Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. december 01., 11.23
https://www.facebook.com/RMDSZ/

Egyházaink hírei

2014. augusztus 01., 15.41 Péntek / Arad, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Temes

„Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való.”

(Mt. 4, 4b)

 

Arad

 

A pécskai katolikus egyházközségben elhunyt Varga János (77) és id. Lacsány István (82).

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben elhunyt Haica Vilma (80).

 

A feketegyarmati református gyülekezetben vasárnap 10.30 órai kezdettel Komlósi Rif Szilvia V. éves teológushallgató szolgál. A gyülekezet  tovább imádkozik Istenhez, hogy Nagy József lelkipásztor helyett rendeljen ki lelkipásztort részünkre, akit rendületlen hittel várunk. 

 

Az Angyalkúti református gyülekezetben a vasárnap délelőtti istentisztelet keretén belül a vakációs bibliahét záró alkalmaként, a gyermekek műsorára kerül sor. Mindenkit szeretettel várunk erre az ünnepi alkalomra. 

A kisperegi református templom tetőszerkezetének a felújítási munkálataira bárminemű támogatást köszönettel elfogadunk. Ez irányú bejelentéseket várunk a 0257/459-022-es telefonszámon vagy a tas2001ro@gmail.come-mail címen.

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar nyelvű, úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet tartanak, utána az imateremben szeretetvendégség. Ezt megelőzően, ma szombaton 12 órakor a templom előtt gyülekeznek a hívek, akik piknikkel egybekötött közös kirándulásra indulnak a csálai erdőbe. A szervezők mindenkit szeretettel várnak.

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 11 órától megtartandó úrvacsorás istentiszteleten Mateas Eduardo Norbertet részesítik a keresztség szentségében.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus és református hívek számára új imaház, valamint az őket szolgáló parókia épül. A hívek dolgoznak, adakoznak, de bárminemű támogatást is köszönettel elfogadnak. Ilyen irányú bejelentéseket várnak a danbalzajzon@yahoo.comvillámposta címen vagy a 0745-307-154-es, esetleg a 0257/354-687-es telefonszámokon.

 

 
Ma, szombaton, az arad-belvárosi baptista gyülekezet fiatal szolgálattevőjének menyegzőjére kerül sor a nagyvárad-belvárosi baptista gyülekezetben. Kulcsár Johanna és Szűcs Zsolt mondják ki a boldogító igent Isten és a népes gyülekezet nyilvánossága előtt. Ezúton is kívánjuk házaséletükre Istenünk áldását.

Vasárnap reggel az arad-belvárosi baptista gyülekezet imaóráján Hőgye Lajos szólja az imára buzdító igét, majd Csapó Mátyás igehirdetése következik. Az esti istentiszteleten Szűcs Ernő szolgálatára kerül sor, amely a Lukács evangéliumából meríti gondolatait, és Jézus Krisztus csodálatos gyógyítására irányítja az igehallgatók figyelmét. Ugyanakkor, a témához kapcsolódó ifjúsági szolgálatra is sor kerül.

 

Az arad-kisszentmiklósi magyar baptista gyülekezet programjai: vasárnap úrvacsorához járul a gyülekezet, igét hirdet délelőtt és délután is Szűcs Sándor vendég lelkipásztor, Szatmárnémetiből. Szeretettel várunk mindenkit! Az istentisztelet megnézhető ezen a youtube-csatornán:  https://www.youtube.com/channel/UCrrCE9wVQUn5Sef9uujVMRw

 

 

Hunyad

 

A szászvárosi református egyházközségbenvasárnap reggel 10 órakor kezdődik az istentisztelet, Tordoson délben 12, Lozsádon déli 13.30 órakor lesz istentiszteleti alkalom.

A petrozsényi római katolikus egyházközségbene héten temették a 99 éves korában elhunyt Nagy Rozáliát, a 79 éves Magyarigeni Nagy Máriát és a 101 esztendős Nagy Juliannát. Augusztus 1–3. között itt szervezik meg az egyházmegye román ajkú ifjainak találkozóját, melyre 150 résztvevőt várnak. A találkozó záró miséjét dr. Jakubinyi György érsek celebrálja.

A dévai városi római katolikus egyházközségbenaugusztus 2-án köt házasságot Kásler Ludvig és Albert Edwina Márta.

A lupényi unitárius egyházközségben e vasárnapon délelőtt 11 órakor, Vulkánban délben 13 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

Krassó-Szörény

 

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánián vasárnap, augusztus 3-án 15.45-kor Szörényordason szentmisét tartunk, utána pedig megáldjuk a szabadtéri keresztutat.

* Pénteken, augusztus 8-án 18 órakor keresztelési felkészítőt tartunk.

* Pénteken, augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén a szentmisék rendje: 9 órakor magyar nyelven, 10-kor németül, 17.30-kor román nyelven. 12 órakor Temesfőn is tartunk szentmisét. A 10 órái szentmise keretében ünnepeljük Binder Aladar és Gertrude aranyesküvőjét. Az esti szentmise után, 18.30-kor keresztelési felkészítőt tartunk szülők és keresztszülők számára.

* Szombaton, augusztus 16-án 12 órakor megkereszteljük az Oppelcz család újszülöttjét.

* Augusztus 25-én 20 órakor a plébánián jegyes oktatást tartunk.

* Pénteken, augusztus 29-én 18 órakor keresztelési felkészítőt tartunk szülőknek és keresztszülőknek.

* Szombaton, augusztus 30-án 16 órakor megkereszteljük Tudor Teodorát.

* Vasárnap, augusztus 31-én 18.30-kor életige találkozót tartunk a plébánia nagytermében.

 

Pál József-Csabafőesperes-plébános

 

 

Temes

 

 

Zarándoklat Máriaradnára

Augusztus 2-án a temesvári egyházmegye területén élő, valamint az időközben külföldre települt német nemzetiségű hívek és leszármazottaik zarándokolnak a máriaradnai bazilikához. Az ünnepi szentmisét 11 órakor dr. Reinhard Hauke erfurti segédpüspök és Excellenciás Roos Márton temesvári főpásztor celebrálja. A liturgiát követően a zarándokok keresztúti ájtatosságon vehetnek részt.

 

A temesvár-gyárvárosi római katolikus plébánia hírei

* Augusztus 3-án, vasárnap a schönstatti nővérek zarándokszentélye érkezik a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomba. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik.

* Augusztus 10-én, vasárnap a Barcelonai és a Temesvári Polgármesteri Hivatal közös szervezésében kelet-európai katalán fesztiválra kerül sor, amelynek keretében a Millenniumi templomba érkezik a montserrati Fekete Madonna szobrának másolata. A közös szentmise 11 órakor kezdődik.A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Krieser Felix Iosif (82), Bordenciuc Viorica (62).

A dettai római katolikus templomban megkeresztelték Carteputredă Adelinát. Házasságot kötött Mihalkovics Attila és Gădian Alina. Az egyházközségben elhalálozott Amend Ana (84).

Az óteleki római katolikus egyházközségben elhalálozott Szabó Mária (63), Kovács Ilona (76), Balázs György (78).

 

 

 

Temesvár

 

A gyárvárosi Millenniumi templomban megkereszteltékLőrincz Janna Irinát. Házasságot kötött Dekan Andrei és Szetyár Tímea Andrea, Hager Tim és Haţegan Ramona, Giurgiu Ovidiu és Gyémánt Klaudia, Bilard Antoine és Popescu Mădălina. Az egyházközségben elhalálozott Jilivan Ilona (82), Babuska Hedvig (61).

A józsefvárosi római katolikus egyházközségbenelhalálozott Gerber Mihai (61), Martin Melania (90).

Az Új Ezredév református egyházközségben elhalálozott Fehér Judit (62).

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu