Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2020. július 10., 12.45

Egyházaink hírei

2008. február 17., 06.00 Vasárnap
Arad

Nagyböjti elmélkedés fiataloknak
A Marosi Főesperesség fiataljai részére március 1-jén, szombaton 16 órai kezdettel az arad-mosóczy katolikus templomban tart nagyböjti elmélkedést, bűnbánati felkészítőt ft. Szilvágyi Zsolt, az egyházmegye ifjúsági referense. Az arad-ségai katolikus egyházközségben elhunyt Szécsényi Julianna (85), Gáspár Piroska (60), valamint a tornyai Pintér József (80).

A kisjenői katolikus egyházközségben ft. Pántya Elemér plébános,  valamint az ifjúsági csoport tegnap részt vettek az ágyai templomban folyamatban lévő imahét istentiszteletén, ahol a plébános hirdetett igét, Lengyel Csilla vezetésével a katolikus fiatalok rövid előadást mutattak be. Vasárnap délután az erdőhegyi református templomban sorra kerülő imaheti istentiszteleten ugyancsak a katolikus plébános hirdet igét, fellép az ifjúsági csoport. Nagyböjt minden péntekén a szentmise után 17 órától keresztúti ájtatosságot tartanak Kisjenőn, 16 órától Simándon, ugyanabban az időpontban Gyulavarsándon. A simándi katolikus parókián minden szombaton 10 órakor kezdődik a hittanóra, utána 2 óra fakultatív magyar nyelvű oktatást tart Máthé Adél tanítónő. Az oktatáson részt vesznek a székudvari magyar gyermekek is, akiknek oda-vissza szállítását ft. Pántya Elemér plébános biztosítja.

Lippán megkeresztelték Morodan Damaschin Róbertet.
Németszentpéteren elhunyt Kroh Nicolaus (72).
Az arad-belvárosi református templomban ma keresztelik meg Jázbinszky Erik Norbertet.
Az arad-mosóczy-telepi református egyházközség fiataljai tegnap este közel 70 élelmiszer- és ruhacsomagot, meleg teát vittek az Állomás tér, illetve a Holtmaros környékén tanyázó hajléktalanoknak.

Ma este a gyülekezet lelkipásztora, Józsa Ferencz presbiterek és az ifjúsági csoport társaságában a simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezet imaheti istentiszteletén szolgál.
Vasárnaptól vasárnapig a Mosóczy-telepi egyházközségben zajló imahét istentiszteletein, naponta 18 órától hazai és magyarországi lelkészek hirdetnek igét.

A kisjenő-erdőhegyi református egyházközségben február 17–24-e között tartják az egyetemes imahetet. Vasárnap 17 órától az ökumenikus istentiszteleten igét hirdet Deák Bálint simonyifalvi evangélikus-lutheránus és ft. Pántya Elemér helybeli katolikus plébános, közreműködik a katolikus ifjúsági csoport. A hét további napjain 18 órai kezdettel hétfőn Seres Géza, az aradi egyházmegye esperese; kedden Domahidi Péter a magyarországi Biharnagybajomról; szerdán Filep Attila Kisnyégerfalváról; csütörtökön Mikló István Jákóhodosról; pénteken Prém Imre Erdőgyarakról; szombaton Módi József Ágyáról; vasárnap, az imahét-záró istentiszteleten Lukács Angéla Körösjenőről, illetve Bodnár Lajos Borosjenőről hirdet igét. A presbitérium szeretettel hív és vár minden érdeklődőt.

A nagyzerindi református egyházközségben vasárnaptól vasárnapig zajló imahéten, a naponta 18 órakor kezdődő istentiszteleteken vasárnap Szász Zoltán pankotai; hétfőn Visky István pelbárthidai református; kedden Deák Bálint simonyifalvi evangélikus-lutheránus; szerdán Vincze Judit várad-csillagvárosi; csütörtökön Papp Csaba szentleányfalvi; pénteken Farkas Antal várad-velencei, akit előadás céljából az ifjúsági csoport is elkísér; szombaton Herdeán Gyöngyi várad-újvárosi református; jövő vasárnap Tótpál Béla arad-belvárosi evangélikus-lutheránus lelkipásztor hirdet igét.

Az imahét vezérmotívuma: “Szüntelen imádkozzatok!”
(1Tesszalonika: 5;17)
A helybeli nőszövetség és a gyermekek minden este előadják ünnepi műsorukat.
A bélzerindi református egyházközségben február 17–23. között imahetet tartanak. A naponta 18 órakor kezdődő istentiszteleteken vasárnap ft. Hegedűs János simonyifalvi katolikus; hétfőn Bodnár Lajos borosjenői református; kedden Módi József ágyai református; szerdán Petrucz János helybeli; csütörtökön Nagy József feketegyarmati református lelkész az ottani egyházi kórussal együtt szolgál; pénteken Deák Bálint simonyifalvi evangélikus-lutheránus; szombaton Baracsi Levente arad-belvárosi református lelkipásztor hirdet igét. A jövő vasárnap délelőtti istentiszteleten a helybeli lelkipásztor szolgál. A szervezők szeretettel várják a híveket.
Az arad-belvárosi evangélikus-lutheránus egyházközségben elhunyt Gyurkócza Imre (84).

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus szórványgyülekezetben az elmúlt vasárnaptól zajló imahét alkalmából tegnap 18 órától a pankotai Szász Zoltán református; ma az ifjúsági csoport kíséretében Józsa Ferencz arad-mosóczy református; vasárnap az imahét-záró istentiszteleten Korodi Levente IV. éves evangélikus-lutheránus teológus hirdet igét.

Fehér
A torockószentgyörgyi unitárius egyházközségben vasárnap délelőtt keresztelik Mészáros Edömér és Júlia Előd nevű gyermekét.
A marosújvári református egyházközségben elhunyt id. Barta István (62). A székelykocsárdi református egyházközségben elhunyt Dandoci Katalin (87).
A felenyedi református egyházközségben elhunyt id. Kertész László (61). A felvinci református egyházközségben vasárnap tartják az év végi beszámolót, illetve mutatják be a 2008-as év költségvetését a híveknek.
A nagyenyedi református egyházközségben elhunyt Türi Zsigmond (75 ) és Szőcs János (78).

Hunyad
A petrozsényi római katolikus egyházközségben az elmúlt héten temették Peti Pált.
A lupényi református egyházközségben az elmúlt héten kísérték utolsó földi útjára a 81 éves Goga Emmát.
A szászvárosi református egyházközségben vasárnap délután 4 órakor lesz istentisztelet. A tordosi leányegyházban délelőtt 10 órától tartják az istentiszteletet, melyet böjtfői úrvacsoraosztás követ.

A lozsádi református leányegyházban vasárnap délben 12 órakor lesz úrvacsorával egybekötött istentisztelet.
A vajdahunyadi református egyházközségben az elmúlt héten temették a 82 éves korában elhunyt Szegátó Ilonát.
Ökumenikus imahetet tartanak Vajdahunyadon a jövő héten. A református templomban minden délután 5 órától lesz istentisztelet. Hétfőn Szabó Ákos helybeli római katolikus plébános hirdet igét, kedden Les Zoltán petrillai református lelkész, szerdán  Gáll Sándor Hunyad megyei református esperes, csütörtökön  Csontos József pünkösdi lelkész, pénteken Sipos Szabolcs szászvárosi református lelkipásztor, szombaton Bódis Miklós hátszegi lelkész, vasárnap pedig Zsargó János vajdahunyadi tiszteletes zárja az igehirdetők sorát.

Krassó-Szörény
A Resicabányai Havas Boldogasszony Plébánián a nagyböjtben minden pénteken 16.30-kor keresztúti ájtatosság a templomban magyar nyelven, szerdán 16.30-kor német nyelven. Vasárnap a Kereszthegyen keresztúti ájtatosság több nyelven.
– 17-én, vasárnap, a kereszthegyi keresztutat a Katolikus Orvosok Szövetsége és a Rózsafüzér Társulatok fogják vezetni, a rá következő vasárnap (24-én) pedig a templom kórusai. Indulás a plébániáról 15.15-kor.
– Hétfőn, február 18-án 18 órakor az egyháztanács tart gyűlést.
– Pénteken, február 22-én 18 órára meghívjuk az összes utcafelelőst a plébániára, megbeszélésre.
– Szombaton, február 23-án 14.30–18 óra között a tanügyi káderek tartanak találkozót. Szeretettel várnak mindenkit, aki a tanügyben tevékenykedik.
– Jövő vasárnap 18.15-kor kerül sor a februári Életige felolvasására.
– Február 29. és március 2. között tartják Temesfőn a felnőtt fiatalok (18 éven felüliek) nagyböjti lelkigyakorlatát. Szeretettel meghívják a fiatalokat. A Havas Boldogasszony plébánián lehet feliratkozni – közli Pál József-Csaba főesperes-plébános.

Temes
Lelkigyakorlat fiataloknak
Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ és a resicabányai Havas Boldogasszony plébánia február 15–17. között Temesfőn lelkigyakorlatot szervez a VII–IX. osztályos tanulóknak román nyelven. A lelkigyakorlatot ft. Baricz Róbert aninai plébános vezeti.
Keresztúti ájtatosság a Millenniumi templomban
Követve a két éve elindított kezdeményezést, a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban idén is folytatódnak a prédikációval egybekötött nagyböjti keresztúti ájtatosságok. Az idei téma: A hét főbűn. Az előzetesen kiadott program szerint a liturgiákat 17 órai kezdettel péntekenként magyar, minden hétfőn pedig román nyelven tartják. Ennek megfelelően a február 15-i keresztúti ájtatosságon ft. Heinrich József újszentesi plébános mond szentbeszédet, amelynek témája: A fösvénység. Február 22-én, pénteken Péter Artúr ferences atya, a csíksomlyói kolostor házfőnöke lesz a Millenniumi templom vendége, szentbeszédének témája a bujaság és az irigység.

Előadássorozat fiataloknak
Robert Lazu tanár, filozófus február 18-án, hétfőn 19 órakor az Egyházmegyei Ifjúsági Központ termében értekezést tart Apokalipszis és hit címmel.
A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Palmen Veronika (80), Buta Maria (91), Buda Rozália (82), Paraczki Elisabeta (81).
A dettai római katolikus templomban február 21-én, 22-én és 23-án 17 órai kezdettel nagyböjti lelkigyakorlatra kerül sor, amelyet Tímár Sándor Asztrik ferences atya, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója vezet.
A templomban megkeresztelték Varanic Sebastiant.
A gátaljai római katolikus egyházközségben elhalálozott Polacsek Ion (79).
A végvári református templomban megkeresztelték Szarvas Edina Friderikát.

Temesvár
A belvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Grauvogl Anna (69).
A gyárvárosi római katolikus templomban február 21–24. között Péter Artúr ferences atya, a csíksomlyói kolostor házfőnöke magyar nyelven tart lelkigyakorlatot. Itt- tartózkodása alatt a hívek számára lehetőség adódik a ferences atyával való személyes találkozásra, beszélgetésre is. Aki erre igényt tart, jelezze a plébániai hivatalban.
A lelkigyakorlat programja a következő:
Február 21-én, csütörtökön 17 órai kezdettel Veni Sanctus, a lelkigyakorlat ünnepélyes megnyitása szentmise keretében és az első szentbeszéd.
Február 22-én, pénteken 16 órától keresztúti ájtatosság, 17 órától szentmise, amelyek keretében újabb két szentbeszéd hangzik el.
Február 23-án, szombaton 16 órai kezdettel kerül sor a negyedik szentbeszédre. A lelkigyakorlat február 24-én, vasárnap a 11.30 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmise keretében zárul. A lelki programokra a szervezők a város többi plébániai közösségének tagjait is szeretettel várják.
Az egyházközségben elhalálozott Petcu Nicolae (84), Jäger Margareta (81), Maţac Paraschiva (62), Bria Ecaterina (84).
A józsefvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Lungu Nicolae Ştefant.
Az újkissodai római katolikus templomban megkeresztelték Naroş Răzvan Andrei Ioant, Farkas Kinga Timeát. Az egyházközségben elhalálozott Ilieş Estera (53), Barát Erzsébet (82), Molnár Dezső (76).
A belvárosi református templomban megkeresztelték Povian Alessiát, Mailat Alexandru Cristiant. Az egyházközségben elhalálozott Schwarzné Cserni Erzsébet (88).
A baptista imaházban február 16-án, szombaton 18 órától Rick Warren-kurzust tartanak. Vasárnap 16 órakor folytatódik a Start bibliakör.

Vita Catholica Banatus
A római katolikus püspökség havonta megjelenő háromnyelvű folyóiratának idei második száma a keresztények egységének jelentőségét méltatja, amelynek tanulságául szolgált a január 18–25. között megtartott imahét. Az ökumenizmus égi kapuja az ima – idézi a lap XVI. Benedek pápa szavait. A keresztény egység, az ökuménia témáját fejti ki vezércikkében ft. Pál József Csaba főesperes, a folyóirat felelős szerkesztője is.
A lap főhajtással búcsúzik az elhunyt Kräuter Sebestyén ny. püspöktől, továbbá bemutatja az oravicabányai római katolikus és görög katolikus plébániákat, teret ad az orvos, illetve a pszichológus tanácsainak, a művészeteknek, a sport- és gyermekoldalnak.
Az egyházi kiadvány magyar nyelvű oldalain hírek, események, kitekintő, ifjúsági programok, februári ünnepi kalendárium, a nagyböjttel kapcsolatos tudnivalók, valamint Kató Gizellának A hála című írása olvasható.
A hátsó fedőlapon a Gen Rosso együttes romániai koncertjének helye és időpontja szolgál tájékoztatóul az érdeklődőknek.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu