Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. szeptember 30., 11.32

Egyházaink hírei

2013. november 02., 07.00 Szombat

Arad

Az arad-belvárosi katolikus templomban ma, halottak napján 7.30, valamint 17 órától magyar nyelvű szentmise. November 1-je és 8-a között, mindenszentek nyolcadában, minden nap teljes búcsút nyerhetünk elhunyt szeretteink részére, ha naponta meglátogatjuk a temetőt, és imádkozunk a halottainkért.

Az arad-ségai katolikus parókián november 9-én, szombaton 10 és 17 óra között szervezik meg a Fiatal Családok Találkozóját, ahova szórakoztató, illetve lelki jellegű programokkal várják a fiatal családok tagjait. Az egyházközséghez tartozó Szederháton november 10-én, jövő vasárnap 15 órától a templomban, utána a temetőben tartanak gyászszertartást az elhunytakért. Az arad-ségai templomban megkeresztelték Nagy Dominikot. Az egyházközségben elhunyt Vinti Eller Ştefan (64), Cadar Nicolae (64) és Mara Ioan (62).

A pécskai katolikus templomban ma, halottak napján 17 órától liberat, három szentmise az elhunytakért. Elhunyt ifj. Pálinkás József (62) és Miskolczi Mária (85).

A kisiratosi katolikus templomban ma 9 órától 2 gyászszertartás az elhunytakért, 10 órától az egyházközséghez tartozó Mácsán, 17 órától Szentmártonon tartanak halottak-napi gyászmisét. Vasárnap a szentmiséket a szokásos sorrendben tartják.

Ma, halottak napján Nagyiratoson10 órától szentmise az elhunytakért.

November 3-án, Kisvarjason a 12.30 órakor kezdődő szentmise után lesz a halottakért való megemlékezés a temetőben.

A zimándújfalui katolikus egyházközségben ma 13.30 órától a szentleányfalvi, 14 órától a fakerti temetőben tartanak gyászszertartást az elhunytakért.

A majláthfalvi katolikus egyházközségben ma, halottak napján 8 órától a majláthfalvi templomban szentmise a halottakért, 14 órától a mercifalvi temetőben, 12 órától a temeskenézi temetőben, 13 órától a hodonyi temetőben lesz gyászszertartás az elhunytakért.

A simonyifalvi katolikus templomban ma, halottak napján 8, 9, illetve 17 órától szentmisék az elhunytakért.

Az arad-belvárosi református templomban hétfőtől szombatig tartó bűnbánati imahéten ma 17 órakor kezdődik az utolsó istentisztelet. Vasárnap 10 órától a reformáció emlékünnepén úrvacsorához járulnak a hívek. Ugyanakkor megkeresztelik Moza-Venter Alin és Andrea, Ákos Patrik nevű gyermekét. A gyülekezetben elhunyt Ádom Ilona (71).

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben az elmúlt héten megtartott Gyógyító Konferencia végeztével, pénteken 17 órától a reformáció emlékünnepén, műsoros istentiszteleten úrvacsorához járultak a gyógyulni vágyók, valamint a hívek. Vasárnap Aradon 10, illetve 18 órától istentisztelet, köztük 15 Órától Németszentpéteren tartanak istentiszteletet. Hétfőn az idősekhez és a betegekhez hazaviszik az úrvacsorát. November 16-án, szombaton tartják a németszentpéteri református templom felszentelését, megáldását.

Az arad-gáji református gyülekezetben szerdától, szombatig zajló bűnbánati imahét során naponta 17 órakor megtartott istentiszteletek utolsó alkalmára ma kerül sor. Vasárnap 10 órától a reformáció emlékünnepe, úrvacsorával. Hasonló alkalmakra kerül sor ugyanaznap 12 órától Szentleányfalván, 13 órától Zimándközön. Ugyancsak vasárnap 17 órától Arad-Gájban istentisztelet.

Az erdőhegyi református templomban vasárnap 10 órától úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartanak. Hasonló alkalmakra kerül sor 13 órától Szapáryligeten, 17 bórától a simándi katolikus templomban.

A nagyzerindi református templomban csütörtökön 10.30 órától, a helybeli általános iskola diákjainak, pedagógusainak a részvételével tartották meg a reformáció emlékünnepét. A vasárnap 10.30 órától sorra kerülő istentiszteleten az újbor és a reformáció jegyében járulnak úrvacsorához.

A feketegyarmati református templomban vasárnap 10.30 órakor úrvacsorás istentiszteletet tartanak a reformáció emlékünnepén.

A vadászi református gyülekezetben ma, a helybeli temetőben megemlékeznek az elhunytakról. A templomban vasárnap 11 órától újbor ünnepére úrvacsorás istentiszteletet tartanak.

A bélzerindi református templomban csütörtökön 11 órától a gyerekek által bemutatott műsorral tartották meg a reformáció emlékünnepét. Vasárnap ugyancsak 11 órától, a nagyobb gyermekek műsorával egybekötve, úrvacsorás istentiszteletet tartanak.

A borosjenői református gyülekezetben a szerdától tartó bűnbánati hét alkalmából esténként istentisztelet, vasárnap 10 órától úrvacsorával egybekötött istentisztelet. Ugyanaznap a gyülekezethez tartozó Pankotán 12 órától, Csermőn 16.30 órától úrvacsorával egybekötött istentiszteletet tartanak.

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar nyelvű, úrvacsorás istentiszteletet tartanak, utána szeretetvendégség.

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben ma 11 órától ifjúsági énekóra, vasárnap az imateremben 11 órától istentisztelet.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben vasárnap az örök élet gondolatköréhez kapcsolódó igeszolgálatok hangzanak el. A reggeli imaórán Vincze Ferenc és Csapó Mátyás igei szolgálatára kerül sor, majd a délelőtt folyamán a gyülekezet közössége úrvacsorához járul.

Az esti istentiszteleten "Ragadd meg az örök életet" címmel hangzik el Simon András lelkipásztor igehirdetése. Az alkalmi szolgálatokat Horváth Sándor vezeti.

Fontos tudósítás a rádióhallgatók számára: Alt FM rádió magyar igehirdetéssel egybekötött színes műsort sugároz kedden 19, szerdán 17, illetve szombaton 19 órától. Közreműködik a kisszentmiklósi magyar baptista gyülekezet, a Mosóczy-telepi református gyülekezet, valamint az arad-belvárosi baptista gyülekezet szerkesztő munkacsoportja, akik az üdv üzenetét kívánják tolmácsolni a hallgatók számára.

 

Hunyad

A vulkáni római katolikus egyházközségben az elmúlt héten kötött házasságot Veres Lucian és Butacu Monica. Szombaton keresztelték a Herciu család Diana Maria nevű kislányát. Ma temetik az 54 éves korában elhunyt Kiss Katalint.

A szászvárosi református egyházközségbenvasárnap reggel 10 órakor lesz istentisztelet, a tordosi leányegyházban délben 12 órakor, Lozsádon pedig délben 13.30 órakor kezdődik az istentisztelet.

A vajdahunyadi református egyházközségben e héten temették a 60 éves korában elhunyt Nagy Ferencet. Vasárnap a délelőtt 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében úrvacsoraosztás lesz a Reformáció ünnepe alkalmából. 

A dévai unitárius egyházközségben szombaton, november 9-én fogadják a Dávid Ferenc emlékzarándoklatra érkezőket. A Magyar Unitárius Egyház Főhatósági Hivatala és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet által szervezett zarándoklatra Erdély számos településéről várnak résztvevőket. Délben 1 órakor a várhegy alatt fogadják a zarándokokat, majd 2 órakor a belső várudvarban kerül sor az ünnepi istentiszteletre. Ezt követően várjáték, fáklyagyújtás és Dávid Ferenc egyházalapító püspök emlékcellájának megkoszorúzása következik. A délután folyamán a felnőtt zarándokokat a dévai unitárius gyülekezet imaházába várják, ahol megismerkedhetnek az itteni szórványgyülekezet életével, múltjával. A fiatalok pedig a dévai sportkollégiumban csapatjátékokon, vetélkedőkön vehetnek részt, illetve sor kerül a Dávid Ferenc az 1568. évi tordai országgyűlésen címmel meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésére. 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu