 10 órakor reformációs ünnep. November 1-jén, pénteken 16 órakor a temetőben istentisztelet és megemlékezés.

A végvári református templomban a reformáció ünnepe alkalmából október 27-én, vasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással. November 3-án, vasárnap 10 órakor istentisztelet, délután 3 órakor a temetőben megemlékezés. Az egyházközségben elhalálozott Szarvas Sándor (57), Korsós András (78), Pataki Károly (77).

 

Temesvár

A gyárvárosi Millenniumi templomban megkeresztelték Răducan Amalia Oliviát, Bublyan Mariát. Házasságot kötött Răducan Cosmin és Steinbindel Ildikó, Horváth Csaba Alex és Florea Mădălina. Az egyházközségben elhalálozott Stup Iosif Mihai (82), Kiss Mihály (79). November 1-jén 11.30 órakor a Millenniumi templomban szentmise magyar nyelven, 15 órakor Bukovácon, 16 órakor Magyarmedvesen és Nagyremetén, 17 órakor Újmosnicán és a Buziási úti temetőben szertartás. November 2-án 11 órakor Kardostelepen és Győrödön, 12 órakor Krizsántelepen és Győrödön temetői szertartás.

Az erzsébetvárosi római katolikus templomban november 1-jén a vasárnapi miserend érvényes, 16 órakor a Rusu Sirianu úti temetőben megemlékezés.

A józsefvárosi római katolikus templomban november 1-jén a vasárnapi miserend érvényes, délután 4 órakor a Sági úti temető Feger kápolnájánál megemlékezés. November 2-án a plébániatemplomban 7 órakor requiem az elhunyt lelkipásztorokért, 16 órakor gyászmise az elhunyt hívekért.

A mehalai római katolikus templomban megkeresztelték Belea Melania Andreeát, Rotaru Patriciát, Gurgu Paul Andreast, Sánta Mária Denisát. Házasságot kötött Telbisz Alin Mihai és Simonovici Merima. Az egyházközségben elhalálozott Dudás Mátyás (88), Prinţ Nicolae (71). November 1-jén a mehalai templomban a vasárnapi miserend érvényes, 16 órakor a temetőben megemlékezés.

Az újkissodai római katolikus templomban megkeresztelték Condor Emát. Házasságot kötött Condor Andrei és Ungureanu Alina. Az egyházközségben elhalálozott Pavel Sorin Nicolae (26). November 1-jén 10.30 órakor az újkissodai templomban szentmise, 12 órakor Besenyeitelepen, 14 órakor Újkissodán, 15.30 órakor Ókissodán megemlékezés a temetőben. November 2-án 10.30 órakor az újkissodai templomban gyászmise az elhunyt hívekért.

A szabadfalui római katolikus egyházközségben október 31-én, csütörtökön Parácon 16 órakor a templomban szentmise, ezt követően temetői szertartás. November 1-jén a szabadfalui templomban 9.30 órakor szentmise, 16 órakor a temetőben megemlékezés, 11.30 órakor Temesságon, 14 órakor Románszentmihályon megemlékezés a temetőben. November 2-án 10 órakor Szabadfalun, 14.30 órakor Újpécsen, 16 órakor Gyülvészen megemlékezés a temetőben.

A belvárosi református egyházközségben elhalálozott Rigó Szilárd Lajos (92).

Az Új Ezredév református templomban október 28.–november 1. között bűnbánati hét, az istentiszteletek 17 órakor kezdődnek. November 3-án, vasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

Az újkissodai református templomban október 28.–november 1. között bűnbánati hét, mindennap 17 órakor istentisztelet. Október 31-én, a reformáció emléknapján 10 órakor istentisztelet. November 1-jén 15 órakor Besenyeitelepen, 16 órakor Újkissodán megemlékezés a temetőben.

A vöröscsárdai református imaházban november 3-án, vasárnap 11 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással. November 1-jén 16 órakor a vöröscsárdai temetőben megemlékezés.

Az evangélikus-lutheránus templomban október 31-én, a reformáció ünnepén 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu