Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2021. január 22., 04.28

Egyházaink hírei

2014. május 23., 16.46 Péntek / Arad, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Temes

„Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti. Én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat.”

(Ján. 14, 24)

Arad

Az arad-belvárosi katolikus templomban vasárnap 16 órától kezdődő szentmisén tartják a bolgár hívek ünnepét. Május 31-én, szombaton a 11 órakor kezdődő szentmisén a főpásztor vagy annak a megbízottja 21 magyar, illetve 13 román fiatalt részesít a bérmálás szentségében.

Az arad-ségai katolikus templombanvasárnap 8.30 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmisén 6, míg a 12.30 órakor kezdődő szentmisén 12 gyermek járul első szentáldozáshoz. Csütörtökön, Urunk mennybemenetelének az ünnepén 8.30 és 18 órától magyar, 19 órától román nyelvű szentmisét celebrálnak. Ugyanaznap Tornyán 10 órától szentmise. A templomban megkeresztelték Roşca Ryan Emanuelt. Az egyházközségben elhunyt Rist Gizella (86).

A mikelakai katolikus templomban vasárnap a 9.30 órakor kezdődő román nyelvű szentmisén 4, a 10.45 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmisén 7 gyermek járul első szentáldozáshoz. Az egyházközséghez tartozó öthalmi templomban ugyanaznap 8 órakor kezdődő szentmisén 4 gyermek járul első szentáldozáshoz.

A Mosóczy-telepi katolikus templomban vasárnap 10.30 órakor kezdődő szentmisét ft. Kalapis Stoian nagybecskereki plébános celebrálja, aki 50 tagú küldöttséggel érkezik, köztük a muzynyai ifjúsági kórussal, amelyik a szentmisén énekel. Az ünnepi alkalomra szeretettel várják a híveket.

A pécskai katolikus templomban ma 17 órakor keresztelik meg Gáll Olivért. Az egyházközségben elhunyt Kocsik Katalin (88) és Bogosi József Sándor (18).

A simonyifalvi katolikus templomban vasárnap a 19 órakor kezdődő májusi ájtatosságon rózsát szentelnek Szent Rita, a betegek védőszentjének a tiszteletére.

A lippai katolikus templomban csütörtökön, Urunk mennybemenetelének az ünnepén 10 órakor kezdődik a szentmise. Június 1-jén vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmisén 9 gyermek járul első szentáldozáshoz. Az egyházközséghez tartozó Temeshidegkúton elhunyt Ban Rozália (86), Szépfalun Bac Margareta (48).

Az arad-belvárosi református gyülekezet hívei egy autóbusszal utaznak a debreceni Nagytemplomban ma kezdődő Magyar Reformátusok VII. Világtalálkozójára, illetve a Református Egység Fesztiválra.

A Mosóczy-telepi református templomban áldozócsütörtökön 10 és 18, illetve a hozzá tartozó Németszentpéteren 15 órakor kezdődik az istentisztelet.

Az arad-gáji református templomban vasárnap 10, illetve 18 órától istentisztelet. A hozzá tartozó Szentleányfalván 12, míg Zimándközön 13.30 órakor kezdődő istentiszteleteken Vékony Zsolt VI. éves teológushallgató szolgál, mutatkozik be a gyülekezeteknek. Áldozócsütörtökön Gájban 10, illetve 18, Szentleányfalván 12, Zimándközön 13 órától istentisztelet.

A kisperegi református templom az elkorhadt tetőszerkezete miatt közveszélyessé vált. A javítási munkálatokra bárminemű támogatást köszönettel elfogadunk. Ez irányú bejelentéseket várunk a 0257/459-022-es telefonszámon vagy a tas2001ro@gmail.com e-mail címen.

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartanak, igét hirdet nt. Gyurkócza Aranka börtönlelkész. Csütörtökön, Urunk mennybemenetelének az ünnepén 10 órától istentisztelet.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus imateremben ma 11 órától ifjúsági énekóra, vasárnap 11 órától istentisztelet a templomban. A gyülekezetben elhunyt Blaskó Sándor (75).
 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus és református hívek számára új imaház, valamint az őket szolgáló parókia épül. A hívek dolgoznak, adakoznak, de bárminemű támogatást is köszönettel elfogadnak. Ilyen irányú bejelentéseket várnak a danbalzajzon@yahoo.comvillámposta címen vagy a 0745-307-154-es, esetleg a 0257/354-687-es telefonszámokon.

 

 

 

Ma, szombaton, az arad-belvárosi baptista gyülekezet közössége a sistárováci táborban tart közösségápoló, gyülekezeti napot, ahol fiatalok és idősek egyaránt az ige melletti kötetlen beszélgetéssel, énekléssel, szabadidős foglalkozásban töltik a napot. Vasárnap Simon András lelkipásztor és családja a magyarországi Gödöllőn bemerítési ünnepélyen vesz részt, ahol igeszolgálatára is sor kerül.A gyülekezet reggeli imaóráján Hegyi Dénes és Kürti Rolland szolgálatára kerül sor, majd Horváth Sándor igehirdetése következik.

Az esti istentiszteleten Kiss László igehirdetése hangzik el, ugyanakkor alkalmi ifjúsági szolgálatra is sor kerül, ami a fiatal Kiss Viktor irányításával történik.

A délután folyamán Kulcsár Barna látogatja meg a pécskai gyülekezetet.

Hunyad

 

A vajdahunyadi református egyházközségben kedden kísérték utolsó földi útjára Hosdáton Lup Jolánt (85), csütörtökön pedig Farkas Károlyt (75). Az egyházközségből 18-an utaznak szombaton Debrecenbe a református egységfesztiválra, a Hunyadi egyházmegyéből pedig összesen 55-én.

A vajdahunyadi római katolikus egyházközségbencsütörtökön búcsúztatták Menyhárt Margitot (82), szombaton pedig Popa Lorenát keresztelik.

A petrozsényi római katolikus egyházközségbencsütörtök este II. János Pál pápára emlékeztek a magyar est keretében.

A lupényi református egyházközségbenvasárnap kísérik utolsó földi útjára Huszár Máriát (80). Az egyházközségből 11-en mennek el Debrecenbe a szombati egységfesztiválra, Petrozsényból 7-en, Vulkánból 2-en, Petrilláról 5-en.

 

 

Krassó-Szörény

 

Családos lelkinap

Május 24-én, szombaton 9.30–18 óra között a resicabányai Havas Boldogasszony plébánián családos lelkinapot tartanak román nyelven. Előadást tart ft. Pălie Veniaminszörénybuzási plébános és a Covianici család, lesz kiscsoportos tevékenység, 16 órakor pedig szentmise.

 

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánián vasárnap, május 25-én 18.30-kor a plébánia nagytermében életige találkozót tartunk.

· Vasárnap lehetőleg mindenki menjen el szavazni, hogy azok az emberek kerüljenek az európai parlamentbe, akik valóban keresztény értékeket képviselnek.

· Hétfőn 19.30-kor a fiatal családok találkozójára kerül sor, 20 órától pedig jegyes oktatás lesz.

· Kedden 16.30-kor az elsőáldozó gyerekek szüleivel találkozunk.  

· Kedden az esti szentmise keretében folytatjuk a Szent Antal nagy kilencedet (7. este), amely június 13-ig, szent Antal napjáig tart. Ezeken a szentmiséken a Szentatya Evangelii Gaudium levele a téma.

· Csütörtökön Mennybemenetel ünnepe van. A szentmisék sorrendje: 9 órakor magyarul, 10-kor németül, 17.30-kor román nyelven.

· Pénteken 18-kor keresztelési felkészítőt tartunk szülők számára.

· Június 7-én zarándoklatot szervezünk Máriaradnára. A püspöki szentmise 11 órakor kezdődik. Akik jönni szeretnének, iratkozzanak fel a plébánián.

 Pál József-Csaba főesperes

Temes

 

10 éves a józsefvárosi nőszövetség

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban a 11.30 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmise keretében ünnepli 10. évfordulóját az újjáalakult római katolikus magyar nőszövetség.

 

Ballagás a Gerhardinumban

Május 29-én, csütörtökön ballagnak a temesvári Gerhardinum Katolikus Líceum végzős tanulói. Az ünnepség 10 órakor kezdődik az iskolában, 11 órakor a piarista templomban szentmise keretében is elbúcsúznak a növendékek.

 

A gátaljai római katolikusegyházközségben elhalálozott Constantinescu Gheorghe (69), Belgrasch Erzsébet (77).

A nagycsanádi egyházközséghez tartozó pusztakeresztúri római katolikus templomban megkeresztelték Pál Ambrus Sofiát.

 

 

 

Temesvár

 

A gyárvárosi Millenniumi templomban megkeresztelték Victor Simonát, Murgu Ema Alexandrát. Házasságot kötött Soler Feroll Alejandro és Jenescu Ştefania.

Az erzsébetvárosi római katolikus templomban házasságot kötött Banu Ionuţ Silviu és Sós Olimpia Ancuţa. Az egyházközségben elhalálozott Turcu Hermina (91).

A józsefvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Hanzig Larisa Mariát, Tifan Maria Monicát. Az egyházközségben elhalálozott Hajdú Éva (80).

A mehalai római katolikus templomban megkeresztelték Unculov Alexandrut, Gabor Carolina Mariát, Ungar Alexander Michaelt. Házasságot kötött Ungar Erich és Onescu Adina, Manu Ionel Marian és Kakucs Júlia.

A szabadfalui római katolikus templomban megkeresztelték Baia Eduard Valentint, Halmay Rolland Gabrielt.

A belvárosi református templomban házasságot kötött Florea Raul és Varga Andrea.

A baptista imaházban áldozócsütörtökön este 7 órakor ünnepi istentisztelet.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: kötözködő / Hétfõ, 2014. május 26., 16.04 Válaszoljál rá!

Nem akarok rossz lenni, de közössége a \"...sistárováci táborban...\"az valójában Sistaróc :)

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu