Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2021. július 31., 01.13

Egyházaink hírei

2014. március 01., 07.00 Szombat

Arad

Nagyböjt

Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete, szigorú böjti nap, amikor a 18-60 év közötti katolikus hívek csak háromszor étkezhetnek, egyszer lakhatnak jól. A 14 év fölöttiek húst és húskészítményeket nem fogyaszthatnak. Nagyböjt idején tartózkodni kell a zajos mulatságoktól és a húsfogyasztástól!

Az arad-belvárosi katolikus templomban vasárnap 15 órától német, 16 órától magyar nyelvű szentségimádást tartanak. Március 5-én, hamvazószerdán 7.30, illetve 17 órától magyar, 18 órától román nyelvű szentmise. Március 7-én, a hónap I. péntekén meglátogatják az egyházközség betegeit.

Az arad-ségai katolikus parókiahittantermében ma 16.30 órakor kezdődik a Marosi Főesperesség fiataljainak a farsangi vígassága, ahova szeretettel várják a fiatalokat. A helybeli katolikus templomban március 5-én, hamvazószerdán, nagyböjt kezdetén 17 órától magyar, 18 órától román nyelvű szentmisét celebrálnak. Március 7-én, pénteken 17 órától magyar, 17.45 órától román nyelvű keresztút.

A mikelekai katolikus templombanhamvazószerdán 17 órakor kezdődik a szentmise. Nagyböjt idején minden pénteken 16.25 órától magyar, minden csütörtökön 17.30 órától román nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak. A templomban megkeresztelték Roşu Alegra Francescát. Az egyházközségben elhunyt Tábit János (71) és Hencz Zsuzsanna (55).

A pécskai katolikus egyházközségbenelhunyt Lobotka Ezsébet (82) és Vargyas József (54).

A nagyiratosi katolikus templomban hétfőn és kedden a 9 órakor kezdődő szentmise után szentségkitétellel egyéni szentségimádás, 15 órától ugyancsak szentségkitétellel, közös szentségimádás. Hamvazószerdán Nagyiratoson 9, Nagyvarjason 11.30 órakor kezdődik a szentmise, hamvazkodással.

A zimándújfalui katolikus templombanhamvazószerdán 17 órakor kezdődik a szentmise hamvazkodással. Az egyházközség többi templomában a vasárnapi szentmise után kerül sor a hamvazkodásra. Zimándújfalun elhunyt Fodor Mihály (77) és Kiss János (76).

Március 11-én, kedden P. Böjte Csaba Szentpálra látogat, ahol 17 órától szentmisét celebrál a helybeli katolikus templomban. A látogatás a szórványgondnoki program keretében jöhetett létre, melyet a temesvári Szórvány Alapítvány 2013 őszétől futtat, a Bethlen Gábor Alap támogatásával. P. Böjte Csaba korábbi, februári, látogatása sajnos elmaradt a kedvezőtlen időjárás miatt, emiatt a szervezők elnézésüket kérik, és ismételtem meghívják mindazokat, akik Csaba testvér jóságának és szeretetének részesei szeretnének lenni.

A lippai katolikus templombanhamvazószerdán 10 órakor kezdődik a hamvazkodással egybekötött szentmise.

Az arad-belvárosi református gyülekezetben március 7-én, pénteken 17 órától ökumenikus istentiszteletet tartanak a Nők Világ Imanapja Egyiptomért címmel. A rendezvény témája, Egyiptom földrajzi nevezetességeinek, az ottani keresztyén nők életének kivetített képekkel alátámasztott bemutatása. Igét hirdet Tóbiás Emőke Pécska, Szemlak és Nagylak református lelkésze, előadást tart Hevesi Éva, a Csiky Gergely Főgimnázium földrajztanára. Az előadással egybekötött ökumenikus istentiszteletre felekezetre, nemre való tekintet nélkül, szeretettel várják a híveket.

Az arad-gáji református templombanvasárnap 10, illetve 17 órakor, míg a hozzá tartozó Szentleányfalván 12 órakor kezdődik az istentisztelet.

A kisperegi református templom az elkorhadt tetőszerkezete miatt közveszélyessé vált. A javítási munkálatokra bárminemű támogatást köszönettel elfogadnak. Ez irányú bejelentéseket várnak a 0257/459-022-es telefonszámon vagy a tas2001ro@gmail.com e-mail címen.

A gyülekezetben az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára özv. Simon Mária testvérünket, ki 81 évet élt, valamint özv. Nagy Lajosné, Nagy Erzsébet testvérünket, aki 88 esztendőt élt Isten kegyelméből. Az Úr adjon vigasztalást a gyászoló családoknak és hozzátartozóiknak.

Pécska–Szemlak–Nagylak református egyházközségeibenmárcius 3–8. között imaheti istentiszteletekre kerül sor, így március 3-án és 4-én a nagylaki gyülekezetben Módi József esperes, ágyai lelkipásztor és Papp József erdőhegy-kisjenői lelkipásztor hirdetik Isten igéjét; március 5-én a szemlaki gyülekezetben Kalouszek Jároszláv nagyperegi diakónus szolgál; március 6-án és 8-án a pécskai gyülekezetben Lőrincz Lóránd Péter vadászi lelkipásztor és Baracsi Levente arad-belvárosi lelkipásztor szolgálnak. Minden istentiszteletre szeretettel várják a gyülekezetek tagjait, valamennyi alkalom 17 órakor kezdődik.

A vadászi református egyházközségben február 23. és március 2. közöttt rendezik meg az egyetemes imahetet. A vasárnapi alkalmak, a kezdő és a záró istentiszteleti alkalmak 11 órától lesznek megtartva a lelkészi hivatalban, a helyi lelkipásztor igei szolgálatával. A hétköznapi imaheti alkalmakat a Tőzmiskei Polgármesteri Hivatal vadászi tanácstermében tartják 19 órai kezdettel, vendéglelkészek szolgálatával: ma, szombaton Gróza Dániel kisjenői római katolikus plébános hirdet igét. Az imaheti alkalmakat szeretetvendégséggel zárják, amelyen a gyülekezet tagjai és az igehirdetők jobban megismerkedhetnek egymással.

Szeretettel várják a gyülekezet tagjait és minden, Isten igéjét kereső lelket, hogy egy közösséget építve magasztalják Istenünket.

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órakor kezdődik az úrvacsoraosztással egybekötött, magyar nyelvű istentisztelet, utána szeretetvendégség.

Február 28-ától ökumenikus imahétvége zajlik a fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus imateremben. Március 1-jén, ma 18 órától Dragoş Călin fazekasvarsándi ortodox lelkész szolgál; vasárnap 11 órától istentisztelet; március 2-án 17 órától imahétvége záró alkalom, teaestével egybekötve, ft. Szilvágyi Zsolt római katolikus plébános szolgálatával.

Az imahétvégi alkalmakat az ifjúság énekekkel teszi ünnepélyesebbé.

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus, illetve református hívek számára új imaház, valamint az őket szolgáló parókia épül. A hívek dolgoznak, adakoznak, de bárminemű támogatást is köszönettel elfogadnak. Ilyen irányú bejelentéseket várnak a danbalzajzon@yahoo.comvillámposta címen vagy a 0745/307-154-es, esetleg a 0257/354-687-es telefonszámokon.

Ma, szombaton, az arad-belvárosi baptista gyülekezet szolgálattevőinek egy csoportja továbbképző tanfolyamon vesz részt a nagyvárad-belvárosi baptista gyülekezetben.

Vasárnap, a reggeli imaórán Horváth Sándor és Szűcs Norbert szólja az igét, majd Simon András lelkipásztor igehirdetése hangzik el "Jézus példát ad és megtanít" címmel. Az esti istentiszteleten az igehirdetés az efézusi levélből ihletődik. Az alkalmi szolgálatokat Szűcs Ernő vezeti.

Az arad-kisszentmiklósi magyar baptista gyülekezet programjai: szombat délután furulya- és tiniórát tartunk, este ifjúsági alkalmat. Vasárnap reggel 9 órakor imaórát vezet Sallai Jakab, helyi lelkipásztor, majd igét hirdet Veress Efraim vendég lelkipásztor Érszőlősről. Angyalkúton délben 3 órakor tartunk istentiszteletet. Kedd este 7 órától az ALT FM Rádió dr. Borzási István lp. prédikációját közvetíti a hallgatóknak. Péntek este a bibliaórán folytatjuk a Római levél tanulmányozását. Friss fényképekkel bővült gyülekezetünk Facebook oldala, ezen a címen: https://www.facebook.com/pages/Arad-II-Magyar-Baptista-Gy%C3%BClekezetek-Kisszentmikl%C3%B3s-%C3%A9s-Angyalk%C3%BAt/494226820693836.

Szeretettel várunk istentiszteleteinkre minden érdeklődőt!

Az ágyai baptista imaházban péntektől szervezett evangelizációs istentiszteletek alkalmával ma, szombaton 18 órától Balla Frigyes, a székelyhidi baptista gyülekezet vezetője; vasárnap, ugyancsak 18 órától Kovács Gyula, a nagyszalontai baptista gyülekezet lelkipásztora hirdet igét. Az alkalmakra felekezeti hovatartozástól függetlenül, szertetettel várják a híveket.


Hunyad

A szászvárosi református egyházközségben e vasárnapon délelőtt 10 órakor kezdődik az istentisztelete.

A tordosi leányegyházban vasárnapdélben 12 órakor, Lozsádon 13.30 órakor lesz istentiszteleti alkalom.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben e héten temették a 76 éves korában elhunyt Farkas Jolánt és a 63 éves Szoboszlai Erzsébetet.

A lupényi unitárius egyházközségben e héten délelőtt 11 órakor, Vulkánban délben 13 órakor lesz istentisztelet.

 

Krassó-Szörény

A Resicabányai Havas Boldogasszony Plébánia hírei

· Vasárnap, március 2-án 18.30-kor családtalálkozót tartunk.

· Szerdán hamvazószerda, szigorú böjti nap, a nagyböjt kezdete. Szentmisét 7.15-kor és 17.30-kor tartunk, mindkettőt három nyelven. A szentmisék keretében hamuszentelés és hamvazás lesz. Hamvazás lesz a jövő vasárnapi délelőtti szentmisék végén is, azok számára, akik szerdán nem tudnak eljönni.

· Pénteken 18 órától keresztelési felkészítőt tartunk szülők és keresztszülők számára.

· A nagyböjt folyamán keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban minden szerdán németül és pénteken magyarul. egy órával az esti szentmise előtt, vasárnap pedig a Kereszthegyen 15.30-kor. A menet a Kereszthegyre 15.15-kor indul a plébániáról. Jövő vasárnap a keresztutat a családok fogják koordinálni, 16-án pedig a fiatalok csoportjai.

· Március 14–16. napjain egyházmegyénk lelkigyakorlatot szervez plébániai munkatársaknak a temesvári Szalvatoriánus kolostorban. Akik menni szeretnének, minél hamarabb iratkozzanak fel a plébánián.

· Hétfőn, március 10-én 19.15-kor a fiatal családok találkozójára kerül sor.

· Kedden, március 11-én 16.30-kor az elsőáldozó gyerekek szüleinek találkozóját tartjuk.

· Jövő vasárnap a keresztutat a fiatalok csoportjai fogják koordinálni. Indulás a plébániáról 15.15-kor.

· Vasárnap, március 16-án 18.30-kor a felnőttek koordináló csoportjainak találkozójára kerül sor, amelyre szeretettel várjuk az egyháztanácsot is.

Pál József-Csaba főesperes-plébános

 

Temes

Farsangi mulatságok az egyházmegyében

- A temesvári Püspökség keretében működő Egyházmegyei Ifjúsági Központ március 1-jén, szombaton 18 órai kezdettel farsangi mulatságot szervez a klubteremben a helyi római katolikus fiataloknak. Jelmezes felvonulás, vidám jelenetek ígérnek jó szórakozást a résztvevőknek.

- A temesvár-józsefvárosi plébánia hittantermében március 1-jén, szombaton 17 órakor a magyar családosok szerveznek farsangi mulatságot.

Családos találkozó

Március 2-án, vasárnap 17 órakor a temesvári piarista templomban a magyar családosok közös szentmisén vesznek részt, azt követően találkozóra kerül sor.

Kezdődik a nagyböjt

Március 5. hamvazószerda, a húsvétot megelőző negyvennapos böjt kezdete. Hamvazószerda szigorú böjti nap, a hívők háromszor étkezhetnek és csak egyszer jóllakásig, tilos továbbá mindennemű húsétel fogyasztása. Ez utóbbi tilalom nagyböjt minden péntekére vonatkozik.

Hamvazószerdán a katolikus templomokban bemutatott szentmisék keretében a pap az előző év virágvasárnapján szentelt barka elégetéséből nyert hamuval keresztet rajzol a hívek homlokára. Ez a szertartás bűnbánatra szólít, egyben az élet mulandóságára emlékeztet.

A temesvár-belvárosi református parókia hírei

- Március 1-jén, szombaton 10 órakor gyermekklubot tartanak, amelynek keretében a résztvevők Mózes és az égő csipkebokor történetén keresztül hallani fognak arról, hogy Isten megbízást ad Mózesnek. „Jöjj hát velünk, mert kincset keresünk, nem bánod meg, ha eljössz most velünk. Hozz magaddal jókedvet és jó étvágyat a finom fánkhoz, ami az édesanyák és nagymamák jóvoltából helyben készül” – olvasható a meghívóban.

- A belvárosi református gyülekezet keretében házas kör indul, amelyre az ifjú, illetve a már tapasztalattal rendelkező, idősebb házaspárokat egyaránt várják. A házas körre kéthetente, szombaton kerül sor a Mária téri református gyülekezetben, délután 16 órai kezdettel. A pontos dátumokat később megbeszélés szerint alakítják. Az alkalmak menete, témája: rövid éneklés, imaközösség, beszélgetések, eszmecserék. A témák a házasság fontos kérdéseiről szólnak (bizalom, gyereknevelés, munkával és egymással töltött idő stb.). Az alkalmak időtartama körülbelül 2 óra, amely alatt biztosítják a gyermekek felügyeletét is.
Kapcsolatfelvétel: Demeter Sándor lelkipásztor, telefon: 0740-246164
e-mail: demetersandor@gmail.com.

A lugosi római katolikus templomban megkeresztelték Ioviţă Dean Victort.

A dettai római katolikus egyházközségben elhalálozott Kovács János (75).

A zsombolyai római katolikustemplomban megkeresztelték Rafa Beniamin Denist.

A nagyszentmiklósi római katolikus templombanmegkeresztelték Jánosi Albertet. Az egyházközségben elhalálozott Ieremi Elena (89).

A gátaljai római katolikus egyházközségben elhalálozott Szomorú Mária (84).

Az óteleki római katolikus egyházközségben elhalálozott Konrád Mária (87).

A lugosi református templomban március 3–8. között bűnbánati hetet tartanak, az istentiszteletek minden nap 17 órakor kezdődnek.

Az újmosnicai református templomban március 5–8. között 17 órai kezdettel bűnbánati istentiszteletet tartanak.

 

Temesvár

A gyárvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Weisz Herbert (83), Păulic Boby (43).

Az erzsébetvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Nagy Tünde (36).

A józsefvárosi római katolikus templombanmegkeresztelték Bakos Eriket, Mihailov Eduardot, Juravle Sarah-t. Az egyházközségben elhalálozott Szeller Filip (80), Török János (57), eltemették Juhász Mátyás (81) urnáját.

A szabadfalui római katolikus plébánia hittantermében hétfőn 16 órakor farsangzáró nyugdíjas találkozót tartanak. Március 6–8. között a plébániatemplomban nagyböjti triduum lesz, a lelkigyakorlatokat 16 órai kezdettel Ft. Szilvágyi Zsolt temesvár-józsefvárosi plébános tartja.

A belvárosi református templomban március 3–8. között bűnbánati hét, az istentiszteletek naponta 18 órakor kezdődnek. Az egyházközségben elhalálozott Szabó Lajos (85), Szoboszlai István (73), Hegyi Mihály (83).

Az Új Ezredév református templomban március 5–8. között 17 órai kezdettel bűnbánati istentiszteletet tartanak.

Az újkissodai református templomban március 3–8. között 17 órai kezdettel bűnbánati istentiszteletet tartanak. Megkeresztelték Nagy Radut. Az egyházközségben elhalálozott Miklós Mária (59), Márton György (76).

A baptista imaházbanvasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu