Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2021. június 14., 08.05

Egyházaink hírei

2014. augusztus 29., 15.56 Péntek

„Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a teljes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes.”

(Róm 12, 2)

 

Arad

 

Az arad-ségai katolikus templomban megkeresztelték Kocsis Eduárd Viktort. Az egyházközségben elhunyt Patriskov János (83).

 

Az arad-belvárosi katolikus egyházközség betegeit és időseit a minorita atyák szeptember 5-én, a hónap első péntekén látogatják meg.

 

A pécskai katolikus egyházközségben elhunyt Maczei György (66) és Kőmíves Erzsébet (78).

 

A simonyifalvi katolikus templom felszentelésének 100. évfordulója alkalmából ma 10 órakor kezdődik az ünnepélyes szentmise, amelynek főcelebránsa msgr. Johann Dirschl püspöki helynök, ünnepi szónoka ft. dr. Lőrincz Ottó nagyszalontai kanonok-plébános lesz. Ft. Hegedűs János plébános ismerteti a templom, illetve a helybeli egyházközség történetét, ami szorosan összefügg az itt szolgált lelkészek életével. Ezt követően a Matyelka Mária kántor által felkészített gyermekek bemutatják énekes, verses ünnepi műsorukat. Az ünnepélyes szertartásra szeretettel várják a helybeli és a környékbeli híveket, valamint a paptestvéreket.

 

A nagyiratosi katolikus templomban ma 19 órakor köt házasságot Boros Balázs, Kristóf Ivettel.

 

A zimándújfalui katolikus egyházközséghez tartozó Zimándközön elhunyt Süli András (64).

 

A lippai katolikus templomban augusztus 31-én, vasárnap 10 órától tartja hálaadó búcsúmiséjét ft. Andó Attila plébános, aki a Temes megyei Nagyszentmiklóson folytatja szolgálatát. A szertartásra szeretettel várják a híveket.

 

A gyoroki katolikus templombanaugusztusban a vasárnapi szentmisék 18 órakor kezdődnek. 

 

Az arad-belvárosi református templomban ma 16.30 órakor keresztelik meg Mădărăşan Ioan és Nagy Ilona, Nikoletta nevű gyermekét. Vasárnap 10 órától istentisztelet. A gyülekezetben elhunyt Szabó Judit (78).

 

A Mosóczy-telepi református templomban még ma 18 órától tartanak bűnbánati istentiszteletet. A vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten újkenyérre vesznek a hívek úrvacsorát. Hasonló szertartás lesz Németszentpéteren 15 órától. Aradon ugyanaznap 18 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

A nagyzerindi református templomban a vasárnap 10.30 órakor kezdődő istentiszteleten újkenyérre vesznek a hívek úrvacsorát. Ugyanakkor megkeresztelik Tóth József és Hupli Enikő, Erik Roland nevű gyermekét.

A kisperegi református templom tetőszerkezetének a felújítási munkálataira bárminemű támogatást köszönettel elfogadnak. Ez irányú bejelentéseket várnak a 0257/459-022-es telefonszámon vagy a tas2001ro@gmail.come-mail címen.

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak. Ugyanaznap 19 órától a templomban szervezett koncerten mutatkozik be a restauráláson átment orgona. A rendkívüli eseményre felekezeti hovatartozástól függetlenül, szeretettel várják az aradiakat.

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezet szervezésében, az apatelki evangélikus parókián hétfőtől máig képzőművészeti és zenetábort szerveztek gyermekek számára. A 28 gyermeket a képzőművészet rejtelmeibe Brittich Erzsébet, gitározásra Deák Andrea, furulyázásra Kasza Rozália, míg orgonálni nt. Bodnár Lajos lelkipásztor tanította. Az egyhetes munka eredményeit ma 16 órától az apatelki parókián mutatják be, ahol kiállítást, illetve zenei bemutatót tartanak. Hasonló kiállításra, illetve bemutatóra kerül sor vasárnap 18 órától a simonyifalvi kultúrotthonban. A helybeli evangélikus-lutheránus templomban vasárnap az istentisztelet 10 órakor kezdődik. A simonyifalvi evangélikus-lutheránus és református hívek számára új imaház, valamint az őket szolgáló parókia épül. A hívek dolgoznak, adakoznak, de bárminemű támogatást is köszönettel elfogadnak. Ilyen irányú bejelentéseket várnak a danbalzajzon@yahoo.comvillámposta címen vagy a 0745-307-154-es, esetleg a 0257/354-687-es telefonszámokon.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet reggeli imaóráján Kiss József és Szűcs Norbert buzdítanak imára a Máté evangéliuma 13. része alapján. Az igehirdetés Simon András lelkipásztor részéről A fegyelem is Isten eszköze, címmel hangzik el.Az esti istentiszteleten az igehirdetés János apostol első leveléből meríti gondolatait. Az alkalmi szolgálatokat Szűcs Frigyes vezeti.

 

Hunyad

 

A dévai unitárius egyházközségben vasárnap egy leány konfirmál.

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségbenszombaton fogad örök hűséget egymásnak a csernakeresztúri Nyisztor Sándor és a székelykeresztúri Simó Annamária.

A vajdahunyadi református egyházközségben vasárnap újkenyér ünnepségre kerül sor, melyen úrvacsoraosztás is lesz.

A petrozsényi római katolikus egyházközségbenszombaton fogad örök hűséget egymásnak Săpaşu Laurenţiu ortodox fiatalember és Ciminghir Lidia Florentina római katolikus hölgy. Szintén szombaton keresztelik Dénes Norbert Józsefet, illetve Ciopagea Raisa Anastasiát.

A lupényi református egyházközségbenvasárnap újkenyér ünnepség lesz, úrvacsoraosztással.

 

 

Krassó-Szörény

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánián vasárnap, augusztus 31-én 18.30-kor életige találkozót tartunk a plébánia nagytermében.

Pénteken első péntek, 18 órakor keresztelési felkészítőt tartunk szülőknek és keresztszülőknek.

Szombaton 13 órakor megkereszteljük Salajka Pault.

Jövő vasárnaptól, szeptember 7-től újra lesznek vasárnap esti szentmisék.

Szeptember 7-én 18.30-kor családok találkozóját tartunk a nagyteremben.

Szeptember 8-án délután kezdődik Temesfőn az ifjúsági tábor. A fiatalok a plébánián iratkozhatnak fel.

 

 

 

Pál József-Csaba főesperes-plébános

 

 

Temes

 

 

Temesváron ülésezik a Püspökkari Konferencia

A Romániai Püspökkari Konferencia idei őszi ülésének szeptember 2–4. között a Temesvári Római Katolikus Püspökség ad otthont. A tanácskozás szeptember 2-án, kedden 18.30 órakor a székesegyházban szentmisével kezdődik. Szerdán és csütörtökön 7.15 órai kezdettel az egybegyűlt püspökök görög katolikus, illetve római katolikus liturgián vesznek részt a székesegyházban. Szerdán délután a résztvevő főpásztorok a máriaradnai kegytemplomot és rendházat keresik fel.

  

Temes

 

A lugosi római katolikus templomban megkeresztelték Mihalache Nataliát. Az egyházközségben elhalálozott Puskás Éva (75).

A dettai római katolikus templomban megkeresztelték Tomoioagă Alexandrut.

A zsombolyai római katolikus templomban megkeresztelték Muşat Iuliát, Crăciunescu Saşa Fabiant. Házasságot kötött Rácz Zoltán Oszkár és Saşa Claudia, Nichifor Mihai Bogdan és Döme Klaudia. Az egyházközségben elhalálozott Constantin Gheorghiu Maria Terezia (87).

A nagyzsámi római katolikus templomban megkeresztelték Friedman Dávidot. Házasságot kötött Friedman Florin és Cazacu Bianca.

Az újszentesi római katolikus templomban házasságot kötött Bader Cătălin és Utanu Tania.

A lugosi református egyházközségben elhalálozott Molnár Ferenc (70).

Az igazfalvi református templomban megkeresztelték Benkő Antalt.

Az egyházközségben elhalálozott Marti Antal (83).

 

 

 

 

Temesvár

 

A gyárvárosi Millenniumi templomban megkeresztelték Zámbori Róbertet, Asztalos Róbert Andrást. Házasságot kötött Tóth Tibor és Ferencz Diana. Az egyházközségben elhalálozott Ganz Olga Margareta (84), Roşu Irina (83), Ungar Petru Ladislau (47), Kádár Lajos (38).

Az erzsébetvárosi római katolikus templombanházasságot kötött Berta Csaba és Péter Csilla, Mârza Radu és Jank Alexandra Maria. Az egyházközségben elhalálozott Hajdú Ilona (93), Kappel Margareta Suzana (81).

A józsefvárosi római katolikus templombanmegkeresztelték László Vanesa Mariát. Házasságot kötött Krija Szilárd Attila és Tănăsoiu Mihaela. Az egyházközségben elhalálozott Uliczai Ilona (73), Kidling Imre (64), Fodor Dănilă (63), Suciu Ecaterina (63), Tarkó Ilona (87).

A belvárosi református templomban vasárnap 10 órakor új kenyér ünnepe, istentisztelet úrvacsoraosztással.

Az Új Ezredév református templomban vasárnap 10 órakor új kenyér ünnepe, istentisztelet úrvacsoraosztással. Az egyházközségben elhalálozott Scrobota Darinka (83).

Az újkissodai református templomban vasárnap 10 órakor új kenyér ünnepe, istentisztelet úrvacsoraosztással.

A vöröscsárdai református imaházban 11 órakor Gyurkóca Aranka aradi tiszteletes hirdet igét.

Az evangélikus-lutheránus templomban 10 órakor Gyurkóca Aranka aradi tiszteletes hirdet igét.

A baptista gyülekezet egy csoportja vasárnap Ötvösdre látogat, ahol 14 órakor gyermekműsorral egybekötött istentiszteletre kerül sor.

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu