Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2020. augusztus 07., 22.27

Egyházaink hírei

2013. december 07., 07.00 Szombat

Arad

Az arad-belvárosi katolikus templomban naponta 6.30 órától roráté hajnali szentmisét tartanak a Szűzanya tiszteletére. December 2–14. között a 7.30 órakor kezdődő reggeli szentmisék elmaradnak. Ma, szombaton 18 órától a templomban adventi kórushangversenyt szerveznek. Hétfőn, a szeplőtelen fogantatás ünnepén 10.30 órától plébániai nagymise magyar, 17 órától magyar, 18 órától román nyelvű szentmiséket celebrálnak. December 12-én, csütörtökön 18 órától az 1-es Számú Általános Iskola diákjai német nyelvű karácsonyi koncertet adnak.

Az arad-ségai katolikus egyházközségben advent idején meglátogatják az idős és beteg híveket, hogy elvégezhessék a karácsonyi gyónást. A ségai templomban hétfőn, a szeplőtelen fogantatás ünnepén 8.30 órától magyar, 17 órától magyar, 18 órától román nyelvű szentmiséket celebrálnak. Ugyanaznap Tornyán 10 órakor kezdődik a szentmise. A templomban december 15-én, vasárnap 17 órától karácsonyi koncertet szerveznek, ahol fellép a templomkórus Deutsch Ibolya karnagy vezetésével, közreműködik Stettner Katalin orgonán, Stettner Károly csellón és Ruzicska András szaxofonon.

A mikelakai katolikus templomban hétfőn, a szeplőtelen fogantatás ünnepén 17 órától szentmise. December 22-én 17 órától karácsonyi koncertet szerveznek, ahol Sas Andrei orgonaműveket ad elő, fellép a helybeli templomkórus Chirilovici Gizella vezetésével, illetve a Chitar Duo. A belépés díjmentes, a szervezők szeretettel várják a híveket.

A Mosóczy-telepi katolikus egyházközség egyháztanácsa adventi, jótékonysági hangversenyt szervez a helybeli templomban december 20-án, pénteken 18 órától. Az adományokat a templom orgonájának a felújítására fordítják. A koncert szerevezői szeretettel várják a híveket.

A pécskai katolikus egyházközségben elhunyt Nagy Mária (91), Sipos Mária (56), Bella Pscherhoffer Zoltán (47), Nagy István (74), Bartok István (64) és Szép Rozália (88).

A belülről felújított zimándújfalui katolikus templomban vasárnap 12 órától hálaadó szentmisét tartanak a munkálatokat támogató jótevők tiszteletére. Az ünnepi szertartásra szeretettel várják a híveket.

A majláthfalvi katolikus templomban megkeresztelték Gurzun Balázs Juliánt.

A németszentpéteri katolikus egyházközségben elhunyt Földesi Mihály (67).

A lippai katolikus parókia hittantermében pénteken megszervezett Mikulás-ünnepség alkalmával 100 ajándékcsomagot osztottak ki az egyházközségbeli, illetve a velük szimpatizáló gyermekek között.

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet. A gyülekezetben elhunyt Lucaciu Anna (66) és Kecskés Anna (82).

Az arad-gáji református templomban vasárnap 10, a gyülekezethez tartozó szentleányfalvi templomban 12 órától istentisztelet.

A nagyzerindi református templomon kívül-belül, illetve a tornyon zajlott felújítási munkálatok befejezése alkalmából ma, szombaton 10.30 órától hálaadó istentiszteletet tartanak. Igét hirdet ft. Csűry István, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspöke.

A Szemlaki Református Egyházközségben advent második vasárnapján úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletre kerül sor.

A Nagylaki Református Egyházközségben ünnepi istentiszteletre és úrvacsoraosztásra várják a gyülekezet tagjait advent második vasárnapján.

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben csütörtökön megtartott Mikulás-ünnepség alkalmával 25 ajándékcsomagot osztottak ki a gyermekek között. Vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak.

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus imateremben ma 11 órától énekórát, vasárnap 11 órától istentiszteletet, szerdán 18 órától bibliaórát tartanak.

Ma, szombaton az arad-belvárosi baptista gyülekezetkórusa a főtéri minorita templomban lép fel az adventi kórustalálkozó keretében karácsonyt váró énekekkel. A gyülekezet lelkipásztora, Simon András böjt- és imanapon vesz részt a margittai baptista gyülekezetben, ma és vasárnap délelőtt.

A gyülekezet közössége a vasárnap reggeli imaórán lelki buzdítást hallgat Szűcs János és Kürti Elemér részéről, majd igét hirdet Szűcs Zsolt.

Az esti istentiszteleten "Az örök béke uralma" címmel hangzik el igeszolgálat Simon András részéről, aki az igei gondolatokat Mikeás próféta könyvéből meríti.

 

Hunyad

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik az istentisztelet.

Az alpestesi református egyházközségben az elmúlt héten temették a 75 éves korában elhunyt Püsök Ferencet.

A petrozsényi református egyházközségben az elmúlt héten temették a 78 éves korában elhunyt Kovács Sándort.

A dévai városi római katolikus egyházközségbenvasárnap reggel 9 és délután 3 óra között adventi vásárt tartanak a templom előtti téren a Szent Ferenc Alapítványnál nevelkedő gyermekek. A vásáron saját készítésű kézműves tárgyakat kínálnak eladásra. Minden érdeklődőt, vásárlót nagy szeretettel várnak!

 

Krassó-Szörény

A Resicabányai Havas Boldogasszony Plébánia hírei

* Vasárnap, december 8-án 15 és 18 óra között a Gotha Házban a Katolikus Orvosok Egyesülete tagjai számára lelkigyakorlatot tartunk.

* Ugyancsak vasárnap Románia minden katolikus templomában, így a miénkben is, gyűjtést szervezünk a Fülöp-szigeteki károsultak számára. Következő vasárnap a máriaradnai bazilika felújítására gyűjtünk. Ez utóbbi gyűjtés már hetekkel ezelőtt be volt tervezve, de most még közbejött a Fülöp-szigeteki katasztrófa is. Köszönjük adományaikat, a Jóisten fizessen meg mindenkinek.

* Hétfőn Szeplőtelen fogantatás ünnepén a szentmisék 7.15 és 17.30 órától kezdődnek, mindkét alkalommal három nyelven.

* Kedden 16.30-tól az első szentáldozásra készülő gyerekek szüleinek találkozója lesz.

* Szerdán szentségimádás lesz templomunkban. Az oltári szentségeket a reggeli szentmise után tesszük ki, az esti szentmiséig.

Pénteken 18 órától keresztelői felkészítő lesz szülők és keresztszülők számára.

Következő vasárnap 18.30-tól lesz a felnőtt koordinációs csoportok találkozója.

Pál József-Csaba főesperes plébános

 

Temes

Vasárnapi miserend a székesegyházban

A római katolikus egyház idén december 9-én, hétfőn tartja Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepét. A temesvári Szent György székesegyházban a vasárnapi miserend érvényes. A Püspöki Hivatalban ezen a napon nincs ügyfélfogadás.

Gyűjtés a Fülöp-szigeteki rászorulóknak

A Romániai Caritas Szervezet december 8-án, vasárnap országos szintű gyűjtést szervez a fülöp-szigeteki katasztrófa miatt hajléktalanná vált, illetve nehéz körülmények között élő emberek megsegítése céljából. Az akcióhoz a temesvári egyházmegyei Caritas Szervezet és a Temesvári Római Katolikus Püspökség is csatlakozik, december 8-án, vasárnap a római katolikus templomokban bemutatott szentmisék keretében összegyűlt pénzadományt fordítják erre a célra.

Roráté szentmise fiataloknak

A karácsonyra való lelki felkészülést régen az advent heteiben megtartott hajnali szentmisék, roráte szentmisék is elősegítették. Ezt a régi hagyományt elevenítik fel idén is a fiatalok, amikor egyházmegyénk templomaiban hajnali szentmisékre gyülekeznek. December 11-én, szerdán 6 órai kezdettel a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban mutatnak be roráte szentmisét.

Megjelent a 2014-es katolikus falinaptár

Már kapható a temesvári Püspökség 2014-es évi római katolikus falinaptára. A tavalyi évhez hasonlóan a naptárak idén is magyar, román, német, cseh, horvát, szlovák és bolgár nyelven jelentek meg, amelyek összeállításában segítséget nyújtottak az illető közösségek lelkipásztorai. A katolikus falinaptár – amely az ünnepek rendjére vonatkozóan a római naptárt követi – tartalmazza továbbá az egyházmegye fontosabb eseményeit, az ifjúsági programokat, összeállításánál figyelemmel követték a különböző anyanyelvű közösségek hagyományait, nyelvi sajátosságait. Egy naptár ára 3 RON, és egyházmegyénk minden plébániáján beszerezhető.

Adventi program a temesvár-belvárosi református templomban

Vasárnap délután 5 órakor a Mária téri református templom gyülekezeti termében adventi elcsendesedésre hívják a gyülekezet tagjait.Az adventi örömüzenet hirdetője Gáll Zoltán lugosi lelkipásztor, akivel együtt 20 fiatal is érkezik. Az ige, ami alapján a résztvevők ráhangolódhatnak az adventi várakozásra a Jelenések 1, 7–8 versei: „Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. Én vagyok az Alfa és az Ómega, így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.”

Lehetőség lesz továbbá az Adventi KÖNYVVÁSÁRON 30–40%-os kedvezménnyel könyveket, képeslapokat is vásárolni!

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Pop Sisak Mihai (66), Bâlcan Ion (81).

A dettai római katolikus egyházközségben elhalálozott Telbisz Rozália (82).

A gátaljai római katolikus egyházközségben elhalálozott Zsámbóki Lukács (66).

 

Temesvár

A gyárvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Fehér Zoltán (63), Nagy Stefánia Anna (78).

A mehalai római katolikus egyházközségben elhalálozott Bögre Imre (79).

Az újkissodai római katolikus templomban megkeresztelték Vior Ananmária Nicoletát, Vior Tiberiu Gheorghét. Az egyházközségben elhalálozott Vastag Mária (70), Mercsó Lajos (74).

A belvárosi református bérpalota udvarán advent mind a négy vasárnapján vásárt rendeznek. Az egyházközségben elhalálozott Király Mária (74).
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu