Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2021. július 28., 23.39

Egyházaink hírei

2014. január 25., 07.00 Szombat

Arad

Január 28-án, kedden az arad-ségai katolikus templomban 10 órától megtartandó szentmisével indul az aradi esperesség lelkészeinek a parókián megtartandó ülése. Az arad-ségai egyházközségben elhunyt Csipai Margit (92) és Polk Liza (68).

A pécskai katolikus egyházközségben elhunyt Gáspár Ilona (85), Sipos Ilona (87), Kovács Julianna (81), Nagy Rozália (88) és Tát Terézia (77).

A pankotai katolikus templomban szerdán 16.30 órától a városból a Szovjetúnióba elhurcoltak emlékére tartottak szentmisét, ahol ft. Ciurar János plébános emlékezett meg a kényszermunkára hurcolt hívekről. A Jozef Retter polgármester jelenlétében megtartott szertartást követően, a parókián agapét adtak a résztvevők tiszteletére.

Az arad-belvárosi református gyülekezetben elhunyt Barabás Julianna (75).

Az arad-gáji református templomban vasárnap 10, illetve 17 órakor, a hozzá tartozó Szentleányfalván 12, Zimándközön 13 órakor kezdődnek az istentiszteletek.

A feketegyarmati reformátusgyülekezetben, aHát részekre szakítható-e Krisztus?” (1Kor 1, 1–17) vezérigével zajló imahét során ma, szombaton 18 órától kezdődő istentiszteleten Majoros Tibor katolikus káplán (Nagyvárad), január 26-án, vasárnap Józsa Ferencz Mosóczy-telepi református lelkipásztor hirdet igét. Az imaheti alkalmakra szeretettel várnak mindenkit.

A Kisperegi Református Egyházközségben az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Gerőcs Sándor testvérünket, aki 68 évet élt. Az Úr vigasztalja a gyászoló családot!

 

A Pécskai Református Egyházközségben elhalálozott özv. Nagy Sándorné szül. Kunos Katalin, egykori presbiter, életének 88. esztendejében. Emléke legyen áldott! 

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak.

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben ma 11 órától énekóra, vasárnap 11 órától istentisztelet, szerdán 18 órától bibliaóra szerepel a programban.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától ökumenikus istentiszteleten emlékeznek meg a településről 1945-ben, a Szovjetúnióban végrehajtott kényszermunkára hurcoltakról. Az istentiszteleten nt. Deák Bálint helybeli lelkipásztor mellett nt. Sin Walter szemlaki evangélikus-lutheránus, valamint ft. Hegedűs János simonyifalvi katolikus plébános működik közre. Az istentisztelet után a Simonyiak Házának az udvarán megkoszorúzzák a Deportáltak Emlékművét. Az eseményen Haász Tibor polgármester mellett részt vesz a község vezetősége, illetve az Aradi Német Fórum, valamint az Elhurcoltak Szövetsége nevében Contraş Magdolna.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet reggeli imaóráján Kiss László és Szűcs Dániel szolgálnak igével, amikor a leprások világnapja keretében mind a lelki, mind a fizikai betegekért imádkozik a gyülekezet. A délelőtti igehirdetés „Jézusnak nincs akadály” címmel hangzik el Simon András lelkipásztor részéről.

Az esti istentisztelet gondolatköre a Lukács evangéliuma 2. részéből meríti témáját, ugyanakkor Horváth Sándor vezetésével ifjúsági műsor is színesíti az alkalmat.

Délután Kiss József néhány szolgálattevő közreműködésével a pécskai gyülekezetben hirdeti Isten igéjét.

A vajdasági testvérgyülekezetek támogatása keretében, missziós csapat látogat a Felsőmuzslyán levő magyar gyülekezetbe, Kürti Csaba csoportvezető irányításával. A szolgálatot végzők között lesz Szomorú József és Hegyi Dénes is. A rádióhallgatók figyelmébe ajánljuk újra az Alt Fm keresztyén rádió magyar nyelven sugárzott műsorait: minden kedden 19, szerdán 17, és szombaton 19 órától.

 

Hunyad

A petrozsényi római katolikus egyházközségbentegnap temették a 71 éves korában elhunyt Székely Lászlót.

A szászvárosi református egyházközségbenvasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik az istentisztelet, a kudzsíri leányegyházban délben 12 órakor lesz istentiszteleti alkalom.

A dévai unitárius egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órakor, Vajdahunyadon délben 12 órakor lesz istentisztelet.

 

Krassó-Szörény

A Resicabányai Havas Boldogasszony Plébánia hírei

 · Vasárnap, január 26-án az esti szentmise után, 18.30-kor életige találkozót tartunk, amelyen felolvassuk a februári életigét.

· Hétfőn 19.15-kor a fiatal családok találkozójára kerül sor.

· Kedden 16.30-kor az elsőáldozók szüleinek lesz találkozója.

· Jövő vasárnap, február másodikán minden szentmisén gyertyaszentelést tartunk. A szentmisék előtt a Mária-oltárnál gyűlünk össze. Az esti szentmise családszentmise lesz, utána pedig a családok találkozója következik.

Pál József-Csabafőesperes-plébános

 

Temes

Esperességi találkozó

Január 29-én, szerdán Nagycsanádon a csanádi és a makói esperesi kerület lelkipásztorai közös gyűlésen vesznek részt.

A lugosi római katolikus egyházközségben eltemették Hegyközi Oszkár (59) urnáját.

A nagyszentmiklósi római katolikusegyházközségben elhalálozott Szűcs István (81).

A gátaljai római katolikus egyházközségben elhalálozott Zaharan Katalin (82), Ardelean Anna (84).

Az újszentesi római katolikus egyházközségbenelhalálozott Kiss Attila Emil (42).

A nagycsanádi római katolikus egyházközségbenelhalálozott Tóth Erzsébet (88), Ciocani Mária (93).

A lugosi református egyházközségben elhalálozott Józsa Sándor (57).

 

Temesvár

A belvárosi római katolikus templombanmegkeresztelték Todică Raisa Cristinát. Az egyházközségben elhalálozott Brânzei Corneliu (86), Carol Leon (75), Piatca Terezia Francisca (82), Barabás Lajos (83).

A józsefvárosi római katolikus egyházközségbenelhalálozott Kongo Albert (30), Portik-Csere Dezső (72).

A mehalai római katolikus templomban megkeresztelték Somogyi Fabian Ştefan Gabrielt.

A szabadfalui római katolikus egyházközségbenelhalálozott Walleri Elisaveta (89), eltemették Takács Miklós (82) urnáját.

A baptista imaházban január 29-én, szerdán délután 6 órai kezdettel női kört szerveznek.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu