Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2021. július 31., 01.24

Egyházaink hírei

2014. február 15., 07.00 Szombat

Arad

A Mosóczy-telepi katolikus egyházközségben elhunyt Sándor Sándor (83).

A pécskai katolikus egyházközségben elhunyt Németh Mária (84) és Borsos Erzsébet (91).

A majláthfalvi katolikus egyházközségben elhunyt Molnár Etelka (82).

A lippai katolikus parókia alagsorában lévő ifjúsági teremben ma jelmezbált szerveznek a gyermekek és a fiatalok számára. Lippán elhunyt Gomilciovits Gabriella (71).

Az arad-belvárosi református gyülekezetben elhunyt Szőlősi Sándor (87), Magos Mária (94) és Berecz Sándor (60).

Az arad-gáji református gyülekezetbe megérkeztek annak a hollandiai karitatív alapítványnak a képviselői, akik rendszeresen támogatják az Arad megyei hátrányos helyzetű családokat. Ezúttal 100 családnak kívánnak – az arad-gáji ifjak közreműködésével – tartós élelmiszereket, gyógyszereket és mosószereket kézbesíteni. Folytatódik az arad-gáji régi imaháznak a felújítása, melynek során a nagyterem padlózatán, a falak belső vakolásán, a villanyhálózatnak a felújításán dolgoznak. Mivel a helybeli hívek az aradi önkormányzat támogatásában is reménykednek, a felújítási munkálatokat megtekintette Bognár Levente alpolgármester, megyei RMDSZ-elnök is. Vasárnap 10, illetve 17 órától Gájban, 12 órától a hozzá tartozó Szentleányfalván lesz istentisztelet. Február 23-án, jövő vasárnap az arad-gáji gyülekezetbe várják Sógor Csaba EP-képviselőt, akinek az édesapja lelkészként 14 évig szolgálta a helybeli híveket. Elhunyt a szentleányfalvi Tapasztó Imre (90).

A „Hát részekre szakítható-e Krisztus?” (1 Kor 1, 1–17) alapján az ágyai református egyházközségben zajló egyetemes imahét során ma, szombaton 18 órakor kezdődő istentiszteleten János Levente körzeti baptista lelkipásztor hirdet igét. Vasárnap 11 órától úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet tartanak, Módi József helybéli lelkipásztor szolgálatával. Vasárnap este, az imahetet záró istentiszteleten Groza Dániel kisjenői római katolikus plébános szolgál. Az istentiszteletekre, felekezeti hovatartozástól függetlenül, szeretettel várnak mindenkit. Isten áldása legyen az együttléteken!

A kisperegi református templom az elkorhadt tetőszerkezete miatt közveszélyessé vált. A javítási munkálataira bárminemű támogatást köszönettel elfogadnak. Ez irányú bejelentéseket várnak a 0257/459-022-es telefonszámon vagy a tas2001ro@gmail.com e-mail címen. Az egyházközségben az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára özv. Szép Jánosné szül. Csatári Margit testvérünket, aki 82 évet élt. Vigasztalja az Úr a gyászoló hozzátartozókat!

Február 16–23. között egyetemes imahetet tartanak a bélzeréndi reformátusgyülekezetben. A naponta 18 órakor kezdődő istentiszteleteken vasárnap Tolnai Ferencz helybeli lelkipásztor; hétfőn Deák Bálnt simonyifalvi evangélikus-lutheránus; kedden Pázmány Attila tamáshidai református; szerdán Tolnai Miklós szilágyfőkeresztúri; csütörtökön Módi József aradi esperes, ágyai lelkipásztor; pénteken ft. Csűry István, a királyhágó-melléki református egyházmegye püspöke; szombaton Gecse Tamás angyalkúti, míg vasárnap 18 órától, az imahét záró istentiszteletén Tolnai Ferencz helybeli lelkipásztor hirdet igét. Az alkalmakra szeretettel várják a híveket.

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus imateremben ma 11 órától énekóra, 17 órától KT óra, vasárnap 11 órától istentisztelet. Február 21-én, pénteken 18 órakor a gyülekezetbe várják a Magyar Köztársaság Kolozsvári Főkonzulátusának a konzulját, Sályi Lőrincet, aki az imateremben tájékoztatót tart a kettős állampolgársággal rendelkező személyeknek az anyaországi választásokra történő regisztrációjával kapcsolatban.

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus parókián ma 11 órától vallásóra gyermekeknek, 18 órától ifjúsági bibliaóra kezdődik. Vasárnap istentisztelet Simonyifalván 10, Szapáryligeten 15 órától.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet reggeli imaóráján Szűcs Norbert és Kürti Tamás szólják az imára buzdító igét, majd Simon András lelkipásztor igehirdetése hangzik el Az Úr megszégyenítő bőkezűsége címmel.

 Az esti istentiszteleten Nehémiás próféta könyve alapján hangzik el igehirdetés. Az alkalmi szolgálatokat Kürti Gábor vezeti.

Az arad-kisszentmiklósi magyar baptista gyülekezetprogramjai: szombaton délután furulyaórára és tiniórára várjuk a gyermekeket, este 7 órára ifjúsági órára a fiatalokat. Vasárnap délután 5 órától Boros Róbert, a temesvári baptista gyülekezet lelkipásztora hirdet igét.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Elhunyt özv. Szabó Katalin, az angyalkúti gyülekezet tagja.

 

Hunyad

A petrilla-lónyai református egyházközségbenfebruár 17-én kezdődik az ökumenikus szellemben megtartott egyetemes imahét. Lónyán minden délután 4 órakor, Petrillán 5 órakor kezdődnek az istentiszteleti alkalmak.

A petrozsényi református, római katolikus és unitárius egyházközségek közösen szervezik meg idén az egyetemes imahetet március 2–9. között. Az első istentiszteleti alkalomra március 2-án délelőtt 10 órakor kerül sor, a református templomban. Hétfőn és szerdán az unitárius, csütörtökön a római katolikus, kedden, pénteken és szombaton a református templomban lesz ökumenikus jellegű istentisztelet. Valamennyi alkalom délután 5 órakor kezdődik. A záró istentiszteletre március 9-én délelőtt 10 órakor kerül sor a református templomban, délután 5 órakor pedig szeretetvendégségre várják a gyülekezeteket a református parókián.

A szászvárosi református egyházközségben e vasárnapon délután 4 órakor kezdődik az istentisztelet.

A tordosi református leányegyházbanvasárnap reggel 10 órától, Lozsádon délben 12 órától lesz istentiszteleti alkalom.

A dévai városi római katolikus egyházközségbenma délután 4 órától medjugorjei imaórát tartanak.

A petrozsényi római katolikus egyházközségbenfebruár 11-én, közel száz személy vett részt a betegek világnapja alkalmából tartott rendezvényen. A szentmisét követően a Caritas-házban teával, szendviccsel vendégelték meg a résztvevőket és ingyenes vérnyomásmérésre is lehetőség nyílt.

Február 13-án, az esti szent misét követően vetítéses előadáson emlékeztek meg a 75 éve püspökké szentelt Márton Áronról.

 

Krassó-Szörény

A Resicabányai Havas Boldogasszony Plébánia hírei

· Vasárnap, február 16-án a délelőtti szentmise után a katolikus orvosok vérnyomást és vércukorszintet mérnek a plébánia irodájában azoknak, akik ezt kérik, és paracetamolt meg vitamint osztanak.

· Vasárnap este 18.30 órakor a felnőttek koordináló csoportjainak lesz találkozója.

· Hétfőn 20 órakor jegyes-oktatási kurzust kezdünk.

· Szombaton 19.30-kor Karánszebesen lesz a fiatalok farsangi bálja.

· Jövő vasárnap, február 23-án 18.30-kor életige-találkozót tartunk.

Pál József Csaba főesperes-plébános

 

Temes

A temesvár-józsefvárosi plébánia hírei

- Február 15-én, szombaton 11 órai kezdettel gyermektalálkozót tartanak magyar nyelven a józsefvárosi plébánián. A találkozót énekpróba követi. Vasárnap, február 16-án 11.30 órai kezdettel ifjúsági szentmisét celebrálnak a plébániatemplomban. 

- Ugyancsak szombaton, február 15-én 12 órakor az elsőáldozásra és bérmálásra készülő gyermekek szüleinek találkozójára kerül sor a plébánia hittantermében. A magyar nyelvű csoportokban 6 gyermek elsőáldozásra és 18 fiatal bérmálásra készül. 

- Február 20-án, csütörtökön 17 órai kezdettel a plébánia hittantermében a belvárosi református nőszövetség és a józsefvárosi katolikus  nőszövetség találkozójára kerül sor. A rendezvény közös igeliturgiával kezdődik, amelyet szeretetvendégség követ.

Gyermekklub és istentisztelet

Az idei év első gyermekklubjára 2014. február 15-én, szombaton 10 órakor kerül sor. A téma: Mózes Midján földjén. Az alkalom üzenetei: „Isten gondoskodik: bízd rá magad! Isten a nehézségekkel is tanítani akar. Jótett helyébe jót várj”.
A gyermekklubot követő vasárnap, 2014. február 16-án délelőtt 10 órai kezdettel a családos istentiszteleten a gyermekek is bekapcsolódnak az istentiszteletbe, a megtanult énekeket elénekelve. Ugyanezen a vasárnapon délután 5 órai kezdettel a házasságokra kérnek áldást, imádkozva és diplomát osztva a kerek évfordulós házasoknak. 

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Kiss Dénes (58), Pill Augustin (76).

A dettai római katolikusegyházközségben elhalálozott Mucsi István (74).

A gátaljai római katolikus egyházközségben elhalálozott Bocsó József (64).

A zsombolyai római katolikus egyházközségbenelhalálozott Nicola Ludovic (72), Solomaier Gheorghe Ion (64), Cenuşă Maria (73).

A lugosi református templomban február 16-án délután 5 órakor imahét kezdődik, a megnyitó istentiszteleten nt. Fazakas Csaba esperes hirdet igét. Az imahéten az istentiszteletek minden nap 17 órakor kezdődnek.

 

Temesvár

A gyárvárosi Millenniumi templomban megkeresztelték Vatav Rareş Adriant, Grădinăriu Mayra Luisét, Ruffato Luca Alessandrót. Az egyházközségben elhalálozott Szikora Anna (80), Fodor László Mihály (62).

A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Medgyesy Matild (96), Gáspár István (76).

A mehalai római katolikustemplomban megkeresztelték Parnica Elena Biancát.

A szabadfalui római katolikus egyházközségben elhalálozott Kubicza Jenő (81).

A belvárosi református egyházközségben elhalálozott Kecskeméti Margit (97), Rajtók Erzsébet Rozália (62).

A baptista gyülekezet egy csoportja vasárnap a szerbiai Pancsovára utazik vendégszolgálatra.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu