Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. augusztus 04., 07.54

Egyházaink hírei

2013. december 14., 07.00 Szombat

Arad

Az arad-belvárosi katolikus templomban a vasárnapi szentmiséken begyűlő perselypénzt a máriaradnai kisbazilika és a rendház épületeinek a felújítási költségeire ajánlják fel.

Az arad-ségai katolikus egyházközségben advent idején meglátogatják az idős és beteg híveket, hogy elvégezhessék a karácsonyi gyónást. A parókia hittantermében ma 16.30 órakor a III. adventi gyertya ünnepélyes meggyújtásával indul a Marosi Főesperesség magyar és román ajkú fiataljainak a találkozója. A templomban vasárnap 17 órától karácsonyi koncertet szerveznek, ahol fellép a templomkórus Deutsch Ibolya karnagy vezetésével, közreműködik Stettner Katalin orgonán, Stettner Károly csellón és Ruzicska András szaxofonon.

A mikelakai katolikus templomban december 22-én 17 órától karácsonyi koncertet szerveznek, ahol Sas Andrei orgonaműveket ad elő, fellép a helybeli templomkórus Chirilovici Gizella vezetésével, illetve a Chitar Duo. A belépés díjmentes, a szervezők szeretettel várják a híveket.

  Mosóczy-telepi katolikus egyházközség egyháztanácsa adventi, jótékonysági hangversenyt szervez a helybeli templomban december 20-án, pénteken 18 órától. Az adományokat a templom orgonájának a felújítására fordítják. A koncert szerevezői szeretettel várják a híveket.

A lippai katolikus templomban vasárnap 10 órakor kezdődő szentmisén ünnepélyesen meggyújtják a III. adventi gyertyát. Az egyházközség fiataljai a Szent Antal perselybe az év során összegyűlt pénzből 100, a 70. életévüket betöltött hívőnek karácsonyi csomagokat készítettek, amelyeket még a nagyünnep előtt eljuttatják hozzájuk. Lippán elhunyt Iovescu Elisabeta Greta (73) és Dămăcuş Coriolan (60).

Az arad-belvárosi református gyülekezetben elhunyt Könnyű Etelka (90).

Az arad-gáji református templomban vasárnap 10, illetve 17 órakor kezdődnek az istentiszteletek. A hozzá tartozó Szentleányfalván 12, Ziámádközön 13 órától istentisztelet. Szentleányfalván elhunyt Mikló Gábor (63).

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartanak.

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus imateremben ma 11 órától énekóra, vasárnap 11 órától istentisztelet, ugyanaznap 16 órától az óvodások karácsonyi műsora kezdődik. A gyülekezetben elhunyt Mátyás Magdolna (77).

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet reggeli imaóráján a fiatal tehetséges Szűcs Dávid szólja az imára buzdító igét, majd Simon András lelkipásztor adventi igehirdetése hangzik el "Mivel járulunk az Úr elé" címmel Mikeás próféta könyve alapján.

Az esti istentisztelet közösségépítő céllal kerül megrendezésre, melynek során a Pro-Africa keresztyén missziós szolgálat megbízásából Bátkai Tibor által, az afrikai Kenyában készített filmösszeállítást tekinthetik meg az est résztvevői. Az eseményre kötetlen baráti beszélgetés és szeretetvendégség közepette kerül sor. A rendezők mindenkit szeretettel várnak.

 

Fehér

Verespataki advent

 A Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör gyülekezetei istentiszteleteket tartanak advent négy vasárnapján a verespataki unitárius templomban. A vasárnaponként délután öt órától kezdődőVerespataki Advent nevű istentisztelet-sorozat célja a karácsonyi ünnepre való ráhangolódás és közösségvállalás kifejezése a bányaprojektet elutasító helyi lakosokkal, akik a Roşia Montană Gold Corporation által veszélyeztetett jogainkért, környezetünkért és örökségünkért állnak ki.

A Verespataki Adventre – felekezeti hovatartozástól függetlenül – Kolozsvárról és környékéről, Tordáról, az Aranyos mentéről, Torockó völgyéből és Dél-Erdélyből várnak résztvevőket. Hunyad megyéből a lupényi, illetve a dévai gyülekezet is részt vesz az istentiszteletei alkalmakon.

 

Hunyad

A petrozsényi református egyházközségbenjövő szombaton délután 4 órakor tartják a karácsonyt megelőző első bűnbánati istentiszteletet.

A dévai városi római katolikus egyházközségbenvasárnap reggel 9 és délután 3 óra között adventi vásárt tartanak a templom előtti téren a Szent Ferenc Alapítványnál nevelkedő gyermekek. A vásáron saját készítésű kézműves tárgyakat kínálnak eladásra. December 15-én délután 5 órai kezdettel karácsonyi koncertet tart a dévai gyermekzenekar. Mindenkit nagy szeretettel várnak!

A petrozsényi római katolikus egyházközségszervezésében az elmúlt csütörtökön ökumenikus adventi estet tartottak a közösségi teremben, melyen a helybeli római katolikus, református és unitárius lelkészek, illetve hívek vettek részt. A Jézus Szíve kollégium diákjai irodalmi, zenés műsorral ajándékozták meg az egybegyűlteket.

Az elmúlt héten temették a 76 éves korában elhunyt Kacsó Ilonát.

A dévai unitárius egyházközség tagjai advent harmadik vasárnapján részt vesznek a Verespataki Advent keretében tartott istentiszteleten.

 

Temes

Roráté szentmise fiataloknak

A karácsonyra való lelki felkészülést régen az advent heteiben megtartott hajnali szentmisék, roráte szentmisék is elősegítették. Ezt a régi hagyományt elevenítik fel idén is a fiatalok, amikor egyházmegyénk templomaiban hajnali szentmisékre gyülekeznek. December 18-án, szerdán 6 órai kezdettel a temesvári piarista templomban mutatnak be roráte szentmisét.

A temesvár-józsefvárosi plébánia hírei

* December 14-én, szombaton, 11 órai kezdettel a hittanteremben gyermektalálkozót tartanak magyar nyelven. A találkozó keretében énekpróba lesz. 

* Vasárnap a 11.30 órakor kezdődő szentmisén a gyermekek énekelnek. A szentmise keretében bemutatkoznak azok a gyermekek, akik jövőre az első szent áldozáshoz és a bérmálás szentségének felvételére készülnek. A magyar csoportot 6 elsőáldozó és 15 bérmálkozó alkotja. 

* Advent harmadik vasárnapján többéves hagyományt követve, a nőszövetség gyűjtést szervez a rászorulók számára. A nőszövetség idén 100 karácsonyi csomagot készít az időseknek. 

*  Advent minden vasárnap estéjén a magyar nyelvű családosok a hagyományos Szállást keres a Szentcsalád adventi imára gyűlnek össze. Vasárnap a családos imára 18.30 órakor a józsefvárosi plébánián kerül sor.

Koszorúzás és megemlékezés a temesvári forradalom évfordulóján

A temesvár-belvárosi református egyházközség advent harmadik vasárnapján, december 15-én a 10 órakor kezdődő istentiszteletet követően, 11 órakor helyezi el az emlékezés koszorúját a temesvári forradalom 24. évfordulója alkalmából.

Az Új Ezredév református gyülekezet tagjai 13.30 órakor koszorúznak az emléktáblánál, azt követően az Új Ezredév református templomban 17 órától fórum, 18 órától a Stigma című dokumentumfilm vetítése.

 

Temes

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Ádám Apollónia (84), Orbán Ferenc (66).

A dettai római katolikus egyházközségben elhalálozott Szabó Anna (77).

A gátaljai római katolikus egyházközségben elhalálozott Zaharan György (89), Stoian Constantin (78), Cucu Marin (56), Rácz Julianna (82).

Az újszentesi római katolikus egyházközségbenelhalálozott Szabó Erzsébet (92).

Az újmosnicai református parókián beindult a bábkör, a gyermekeket minden szombaton 14 órától várják.

 

Temesvár

A belvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Knil Elena (79), Săliştean Elisabeta (61), Grecu Maria (87).

A gyárvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Brach Gertruda Eugenia (64), Grigore Cornel (58).

A szabadfalui római katolikus templomban december 15-én, vasárnap a 9.30 órakor kezdődő szentmisén a Creativ Quartet fúvósnégyes lép fel. A szentmisét követően adventi vásárt tartanak. Az egyházközségben elhalálozott Kiss Irén (77), Pozsár Veronika (91), Negoiţă Margareta (84).

A belvárosi református gyülekezet Szabolcska Mihály kórusa december 15-én, vasárnap 18 órai kezdettel fellép a Capitol Teremben megtartott, az Egyházi zene hete elnevezésű rendezvényen. December 19-től a református templomban 17 órai kezdettel bűnbánati istentiszteletet tartanak.

Az Új Ezredév református gyülekezet énekkara Szabó Gabriella vezetésével december 14-én, szombaton lép fel a Capitol Teremben szervezett, az Egyházi zene hete elnevezésű rendezvényen.

Az evangélikus-lutheránus egyházközségben elhalálozott Fekete János (78).
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu