Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2020. november 29., 06.19
https://www.facebook.com/RMDSZ/

Egyházaink hírei

2014. szeptember 05., 17.13 Péntek / Arad, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Temes

„Ne tartozzatok senkinek, semmivel, csak kölcsönös szeretettel! Mert aki a másikat szereti, teljesíti a többi parancsot is.”

(Róm. 13, 8)

Arad

A máriaradnai kisbazilika ünnepi miserendje

Ma 17 órától bolgár, 18 órától román nyelvű szentmise, 19 órától rózsafűzér a Mária Parkban. Vasárnap 9, 10, illetve 11 órától bolgár nyelvű, 13 órától görög katolikus szentmise. 14 órától bolgár, 15 órától görög katolikus keresztút. 17 órától magyar, 18 órától horvát, 19 órától román nyelvű szentmise. 20 órától rózsafűzér 4 nyelven. 21.30 és 5 óra között imaéjszakát tartanak. A 24 órakor kezdődő szentmisére a román nyelvű híveket várják. Hétfőn, Kisboldogasszony napján 7.30 órától horvát, 9.30 órától magyar nyelvű, 10 órától görög katolikus szentmise a Mária Parkban. 11 órától ünnepélyes búcsúi szentmise román, magyar és német nyelven, amit Excellenciás Böcskei Léászló nagyváradi püspök és Excellenciás Roos Márton temesvári megyés püspök celebrál. 13.30 órától román nyelvű szentmise, 15.30 órától egyházzenei koncert, 19 órától román nyelvű szentmise. A szertartásokra szeretettel várják a híveket.

Az arad-belvárosikatolikus templomban vasárnap 17 órától német, 18 órától magyar nyelvű szentségimádást tartanak. Szeptember 8-án, Szűz Mária születésnapján 8 órától német, 18 órától román, 19 órától magyar nyelvű szentmisét tarnak.

Az arad-ségai katolikus templombanhétfőn, Kisboldogasszony napján 8.30, illetve 11.30 órától magyar, 12.30 órától román nyelvű szentmisét celebrálnak. Szeptember 12-én az egyházközséghez tartozó, a Mária szent nevére felszentelt szederháti templom búcsúünnepsége 11 órakor kezdődik. Szeptember 14-én, vasárnap a Szent kereszt felmagasztalása jegyében felszentelt tornyai katolikus templom búcsúja 10 órakor kezdődik. Az arad-ségai templomban Sârca Lucian házasságot kötött Simion Alexandrával. Az egyházközségben elhunyt Hessz Mária (82) és Nistor Erzsébet (84).

A pécskai katolikus templombanVarşan Ioan ma köt házasságot Lădaru Gabrielával. Az egyházközségben elhunyt Sinka Erzsébet (84).

Nagyiratoson, szeptember 7-én, vasárnap 11 órától  kezdődik a Szent Őrzőangyalok tiszteletére felszentelt templom búcsúünnepe. Az ünnepélyes szentmisét ft. Bakó László újmisés tartja.

A szentannai katolikus templombanft. Barják László plébános áldást mondott az 50 éves házassági évfordulójukat ünneplő Wild Ferencre és feleségére, Adelhajdra. A templomban megkeresztelték Polacsek Ervint, vasárnap 17.30 órakor köt házasságot Buruzs Csaba, Bolojan Cristinával. Az egyházközségben elhunyt Schwartz Katharina (81).

A Mosóczy-telepi református templomban vasárnap 10, illetve 18 órától istentisztelet, 15 órától hasonló Németszentpéteren. A gyülekezetbe tegnap az anyaországi Szomódról 40 tagú küldöttség érkezett, a testvérgyülekezeti kapcsolatfelvétel céljából. A templomban Beréti József házasságot kötött Oláh Kingával. A gyülekezetben elhunyt Török Péter (63) és Klefász Rozália (60).

 

Az Ágyai Református Egyházközségben Isten segítségével, a gyülekezeti tagok, a KOEN Alapítvány és a Communitas Alapítvány támogatásával szeptember 8–14. között kerül megrendezésre az idei Vakációs Bibliahét. A naponta 11 órától kezdődő tevékenységekre szeretettel várják a gyermekeket és az ifjakat.

A nagyzerindi református templombanvasárnap 10.30 órától istentisztelet, a helybeli lelkipásztor szolgál a Feketegyarmaton 12 órakor kezdődő istentiszteleten is, ahol a hívek úrvacsorát vesznek újkenyérre.

A kisperegi református templom tetőszerkezetének a felújítási munkálataira bárminemű támogatást köszönettel elfogadnak. Ez irányú bejelentéseket várnak a 0257/459-022-es telefonszámon vagy a tas2001ro@gmail.come-mail címen.

A szentleányfalvi református gyülekezetben folyó bűnbánati hét alkalmából ma 19 órától bűnbánati istentisztelet, vasárnap 10 órától istentisztelet, ahol új kenyérre osztanak úrvacsorát. A hozzá tartozó Zimándközön ma 18 órától bűnbánati istentisztelet, vasárnap 12 órától istentisztelet, újkenyérre osztott úrvacsorával.

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartunk úrvacsorával egybekötve, utána szeretetvendégség lesz az imateremben. Jövő héten pénteken és szombaton 19 órától, illetve vasárnap 10 órától evangelizációs istentiszteletekre kerül sor a templom 108 éves felszentelésének alkalmából, melyen igét hirdet Szeverényi János budapesti evangélikus missziós lelkész. Az alkalmak címe: „Felülről az ibolyát”. Szeretettel várunk mindenkit ezekre az alkalmakra is felekezeti hovatartozástól függetlenül!

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 11 órától úrvacsorás istentisztelete tartanak.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától, Szapáryligeten 15 órától istentisztelet. Ugyanaznap 18 órától a nagyzerindi kultúrotthonban kezdődik a kiállítás az apatelki táborban, a simonyifalvi és a nagyzerindi gyermekek által festett képek kiállítása, illetve a táborban tanult zeneismereteknek a koncerten történő bemutatása. Jövő szerdától szombatig a simonyifalvi parókián naponta 10–13 óra között bibliahét gyermekeknek, 19–21 óra között bibliahét tiniknek és fiataloknak. A helybeli hívek számára új imaház, valamint az őket szolgáló parókia épül. A hívek dolgoznak, adakoznak, de bárminemű támogatást is köszönettel elfogadnak. Ilyen irányú bejelentéseket várnak a danbalzajzon@yahoo.com villámposta címen vagy a 0745-307-154-es, esetleg a 0257/354-687-es telefonszámokon.

 

Ma, szombaton az arad-belvárosi baptista gyülekezet népes csoportja vesz részt a nagyvárad-belvárosi baptista gyülekezetben tartandó menyegzős istentiszteleten, amikor Király Zsuzsa és Kürti Tamás mondják ki a boldogító igent Isten és a nagyszámú vendégsereg előtt.

A vasárnap délelőtti imaórán Hegyi Dénes és Szűcs János szólják az imára buzdító igét, majd Fölhatalmazás bizonyságtételre címmel hangzik el Simon András lelkipásztor igehirdetése. Ugyanakkor a gyülekezet közössége úrvacsorához járul.

Az esti istentiszteleten a hitvalló bemerítésre készülők részéről hangzik el hitük és meggyőződésükről szóló bizonyságtevés, majd az igeszólást követően tagfelvételi közgyűlésre kerül sor. Ebben a formában a gyülekezet közössége kebelébe fogadja a hitükről vallást tevő lelkeket.

 

Az arad-kisszentmiklósi magyar baptista gyülekezet augusztusban egy új templom, illetve imaház építésébe kezdett, amit önkéntes adományokból és önkéntes munkával végeznek a hívek. Jelenleg az alapozás munkálatain dolgoznak a férfiak minden nap, az asszonyok közös ebédet készítenek a dolgozóknak. Istentiszteleteinket rendszeresen megtartjuk továbbra is. Vasárnap délelőtt Úrvacsorához járul a gyülekezet, amikor Igét hirdet Sallai Jakab lelkipásztor. Gyülekezetünk fényképeit és videóit itt lehet megnézni: https://www.facebook.com/pages/Arad-II-Magyar-Baptista-Gy%C3%BClekezetek-Kisszentmikl%C3%B3s-%C3%A9s-Angyalk%C3%BAt/494226820693836. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 

 

Hunyad

 

A dévai csángótelepi római katolikus egyházközségben vasárnap keresztelik Müller Szófia Máriát, illetve Illés Tímea Annát.

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségbenszombaton fogad örök hűséget egymásnak a Bálint Tímea Beáta és Bălţat Alexandru.

A vajdahunyadi római katolikus egyházközségben szombaton fogad örök hűséget egymásnak Croitoru Bogdan és Csernik Aliz, illetve Mihonesc Ioan és Guran Izabella. Kedden kísérték utolsó földi útjára Berki Katalint (79), szerdán pedig Koncz Bélát (74).

A petrozsényi római katolikus egyházközségbenszombaton fogad örök hűséget egymásnak Melczner Christian és Dávid Bianca Casandra.

A lupényi református egyházközségbenkedden kezdődik a gyermek-bibliahét.

 

Krassó-Szörény

 

A resicabányai havas boldogasszony plébánián vasárnap, szeptember 7-én 18.30-kor, családtalálkozót tartunk.

· Szeptember 8-án ünnepeljük a Boldogságos Szűzanya születésnapját, Kisboldogasszony ünnepét. A szentmisék rendje: 9-kor magyarul, 10-kor németül és 17.30-kor román nyelven. Holnap 11 órakor tartjuk a Székuli búcsús szentmisét.

· Hétfőn 19.30-kor tartjuk a fiatal családok találkozóját, 20 órakor pedig jegyes oktatást tartunk (2. téma).

· Hétfőn kezdődik Temesfőn a fiatalok tábora.

· Péntektől, szeptember 12-től újrakezdjük a pénteki szentségimádást. Minden pénteken a reggeli szentmisétől az esti szentmiséig lesz kitéve az Oltáriszentség.

· Mához két hét, szeptember 21-én 17.30-kor tartjuk az évnyitó szentmisét, amelyre szeretettel várunk mindenkit, különösen a diákokat, szülőket és a tanügyi kádereket.

 

Pál József-Csaba főesperes-plébános

 

Temes

 

Fogadalomtétel a temesvár-erzsébetvárosi templomban

A szalvatoriánus rend két tagjának fogadalomtételére kerül sor a temesvár-erzsébetvárosi templomban szeptember 6-án, szombaton a 19.30 órakor kezdődő szentmisén. A liturgia keretében Fr. Gál Márton örök fogadalmat tesz, Fr. Vrânceanu Sorin pedig megújítja fogadalmát.

 

Zarándoklat Máriacsiklovára

Szűz Mária születésének – Kisboldogasszony – ünnepe alkalmával, szeptember 7-én és 8-án a Hegyvidéki Főesperesség plébániáiról érkeznek zarándokok a máriacsiklovai kegytemplomhoz. A zömében cseh nemzetiségű búcsúsok szeptember 7-én, vasárnap 18 órakor szentmisén vesznek részt. Kisboldogasszony napján 7 órakor cseh nyelven lesz szentmise, 9 órakor ft. Dumitru Daniel oraviczabányai plébános magyar, román és német nyelven celebrál szentmisét.

 

 

Templombúcsú a Józsefvárosban

A temesvár-józsefvárosi római katolikus közösség szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén tartja a templombúcsút. Ft. Szilvágyi Zsolt helyi plébános meghívására a szentmisét 18 órakor Ft. Király Árpád, marosi főesperes, arad-ségai plébános mutatja be.

  

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Farkas Mihály (79), Blaga Wilhelmina (93).

A dettai római katolikus egyházközségben elhalálozott Poenaru Piroska (82).

A zsombolyai római katolikus templomban házasságot kötött Leier Dietmar Attila és Cioară Iuliana. Az egyházközségben elhalálozott Csíkos Antal (87), Mihai Elvira (44).

A nagyszentmiklósi római katolikus egyházközségben elhalálozott Mădura Ioan (58).

A máriaföldei római katolikus közösség szeptember 7-én, vasárnap ünnepli a templombúcsút. A szentmise 12 órakor kezdődik.

A nagyőszi templomban megkeresztelték Schissler Mathiást.

Az újvári római katolikus templomban házasságot kötött Szabó Róbert és Dan Diana.

A csávosi római katolikus templomban házasságot kötött Lazăr Pavel és Afrosinei Paula.

Az óteleki római katolikus egyházközségben elhalálozott Oszlánczi István (90), Baksa János (87).

A temesbökényi római katolikus templomban házasságot kötött Laţo Janko és Andruşic Lavinia.

A lugosi református egyházközségben elhalálozott Jantó Jenő (90), Győrfy László (67).

 

 

 

Temesvár

 

A gyárvárosi Millenniumi templomban megkeresztelték Heimerl Evelin Sarát, Şelariu Tulcan Alexandru Casiant, Bencze Melindát. Házasságot kötött Szabó Róber József és Laczkó Enikő, Kuhn Alex Michael és Munteanu Daniela, Rus Andrei Sergiu és Coţ Monica Lavinia, Ciordaş Valentin Andrei és Troancă Ancuţa. Az egyházközségben elhalálozott Kocsis Ilona (76), Strupp Wilhelmina (88).

Az erzsébetvárosi római katolikus templombanmegkeresztelték Ianc Alexandra Mariát. Házasságot kötött Farkas Nándor és Balog Andrea, Gruia Emilian és Radu Genoveva, Dittrich Mihai és István Irina Anca, Lukács Olivér és Bicskei Iovanca.

A józsefvárosi római katolikus templomban házasságot kötött Resch Ioan Nicolae és Popa Maria Isabela.

A szabadfalui plébánia és a hozzá tartozó filiák római katolikus közösségeinek közös máriaradnai zarándoklatára kerül sor szeptember 7-én, vasárnap. A mintegy 130 tagú zarándokcsoportot ft. Wonerth László helyi plébános vezeti.

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu