Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2021. január 22., 05.15

Egyházaink hírei

2014. július 11., 15.55 Péntek / Arad, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Temes

„Úgy gondolom, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, melynek részesei leszünk. Sóhajtozunk mi is, és várjuk a fogadott fiúság megvalósulását, testünk megváltását.”

(Róm 8, 18. 23b)

Bérmálás az egyházmegyében

Msgr. Dirschl Johann általános helynök július 12-én, szombaton és 13-án, vasárnap a marosi főesperesség két egyházközségében bérmál. Az arad-mikelakai plébániatemplomban szombaton a 9.30 órakor kezdődő szentmisén 20 magyar és román nemzetiségű fiatal részesül a második szentségben. Nagyiratoson vasárnap a 11 órakor kezdődő liturgia keretében 50, a nagyiratosi, a nagyvarjasi és a kisvarjasi egyházközségből származó magyar nemzetiségű fiatalt bérmál a vikárius. A fiatalok felkészítését ft. Balogh László arad-mikelakai, valamint György Zoltán nagyiratosi plébános irányította.

Arad

Az arad-gáji katolikus egyházközséghez tartozó Sofronyán vasárnap 10 órakor kezdődő szentmisén, papságának 50. évfordulója alakalmából ft. Kóbor György nyugalmazott plébános, a Csákovai Caritas vezetője mond szentbeszédet, akinek a papsága idején, 1968-ban építették a sofronyai templomot.

A zimándújfalui katolikus templomban vasárnap a Falunapokon 12 órakor kezdődik az orgona felújításáért, az adakozóknak felajánlott hálaadó szentmise, amelyen közreműködik Fall Ilona, a Temesvári Csiky Gergely Színház, Tóth Flóra, a Carmina Dacica, illetve a Temesvári Német Színház művésze. Ugyanakkor megáldják az Olaszországból kapott, Páter Pio-szobrot is. Az ünnepélyes szertartásra szeretettel várják a helybeli, valamint a Falunapokon részt vevő híveket is.

Az arad-belvárosi református templomban ma 17 órakor keresztelik meg Antal György László és Crişan Katalin Izolta, Antal Milán nevű gyermekét. A vasárnap délelőtti istentiszteleten keresztelik meg Szatmári Zsolt Ottó és Varga Beáta Tímea, Viktor Hugó nevű gyermekét.

A kisperegi református templom tetőszerkezetének a felújítási munkálataira bárminemű támogatást köszönettel elfogadunk. Ez irányú bejelentéseket várunk a 0257/459-022-es telefonszámon vagy a tas2001ro@gmail.come-mail címen.

Az ágyai református gyülekezetben12 fős, észak-írországi fiatalok csoportja tart angol nyelvű bibliai foglalkozást a helybeli ifjak és gyermekek számára, de meglátogatják az idős híveket is. Ők szolgálnak a vasárnapi istentiszteleten, jövő héten – ha az időjárás engedi – befestik a parókia deszkakerítését.

A nagyzerindi református templomban vasárnap 10.30 órakor kezdődik az istentisztelet. A július 19-én, szombaton Nagykárolyban sorra kerülő Egyházmegyei Nőszövetségi Konferencián való részvételre jelentkezni lehet Dénes Erzsébet egyházmegyei nőszövetségi elnöknél a 0357/424-217-es telefonszámon.

A feketegyarmati református templomban vasárnap 10.30 órakor kezdődő istentiszteleten, írországi fiatalok szolgálata mellett, nt. Nagy József lelkipásztor utolsó helybeli igehirdetésére kerül sor, aki szeretettel várja mindazokat, akik találkozni kívánnak vele és családjával.

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak. Az imateremben szerdán 18 órától irodalmi délutánt szerveznek Brittich Erzsébet közreműködésével, utána szeretetvendégség.

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus és református hívek számára új imaház, valamint az őket szolgáló parókia épül. A hívek dolgoznak, adakoznak, de bárminemű támogatást is köszönettel elfogadnak. Ilyen irányú bejelentéseket várnak a danbalzajzon@yahoo.comvillámposta címen vagy a 0745-307-154-es, esetleg a 0257/354-687-es telefonszámokon.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Hegyi Dénes és Kürti Tamás szólják az imaórai igét, majd az aktuális délelőtti igehirdetés következik. Az esti istentiszteleten „Bizalom Istenben nyomorúság idején” címmel hangzik el igehirdetés Kiss József  részéről. Az alkalmi szolgálatokat Szűcs László vezeti.

Ma, szombaton Szilágyperecsenben, az ottani gyülekezet tagja Balla Bettina, valamint az aradi Szűcs Norbert, a család és a népes rokonság előtt tesznek házassági fogadalmat egymásnak eljegyzési ünnepség keretében. Isten áldását kéri életükre imádságban Borzási István helyi és Simon András aradi lelkipásztor. A Szilágyságban töltött napok keretében Simon András és családja rokonlátogatás kapcsán találkozik a szilágyballai, illetve rátoni szeretteivel, és a helyi közösségek tagjaival.

 

 

Hunyad

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségbene héten temették a 67 éves korában elhunyt Deák Jánost. Vasárnap örökös szentségimádást tartanak.

A petrillai római katolikus egyházközségben ma örökös szentségimádás lesz.

A lupényi unitárius egyházközségbenvasárnap délelőtt 11 órakor, Vulkánban délben 13 órakor lesz istentisztelet.

A lupényi református egyházközségbenjövő vasárnap (július 20-án) Liszka Noémi református lelkipásztor, a több évtizedig Lupényban szolgáló Pongrác Gábor lelkész unokája hirdeti az igét.

A szászvárosi református egyházközségben e vasárnapon délután 16 órától lesz az istentisztelet, Tordoson 10-től, Lozsádon 12 órától kezdődik az istentiszteleti alkalom. Jövő vasárnap, július 20-án a reggel 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében konfirmál Lukács Noémi és Crişan Erik. Július 26-án este 7 órákor köt házasságot Ştefan Gabriel Rareş (25 éves, ortodox) és Maniu Júlia Alina (21 éves református).

 

 

Krassó-Szörény

 

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánián pénteken 18 órakor keresztelési felkészítőt tartunk szülőknek és keresztszülőknek.

· Szombaton 10 órakor Bot Gabriela Elmira keresztelőjére kerül sor. 16 órakor Rosian Mihai Dorel és Banac Iulia esküvője lesz, 16.30-kor pedig megkereszteljük Rosian Sophie-t.

· Szombaton templomunk szentségimádási napja van. Az Oltáriszentség 11–15 között lesz kitéve.

· Jövő vasárnap, július 20-án a 12.30 órai szentmise keretében megkereszteljük Silaghi Eszter Karolint.

 

Pál József Csabafőesperes plébános

 

 

Temes

 

A lugosi római katolikus templomban házasságot kötött Bot Ioan Iosif és Madescu Bianca Maria. Az egyházközségben elhalálozott Bigelsteiber Matei (79).

A végvári református egyházközségben elhalálozott Kun Julianna (83).

 

 

 

Temesvár

 

A gyárvárosi Millenniumi templomban házasságot kötött Mătâica Andrei és Stoican Carmina, Mihăiescu Radu és Barna Alina. Az egyházközségben elhalálozott Oláh Erzsébet Mária (82), Brădescu Hugo (75).

Az erzsébetvárosi római katolikustemplomban megkeresztelték Stănescu Cataleiát. Házasságot kötött Stănescu Ovidiu és Ardelean Izabela. Az egyházközségben elhalálozott Bogoş Ioan (79).

A józsefvárosi római katolikus egyházközségbenelhalálozott Vincze Katalin (95), Kuppis Stefan Andrei Baltazar (84), Mészáros Mária Éva (89).

A szabadfalui római katolikus egyházközségbenelhalálozott Papp József Darius (37).

Az Új Ezredév református templomban megkeresztelték Kovács Lindát.

Az újkissodai református egyházközségben elhalálozott Kádár József (73).

A baptista gyülekezet csoportja Nagy Géza diakónus vezetésével vasárnap a szerbiai Hertelendifalvára látogat, ahol vendégszolgálaton vesz részt.

 

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu