Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2020. július 13., 02.42

Egyházaink hírei

2014. február 22., 07.00 Szombat

Arad

A pécskai katolikus egyházközségben elhunyt Nagy Bertalan (81) és id. Györki János (62).

A németszentpéteri katolikus egyházközségben elhunyt Hegyes Julianna (91).

Vasárnap az arad-gáji gyülekezetbe várják Sógor Csaba EP-képviselőt, akinek az édesapja lelkészként 14 évig szolgálta a helybeli híveket. Sógor Csaba részt vesz a 17 órakor kezdődő ökumenikus istentiszteleten, majd az azt követő, beszélgetéssel egybekötött szeretetvendégségen.

Ma, a Mosóczy-telepi református gyülekezet szervezésében 60 személy utazik a Fehér megyei Lepusra (Arieşeni), ahol egész napos, szánkázással, sízéssel egybekötött kiránduláson vesznek részt.  

A kisperegi református templom az elkorhadt tetőszerkezete miatt közveszélyessé vált. A javítási munkálatokra bárminemű támogatást köszönettel elfogadnak. Ez irányú bejelentéseket várnak a 0257/459-022-es telefonszámon vagy a tas2001ro@gmail.com e-mail címen.

A vadászi református egyházközségbenfebruár 23. és március 2. közt rendezzük meg az egyetemes imahetet. A vasárnapi alkalmak, a kezdő és a záró istentiszteleti alkalmak 11 órától lesznek megtartva a lelkészi hivatalban, a helyi lelkipásztor igei szolgálatával. A hétköznapi imaheti alkalmakat a Tőzmiskei Polgármesteri Hivatal vadászi tanácstermében tartjuk 19 órai kezdettel, vendéglelkészek szolgálatával: hétfőn Seres Anna, angyalkúti teológiai hallgató; kedden Demeter Szilárd mezőbaji (Bihar megye) lelkipásztor; szerdán Tóbiás Emőke Piroska Pécska, Szemlak és Nagylak lelkipásztora; csütörtökön Dénes József nagyzerindi lelkipásztor; pénteken Józsa Ferencz Mosóczy-telepi lelkipásztor; szombaton Gróza Dániel kisjenői római katolikus plébános hirdet igét. Az imaheti alkalmakat szeretetvendégséggel zárjuk, amelyen a gyülekezet tagjai és az igehirdetők jobban megismerkedhetnek egymással.

Szeretettel várjuk gyülekezetünk tagjait és minden, Isten igéjét kereső lelket, hogy egy közösséget építve magasztaljuk Istenünket.

A bélzeréndi református gyülekezetben zajló egyetemes imahét alkalmából naponta 18 órakor kezdődő istentiszteleteken ma, szombaton Gecse Tamás angyalkúti, míg vasárnap 18 órától, az imahét záró istentiszteletén Tolnai Ferencz helybeli lelkipásztor hirdet igét. Az alkalmakra szeretettel várják a híveket.

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órakor kezdődik az időközi

választói közgyűléssel egybekötött, magyar nyelvű istentisztelet.

Február 28-án este 18 órától kezdődik az ökumenikus imahétvége a fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus imateremben Jakab István aradi evangélikus lelkész szolgálatával; március 1-jén, 18 órától Dragoş Călin fazekasvarsándi ortodox lelkész szolgál; vasárnap 11 órától istentisztelet; március 2-án 17 órától imahétvége záró alkalom, teaestével egybekötve, ft. Szilvágyi Zsolt római katolikus plébános szolgálatával.

Az imahétvégi alkalmakat az ifjúság énekekkel teszi ünnepélyesebbé.

Ugyancsak az imateremben szombaton 11 órakor énekóra; 17 órától kátéóra; vasárnap 11 órakor istentisztelet.

Amint azt rövid hírben közöltük, a fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetbe várják a Magyar Köztársaság Kolozsvári Főkonzulátusának a konzulját, Sályi Lőrincet, aki viszont nem pénteken, hanem 25-én, kedden délután az imateremben tájékoztatót tart a kettős állampolgársággal rendelkező személyeknek az anyaországi választásokra történő regisztrációjával kapcsolatban. A fazekasvarsándi találkozót követően, Sályi Lőrinc konzul a simonyifalvi evangélikus-lutheránus imateremben is hasonló jellegű tájékoztatót kíván tartani. A tájékoztatók időpontjai az előzőleg Aradon sorra kerülő találkozó befejezésén múlnak, egy későbbi időpontban a kérdésre visszatérünk.

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus, illetve református hívek számára új imaház, valamint az őket szolgáló parókia épül. A hívek dolgoznak, adakoznak, de bárminemű támogatást is köszönettel elfogadnak. Ilyen irányú bejelentéseket várnak a danbalzajzon@yahoo.comvillámposta címen vagy a 0745/307-154-es, esetleg a 0257/354-687-es telefonszámokon.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Kürti Elemár és Kürti Roland szólják az imára buzdító igét a Példabeszédek könyve alapján. Ezt követően Simon András lelkipásztor igehirdetése hangzik el, Indulat és bosszúállás megfékezése címmel.

Az esti istentiszteleten Sallai Jakab arad-kisszentmiklósi lelkipásztor vendégszolgálatára kerül sor. Az alkalmi szolgálatokat Kiss József vezeti.

A délután folyamán Szűcs János gyülekezeti elöljáró vezetésével missziós csoport látogatja meg a pécskai gyülekezetet.

Az Arad-Kisszentmiklósi Magyar Baptista Gyülekezetlelkipásztora, Sallai Jakab és az angyalkúti ifjúsági csoport Nagyzerindre megy evangelizációs istentiszteletre. Vasárnap délután csereszolgálatként Simon András lelkipásztor fog igét hirdetni, Sallai Jakab lelkipásztor pedig az Arad-Belvárosi Gyülekezetben szolgál, akit elkísér a furulya csoport. Élő közvetítés lesz a gyülekeztünk YouTube-csatornáján: http://www.youtube.com/user/arad2mbgy. Szeretettel várunk istentiszteleteinkre minden érdeklődőt!

A nagyzerindi baptista imaházban vasárnapig zajló imahéten naponta 18, vasárnap 16 órakor kezdődő alkalmakon ma, szombaton Vincze László, az erdőhegyi gyülekezet lelkipásztora; vasárnap Húbert Imre, a pécskai gyülekezet lelkipásztora hirdet igét. Az evangelizációs alkalmakra felekezeti hovatartozástól függetlenül, szeretettel várják a híveket.

 

Hunyad

A dévai unitárius egyházközségben az istentisztelet vasárnap 10 órakor kezdődik Déván és 12-kor Vajdahunyadon.

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségbenmúlt héten búcsúztatták Blozs, szül. Rokaly Annát (58). Pénteken Déván kísérték utolsó földi útjára Szabó, szül Palkó Irént (85).

A vajdahunyadi római katolikus egyházközségbenszombaton keresztelik Kalányos Alexandrut, illetve Parnică Anát. Csütörtökön kísérték utolsó földi útjára Boureanu Vilmát (75), illetve Sebestyén Margitot (69).

A vajdahunyadi református egyházközségbencsütörtökön kísérték utolsó földi útjára Reszler Mártát (78).

A petrozsényi római katolikus egyházközségbenszombaton keresztelik Buday Karla Máriát.

 

Krassó-Szörény

A  Resicabányai Havas Boldogasszony Plébánia hírei

· Vasárnap, február 23-án 18.30-kor életige találkozót tartunk.

· Hétfőn 19.15-kor a fiatal családok találkozója lesz.

· Kedden 16.30-kor az elsőáldozó gyerekek szüleinek találkozóját tartjuk.

· Vasárnap, március 2-án 18.30-kor családtalálkozót tartunk.

Pál József Csabafőesperes-plébános

 

Temes

Farsangi mulatságok az egyházmegyében

· Február 22-én, szombaton a karánsebesi Kolping házban farsangi bált szerveznek. A 19 órakor kezdődő vidám mulatságot 16 órakor a templomban szentmise előzi meg.

· Február 28-án, pénteken 18 órai kezdettel az Egyházmegyei Ifjúsági Központ és a facsádi egyházközség farsangi mulatságot szervez a Hegyvidéki Főesperesség plébániáin működő ifjúsági csoportok tagjainak. A mulatságot a plébánia ifjúsági termében tartják.

· A temesvári Püspökség keretében működő Egyházmegyei Ifjúsági Központ március 1-jén, szombaton 18 órai kezdettel farsangi mulatságot szervez a klubteremben a helyi római katolikus fiataloknak. Jelmezes felvonulás, vidám jelenetek ígérnek jó szórakozást a résztvevőknek.

Ünnepi vesperás a székesegyházban

Február 24-én, hétfőn a temesvári egyházmegye római katolikus templomaiban Szent Gellért első vértanú püspökünk szentté avatásáról emlékeznek meg. A temesvári székesegyházban a 17.30 órakor kezdődő ünnepi vesperást a székeskáptalan tagjainak jelenlétében Excellenciás Roos Márton megyés püspök celebrálja. Ezt követően, 18 órától szentmisét mutatnak be.

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Nistor Ioan (72), Danis Rozália (86), Terkán Sándor (73).

A zsombolyai római katolikustemplombanmegkeresztelték Buţoiu Paula Mariát.

A nagyszentmiklósi római katolikus templomban megkeresztelték Herciu Sarát. Az egyházközségben elhalálozott Mittelbrunn Flaton Suzana (64), Regep Róka Irina (66).

A lugosi református templomban február 28-án, pénteken délután 4 órakor egyházmegyei presbiteri konferenciát tartanak. Az egyházközségben elhalálozott Demkó Andor István (58).

Az igazfalvi református egyházközségben elhalálozott Bodnár Gyula (72), Gurmai Ferenc (84).

 

Temesvár

A belvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Gioadă Alexandru Danielt, Nicoară Victor Valeriut. Házasságot kötött Gioadă Alexandru és Cocea Rozalia, Ardelean Dorel Gheorghe és Thal Rozália. Az egyházközségben elhalálozott Malcoci Ana (87), Susorcă Antonia (83), Ghercea Komár Anna (85), Şută Aurel Nicolae (76).

A gyárvárosi Millenniumi templomban megkeresztelték Gyurovics Patricia Amirát, Korozs Sebestyént. Házasságot kötött Gyurovics Daniel és Kocher Elena. Az egyházközségben elhalálozott Siket Erzsébet (79), Németh Erzsébet (80), Eberlinz Ilona (81).

A józsefvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Temea Alberto Davidot, Deák Eriket, Matei Sofiát. Az egyházközségben elhalálozott Taufinger Nikolaus (66).

A belvárosi református egyházközségben elhalálozott Vámos Imre (82), Simon Mária (87).

Az Új Ezredév református templomban vasárnap a 10 órakor kezdődő istentisztelettel befejeződik az egyetemes imahét. Megkeresztelték Téglás Simon Jakabot. Az egyházközségben elhalálozott Tar Margit (79).

Az újkissodai református templomban vasárnap a 10 órakor kezdődő istentisztelettel lezárul az egyetemes imahét. Az egyházközségben elhalálozott Szabó Vince (49).

A vöröscsárdai református egyházközségben elhalálozott Bihari Erzsébet (85).

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu