Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2021. július 31., 03.12

Egyházaink hírei

2014. február 01., 07.00 Szombat

Arad

Az arad-belvárosi katolikus templomban február 3-án, hétfőn Szent Balázs ünnepén Balázs-áldásban részesítik a híveket a 7.30, valamint a 17 órakor kezdődő, illetve a következő vasárnap szentmiséin.

A pécskai katolikus egyházközségben elhunyt Németh Mária (84).

P. Böjte Csaba ferences-rendi szerzetesnek a szentpáli katolikus templomban mára tervezett szentmiséjét a kedvezőtlen időjárás miatt február 27-re halasztották.

Az arad-belvárosi református gyülekezetben elhunyt Orbán Károly (79).

A Mosóczy-telepi református imateremben (Ivirianu utca 6. szám) február 6-án, csütörtökön 17 órától magyarországi szakemberek tartanak előadást az egészséges életmódról és táplálkozásról. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. A gyülekezetben elhunyt Budurişan Julianna (94) és id. Guti Sándor (83).

Február 2–9. között tartják az Erdőhegy-kisjenői Református Egyházközségben az egyetemes imahetet. Az esténként 18 órától kezdődő istentiszteleteken szolgálatot végző lelkészek: vasárnap Mikló Ferencz, nagyszalontai lelkipásztor, a Bihari Református Egyházmegye esperese; hétfőn Tóbiás Emőke Piroska, Szemlak, Pécska és Nagylak lelkipásztornője; kedden Baracsi Zsuzsanna arad-belvárosi; szerdán Filep Ferenc Miklós árpádi; csütörtökön Sükösd Sándor ördöngősfüzesi; pénteken Tolnai Ferenc bélzerindi; szombaton Szőnyi Levente szilágylompérti lelkipásztor, a Szilágysomlyói Református Egyházmegye esperese; vasárnap Sándor Lajos nagyvárad-újvárosi lelkipásztor hirdet igét.

Az alkalmakra felekezeti hovatartozástól függetlenül, mindenkit szeretettel várnak.

A nagyzerindi református gyülekezetben a „Hát részekre szakítható-e Krisztus?” (1 Kor. 1–17) vezérige szellemében, vasárnap 18 órakor kezdődő istentisztelettel kezdődik az egyetemes imahét, ahol vasárnap ft. Szilvágyi Zsolt, temesvár-józsefvárosi plébános; hétfőn Kömendi István krigypusztai; kedden Kiss Miklós szilágyzsaványi; szerdán  Kovács Gyula margittai; csütörtökön Tóbiás Emőke Piroska, Nagylak, Szemlak, Nagypereg és Pécska református lelkésze; pénteken Farkas Zsolt toldinagyfalusi lelkész, közigazgatási tanácsos; szombaton Orosz Márta érbogyoszlói; mjg az imahét-záró istentiszteletre jövő vasárnap 10.30 órakor, Dénes József helybeli lelkipásztor szolgálatával kerül sor, utána szeretetvendégség, tombolával. A naponta 18 órakor kezdődő, az ifjak műsorával és szeretetvendégséggel egybekötött alkalmakra szeretettel várják a híveket.

A Kisperegi Református Egyházközségben az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára özv. Balogh Zsigmondné Fodor Rozália testvérünket, aki 92 évet élt. Az Úr vigasztalja a gyászoló családot és rokonságot. Az elkorhadt tetőszerkezete miatt közveszélyessé vált templom javítási munkálataira bárminemű támogatást köszönettel elfogadnak. Ez irányú bejelentéseket várnak a 0257/459-022-es telefonszámon vagy a tas2001ro@gmail.come-mail címen.

A Nagyperegi Református Egyházközségben az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Mazuch Pavel Miroslav testvérünket, aki a nagyperegi iskola tanítója és igazgatója volt, és 46 évet élt. Emléke legyen áldott!

Azt aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától magyar nyelvű, úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet tartanak, utána szeretetvendégség. A gyülekezetben elhunyt Viczián Anna (91) és Kriger Fălcuşan Francz-Waldemar (70).

Vasárnap délelőtt 10 órakor istentisztelet a simonyifalvi evangélikus-lutheránustemplomban, délután 15 órától Szapáryligeten. Február 2–9. között tartjuk az ökumenikus imahetet, minden este 18 órai kezdettel. Meghívott szolgálattevők: Vékony Roland Ádám, IV. éves teológiai hallgató, Bódis Ferenc végvári református lelkész, Jakab Béla gyulai evangélikus lelkész, Sándor Tivadar arad-gáji római katolikus plébános, Bán Alpár nagyszalontai református segédlelkész, Csatlós Róbert majláthfalvi pünkösdista igehirdető, Tóbiás Tibor György kisperegi református lelkész, Bodnár Lajos borosjenői református lelkész. Mindenkit szeretettel várunk, hogy közösen hallgassuk Isten Igéjét,  imádkozzunk és énekeljünk.

Február 2. a Magyar Baptista Világszövetség vasárnapja, ennek kapcsán az arad-belvárosi baptista gyülekezet reggeli imaóráján Csapó Mátyás és Hegyi Dénes Istennek, népére kiáradó szeretetéről szól az imára buzdítás keretében. A délelőtti istentisztelet folyamán a gyülekezet közössége megemlékezik Jézus Krisztus áldozatáról és úrvacsorához járul. Az istentisztelet befejezése után a gyülekezet megtartja rendes évi beszámoló közgyűlését. A közösség minden tagját szeretettel várják az alkalomra.

Az esti istentiszteleten „Régi, de mégis új” címmel hangzik el igehirdetés Simon András lelkipásztor részéről. Az alkalmi ifjúsági műsort Kiss Viktor vezeti.

 

Hunyad

A dévai római katolikus egyházközségben e héten temették a 80 éves korában elhunyt Schreiber Istvánt.

A szászvárosi református egyházközségben e vasárnapon reggel 10 órakor lesz istentisztelet, Tordoson délben 12 órakor, Lozsádon pedig délután fél kettőkor kezdődik az istentiszteleti alkalom.

A petrozsényi római katolikus egyházközségbene héten temették az 58 éves korában elhunyt Puiber Alexandrut, illetve a 65 éves Józsa Ceciliát.

A lupényi református egyházközségbenfebruár 9 és 15 között tartják meg az egyetemes imahetet, a református, unitárius, római katolikus és baptista gyülekezetek, lelkészek részvételével. Az istentiszteleti alkalmak délután 5 órakor kezdődnek.

 

Temes

Zarándoklat a székesegyházhoz

Február 1-jén, szombaton egyházmegyénk papsága, valamint a különböző egyházközségekben tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjai zarándokolnak a dómhoz. A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Excellenciás Roos Márton megyés püspök celebrálja. 

A dettai római katolikus egyházközségben elhalálozott Petraş Matei (52), Szabad Elisabeta (90).

A zsombolyai római katolikusegyházközségben elhalálozott Adăscăliţei Ana (84), Kirsch Angelina (77).

Az óteleki római katolikus egyházközségben elhalálozott Iancovici Ilona (86).

 

Temesvár

A gyárvárosi Millenniumi templomban megkeresztelték Radakov Melinda Izabellát, Brandibur Alexandru Georgét. Az egyházközségben elhalálozott Rácz Mátyás (86), Gusznecker Ferdinand (91).

Az erzsébetvárosi római katolikus templombanmegkeresztelték Moricz Elisa Cristinát. Az egyházközségben elhalálozott Mezele Corina Dora (43).

A mehalai római katolikus templomban megkeresztelték Botaş Danielt. Az egyházközségben elhalálozott Lisafeld Gabriela Maria (87).

A belvárosi református egyházközségben elhalálozott Szabó Zoltán (65), Csutak János (82).

Az Új Ezredév református egyházközségben elhalálozott Varga Benjámin (76), Gyarmati Regina (80).

A baptista imaházban február 2-án, vasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu