Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2020. július 13., 02.51

Egyházaink hírei

2014. február 08., 07.00 Szombat

Arad

Az arad-ségai katolikus egyházközségben elhunyt Lorenz Mária (78) és Giurgian Mária (93).

A majláthfalvi katolikus egyházközségben elhunyt Ábrahám Erzsébet (74) és Molnár Rozália (75).

A lippai katolikus parókia alagsorában lévő ifjúsági teremben szombaton jelmezbált szerveznek a gyermekek és a fiatalok számára. Lippán elhunyt Zabán Elfride (78), a hozzá tartozó Széphelyen Schreiber Nicolae (55).

Az arad-belvárosdi református gyülekezetben elhunyt Miklós Erzsébet (77) és György Julianna (61).

Az erdőhegy-kisjenői református egyházközségbenzajló egyetemes imahét alkalmából ma, szombaton 18 órától Szőnyi Levente szilágylompérti lelkipásztor, a Szilágysomlyói Református Egyházmegye esperese; vasárnap Sándor Lajos nagyvárad-újvárosi lelkipásztor hirdet igét.

Az alkalmakra felekezeti hovatartozástól függetlenül mindenkit szeretettel várnak.

A „Hát részekre szakítható-e Krisztus?” (1 Kor 1, 1–17) alapján február 9–16. között egyetemes imahetet tartanak az ÁgyaiReformátusEgyházközségben. A naponta 18 órakor kezdődő istentiszteleteken vendéglelkipásztorok hirdetik Isten igéjét: hétfőn Papp József erdőhegy-kisjenői lelkipásztor; kedden Gecse Tamás angyalkúti; szerdán Tóbiás Emőke Piroska Szemlak, Pécska és Nagylak református lelkipásztora; csütörtökön Tolnai Ferencz bélzerindi lelkipásztor; pénteken Fazakas Csaba temesi esperes, temesvár-belvárosi lelkipásztor; szombaton János Levente körzeti baptista lelkipásztor. Vasárnap 11 órától úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet lesz, Módi József helybéli lelkipásztor szolgálatával. Vasárnap este, az imahetet záró istentiszteleten Groza Dániel kisjenői római katolikus plébános szolgál.  Az istentiszteletekre, felekezeti hovatartozástól függetlenül, szeretettel várnak mindenkit. Isten áldása legyen az együttléteken!

A nagyzerindi református gyülekezetben a „Hát részekre szakítható-e Krisztus?” (1 Kor. 1–17) vezérige szellemében zajló egyetemes imahéten ma, szombaton 18 órától Orosz Márta érbogyoszlói lelkipásztor szolgál. Az imahét-záró istentiszteletre vasárnap 10.30 órakor Dénes József helybeli lelkipásztor szolgálatával kerül sor, utána szeretetvendégség, tombolával. Az ifjak műsorával és szeretetvendégséggel egybekötött alkalmakra szeretettel várják a híveket.

A kisperegi református templom az elkorhadt tetőszerkezete miatt közveszélyessé vált. A javítási munkálataira bárminemű támogatást köszönettel elfogadnak. Ez irányú bejelentéseket várnak a 0257/459-022-es telefonszámon vagy a tas2001ro@gmail.come-mail címen.

A nagyperegi református egyházközségben elhalálozott Hlatki József testvérünk, életének 49. évében. Vigasztalja az Úr a gyászoló hozzátartozókat!

Február 16–23. között egyetemes imahetet tartanak a bélzeréndi református gyülekezetben. A naponta 18 órakor kezdődő istentiszteleteken vasárnap Tolnai Ferencz helybeli lelkipásztor; hétfőn Deák Bálnt simonyifalvi evangélikus-lutheránus; kedden Pázmány Attila tamáshidai református; szerdán Tolnai Miklós szilágyfőkeresztúri; csütörtökön Módi József aradi esperes, ágyai lelkipásztor; pénteken ft. Csűry István, a Királyhágó-melléki Református Egyházmegye püspöke; szombaton Gecse Tamás angyalkúti, míg vasárnap 18 órától, az imahét záró istentiszteleten Tolnai Ferencz helybeli lelkipásztor hirdet igét. Az alkalmakra szeretettel várják a híveket.

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak.

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben zajló ökumenikus imahét, alkalmából ma 18 órától Tóbiás Tibor György kisperegi, vasárnap Bodnár Lajos borosjenői református lelkész szolgál. Mindenkit szeretettel várnak, hogy közösen hallgassák Isten Igéjét, imádkozzanak és énekeljenek.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet reggeli imaóráján, a házasság hete megnyitójának alkalmából a felemás igában élő családok békességéért történik imádkozás. Kürti Elemér és Bátkai Tibor szólják a témához kapcsolódó igét. A délelőtti igehirdetés Szűcs Frigyes részéről hangzik el A válás nem megoldás Isten szemében címmel. Az esti istentiszteleten Simon András lelkipásztor igeszólása Lukács evangéliumából meríti témáját. Az alkalmi szolgálatokat Szűcs Zsolt vezeti. Az Alt Fm rádió magyar nyelvű egyházi műsorait meg lehet hallgatni minden kedden 19, szerdán 17 és szombaton 19 órától.

Az arad-kisszentmiklósi magyar baptista gyülekezetbevendégeket várunk. Vasárnap 9 órától Szűcs Zsolt fogja vezetni az imaórát, utána Simon András lelkipásztor fog igét hirdetni az arad- belvárosi baptista gyülekezetből. Vasárnap 17 órától Józsa Ferencz református lelkész fog prédikálni, akit elkísér az ifjúsági csoport az arad-mosóczi református gyülekezetből. Angyalkúton úrvacsorai istentisztelet lesz délelőtt 10 órától Sallai Jakab lelkipásztor szolgálatával. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

Hunyad

A dévai római katolikus egyházközségben ma temetik a 81 éves korában elhunyt Deák Istvánt.

A szászvárosi református egyházközségben e vasárnapon reggel 10 órakor lesz istentisztelet, Algyógyon délben 12 órakor. A héten 85 éves korában elhunyt Szőke Ákos.

A petrozsényi római katolikus egyházközségbene héten temették a 83 éves korában elhunyt Ceska Antalt 1930.

Az aninószai római katolikus egyházközségben e héten temették a 85 éves korában elhunyt Matei Rozaliát.

A lupényi református egyházközségbenfebruár 9 és 15 között tartják meg az egyetemes imahetet, a református, unitárius, római katolikus és baptista gyülekezetek, lelkészek részvételével. Az istentiszteleti alkalmak délután 5 órakor kezdődnek.

A petrilla-lónyai református egyházközségbenfebruár 17-én kezdődik az ökumenikus szellemben megtartott egyetemes imahét. Lónyán minden délután 4 órakor, Petrillán 5 órakor kezdődnek az istentiszteleti alkalmak.

 

Krassó-Szörény

A Resicabányai Havas Boldogasszony Plébánia hírei

· Vasárnap, február 9-én a délelőtti szentmise után rózsafüzér-titokcserét tartunk.

· Szentmise után Balázs-áldást osztunk azoknak, akik hétfőn nem tudtak részt venni a szentmisén.

· Hétfőn 18 órakor plébániánk hitoktatói találkoznak a zeneteremben.

· Kedden 16.30-kor az elsőáldozó gyerekek szüleinek lesz találkozója.

· Mivel február 11-én van a betegek világnapja, ezért jövő vasárnap, február 16-án a katolikus orvosok minden délelőtti szentmise után vérnyomást és vércukorszintet mérnek a plébánia irodájában, azoknak, akik ezt kérik, és paracetamolt meg C-vitamint osztanak.

· Jövő vasárnap 18.30-kor a felnőttek koordináló csoportjainak lesz találkozója.

Pál József-Csaba főesperes-plébános

 

Temes

A temesvár-józsefvárosi plébánia hírei

A román nyelvű ifjúsági csoport énekkara fennállásának 7. évfordulójához érkezett. Ez alkalomból a kórustagok február 9-én, vasárnap délután 4 órakor a plébánia hittantermébe várják mindazokat, akik velük együtt szeretnének ünnepelni.

A betegek világnapja alkalmából február 10-én, hétfőn a plébániatemplomban a 17 órakor kezdődő szentmise keretében a híveknek kiszolgáltatják a betegek szentségét.

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Bodner Ana (81).

A nagyszentmiklósi római katolikusegyházközségben elhalálozott Chira Cornel (58).

A gátaljai római katolikus egyházközségben elhalálozott Engelmann Anna (80), Gyanus János (59).

A lugosi református egyházközségben elhalálozott Váry Antal (62).

 

Temesvár

A józsefvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Avram Antonia Mariát. Az egyházközségben elhalálozott Lupu Margareta (58), Baranyai Antal (53), Kalcsa Ferenc (55), Schene Nicolae (76).

A belvárosi református egyházközségben elhalálozott Kálmán Vencel (66).

Az Új Ezredév református templomban vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteleten Demeter Sándor lelkész hirdet igét.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu