Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2021. január 22., 04.48

Egyházaink hírei

2014. május 30., 14.53 Péntek / Arad, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Temes

„Atyám! Elérkezett az óra! Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad megdicsőíthessen Téged! Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig ok, hogy megismerjenek Téged, az egy igaz Istent és Jézus Krisztust, akit te küldtél.”

(Ján. 17, 1–3.)

Arad

Az arad-belvárosi katolikus templomban ma, szombaton a 11 órakor kezdődő szentmisén msgr. Dirschl Johann püspöki helynök 38 fiatalt részesít a bérmálás szentségében. Vasárnap, a hónap első vasárnapján 17 órától német, 18 órától magyar nyelvű szentségimádás. Június 4-én, kedden a Szent Antal nagykilenced 8. napján elmélkedés a 19 órakor kezdődő szentmisén. Június 6-án a hónap első péntekén meglátogatják az egyházközség betegeit. Június 8-án, vasárnap a 12 órakor kezdődő román nyelvű szentmisén 8 gyermek járul első szentáldozáshoz.

A nagyiratosi katolikus templombanvasárnap 9 órakor keresztelik meg Czank Vivient.

A lippai katolikus templomban vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmisén 9 gyermek járul első szentáldozáshoz.

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten 6 ifjú konfirmál. A jövő héten sorra kerülő bűnbánati hét alkalmai naponta 18 órakor kezdődnek. A gyülekezetben elhunyt Lădău Anna (67) és Suloman Mária (66).

Az arad-gáji református templomban vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten 3 fiú és 4 leány tesz bizonyságot hitéről a gyülekezet előtt. A templomban szerdától szombatig naponta 18 órakor kezdődnek a bűnbánati alkalmak. A gyülekezethez tartozó Szentleányfalván elhunyt ifj. Megyesi Lajos (63) és Mátyás Ilonka (62).

Az erdőhegyi református templombanvasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten 11 fiatal tesz vallást az Istenbe vetett hitéről. A jövő héten tartandó bűnbánati hét istentiszteletei naponta 19 órakor kezdődnek. A templom felújítása során a régi toronyórát korszerű, elektronikus szerkezetre cserélték, ami műhold után igazodva mutatja a pontos időt, betartva a téli, illetve nyári időszámítás változásait is.

A nagyzerindi református templomban vasárnap 10.30 órakor kezdődő istentiszteleten 9 ifjú tesz bizonyságot Istenbe vetett hitéről. Ők pünkösdvasárnap járulnak először úrvacsorához.

A feketegyarmati református templomban vasárnap 10.30 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten 8 ifjú konfirmál.

Az ágyai református templombanvasárnap 11 órakor kezdődő istentiszteleten 1 leány és 2 fiú tesz bizonyságot az Istenbe vetett hitéről. A gyülekezetben jövő héten naponta 18 órakor kezdődnek a bűnbánati istentiszteletek.

A pécskai református egyházközségben június 1-jén, vasárnap 14 órától úrvacsoravétellel egybekötött konfirmációi istentiszteletre kerül sor, melyen hitvallási fogadalmat tesz Csapó Krisztián konfirmandus.

A kisperegi református templomban vasárnap 11 órától úrvacsoravétellel egybekötött konfirmációi istentiszteletre kerül sor, amelyen 3 ifjú tesz vallást hitéről: Vígh Zoltán, Gerőcs József Attila és Baranyi Tímea. Az elkorhadt tetőszerkezete miatt közveszélyessé vált templom javítási munkálataira bárminemű támogatást köszönettel elfogadunk. Ez irányú bejelentéseket várunk a 0257/459-022-es telefonszámon vagy a tas2001ro@gmail.come-mail címen.

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartanak, úrvacsorával. Utána az imateremben szeretetvendégség.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus imateremben ma 11 órától ifjúsági énekóra, vasárnap 11 órától úrvacsorás istentisztelet a templomban.
 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus és református hívek számára új imaház, valamint az őket szolgáló parókia épül. A hívek dolgoznak, adakoznak, de bárminemű támogatást is köszönettel elfogadnak. Ilyen irányú bejelentéseket várnak a danbalzajzon@yahoo.comvillámposta címen vagy a 0745-307-154-es, esetleg a 0257/354-687-es telefonszámokon.

 

Vasárnap,az arad-belvárosi baptista gyülekezet vendégszolgálaton fogadja a több mint százéves múltra visszatekintő kétegyházi baptista gyülekezet 20–25 tagú missziós csoportját. A vendégek Borzási Csaba lelkipásztor vezetésével érkeznek Aradra. A magyarországi Kétegyháza nemzetiségileg vegyes összetételű léte a baptista közösség arculatán is meglátszik, ugyanis magyar és román ajkú hívők egy gyülekezeti közösséget alkotnak. Jól működő ének- és zenekar tevékenysége színesíti az istentiszteleti alkalmaikat. A délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteleten a vendégek szolgálnak, majd a helyi közösséggel együtt Jézus Krisztus áldozatára emlékezve, úrvacsorához járulnak. Ezt követően a vendégek a helyi gyülekezet tagjaival együtt közös ebéden vesznek részt, majd egy rövidebb ideig tartó városnézés után, 15.30 órakor a délutáni istentiszteletre kerül sor. Mindkét alkalommal Borzási Csaba  kétegyházi lelkipásztor hirdeti Isten igéjét. A találkozás jó alkalom lesz megemlékezni az aradiak tavalyi kétegyházi látogatásáról, valamint a szépen fejlődő  testvéri-baráti kapcsolatok elmélyítésére.

 

Az Arad - Kisszentmiklósi Magyar Baptista Gyülekezet programjai: szombaton du. 4 órától menyegzői istentisztelet lesz, amikor Kulcsár Norbert és Varga Csilla házasságkötését ünnepeljük. Vasárnap délelőtt úrvacsorai istentisztelet lesz, igét hirdet Sallai Jakab lelkipásztor. Istentiszteleteinkről készült fényképeket és videó felvételeket itt lehet megnézni: https://www.facebook.com/pages/Arad-II-Magyar-Baptista-Gy%C3%BClekezetek-Kisszentmikl%C3%B3s-%C3%A9s-Angyalk%C3%BAt/494226820693836.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

Hunyad

 

A vajdahunyadi református egyházközségbenjövő héten szerdától kezdődően minden délután 5 órától lesz bűnbánati istentisztelet.

A dévai városi római katolikus egyházközségben  ma (május 31-én) kezdődik a pünkösdi kilenced, melynek idején miden este 8 órától a békéért imádkoznak.

A szászvárosi református egyházközségbenvasárnap délelőtt 10 órától lesz istentisztelet, szerdán délután 3 órától pedig pünkösdre készülő bűnbánati istentiszteletet tartanak.

A tordosi református leányegyházbanvasárnap délben 12 órakor, Lozsádon pedig 13.30-kor lesz istentisztelet.

 

Krassó-Szörény

 

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánián pünkösdig minden szentmise végén Szentlélek novénát tartunk.

· Hétfőn 20 órától jegyes oktatás lesz.

· Kedden az esti szentmise keretében folytatjuk a Szent Antal nagy kilencedet, amely június 13-áig, szent Antal napjáig tart. Ezeken a szentmiséken a Szentatya Evangelii Gaudium levele a téma.

· Pénteken 18 órakor keresztelési felkészítőt tartunk szülők és keresztszülők számára.

· Szombaton zarándoklatot szervezünk Máriaradnára. A püspöki szentmise 11 órakor kezdődik. Akik jönni szeretnének, iratkozzanak fel a plébánián.

· Szombaton 16.30-tól megkereszteljük Roth Selena Jasmine-t.

· Jövő vasárnap pünkösd ünnepe, a Szentlélek kiáradásának a napja. Ezen a napon szentmisét tartunk Székulon, Ferencfalván és Szörényordason is.

Pál József-Csaba főesperes-plébános

 

Temes

30 éves a TEKMEK

Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepli a Temesvári Keresztény Magyar Egyetemisták Közössége (TEKMEK). Ez alkalomból május 30.–június 1. között változatos programmal kedveskednek mindazoknak, akik jelen lesznek az évfordulós találkozón, amelynek mottója:„Kősziklánk a közösségünk”. A rendezvénysorozat helyszínea temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostor és templom. A találkozó keretében május 31-én, szombaton a találkozó mottójának témájával előadásra kerül sor, ezt beszélgetés, beszámolók, választható szabadidős program követi. Este 7.30 órakor a Bartók diákszínpad társulata a Csongor és Tünde című darabot adja elő. A találkozó vasárnap 10 órakor a piarista templomban ifjúsági szentmisével és Eucharist koncerttel zárul.

 

A temesvár-józsefvárosi plébánia hírei

· A Notre Dame zárdatemplomban május 30-án, pénteken Szentlélek kilenced kezdődik, az imaórát mindennap 20 órai kezdettel tartják.

· A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban június 1-jén, vasárnap a 11.30 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmise keretében 7 gyermek lesz elsőáldozó.

 

Aranymise Csákon

Ft. Kóbor György ny. lelkipásztor, egykori általános helynök, a csáki Caritas Szervezet igazgatója pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából június 1-jén, vasárnap 18 órakor hálaadó szentmisét mutat be a helyi templomban. Erre az alkalomra meghívják mindazokat, akik ismerik és számos rendezvényen körükben üdvözölhették a főtisztelendő urat, továbbá szeretettel várnak minden barátot, ismerőst, hogy együtt ünnepeljenek egyházmegyénk köztiszteletben álló aranymisés lelkipásztorával.

 

Bérmálás az egyházmegyében

Vasárnap, június 1-jén Msgr. Dirschl Johann általános helynök Gátalján és Temesbökényben bérmál. Gátalján a 10 órakor kezdődő szentmisén a vikárius 28 fiatalnak szolgáltatja ki a második szentséget. Temesbökényben Msgr. Dirschl Johann általános helynök 21 helybeli fiatalt bérmál. Az ünnepi szentmise 13 órakor kezdődik.

 

Gyermekklub Lugoson

A temesvár-belvárosi református parókián működő gyermekklub tagjai szombaton a lugosi vasárnapi iskolásokat keresik fel. A találkozó témája a hegyi beszéd.A programban szerepel még kézimunka, közös játék, ismerkedés, játszópark.


 

A lugosi római katolikusegyházközségben elhalálozott Sipos Doina Rodica (66).

A dettai római katolikus templombanmegkeresztelték Koher Ágotát, Andrei David Eliast. Házasságot kötött Koher Ervin és Pascaru Nela, Andrei Claudiu Florin és Pálkovács Szilvia. Az egyházközségben elhalálozott Márton Mária (72), Tóth István (79).

A zsombolyai egyházközségben elhalálozott Nicola Katharina (80), Klein Adam (83), Belen Erzsébet (90), Mészáros Margit (78).

A lugosi református templomban június 2–7. között bűnbánati hét, az istentiszteletek 18 órakor kezdődnek. Az egyházközségben elhalálozott Balázs Katalin (69).

A végvári református templomban vasárnap 10 órakor konfirmálás lesz. Június 5-től pünkösdig mindennap 18 órai kezdettel bűnbánati istentisztelet.

 

 

 

Temesvár

 

A belvárosi római katolikus templomban házasságot kötött Mareş Corneliu Ştefan és Pasterciac Melinda. Az egyházközségben elhalálozott Veverca Eugenia (76).

A gyárvárosi Millenniumi templomban megkeresztelték Kovács Ádámot, Lukács Beatrice Rebekát. Házasságot kötött Carb Călin és Prepeliţă Beatrice.

Az egyházközségben elhalálozott Mihuţ Ecaterina (95), Marinescu Rozalia (87).

A józsefvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Szász Timea Katalint. Az egyházközségben elhalálozott Cserni József (86), Tarţa Klára (79).

A mehalai római katolikus templombanházasságot kötött Rogio Savino és Stan Mirela. Az egyházközségben elhalálozott Biczók Mária (85).

A belvárosi református templomban vasárnap 10 órakor négy fiatal konfirmál. Június 2–7. között bűnbánati hét, az istentiszteletek 18 órakor kezdődnek.

Az újkissodai református templomban június 2–7. között bűnbánati hét, az istentiszteletek 17 órakor kezdődnek.

Az evangélikus-lutheránus egyházközségben elhalálozott Grigoruţa Olga (85), Gusbet Iuliu (70).

 

 

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: Cambiaso / Szombat, 2014. június 28., 13.02 Válaszoljál rá!

Wahh kreatif mbak.. saya palnig suka dengan dunia ternak.. khususnya kelinci anggora.. Kemarin kelinci angoranya juga cantik2 mas, yang menang punya orang krandegan. Belajar Cinta recently posted..

Hozzászólt: Ebenspanger Ferenc / Hétfõ, 2014. június 16., 17.52 Válaszoljál rá!

Csk egy kerdest szeretnek feltenni: Miert ragadt le a Hitelet rovat majus 30-an?

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu