Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2021. január 22., 06.17

Egyházaink hírei

2014. május 16., 16.49 Péntek / Arad, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Temes

„Jézus ezt felelte: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.”

(Ján. 14, 6)

Az arad-ségai katolikus templomban Halai Attila házasságot kötött Takács Petrával. Az egyházközségben elhunyt Sánta Sándor (66).

A mikelakai katolikus templomban május 25-én, vasárnap a 9.30 órakor kezdődő román nyelvű szentmisén 4, a 10.45 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmisén 7 gyermek járul első szentáldozáshoz. Az egyházközséghez tartozó öthalmi templomban ugyanaznap 8 órakor kezdődő szentmisén 4 gyermek járul első szentáldozáshoz.

A pécskai katolikus egyházközségben elhunyt Beke Katalin (83), Nagy Rozália (95) és Kovács Jolán (91).

A nagyiratosi katolikus templomban a vasárnap 10 órakor kezdődő szentmisén 5 gyermek járul első szentáldozáshoz. Az egyházközségben elhunyt Andrejkovits Etelka (78) és Tóth János (78).

A lippai katolikus templomban vasárnap 17 órától kerül sor a Nepomuki Szent János búcsúünnepségre, ahol ft. Prelaucsek József németszentpéteri plébános mond ünnepélyes szentbeszédet. Az egyházközséghez tartozó Temeshidegkúton ma köt házasságot Fiţigău Ioan Grozescu Lorena Biancával. Ugyanakkor megkeresztelik a gyermeküket, Delia Ioanát.

Az arad-belvárosi református gyülekezetben elhunyt Péter Géza (74 és Szabó Károly (70).

Az arad-gáji református gyülekezetben jövő szerdáig vendégeskedik az a négytagú hollandiai diakóniai csoport, amelyiknek a tagjai tartós élelmiszerekből, ruhaneműből és mosószerekből álló segélycsomagokat kézbesítenek mintegy 100 megyebeli rászoruló családnak.

Az ágyai református templomban ma 10 órától kezdődő istentisztelettel, nt. Baracsi Levente arad-belvárosi lelkipásztor, egyházmegyei főjegyző igehirdetésével veszi kezdetét az egyházmegyei presbiteri találkozó és lelkészértekezlet. Az összejövetel második részében dr. Vajda Sándor borosjenői főorvos tart előadást Gyógyítás a Szentírásban címmel. A témához kapcsolódik dr. Tóth Jánosnak, a Békési Presbiteri Szövetség elnökének az előadása is. Az alkalomra az ágyai egyházközség presbitériuma szeretettel hív és vár minden érdeklődőt.

 

A nagyzerindi református gyülekezet régi iskolaépületében szerdán 14 órától kerül sor a segélyből kapott bútorok olcsó kiárusítására. A helybeli parókia új telefonszáma: 0257/424-217.

A kisperegi református templom az elkorhadt tetőszerkezete miatt közveszélyessé vált. A javítási munkálatokra bárminemű támogatást köszönettel elfogadunk. Ez irányú bejelentéseket várunk a 0257/459-022-es telefonszámon vagy a tas2001ro@gmail.com e-mail címen.

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartanak.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus imateremben ma 11 órától ifjúsági énekóra, 17 órától kátéóra. Vasárnap 11 órától istentisztelet a templomban. A gyülekezetben elhunyt Bodonyi Gábor (83).
 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus és református hívek számára új imaház, valamint az őket szolgáló parókia épül. A hívek dolgoznak, adakoznak, de bárminemű támogatást is köszönettel elfogadnak. Ilyen irányú bejelentéseket várnak a danbalzajzon@yahoo.comvillámposta címen vagy a 0745-307-154-es, esetleg a 0257/354-687-es telefonszámokon.

 

 Az arad-belvárosi baptista gyülekezet reggeli imaóráján Szűcs Ernő és Csapó Mátyás a jeles hitelődökre irányítja az imádkozó közösség figyelmét, majd Simon András lelkipásztor igehirdetése következik.

Az esti istentiszteleten a Zsidókhoz írt levélből hangzik el az ige üzenete, ugyanakkor alkalmi ifjúsági szolgálatra is sor kerül, Kürti Gábor vezetésével.

 

 

 

Hunyad

 

A vulkáni unitárius egyházközségben vasárnap temetik a 74 éves korában elhunyt Albert Károlyt.

A dévai városi római katolikus egyházközségbenvasárnap, a déli szentmise keretében 8 gyermek lesz elsőáldozó.

A petrozsényi római katolikus egyházközségbenma köt házasságot Ilieş Lucian és Opriţa Elena, valamint Buculei Vasile és Grigoraş Andrea. Utóbbiaknak Daria Caty nevű kislányát is megkeresztelik.

 

 

 

Krassó-Szörény

 

A Resicabányai Havas Boldogasszony Plébánia hírei

 

·   Hétfőn 20 órakor esküvői felkészítőt tartunk jegyeseknek.

·   Lehetőség van arra, hogy a nyolcadik vagy kilencedik osztály után fiataljaink a Temesvári Katolikus Líceumba, a Gerhárdinumba felvételizzenek. Aki ezt óhajtja, jelentkezzen a plébániánkon.

·   Kedden, az esti szentmise keretében folytatjuk a Szent Antal nagy kilencedet (6 óra, este), amely június 13-ig, szent Antal napjáig tart. Ezeken a szentmiséken a Szentatya Evangelii Gaudium levele a téma.

·   Pénteken 18 órakor keresztelés felkészítőt tartunk szülők számára.

·   Szombaton, május 24-én lesz a Családok Egyházmegyei Családok Találkozójára, amelyet plébániánkon tartunk. A program 9:30-kor kezdődik és 18 órakor ér véget. A programban szerepel két előadás, kiscsoportos beszélgetés, családok tapasztalatai és kiértékelés. 16 órakor közösen részt veszünk Vastag Vilmos és Strâmbei Alexandra esküvői szentmiséjén.

* Jövő vasárnap, május 25-én, 18:30-kor életige találkozót tartunk.

 

Pál József-Csaba

főesperes-plébános

 

 

Temes

 

Elsőáldozás a Szent Katalin templomban

A temesvár-belvárosi római katolikus templomban május 18-án, vasárnap a 11 órakor kezdődő szentmisén 11 gyermek lesz elsőáldozó.

 

Gyermektalálkozó

A temesvár-józsefvárosi római katolikus plébánián május 17-én, szombaton 15 órai kezdettel a gyermekek számára szerveznek találkozót, 16 órától pedig énekpróbát. Vasárnap 11.30 órakor a plébániatemplomban magyar nyelvű gyermekmise lesz.

 

A lugosirómai katolikusegyházközségben elhalálozott Szabó Piroska (81).

A dettai római katolikus templomban megkeresztelték Pap Cristiant.

A nagycsanádi római katolikus templomban megkeresztelték Valco Claudiu Ionuţot.

Az egyházközségben elhalálozott Heiser Elena Natalia (9 hónapos).

A nagyszentmiklósi római katolikusegyházközségben elhalálozott Pesti Sándor (82), Horvát János (59).

Az óteleki római katolikus közösség az elmúlt héten a birkfeldi testvéregyházközség hattagú csoportját látta vendégül. Itt tartózkodásuk alatt a vendégek felkeresték a Szent Kereszt gyermekotthont, valamint a Temesvári Püspökséget.

A lugosi református egyházközségben elhalálozott Salánki Irén (81), Barabás János (80).

A végvári református egyházközségben elhalálozott Korsós József (86), Haág István (86), Vas Rozália (83).

 

 

Temesvár

 

A gyárvárosi Millenniumi templomban megkeresztelték Sabler Matei Miroslav Lucát, Pernyész Dávidot. Házasságot kötött Eisler Cornel és Mezőffy Éva.

Az egyházközségben elhalálozott Feierstein Iosif Ştefan (70), Farkas Anna (93), Pick Maria (92).

Az erzsébetvárosi római katolikus templombanmegkeresztelték Dorogi Hugót.

A józsefvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Iancu Sofiát, Maragliulo Sarát, Avramov Andreast. Házasságot kötött Szénási József és Kerekes Erzsébet, Olăsău Sergiu és Sere Diana.

Az egyházközségben elhalálozott Ötvös József (66).

A mehalai római katolikus templomban megkeresztelték König Antont, Deák Rolandot, Bejan Tudor Mateit. Házasságot kötött Creştin Adrian Iosif és Chiriun Brigitte.

Az egyházközségben elhalálozott Seider Barbara (65).

Az újkissodai római katolikus templombanmegkeresztelték Chifau Mirabelat, Kovács Róbertet, Bittó Damian Andreit.

Az egyházközségben elhalálozott Dupcza Anna (81), Jankura Julianna (92), Kertye János (78).

Az újkissodai református egyházközségbenelhalálozott Bíró Erzsébet (89).

Az evangélikus-lutheránus templomban megkeresztelték Kertész Nikole-t.

A baptista gyülekezetszombaton és vasárnap a bajai testvérgyülekezet egy csoportját látja vendégül, akik Dóczi Ákos lelkipásztor vezetésével érkeznek Temesvárra. A bajai énekcsoport vasárnap a 10 és 17 órakor kezdődő istentiszteleten szolgál.

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: Elena / Szombat, 2014. június 28., 20.51 Válaszoljál rá!

huhuelszabadultak a gonosz erőikioltje1k a Napot a fe9ny eellnse9geia megjf6vendf6lt Ezere9ves Sf6te9tse9g kf6zeleg me1r hallatszik a Tiszte1talan Farkasainak a vonyedte1sa a te1volbf3la csillagok egyenke9nt kialszanakcsak a Hold marad nekfcnkez is ma komcsik miatt vanelhangzott a jel, megnyedlt az e9gNem csak sf6te9t, hanem nedves is lesz ezer e9vigIsten elfordedtotta orce1je1t a bűnf6s emberise9gtőla Se1te1n elszabadult le1ncairf3la ve9gedte9let helyett a Gonosz Sf6te9t Pocsolye1je1ban fogunk e9lnia pokol miazme1s bűze kf6dfelhőke9nt lepi majd el a ve1rosokatA csatorne1k visszaf6klendezik tartalmukat a lake1sokbaelgyfcn a Vedzvezete9kszerelők Ezere9ves Birodalma

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu