Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Csütörtök, 2020. július 16., 19.15

Egyházaink hírei

Írta: Balta János
2014. március 07., 15.52 Péntek

„Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való.”

(Mt. 4, 4)

 

Az arad-belvárosi katolikus templomban nagyböjt idején minden csütörtökön 16 órától német, szerdán 18, valamint pénteken 16 órától magyar, ugyancsak pénteken 17 órától román nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak.

Az arad-ségai katolikus egyházközségben elhunyt Borbély István (75).

A mikelekai katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken 16.25 órától magyar, minden csütörtökön 17.30 órától román nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak.

A pécskai katolikus egyházközségben elhunyt Sipos Erzsébet (85).

A nagyiratosi katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken 15 órától keresztúti ájtatosságot tartanak.

Március 11-én, kedden P. Böjte Csaba Szentpálra látogat, ahol 17 órától szentmisét celebrál a helybeli katolikus templomban. A látogatás a szórványgondnoki program keretében jöhetett létre, melyet a temesvári Szórvány Alapítvány 2013 őszétől futtat, a Bethlen Gábor Alap támogatásával. Az alkalommal bemutatják a szórványgondnoki szolgálat keretében készült falunaptárt is. P. Böjte Csaba korábbi, februári, látogatása sajnos elmaradt a kedvezőtlen időjárás miatt, emiatt a szervezők elnézésüket kérik, és ismételtem meghívják mindazokat, akik Csaba testvér jóságának és szeretetének részesei szeretnének lenni.

A kisjenői katolikus ifjúsági házban március 15-én, 17 órától énekekkel, szavalatokkal emlékeznek meg az 1848. március 15-i eseményekről. Az ünnepi műsorban a katolikusok mellett ’48-as katonadalokkal fellép a református templomkórus is.

A simonyifalvi katolikus templomban nagyböjt folyamán minden pénteken és vasárnap 15 órától keresztúti ájtatosságot tarnak. Az egyházközségben elhunyt Hutai György (92).

Az arad-belvárosi református gyülekezetben ma 17 órától kerül sor a bűnbánati hét záró istentiszteletére. Vasárnap a 10 órakor kezdődő böjtfői istentiszteleten a hívek úrvacsorához járulnak. Hasonló szertartásra kerül sor a majláthfalvi szórványgyülekezetben vasárnap 12 órától, majd 17 órától Aradon kezdődik az istentisztelet.

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben vasárnap 10 órától böjtfői istentiszteletet tartanak, úrvacsorával.

Az arad-gáji református gyülekezetben ma 17 órától bűnbánati istentisztelet, vasárnap 10 órától böjtfői istentisztelet úrvacsorával. Ugyanaznap hasonló szertartás 12 órától Szentleányfalván, 13.30 órától Zimándközön.

Az ágyai református templomban ma 17 órától bűnbánati istentiszteletet, vasárnap 11 órától böjtfői istentiszteletet tartanak úrvacsorával.

A kisperegi református egyházközségben március 10–16. között imahétre kerül sor. Az istentiszteleti alkalmakra minden délután 6 órától várják a híveket. Meghívott igehirdetők: hétfőn nt. Dénes József nagyzerindi lelkipásztor; kedden Tóbiás Tibor szamosardói lelkipásztor; szerdán nt. Módi József esperes, ágyai lelkipásztor; csütörtökön nt. Farkas Zsolt egyházkerületi előadótanácsos, toldinagyfalui lelkipásztor; pénteken ft. Csűry István püspök, nagyvárad-ősi lelkipásztor; szombaton Visky István fugyivásárhelyi lelkipásztor, a Harangszó főszerkesztője. Imahét-záró istentisztelet március 16-án, a rendes vasárnap délutáni időpontban, 16 órakor. Igét hirdet Tóbiás Emőke-Piroska, Pécska-Szemlak-Nagylak lelkipásztora. Az istentiszteletet követően a temetőkertben állított kopjafánál megemlékeznek az 1848–49-es forradalomról.

A helybeli templom az elkorhadt tetőszerkezete miatt közveszélyessé vált. A javítási munkálatokra bárminemű támogatást köszönettel elfogadnak. Ez irányú bejelentéseket várnak a 0257/459-022-es telefonszámon vagy a tas2001ro@gmail.come-mail címen.

A nagyzerindi református templomban vasárnap 10.30 órától böjtfői istentisztelet úrvacsorával. Ugyanaznap a gyülekezeti teremben 17 órától az ökumenikus világimanap alkalmából nt. Módi József esperes, ágyai lelkipásztor hirdet igét. Az alkalomra a helybeli hívek mellett szeretettel várják a körösközi híveket is.

A bélzerindi református templomban vasárnap 11 órától böjtfői istentiszteletet tartanak úrvacsorával.

A szemlaki református egyházközségben március 9-én, böjtfővasárnap 12 órakor úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletre kerül sor.

A pécskai református egyházközségben böjtfővasárnap, március 9-én 14 órakor várják az úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletre a gyülekezet tagjait.

A nagylaki református egyházközségben március 9-én 16 órakor kerül sor a böjtfővasárnapi, úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletre.

Az angyalkúti református templomban vasárnap 10 órától böjtfői istentiszteletet tartanak úrvacsorával.

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus, illetve református hívek számára új imaház, valamint az őket szolgáló parókia épül. A hívek dolgoznak, adakoznak, de bárminemű támogatást is köszönettel elfogadnak. Ilyen irányú bejelentéseket várnak a danbalzajzon@yahoo.comvillámposta címen vagy a 0745/307-154-es, esetleg a 0257/354-687-es telefonszámokon.

 Az arad-belvárosi baptista gyülekezet reggeli imaóráján Imádkozzunk beszédünk tisztaságáért!címmel a tízparancsolatra alapozódó gondolatok alapján történik az imára buzdítás Szűcs János gyülekezeti elöljáró részéről, majd Simon András lelkipásztor igehirdetése következik.Az esti istentiszteleten az igeszolgálat János evangéliumából meríti témáját. Az alkalmi szolgálatokat Kulcsár Barna vezeti. Vasárnap délután Vincze Ferenc és Kürti Mihály látogatja meg a pécskai gyülekezetet igei üzenettel.

 

Az arad-kisszentmiklósi magyar baptista gyülekezetprogramjai: szombat délután furulya- és tinióra, este ifjúsági alkalom, vasárnap reggel 9 és délután 5 órától istentiszteletet, Sallai Jakab lelkipásztor igehirdetésével, majd Angyalkúton úrvacsorai istentisztelet. Az AltFM Rádió dr. Borzási István szilágyperecsenyi lelkipásztor prédikációját közvetíti kedd este 7 órától, és péntek este folytatják a Római levél tanulmányozását. Gyülekezeti alkalmainkat élő közvetítésben is lehet követni: http://www.baptista.hu/arad2/elo_kozvetites.html

Szeretettel várna0k istentiszteleteinkre minden érdeklődőt!

 

 

 Hunyad

 

A dévai belvárosi római katolikus egyházközségben múlt vasárnap keresztelték Molnár Odette Bernadettet. Kedden kísérték utolsó földi útjára Suciu szül. Kurján Ilonát (94).

A dévai unitárius egyházközség lelkipásztora vasárnap 17 órától a temesvári evangélikus templomban tart istentiszteletet.

A vajdahunyadi római katolikus egyházközségben pénteken kísérték utolsó földi útjára Vălean Gheorghet (71).

A vajdahunyadi református egyházközségben kedden kísérték utolsó földi útjára Illyés Balázst (59).

 

 

Temes

 

Nagyböjti triduum

A temesvár-szabadfalui római katolikus plébániatemplomban március 6–8. között 16 órai kezdettel nagyböjti triduumra kerül sor. Ft. Wonerth László helyi plébános meghívására a lelkigyakorlatos elmélkedéseket  ft. Szilvágyi Zsolt temesvár-józsefvárosi plébános tartja.

 

Felhívás

Az 571/2003-as törvény értelmében az évi személyi jövedelemadó 2%-a felajánlható a különböző non-profit szervezetek, vagyis az egyházak és civil szervezetek működésének támogatására. A Temesvári Római Katolikus Püspökség arra kéri az egyházmegye területén élő híveket, hogy adójuk 2%-val támogassák a máriaradnai kegytemplom és rendház felújítási munkálatait. A felajánláshoz szükséges adatok a következők: Parohia Romano-Catolica Radna, bank számlaszám RO09RZBR0000060008844109, Raiffeisen Bank Lipova, CIF 5073356. Típuskérvények a temesvári székesegyház sekrestyéjében, valamint a plébániai hivatalokban igényelhetők. Támogatásukat előre is köszönjük.

Püspöki Hivatal

 

Keresztúti ájtatosság a Millenniumi templomban

A temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban idén is folytatódnak a prédikációval egybekötött nagyböjti keresztúti ájtatosságok. A liturgiákat 17 órai kezdettel péntekenként magyar, minden hétfőn pedig román nyelven tartják. Ennek megfelelően a március 7-i keresztúti ájtatosságon ft. Bene Tamás püspöki titkár mond szentbeszédet. Március 14-én, pénteken ft. Máthé Lajos újszentesi plébános lesz a Millenniumi templom vendége.

 

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott László Géza (64).

A lugosi református templombanböjtfővasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással. A keresztény nők világimanapja alkalmából vasárnap 18 órától imaórát tartanak. Március 11-én, kedden 10 órakor lelkészértekezletre kerül sor, meghívott előadó dr. Molnár Róbert kübekházi polgármester.

Az újmosnicai református templombanböjtfővasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

Az igazfalvi református egyházközségbenmárcius 10–15. között egyetemes imahetet tartanak, az istentiszteletek a facsádi templomban 17 órakor, Igazfalván 18.30 órakor kezdődnek. Böjtfővasárnap 10 órakor Igazfalván, 12.30 órakor Facsádon, 14 órakor Begamonostoron istentisztelet úrvacsoraosztással.

A végvári református templombanböjtfővasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással. Délután 5 órakor imaóra a keresztény nők világimanapja alkalmából. Az egyházközségben elhalálozott Jánosi Jenő (81).

 

 

 

 

Temesvár

 

A gyárvárosi Millenniumi templomban megkeresztelték Manoilă Iacobot, Balcu Robert Andreit, Achirei Andrada Carment, Petra Vladot, Domokos Taniát, Domokos Adela Caterinát, Simon Liviu Andreit.

Az egyházközségben elhalálozott Span Magdolna (91), Ligl Helmut (69).

A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Dilinger Karol (86).

A mehalai római katolikus egyházközségben elhalálozott Deák Péter (90), Ples Éva (93), Szénási Terézia (87), Zámbó Irén (68).

Az újkissodai római katolikus templombanmegkeresztelték Cotos Eduard Andreit, Marcsó Luca Alexandrut, Hosseiniazimi Seyed Amik Razát.

Az egyházközségben elhalálozott Burijan Catarina (75), Weszeli Ioan-Francisc (75), Secoşan Ana (93), Moţ Helga (71), Szabó Mihály (65), Hara Coloman Iosif (86), Szabó Mária (83), László Berta (83).

A szabadfalui római katolikus egyházközségben elhalálozott Florea Lucia (53).

A belvárosi református templombanböjtfővasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással. Az egyházközségben elhalálozott Bolloncs Ferenc (68), Szórád László (55), Kajcsa Attila (64).

Az Új Ezredév református templombanböjtfővasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

Az újkissodai református templombanböjtfővasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

A baptista gyülekezet egy csoportja szombaton délután 5 órától Ötvösdön az iskolában gyermekklubot tart, amelyre szeretettel meghív minden érdeklődőt.

 

Unitárius istentisztelet 

 

Vasárnap, március 9-én délután 5 órakor rendes havi unitárius istentiszteletre kerül sor Temesváron, az I. C. Brătianu tér 2 szám alatt (a Törvényszék közelében) levő evangélikus egyházközség gyülekezeti termében. Szolgálatot végez Koppándi Zoltán dévai lelkész. Szeretettel várjuk a hívek minél nagyobb számú megjelenését.

A temesvári unitárius leányegyházközség gondnokai

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu