Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2020. szeptember 25., 18.27

Egyházaink hírei

2008. szeptember 12., 21.37 Péntek

 

 Hármas ünnepség Tornyán

Szeptember 14-én, vasárnap 10.30 órakor kezdődik a Szent Kereszt felmagasztalása jegyében felszentelt tornyai katolikus templom búcsúünnepe. Ezen a napon az egyházközségben ünnepli 65 éves papi jubileumát p. Ferencz Ervin egykori tornyai plébános, a szárhegyi ferences kolostor jelenlegi igazgatója, illetve 25. éves papi jubileumát ft.. Király Árpád plébános, marosi főesperes. A hármas ünnepségre szeretettel várják a helybeli hívek mellett az elszármazottakat is.

Az arad-belvárosi katolikus templomban vasárnap 18 órakor kerül sor a rózsafüzér társulat titokváltására. Szeptember 15-én, hétfőn a templomban 11 órától „venisancte”, ökumenikus tanévnyitó szentmise. Ugyanaznap 18 órától engesztelő szentmise a Szűzanya tiszteletére. Szeptember 24-én, szerdán a plébánia autóbuszos zarándoklatot szervez a nagycsanádi Szent Gellért-napi templombúcsúra. Bővebb tájékoztatóval a plébániairodán szolgálnak.

 Templombúcsú Kisiratoson

A Szent kereszt felmagasztalása jegyében felszentelt kisiratosi katolikus templom búcsúünnepsége vasárnap 11 órakor kezdődik, amikor közreműködik a magyarországi Úri község templomkórusa. Ünnepi szónok ft. Heczel Róbert idén felszentelt lelkész.

A vendégek és az egyházi méltóságok számára a kisgazdák székházában terítenek ebédre.

 Az arad-ségai katolikus egyházközséghez tartozó Szederháton szeptember 21-én, vasárnap 11 órakor tartják a Mária nevére felszentelt helybeli templom búcsúünnepségét, ahova szeretettel várják a szederháti, valamint az elszármazott híveket.

Az arad-ségai templomban ma köt házasságot Cirebea Daniel Fehér Emíliával.

 Ft. Pántya Elemér kisjenői katolikus plébános vasárnap 13 órától részt vesz a szülőfalujában, a Maros megyei Marosjárán, a Mária nevére felszentelt templom búcsúünnepségén, ahol ezüstmiséjét is celebrálja.

 Az arad-belvárosi református templomban ma köt házasságot Hubert Olivér Incze Melindával, Szilveszter Zoltán Butariu Adrianával.

 A Mosóczy-telepi református templomban vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten úrvacsorát osztanak új kenyérre. Az egyházközséghez tartozó Németszentpéteren ugyanaznap 15 órakor kezdődik hasonló szertartás, míg 18 órakor az aradi templomban lesz istentisztelet.

 A feketegyarmati református templomban vasárnap 10.30 órakor kezdődik a tanévnyitó istentisztelet, amelyiknek a végén megkeresztelik Erdős Levente és Corina Máté nevű gyermekét.

 A pankotai református gyülekezetben újraindulnak a vallásórák. A kiscsoportosokat minden pénteken 15 órától, a nagycsoportosokat minden szombaton 14 órától, míg a fakultatív magyarórák résztvevőit szombatonként 10 órától várják az imateremben.

 A borossebesi református gyülekezethez tartozó Bokszegen elhunyt Papp István (60) katolikus hívő.

 Az arad-belvárosi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 9 órától román, 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak. Az egyházközségben szeptember 19-e és 21-e között missziós napokat tartanak, amelyeken a Magyarországi Evangélikus-Lutheránus Egyház evangelizációs és missziós lelkésze, Szeverényi János szolgál. Az összejövetelek a Blajului utca 2. szám alatt lévő imateremben 19-én, pénteken és szombaton 17 órakor, míg vasárnap 10 órakor a templomban kezdődnek. Az alkalmakra szeretettel várják a híveket.

 Az arad-belvárosi baptista gyülekezet lelkipásztora, dr. Vass Gergelyvasárnap vendégszolgálaton vesz részt Püsök Dániel tordai lelkipásztor gyermekének a bemutatásán. A gyülekezet közössége folytatja az apostolok cselekedeteinek a tanulmányozását, az esti istentiszteleten a Jelenések könyvének a titkaiba is betekintenek. A témához kapcsolódó alkalmi szolgálatokat végeznek. A felnőtt kórus megkezdi a felkészülést az őszi szolgálatokra.

 A nagyzerindi baptista imaházban szeptember 21-én, vasárnap 17 órától kiállítás nyílik a Biblia jegyében, 18 órától hálaadó istentiszteletet tartanak Isten hozzánk intézett szaváért, a Bibliáért. Ugyanaznap 14 órától ünnepi istentiszteletet tartanak a tasnádi baptista imaházban. Az alkalmakra szeretettel várnak minden érdeklődőt.

 Fehér

 A nagyenyedi református egyházközségben elhunyt Szabó Pálné Bulucz Aranka (54), Molnár Istvánné Éles Rebeka (74) és Bódi László (77).

A felenyedi református egyházközségben vasárnap az  istentiszteleten keresztelik Valki József és Vaida Sigan Maria Pompilia fiát, Józsefet.

 Hunyad

A dévai római katolikus egyházközségben hétfőtől a tanévkezdéssel együtt a Szent Antal házban is beindul a délutáni foglalkozás a gyermekek számára.

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségben vasárnap 12 órától kerül sor a Szent Kereszt templombúcsúra.

A szászvárosi református egyházközségbenvasárnapi istentiszteletek Szászvároson 10 órakor, Algyógyonpedig 12 órakor kezdődnek.

Apetrozsényi római katolikus egyházközségben ma kísérik utolsó földi útjára Brebenel Irmát (57). Szombaton a petrozsényi templomban fogad egymásnak örök hűséget Benke Sándor római katolikus fiatalember és Câmpean Roxana ortodox hajadon.

Avulkáni római katolikus egyházközségben múlt vasárnap búcsúztatták Udreané Kunig Annát (83). Csütörtökön kísérték utolsó földi útjára Costinaş Nicolaet (62).

A lupényi református egyházközségbengyermek bibliahét zajlott, melyen közel 50 gyerek vett részt.

 Temes

 Sikeres felvételi a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolára

A temesvári egyházmegyét az idei felkészítőn és a felvételi vizsgán egy fiatal képviselte, aki a sikeres vizsga után, szeptember 29-től a főiskola első évének diákjaként kezdi meg tanulmányait. A fiatal papnövendék, Păşcălău Adrian Gabriel a lippai egyházközséghez tartozik.

 Jubileum és bérmálás Zimándújfalun

Az Arad megyei település templomát 100 esztendővel ezelőtt, 1908. szeptember 12-én, Szűz Mária Szent Neve ünnepén szentelték fel. Az évforduló és a búcsú idén mintegy 30 fiatalnak még emlékezetesebb lesz, ugyanis az előzetes felkészítő után szeptember 14-én, vasárnap a 12 órakor kezdődő szentmise keretében a bérmálás szentségében részesülnek. A plébániához tartozó zimándközi egyházközség templomában is lesz bérmálás, a 10 órakor kezdődő szentmise keretében 10 fiatal részesül a második szentségben. A két közösség és ft. Sándor Balázs helyi plébános az ünnepségen msgr. Böcskei László általános helynököt látja vendégül. A jubileum keretében emléktáblát is avatnak.

 A piarista templom búcsúja

A temesvári piarista templomot a Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepének tiszteletére szentelték fel. Ez alkalomból szeptember 14-én, vasárnap 11.30 és 18 órakor tartanak szentmisét.

 Fogadalomtétel Óbesenyőn

Szeptember 14-én, vasárnap 16 órai kezdettel a bolgárok lakta Óbesenyő templomában Ecaterina Tatov nővér örök fogadalmat tesz. Az ünnepélyes szentmisén, amelyet msgr. Böcskei László általános helynök celebrál, jelen lesznek a Szt. József rend olaszországi elöljáróságának képviselői is.

 Folytatódik a főpásztori látogatás

Nm. és ft. Roos Márton megyés püspök szeptember 14-től folytatja a temesvári esperességben megkezdett vizitációját. A Főpásztor ez alkalommal a temesvár-szabadfalui plébániát keresi fel. A helyi közösség lelki gondozását jelenleg ft. Dirschl Johann főesperes, temesvár-józsefvárosi plébános látja el. A látogatás 19 órakor a szabadfalui templomban ájtatossággal kezdődik.

 Tanévnyitó szentmise a székesegyházban

A 2008–2009-es iskolai év megkezdése alkalmából szeptember 15-én, hétfőn 8.30 órakor a székesegyházban ökumenikus istentiszteletet mutatnak be román és német nyelven, amelyen részt vesznek a temesvári Nikolaus Lenau Elméleti Líceum tanárai és diákjai. A helyi római katolikus Egyházat ft. Dirschl Johann kanonok, főesperes képviseli. Ezen a napon, 10 órai kezdettel a Gerhardinum Római Katolikus Líceum tanévnyitó liturgiájára kerül sor. A Veni Sancte szentmisét msgr. Böcskei László általános helynök celebrálja.

 Püspöki találkozó Budapesten

Szeptember 15-én és 16-án tartják a Magyar Katolikus Püspöki Kar és a Romániai Püspökkari Konferencia képviselőinek találkozóját az MKPK székhelyén. A rendezvényen részt vesz nm. és ft. Roos Márton temesvári megyés püspök.

 Tanácskozás Sinaián

Mint ismeretes, a római katolikus Egyház saját nyugdíjalappal rendelkezik, amelyhez a romániai egyházmegyék mindegyike hozzájárul. Szeptember 16-án és 17-én a helyi egyházak azon képviselői, akik a Közigazgatási Bizottságot alkotják, Sinaián találkoznak, hogy a nyugdíjalappal kapcsolatos kérdéseket vitassanak meg. A temesvári egyházmegyét a tanácskozáson msgr. Böcskei László általános helynök képviseli.


A lugosi református templomban megkeresztelték Báczi Richárd Sándort. Házasságot kötött Timonea Sergiu és Álmosdi Bianka.

A lugosi római katolikus templomban házasságot kötött Ecobici Gabriel és Pletosu Svetlana.

Az egyházközségben elhalálozott Hein Peter (82).

A nagyszentmiklósi római katolikus templomban házasságot kötött Vasilie Ioan és Vorovenci Nicoleta Lucia.

Az egyházközségben elhalálozott Riesz Johann (75).

A nagycsanádi római katolikus templomban házasságot kötött Keresztúri Szilveszter és Boici Cornelia.

Az egyházközségben elhalálozott Mizsur Erzsébet (75).

A gátaljai római katolikus egyházközségben elhalálozott Kovanyec János (67).

A buziásfürdői római katolikus egyházközségben elhalálozott Rusz Ekaterina (86).

Temesvár

 A belvárosi református egyházközségben vasárnap 10 órakor istentisztelet, ezt követően lelkészválasztás. Délután 5 órakor istentisztelet.

A belvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Bertone Alessandro Filippot. Házasságot kötött Bâncotan Iosif Tiberiu és Pecican Natalia Iuliana.

A gyárvárosi MIllenniumi templomban megkeresztelték Muşceag Sidoniat.

Az erzsébetvárosi római katolikus templomban házasságot kötött Gombos Dan és Gyémánt Astrid, Fülöp Róbert és Ţiriac Zsuzsa, Roman Octavian és Piesz Andrea Lujza. Megkeresztelték Borchin Casian Alexandrut.

Az egyházközségben elhalálozott Frasinar Agneta (53).

A józsefvárosi plébániatemplomban házasságot kötött Banea MIhai és Balázs Mónika.

Az egyházközségben elhalálozott Câmpean Emilia (80), Horváth Irén Zsuzsanna (84), Kovács Anna (84).

A mehalai római katolikus templomban megkeresztelték Kelchov Răzvant, Katarov Pault. Házasságot kötött Miok Sebastian és Dan Daniela Camelia.

Vasárnap Mária neve tiszteletére templombúcsú. 8.30 órakor magyar, 9.45 órakor német, 11 órakor román nyelvű szentmise.

A baptista imaházban (Drubeta utca 6. szám) vasárnap 10 és 18 órakor a budapesti dr. Almási Mihály lelkipásztor tart előadást a Jelenések Könyvéből. Szeretettel várják a gyülekezet tagjait és az érdeklődőket.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: EP / Kedd, 2008. szeptember 30., 12.32 Válaszoljál rá!

na, nem eppen ugy van az.A "vilaghalo"olyan helyekre is eljutatja a videk hireit ahova a postas nem olyan gyorsan jut el.Ha mar letezik ez a csodalatos lehetöseg, akkor kerem hasznaljuk pontosan es megbizhatoan.Az anyagi veszteseget ami ezaltal a lapkiadonak szarmazik, azt is lehet "rendezni" nem minden ujsagot lehet ingyen "online" olvasni, tehat vezessek be a dijazast.Jo,jo nem kell most ramtamadni, kenyelmesebb igy es szuper, de ilyenkor nem engedtettik meg a kritika, nem lehet elvarasunk.En szemely szerint meg amugy sem szeretek semmit ingyen.
Tehat,ha mar ilyern modon azok is olvashatjak az aradi ujsagot akik, valamivel messebb laknak akkor jo lenne ezeket az olvasokat is megtartani es nekik is azt nyujtani amit az olvaso elvar.
Az eszrevetelek hangnemen lehet valtoztatni,-azzal egyetertek.

Hozzászólt: Szövérdfi-Szép Zoltán / Hétfõ, 2008. szeptember 29., 14.57 Válaszoljál rá!

Hölgyeim és Uraim, tessék előfizetni az újságra és reggel 7-kor a postaládában várja önöket.

Hozzászólt: bi / Péntek, 2008. szeptember 26., 09.46 Válaszoljál rá!

Egy a kiragadott hírecskékből, csak azt nem tudja az ember hogy melyik "vasárnap 10 órakor"
Hát köszönjük a "friss" híreket, kedves Irházi úr!

"A Mosóczy-telepi református templomban vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten úrvacsorát osztanak új kenyérre. Az egyházközséghez tartozó Németszentpéteren ugyanaznap 15 órakor kezdődik hasonló szertartás, míg 18 órakor az aradi templomban lesz istentisztelet."

[ADMIN – Minden hírnél szerepel egy dátum illetve egy óra... Azt hiszem evidens, hogy melyik vasárnapról van szó, a megjelenített dátum utáni legközelebbi vasárnap. Egyébiránt nem Irházi János. Bármi panasz vagy gond van kérem szíveskedjen az alábbi e-mail címre írni: online@nyugatijelen.com – örömömre szolgálna, ha válaszolhatnák így a jövőben elkerülhetjük a félreértéseket. Tisztelettel az oldal kezelője.]

Hozzászólt: otyec / Szerda, 2008. szeptember 24., 19.01 Válaszoljál rá!

Az még semmi, kedves son, -de még ma, 24-én este sem jelent meg a Hitélet rovat. Legjobb lesz, ha körbetelefonáljuk a plébániákat és parókiákat, és magunk tudakoljuk meg az egyházi híreket...

Hozzászólt: son / Kedd, 2008. szeptember 23., 20.49 Válaszoljál rá!

Kedves Irházi János "internet divízió főszerkesztő"! Kérjük, tegye a dolgát, és nézzen utána, mi okozza az ön munkaterületén az olvasók ilyen fokú lenézését? A szombati, szeptember 20-i Egyházaink híreit szeretnénk olvasni legalább szerdán! Amennyiben a kérést nem tudják teljesíteni, adják át a helyüket másnak! Gondolom, ez elég "európai" megoldás lenne...

Hozzászólt: BI Gyula / Hétfõ, 2008. szeptember 22., 10.23 Válaszoljál rá!

Vagy ez a rovat a lap hátulján van és amire ide érne belefárad a szerkesztő. Ezért 10 nappal előtti hireket olvassunk? ez nem napi lap, de még nem is hetilap, tiszelettel.

Hozzászólt: BI Gyula / Hétfõ, 2008. szeptember 22., 10.20 Válaszoljál rá!

Miért nem jelentetitek meg a legutolsó Egyházi hireket???????? Trehányság vagy nemtörödömség????

Hozzászólt: Admin / Szombat, 2008. szeptember 13., 12.33 Válaszoljál rá!

Kijavítottuk a bakit. Köszönjük az észrevételt!

Hozzászólt: EP / Szombat, 2008. szeptember 13., 10.50 Válaszoljál rá!

Ez mind nagyon szep, es olvasando, de ez a HITELET rovatban jelenik meg maskor es nem a HIRDETES rovatban.
DE ha mar igy van, kerem hol talalhato a hirdetes??

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu