Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2020. augusztus 07., 22.09

Egyházaink hírei

2013. november 29., 07.00 Péntek

Arad

Az arad-belvárosi katolikus templomban naponta 6.30 órától roráté, hajnali szentmisét tartanak a Szűzanya tiszteletére. December 2–14. között a 7.30 órakor kezdődő reggeli szentmisék elmaradnak. December 3-án, kedden a 18 órakor kezdődő román nyelvű szentmisét követően, a Sabin Drăgoi Művészeti Líceum diákjainak és a plébánia fiataljainak a közös koncertjére kerül sor. December 6-án, a hónap első péntekén a minorita atyák meglátogatják az egyházközség betegeit. December 7-én, szombaton 18 órától a templomban adventi kórushangversenyt szerveznek. Minden rendezvényre szeretettel várják a híveket.

A kisiratosi katolikus egyházközséghez tartozó kürtösi templomon végzett belső festési munkálatok után, szombaton 11 órától, szentmisével veszi kezdetét az újraszentelési szertartás, amit msgr. Dirschl Johann általános helynök celebrál, illetve belülről szenteli újra a templomot. Az újraszentelési szertartásra szeretettel várják a helybeli és környékbeli híveket. Az egyházközségben advent I. vasárnapján 9 órától Mácsán, 10 órától Szentmártonon, 11 órától Kisiratoson ünnepi szentmise.

A lippai katolikus parókián pénteken sorra kerülő hittanóra alkalmából a fiatalokkal adventi koszorúkat készítenek. A templomban vasárnap 10 órakor kezdődő szentmisén ünnepélyesen meggyújtják az I. adventi gyertyát.

Az arad-belvárosi református templomban szombaton 17 órától bűnbánati alkalom, a vasárnap 10 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten úrvacsorához járulnak advent jegyében. Ugyancsak vasárnap 17 órától Kárpát-medencei imanap kezdődik. A gyülekezetben elhunyt Mészár Lujza (71).

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben zajló bűnbánati hét alkalmából naponta 17 órától istentiszteletet tartanak. Advent I. vasárnapján a Mosóczy-telepen 10, a németszentpéteri templomban 15 órától tartanak úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet. Ünnepi légátus: Tar Csaba I. éves teológus hallgató.

Az arad-gáji református gyülekezetben folyó bűnbánati hét alkalmából szombaton 17 órától istentiszteletet tartanak. A vasárnap 10 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten adventi úrvacsorához járulnak a hívek. Ugyanaznap 12 órától Szentleányfalván, 13 órától Zimándközön, 17 órától Arad-Gájban kezdődik istentisztelet.

Az erdőhegyi református gyülekezetben szombaton a 11 órától kezdődő vallásórán mézeskalácsból, adventi és karácsonyi díszeket készítenek. Vasárnap 16 órától a körösközi gyülekezetek itt találkoznak a Kárpát-medencei imanap alkalmából. Utána mindnyájan szeretetvendégségen vesznek részt.

A nagyzerindi református templomban vasárnap 10.30 órától kezdődő istentiszteleten a gyermekek ünnepi műsora közepette meggyújtják az I. adventi gyertyát, majd advent alkalmából úrvacsorához járulnak a hívek. A kívül-belül felújított, a tornyon zajlott munkálatok befejezése alkalmából december 7-én, szombaton 10.30 órától hálaadó istentiszteletet tartanak a templomban. Igét hirdet ft. Csűry István, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspöke.

A feketegyarmati reformátusa templomban hétfőtől naponta 18 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak advent lakalmából. Ugyanott, vasárnap 10.30 órától úrvacsorával egybekötött istentisztelet következik.

A pécskai református gyülekezetben advent I. vasárnapján 14 órától úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartanak.

Az ágyai református parókián ma délután a gyermekekkel és az ifjakkal adventi koszorúkat készítenek.

A bélzerindi református templomban hétfőtől naponta 17 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak az advent jegyében. Vasárnap a gyermekek ünnepi műsorával egybekötött istentiszteleten a hívek úrvacsorához járulnak. Advent minden vasárnapján, az istentiszteleten sorra kerülő adventi gyertyagyújtást a gyermekek rövid ünnepi műsora kíséri.

A borosjenői református gyülekezetben folyó bűnbánati hét alkalmai pénteken és szombaton 17 órakor kezdődnek. A templomban vasárnap 10 órától kezdődő istentiszteleten advent alkalmából úrvacsorához járulnak a hívek. Hasonló alkalmakra kerül sor az egyházközséghez tartozó Pankotán 12, valamint Csermőn 15 órától.

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten úrvacsorához járulnak a hívek, utána szeretetvendégség.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben a vasárnap délelőtti istentiszteleten Jézus Krisztus áldozatvállalására gondolva, úrvacsorához járulnak a hívek. Az esti istentiszteleten Balaton Zoltánné verseskötetét mutatja be a nagyvárad-belvárosi gyülekezetből érkezett ifjúsági csoport.

 

Fehér

Verespataki advent

A Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör gyülekezetei istentiszteleteket tartanak advent négy vasárnapján a verespataki unitárius templomban. A vasárnaponként délután öt órától kezdődő Verespataki sdvent nevű istentisztelet-sorozat célja a karácsonyi ünnepre való ráhangolódás és közösségvállalás kifejezése a bányaprojektet elutasító helyi lakosokkal, akik a Roşia Montană Gold Corporation által veszélyeztetett jogainkért, környezetünkért és örökségünkért állnak ki.

A Verespataki adventre – felekezeti hovatartozástól függetlenül – Kolozsvárról és környékéről, Tordáról, az Aranyos mentéről, Torockó völgyéből és Dél-Erdélyből várnak résztvevőket. Hunyad megyéből a lupényi, illetve a dévai gyülekezet is részt vesz az istentiszteletei alkalmakon.

 

Hunyad

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órakor lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás. Ezt követően a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum hetedik osztályos tanulói a Fogadj örökbe egy műemléket program keretében, a szászvárosi vártemplom őreiként tartanak adventi előadást.

A tordosi református leányegyházban e vasárnapon délben 12 órakor lesz istentisztelet, Lozsádon pedig délután fél kettőkor.

A vajdahunyadi református egyházközségben vasárnap a délelőtt 10 órai istentisztelet keretében adventi úrvacsoraosztásra kerül sor.

A petrozsényi református egyházközségbenvasárnap délelőtt 10 órától a templomban, délután 16 órától pedig a repülőtéri imaházban lesz istentisztelet és adventi úrvacsoraosztás.

A petrozsényi római katolikus egyházközségbene héten temették a 66 éves korában elhunyt Coandraş Valeriut. December 4-én, Szent Borbála-búcsú lesz. Ez alkalomból délelőtt 11.30 órakor kezdődik a román nyelvű, délután 17 órakor pedig a magyar nyelvű ünnepi szentmise.

A lupényi unitárius egyházközség tagjaiadvent első vasárnapján részt vesznek a Verespataki advent keretében tartott istentiszteleten.

 

Temes

Ifjúsági találkozó és adventi gyertyagyújtás Orsován

A hegyvidéki főesperesség fiataljait november 30-án, szombaton az orsovai plébánia és ft. Sima Mihai helyi lelkipásztor látja vendégül. Az ifjúsági ta­lál­ko­­zó 11 órakor katekézissel kezdődik. Ezt követően az egybegyűltek kiscsopor­tos beszélgetésen vesznek részt. A templomban 16 órakor kezdődő liturgia keretében a fiatalok meggyújtják az első adventi gyertyát. Az összejövetelre az egyházmegye több plébániájáról érkeznek résztvevők.

Kezdődik az advent

Vasárnap, december 1-jén kezdetét veszi az egyházi év egyik legszebb időszaka, az advent. A latin eredetű szó – adventus – eljövetelt jelent. A karácsonyig tartó négy hét alatt az Egyház tiltja az esküvők, zajos mulatságok szervezését, a hívek böjtölve, testben és lélekben megtisztulva készülnek a Megváltó születésének ünnepére. Advent első vasárnapja egyben az új egyházi év kezdete. Templomainkban a szentmise keretében meggyújtják a koszorúba tűzött első gyertyát, amit az elkövetkező három vasárnapon egy-egy újabb követ, hét közben pedig hajnali misén, rorátén vesznek részt a hívek. Az advent időszakában szombaton (magyar nyelven) és vasárnap (német nyelven) 17.30 órai kezdettel a székeskáptalan tagjai vesperást tartanak a székesegyházban.

Roráté szentmise fiataloknak

A karácsonyra való lelki felkészülést régen az advent heteiben megtartott hajnali szentmisék, roráte szentmisék is elősegítették. Ezt az ősi hagyományt elevenítik fel idén is a fiatalok, amikor egyházmegyénk templomaiban hajnali szentmisékre gyülekeznek. December 4-én, szerdán, 6 órakor a temesvár-erzsébetvárosi templomban mutatnak be roráte szentmisét.

A zsombolyai római katolikus templomban megkeresztelték Soltész Sara Mariát. Az egyházközségben elhalálozott Steier Agatha (90), Mara Terezia (78), Petrovici Ana (86).

A dettai római katolikus egyházközségben elhalálozott Szabó Maria (89).

A nagyszentmiklósi római katolikus egyházközségben elhalálozott Szekér Zoltán (61).

A pusztakeresztúri római katolikus templomban megkeresztelték Dancău Sabrinát.

A lugosi református templomban advent első vasárnapján 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással. Az egyházközségben elhalálozott Jantó Pál (80).

Az újmosnicai református templomban advent első vasárnapján 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással. Csütörtökön 18 órai kezdettel magyar klub és adventi délután.

A végvári református templomban advent első vasárnapján 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

 

Temesvár

A gyárvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Fehér Zoltán (63), Nagy Stefánia Anna (78).

Az erzsébetvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Fóris Pál (74), Muntean Magdalena (86), Dermendzsin Maria Elisabeta (87).

A józsefvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Péter Nimród Ferenczet. Az egyházközségben elhalálozott Nagy Ilona (76), Görög Lajos (71), Szalai Julianna (86).

A belvárosi református templomban advent első vasárnapján 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással. A bérpalota udvarán advent mind a négy vasárnapján vásárt rendeznek.

Az Új Ezredév református templomban advent első vasárnapján 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

Az újkissodai református templomban advent első vasárnapján 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

A vöröscsárdai református templomban advent első vasárnapján 11 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

Az evangélikus-lutheránus templomban advent első vasárnapján 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással. Az egyházközségben elhalálozott Bejenaru Aurelia (89).

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: IGEN / Hétfõ, 2013. december 02., 11.48 Válaszoljál rá!

Vegig kerdezik oket, hetente, a valasz ugyanaz: semmi nem tortent, senki nem szuletett vagy hazasodott, nem halt meg.
Pedig Igen, csak a draga atyakat ez (sem ) nem foglalkoztatja.
Akkor mi? ..................
Sokat tudnanak meselni pl. a Kisiratosi, Nagyiratosi,......... hivek is.
De \"ne szolj szam, nem faj fejem\", avagy kipredikallak a kovetkezo vasarnap. Lehet valasztani.
Lehet peldanak felhozni a fiatalok elott!?

Hozzászólt: Zsiga István / Hétfõ, 2013. december 02., 11.02 Válaszoljál rá!

A református egyháznak nincsennek plébániái. Templomai, gyülekezeti házaik előrordulnak.

Hozzászólt: B. Katalin / Szombat, 2013. november 30., 06.51 Válaszoljál rá!

Arad megyéből miért csak a református plébániák istentiszteletei vannak feltüntetve? Félreértés ne essék: örülök, hogy olvashatók, -de a megye katolikus plébániáit miért nem kérdezik végig?
Kisjenő, Simonyifalva, Borosjenő, Zimánd, Pankota, Gyorok, Gáj, Újarad, Majlát, Vinga, Németszentpéter, Nagyiratos, Pécska, stb... Biztos jó lenne, ha ezek is szerepelnének.

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu