Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2020. augusztus 07., 21.07

Egyházaink hírei

2014. január 04., 07.00 Szombat

Arad

Az arad-belvárosi katolikus templomban vasárnap 15, illetve 16 órától magyar-német nyelvű szentségimádást tartanak. Hétfőn, vízkereszt ünnepén 8 órától vízszentelés. 10.30 órától plébániai nagymise magyarul, 17 órától magyar, 18 órától román nyelvű szentmiséket celebrálnak.

Az arad-ségai katolikus templomban hétfőn, vízkereszt ünnepén 8.30 órától magyar, 10 órától német, 11.30 órától magyar, 12.30 órától román nyelvű szentmise. Ugyanaznap Tornyán a szentmise 10 órakor kezdődik.

A pécskai katolikus templomban december 28-án Ráduly Zoltán házasságot kötött Mone Adriana Ceraselával, ugyanakkor megkeresztelték Silviu Zoltán nevű gyermeküket. Az egyházközségben elhunyt Hegyes Veronika (84), id. Pálinkás József (86), Pasek József (72), Kocsik Mária (82) és Kovács László (66).

A kisiratosi katolikus egyházközségheztartozó Kürtösön befejezték a házszentelést, január 8-ig Kisiratoson, utána Mácsán szentelik meg a hívek házait.

Az arad-gáji református gyülekezetbenvasárnap 10, illetve 17 órától a gáji, 12 órától a szentleányfalvi templomban tartanak istentiszteletet.

A nagyzerindi református templomban vasárnap 10.30 órakor kezdődő istentiszteleten elhangzik az évvégi beszámoló is.

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától úrvacsorával egybekötött istentiszteletet tartanak, utána szeretetvendégség. Hétfőn, vízkereszt ünnepén 10 órától magyar nyelvű istentisztelet.

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 11 órától istentiszteletet, hétfőn, vízkereszt napján 11 órától úrvacsorás istentiszteletet tartanak.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben vasárnap reggel év eleji imaheti megnyitóra kerül sor Kürti Csaba és Kürti Tamás igeszolgálatával. A kijelölt téma Isten igéjének életünkbe való beépítését taglalja egész héten, minden este 19 órai kezdettel. A délelőtti istentisztelet keretében a közösség megemlékezik Jézus Krisztus keresztáldozatáról, és úrvacsorához járul.

Az esti istentiszteleten Simon András lelkipásztor igehirdetése a teremtés gondolatkörével foglalkozik, Mózes első könyve alapján. Ugyanakkor ifjúsági szolgálatra is sor kerül Hegyi Dénes vezetésével.

 

Hunyad

A szászvárosi református egyházközségben e vasárnapon délelőtt 10 órakor kezdődik az istentisztelet.

A tordosi református leányegyházbanvasárnap délben 12 órakor lesz istentiszteleti alkalom.

A lozsádi református egyházközségbenvasárnap 13.30 órakor kezdődik az istentisztelet.

A lupényi unitárius egyházközségbenvasárnap délelőtt 11 órakor lesz istentisztelet.

A vulkáni unitárius egyházközségbenvasárnap 13 órakor kezdődik az istentiszteleti alkalom.

 

Temes

Újévi koncert a belvárosi református templomban

Január 4-én, szombaton este 7 órai kezdettel a belvárosi református templomban rendhagyó újévi koncertre kerül sor, amelyen az énekkart a résztvevő nézők alkotják. A koncert elnevezése Rejoice (Örvendezz), szervezője pedig a Timişoara Gospel Project kulturális egyesület. A belépés díjtalan.

A nagyszentmiklósi római katolikus egyházközségben elhalálozott Pasăre Elisabeta (58).

 

Temesvár

Az erzsébetvárosi római katolikus templomban házasságot kötött Markovits Iulius Emilian és Pop Alina Cornelia.

Az egyházközségben elhalálozott Fülöp Erzsébet (85), Fermengin Iosif (88).

Az újkissodai római katolikus egyházközségben elhalálozott Rebb Margareta (58).

Az Új Ezredév református templomban vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteleten nt. Kovácsné Papp Ibolya vöröscsárdai lelkipásztor hirdet igét.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu