Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. szeptember 29., 22.28

Egyházaink hírei

2008. szeptember 27., 07.00 Szombat
Arad


Templombúcsú Arad-Ségában
A Kis Szent Teréz nevére felszentelt arad-ségai templom búcsúünnepsége október 1-jén, szerdán 17.30 órakor kezdődik. Az ünnepélyes szentmisére az arad-kerületi papság és a hívek mellett szeretettel várják Kis Szent Teréz tisztelőit is.

A temesvári ifjúsági lelkészség és az arad-ségai ifjúsági csoport Assisi Szent Ferenc üzenete a mának címmel találkozót szervez a Marosi Főesperesség fiataljai számára október 4-én, jövő szombaton 16 órától az arad-ségai plébánia hittantermében. A találkozóra szeretettel várják a főesperesség fiataljait.

Október 11-én, szombaton kerül sor a Marosi Főesperesség hagyományos zarándoklatára a máriaradnai bazilikához. Az ünnepélyes szentmise 11 órakor kezdődik. A főesperesség híveit megkérik, minél nagyobb számban vegyenek részt a zarándoklaton. Részvételi szándékukat jelezzék a plébániájukon.

Arad-Ségában az új tanévtől újraindulnak a hittanórák a következő program szerint: magyarul minden csütörtökön az elemisek számára 8.45, illetve 15 órától, a felső tagozatosok számára 16 órától. Németül pénteken 17 órától, míg románul szombaton 8.45 órától az elemisek, 10 órától a felső tagozatos diákok számára.
A templomban ma 16.30 órakor köt házasságot Gulyás Mihály és Berta Laura. Ugyancsak ma köt házasságot Gal Mihai Ioan Botoşan Amalia Adrianával.

Ugyanott vasárnap keresztelik meg Kávai Dáriuszt és Lăzău Bogdan Adriant.

Elhunyt Boros Mária Magdolna (86) és Sălăjan Dorel (58).

Az arad-belvárosi katolikus templomban október folyamán az esti szentmisék után kezdődik az októberi ájtatosság, a vecsernye. Október 3-án, a hónap 1. péntekén a minorita atyák meglátogatják az egyházközség betegeit. Ugyanaznap, a szentmise után tranzitus-ájtatosság Assisi Szent Ferenc haláláról. Október 4-én, Assisi Szent Ferenc ünnepén 17 órától ünnepélyes szentmisét celebrálnak.

A belvárosi plébánián hittanórákra várják az első szentáldozásra, illetve a bérmálkozásra készülő gyermekeket.

Bérmálás Kisiratoson
A kisiratosi katolikus templomban a vasárnap 11 órakor kezdődő szentmisén msgr. Böcskei László általános helynök 31 fiatalt részesít a bérmálás szentségében.

Templombúcsú Kisjenőn
Vasárnap 18 órai kezdettel tartják a Szent Mihály nevére felszentelt kisjenői katolikus templom búcsúünnepségét, ahova szeretettel várják a kerületi papságot, valamint a híveket.

Templombúcsú Szépfalun
A lippai katolikus egyházközséghez tartozó Szépfalun vasárnap 15 órától tartják a Szent Mihály nevére felszentelt katolikus templom búcsúünnepségét.

Október 11-én, szombaton 16 órai kezdettel, a lippai katolikus templom külső felújításának alkalmából tartandó szentmisén msgr. Roos Márton temesvári megyés püspök megáldja a templomot. Az eseményre szeretettel várják a híveket.

Lippán elhunyt Miklós Anna (88), Szépfalun Popovici Ágnes (99).

Az arad-belvárosi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 9 órától román, 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak, utóbbin a hívek úrvacsorához járulnak. Október 2-án a helybeli imateremben 17 órától mutatják be Ficzay Dénes A vértanúk sírjai, illetve Pávai Gyula Tanítóbácsi című műve második részét.

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus egyházközségben elhunyt Bodonyi Ilona (81).

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet közössége vasárnap folytatja az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását.
 Ugyanaznap délután menyegzős istentiszteleten örvendezhet a gyülekezet közössége, valamint a Szilágyságból érkezett vendégsereg. A felnőtt kórus a jövő heti, temesvári vendégszolgálatra készül.

Fehér

A nagyenyedi református egyházközségben elhalálozott Valki János (56) és Török Ferenc Zoltán (85).

Ma 13 órakor temetik a református egyház ravatalozójából Nemes Évikét, aki 53. évében hunyt el.

A református templomban ma, szombaton 11 órakor keresztelik Domahidi Csaba és Molnár Gyöngyvér gyermekét, Cynthia Adriennt.

Hunyad

A dévai református egyházközségben az elmúlt héten kísérték utolsó földi útjára a 69 éves korában elhunyt Eőry Lázár Lászlót, a Hunyadi Egyházmegye főgondnokát, az Erdélyi Egyházkerület világi főjegyzőjét és zsinati tagját. Hunyad megyében alapító tagja és első elnöke volt az RMDSZ-szervezetnek, melynek örökös tiszteletbeli elnökévé vált.

A pusztakaláni római katolikus egyházközségben elkezdődött a több mint százesztendős templomtető javítása. Ám a szűkös anyagi keret miatt egyelőre csak részben sikerült elvégezni a munkálatot. Ezért a plébánián hálásan fogadnak minden adományt, mely a templom felújítását támogatná.

A lupényi református egyházközségben ma fogad örök hűséget egymásnak Luka Melinda és Kelemen Pál.

A szászvárosi református egyházközségben e vasárnapon délelőtt 10, a  kudzsiri leányegyházban pedig délben 12 órakor kezdődik az istentisztelet.

Temes

A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia sajtóközleménye
Szeptember 22–25. között a Temesvári Római Katolikus Püspökség székhelyén tartották a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia őszi ülésszakát, amelyen meghívottként részt vett msgr. Francisco Javier Lozano Sebastian apostoli nuncius és nm. és ft. Anton Coşa chişinăui püspök.

Az ülésszak napirendi pontjai között szerepelt XVI. Benedek pápa romániai látogatásának lehetősége, a katolikus főiskolák helyzete, a romániai katolikus egyház történetének tanulmányozásával foglalkozó nemzeti tanács működése, az Osservatore Romano kiadvány román nyelvű kiadásának lehetősége és több liturgikus, illetve a belső szabályzathoz kapcsolódó téma.

Az egybegyűlt főpásztorok tanácskoztak még a romániai katolikus egyház és az ortodox egyház közötti kapcsolatokról, valamint a további párbeszéd módozatairól, hangot adva meggyőződésüknek, miszerint Krisztus szeretet-parancsát követve lehetővé válik a fennálló nehézségek leküzdése. Az RKPK ugyanakkor elfogadhatatlannak tartja és elítéli a médiában fellelhető durva nyelvezetet, valamint az összefüggő szövegből tetszőlegesen kiemelt idézetek használatát és reményét fejezi ki, hogy Jézus felhívása, miszerint „legyetek mindnyájan egy” arra ösztönzi az egyéneket csakúgy, mint a közösségeket, hogy az igazság, a szeretet, a megbocsátás és a megértés útján haladjanak.

A sajtóközlemény értelmében az RKPK következő – tavaszi – ülésére 2009. május 25–27. között Kolozsváron kerül sor.

Felhívás
A dettai római katolikus plébánia jelentkezőket vár a megüresedett kántori állás betöltésére. További információkkal a 0256/ 390-440-es vagy a 0727/702-749-es telefonszámon szolgálnak.

Templombúcsú Újszentesen
Október 5-én, a római katolikus templom felszentelésének 29. évfordulóján rendhagyó ünnepségre kerül sor. A 12 órakor kezdődő búcsús szentmisét követően fehér asztalnál vendégül látják pécskai barátaikat, majd 16 órakor a kultúrotthonban a pécskai hagyományőrző tánccsoport lép színpadra. Az újszentesi egyházközség nevében ft. Heinrich József plébános, tb. főesperes szeretettel várja a híveket, a meghívottakat és minden érdeklődőt.

A lugosi római katolikus templomban házasságot kötött Bolboca Iulian Ronald és Dobre Andreea Ionela.
Az egyházközségben elhalálozott Koszó Imre (73).

A dettai római katolikus templomban megkeresztelték Senc Gabriel Constantint.

A buziásfürdői római katolikus egyházközségben, Temesfalván elhalálozott Ferenczi Viorica (82), Bakóváron Krämer Emil (68).

A végvári református egyházközségben elhalálozott Kozma András (44), Király Benedek (82).

Az igazfalvi református egyházközségben elhalálozott Szabó Margit (87).

Temesvár

A gyárvárosi Millenniumi templomban házasságot kötött Seche Ioan Florin és Androvics Marika Adriana, Borbély Szilárd Gergely és Dancs Anita, Chen Lawrence King Ray és Bogár Melita. Megkeresztelték Borbély Apor Leventét.
Az egyházközségben elhalálozott Şoşdean Ilonka (85), Lucaci Letiţia (70), Török Aurélia (69), Radu Dorothea Maria (50).
Az erzsébetvárosi római katolikus templomban házasságot kötött Fiter Doru és Herczeg Andrea, Harján János és Melnic Eudochia, Török Tibi Mihály és Bercuţ Laura Elena, Videra Karl Heinz és Papp Mirela.

A józsefvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Barbu Alexandru Teofilt.
Az egyházközségben elhalálozott Schpier Maria (66), Trif Róza (82), Bíró József György (60), Iliescu Bianca.

A mehalai római katolikus templomban megkeresztelték Păduraru David Robertet, Szász Szabolcs Zsoltot, Kozma Dávid Rault. Házasságot kötött Bumbea Georgius Daniel és Copoţ Ramona Suzana Carina.

Az újkissodai római katolikus templomban házasságot kötött Tunea Andrei és Iacabaş Viorica.

A belvárosi református templomban megkeresztelték Kudor Laurát.
Az egyházközségben elhalálozott Varga Mária (87), Szabó Pál (52), Németh Ferenc (69).

Az Új Ezredév egyházközségben elhalálozott Leitheim Piroska (87).
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu