Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2020. szeptember 28., 20.52

Egyházaink hírei

2008. október 04., 07.00 Szombat
Arad


A ségai római katolikus egyházközségben a temesvári ifjúsági lelkészség és az arad-ségai ifjúsági csoport Assisi Szent Ferenc üzenete a mának címmel találkozót szervez a Marosi Főesperesség fiataljai számára ma, szombaton 16 órától az arad-ségai plébánia hittantermében. A találkozóra szeretettel várják a főesperesség fiataljait.

Október 11-én, jövő szombaton kerül sor a Marosi Főesperesség hagyományos zarándoklatára a máriaradnai bazilikához. Az ünnepélyes szentmise 11 órakor kezdődik. A főesperesség híveit megkérik, minél nagyobb számban vegyenek részt a zarándoklaton. Részvételi szándékukat jelezzék a plébániájukon.
Az egyházközségben elhunyt Ursuţ Erzsébet (79).

Bérmálás Nagylakon
Msgr. Böcskei László általános helynök holnap, vasárnap Nagylakon bérmál. A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisén a vikárius 51 fiatalnak szolgáltatja ki a második szentséget.
A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Gáll Erzsébet (75).

Az arad-belvárosi református egyházközségben ma, szombaton keresztelik Csipay Csaba és Vértes Gabriella Ágnes gyermekét, Csipay Márkot.
Az egyházközségben elhunyt Kovács Radu Alexandru (85), Miklósi Erzsébet (81) és Barabás József (55).

Lippán a jövő szombaton 16 órakor ünnepélyes szentmise keretében szentelik újra a katolikus templomot. Az ünnepségre számos magas rangú vendéget várnak.

A zerindi református egyházközségben holnap, vasárnap 11.30-tól  ünnepélyes istentiszteleten emlékeznek október 6-ra, ünnepi műsorral, majd koszorúzásra kerül sor a templomkertben.
Az aradi evangélikus-lutheránus egyházközségben vasárnap 10 órakor ünnepi istentiszteleten Csepregi András lelkész, a Magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkárságának vezetője szolgál, és megemlékezik október 6-ról. Utána szeretetvendégség.

Az evangélikus magyar istentiszteletek alatt vasárnapi iskolát tartanak a gyermekeknek.

Fehér

A gyulafehérvári református templomban ma 11 órakor tartandó istentisztelet után Czelder Márton-díjjal tüntetik ki Szilágyi Endre ny. szászvárosi és Vass Árpád ny. mihályfalvi lelkipásztorokat, továbbá Földes Károly-díjjal Legendi Margit zalatnai presbiter asszonyt. Az ünnepség szeretetvendégséggel zárul a II. Rákóczi Ferenc gyülekezeti házban.

A nagyenyedi református egyházközségben elhalálozott özv. Kálmán Gáborné sz. Szabó Mária (75) és Keresztesi Erzsébet (Zsóka) (55).

A magyarlapádi református egyházközségben elhunyt Kiss József (54) és Szabó Katalin (80).

Hunyad

A petrozsényi római katolikus egyházközségben ma fogad örök hűséget egymásnak Ulamciuc Cristina Georgeta ortodox hajadon és Gábor Ferenc római katolikus ifjú. Szintén ma keresztelik Solomon Anton és Gáspár Oana Melinda kislányát, Antonia Cristinát.

A lupényi református egyházközségben az elmúlt héten temették Réthy Aladárt és a 69 éves korában elhunyt Veress Jánost.
A szászvárosi református egyházközségben e vasárnapon 10 órakor lesz istentisztelet. A tordosi leányegyházban 12 órakor, Lozsádon pedig délután fél kettőkor kezdődik az istentisztelet.

A vajdahunyadi református egyházközségben ma esküszik Ráduly András és Vlad Cristina, valamint Pădurean Alexandru és Orbán Hajnalka.

Temes

Németországi vendégek a Gerhardinumban
A Gerhardinum Katolikus Líceum egyik testvériskolája a dingelstädti Szent József Gimnázium. A németországi tanintézet 30 diákja és 3 tanára szeptember 27.–október 2. között vendégeskedett a temesvári katolikus líceumban. Az itt töltött néhány nap alkalmat nyújtott a többéves hagyományon alapuló kapcsolat és barátság további elmélyítésére. A diákok és nevelőik részt vettek a különböző tevékenységekben, órákat látogattak, a szabadidőben pedig számos kirándulás nyújtott lehetőséget a környék nevezetességeinek megismerésére. A program szerint a fiatalok Karánsebesre, Herkulesfürdőre és Zsombolyára is ellátogattak.

Templombúcsú Újszentesen
Az újszentesi római katolikus templomot 1979-ben szentelték fel Mária, a Rózsafüzér Királynője tiszteletére. Idén a búcsút október 5-én, vasárnap egész napos rendezvénysorozattal ünnepli a helyi római katolikus közösség. A szentmise 12 órakor kezdődik. Ezt követően a templomkertben agapéra, majd néptáncbemutatóra kerül sor a pécskai Búzavirág táncegyüttes előadásában. Délután 4 órakor a kultúrotthonban ugyancsak a Búzavirág néptáncegyüttesnek tapsolhatnak az érdeklődők. A búcsús bál este 7 órakor kezdődik.

Fiatal családok találkozója Temesváron
Minden hónap első vasárnapján magyar nemzetiségű fiatal családok összejövetelét tartják a temesvári Egyházmegyei Ifjúsági Központban. Az októberi találkozó 5-én, vasárnap délután 4 órakor kezdődik.

Megnyílik az új ifjúsági pasztorális év
A temesvári székesegyházban vasárnap 18 órai kezdettel ünnepélyes szentmise keretében megnyitják a 2008–2009-es pasztorális évet. Főcelebráns msgr. Böcskei László általános helynök. A liturgia idejére a székesegyházba hozzák azt a Mária-ikont is, amelyet II. János Pál pápa 2000-ben megáldott és a világ egyetemistáinak ajándékozott. Idén az ikon a romániai katolikus egyházközségek fiataljaihoz is eljutott, így Temesvárra is. A szentmisén részt vesznek a temesvári plébániákon működő ifjúsági csoportok tagjai. Énekel a székesegyház Exultate kórusa Bajkai Róbert orgonista vezetésével.

Tanácskozás Balázsfalván
Október 7-én, kedden Balázsfalván a romániai római katolikus és görög katolikus egyházmegyékben az ökumenikus tevékenységekért felelős megbízottak találkozójára kerül sor. A Temesvári Püspökséget msgr. Böcskei László általános helynök képviseli, aki beszámolójában helyzetképet ad a bánsági ökumenikus életről.

Hálaadó szentmise Nagyszentmiklóson
Vasárnap 10 órakor termésnapi hálaadó szentmisét celebrálnak a római katolikus templomban. Az iskolás gyermekek részt vettek a templomdíszítésben, és népviseletbe öltözve verses műsorral szerepelnek az ünnepen. Közreműködik a temesrékasi fúvószenekar.

Kortárstalálkozó Újmosnicán
Vasárnap a 10 órakor kezdődő református istentiszteletet ünnepi ebéd követi az imateremben, ahol a 60 évesek találkoznak egymással. Jelen lesznek az Újmosnicáról elszármazottak, az egykor itt tanuló medvesiek, kedves meghívottjuk Erdei Irma tanítónő és Kádár György alpolgármester.

A lugosi római katolikus templomban megkeresztelték Benkő Sonia Klárát.
Az egyházközségben elhalálozott Romenci Claudiu (53).

Az igazfalvi református templomban vasárnap, a falunapok keretében az ünnepi istentisztelet 11 órakor kezdődik.

Temesfalván vasárnap 12 órakor búcsús szentmisét celebrál Kis Szent Teréz tiszteletére ft. Kovács István buziásfürdői plébános.
A buziásfürdői egyházközségben, Vukováron elhalálozott Szalva József (71).

Vasárnap, október 5-én a végvári református templomban a 10 órakor kezdődő istentiszteletet követően lelkészválasztó közgyűlés lesz.

Temesvár

A baptista gyülekezet imatermében (Drubeta utca 6. szám) 10 órakor bemerítési istentiszteletre kerül sor. Szolgál Vas Gergely aradi lelkipásztor, énekel az aradi baptista gyülekezet kórusa. Ezt követően közös ebéd az imaház udvarán. Délután 16 órakor hálaadó istentisztelet.

A belvárosi református templomban házasságot kötött Barabás Péter és Popovici Monica, Fratiman Mihail és Szopos Kinga, Radu Cristian és Nagy Melinda.

A belvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Tiba Adelina Marianát. Házasságot kötött Wonerth Alpár Zsolt és Petrescu Ramona Gianina.
Az egyházközségben elhalálozott Szalmándi Adél (85).

A gyárvárosi Millenniumi templomban házasságot kötött Secelean Andrei Vasile és Lucaci Tatiana. Megkeresztelték Hegedűs Tímea Andreát, Totterer Patrickot. Az egyházközségben elhalálozott Karger Brunhilda Henrietta (84), Kovács Anna (83), Popovici Nagy Etelka Erzsébet (76).

A józsefvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Tuzson Norbert Sándort.

A mehalai római katolikus templomban házasságot kötött Schopersberger Ottó és Lungu Daniela. Az egyházközségben elhalálozott Martin Marcel Ion (59).

Az újkissodai római katolikus egyházközségben elhalálozott Kirschner Ştefan (55), Mihály Imre (41).

Az újszentesi római katolikus templomban megkeresztelték Diaconu Darco Nicolast, Oros Mariát, Tóth Gabriellát.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: Lucaci Tatiana / Kedd, 2009. január 20., 13.19 Válaszoljál rá!

Lucaci Tatiana

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu