Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2021. január 22., 05.16

Egyházaink hírei

2014. szeptember 12., 17.07 Péntek / Arad, Hunyad, Krassó-Szörény, Temes

„Egyikünk sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal meg csak önmagának. Amit élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, mindig az Úréi vagyunk.”

(Róm 14, 7, 8)

 

Arad

 

Vasárnap, a Szent kereszt felmagasztalása jegyében felszentelt, az arad-ségai katolikus egyházközséghez tartozó tornyai katolikus templom búcsúja 10 órakor kezdődik. Az arad-ségai templomban megkeresztelték Antonilă Richard Felipet. Az egyházközségben elhunyt Szél Mihály (82).

 

Az arad-mikelakai katolikus parókián október első hetétől minden csütörtökön magyar, minden pénteken román nyelvű hitoktatást szerveznek, a szokásos program szerint. Az egyházközségben elhunyt Csikós Balogh Mihály (82) és Farkas Ilona Júlia (85).

 

A Mosóczy-telepi katolikus egyházközség templomkórusa énekel a délvidéki muzsljai katolikus templomban szeptember 21-én, vasárnap a helyi idő szerint 10 órakor kezdődő szentmisén.

 

A Mária nevére felszentelt újaradi katolikus templombanvasárnap 10 órakor kezdődik az ünnepélyes búcsúi szentmise, utána a templom előtt megkoszorúzzák az I. világháborúban elesett híveknek az emlékművét, majd a rozmaring csokor nyomában több, mint 30, német népviseletbe öltözött pár, zenekísérettel vonul végig Újarad utcáin. 16 órától a Faipari Líceum előtti parkolóban a fiatalok ünnepi műsort mutatnak be, utána német mulatság következik.

 

A pécskai katolikus templomban ma 17 órakor keresztelik meg Tóth Erzsébetet. Az egyházközségben elhunyt Lacsán Katalin (87).

 

A szent kereszt felmagasztalása jegyében felszentelt kisiratosi katolikustemplombúcsúünnepségére vasárnap 11.30 órától kerül sor, ahova szeretettel várják a híveket.

 

A Mária nevére felszentelt zimáéndújfalui katolikus templom búcsúünnepsége vasárnap 12 órakor kezdődik, meghívott ünnepi szónok, ft. Szilvágyi Zsolt kanonok, temesvár-józsefvárosi plébános. A templomban ma keresztelik meg Ádám Milánt. Az egyházközségben elhunyt Tóth András (58).

 

A kisjenői katolikus templomban ma 16.30 órakor köt házasságot Bakos József, Dan Florina Oanával, 19.30 órától Frank Gerhard Anton, Cabulea Anişoarával.

 

A lippai katolikus egyházközségben elhunyt Mihăilescu Dumitru (87).

 

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap 10, illetve 18 órától istentisztelet. Ezt megelőzően, ma 17 órakor köt házasságot Mester Lajos Attila és Kecskés Adina, 18 órától Podáni Erdeli Krisztián és Szlágyi Andrea Zsuzsanna, 19 órakor esküszik meg Sedler Mihai Marian, Tóth Annával. Megkeresztelték Szőke Gábor és Tamás Melinda Elza, Nikolett Alexa nevű gyermekét. Vasárnap 12 órakor keresztelik meg Chelaru Alexandru Romulus és Boros Emese, András nevű gyermekét. A gyülekezethez tartozó majláthfalvi szórvány-gyülekezetben vasárnap 15 órától istentisztelet. Az aradi gyülekezetben elhunyt Szántó Rozália (65).

 

Az arad-gáji református templomban a vasárnap 10 órakor kezdődő istentisztelet után megkeresztelik Miklós István és Edit, Miriam nevű gyermeklét. 18 órakor istentisztelet.

 

Az ágyai református egyházközségben Isten segítségével, a gyülekezeti tagok, a KOEN Alapítvány és a Communitas Alapítvány támogatásával szeptember 8–14. között szervezik meg az idei Vakációs Bibliahetet. A naponta 11 órától kezdődő tevékenységekre szeretettel várják a gyermekeket és az ifjakat. A templomban vasárnap 11 órától tanévnyitó istentiszteletet tartanak, ahol a gyermekek bemutatják a Vakációs Bibliahéten tanultakat.

A kisperegi református templom tetőszerkezetének a felújítási munkálataira bárminemű támogatást köszönettel elfogadnak. Ez irányú bejelentéseket várnak a 0257/459-022-es telefonszámon vagy a tas2001ro@gmail.come-mail címen.

A gyoroki református gyülekezetben a templom felújításának hálaadó istentiszteletére kerül sor szeptember 21-én, vasárnap 16 órai kezdettel, ahol igét hirdet ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke. Minden Gyorokról elszármazottat és a helyieket is, felekezeti hovatartozás nélkül nagy szeretettel várunk. 

A szentleányfalvi református templomban ma 16 órától hálaadó istentiszteletet tartanak, utána megkoszorúzzák a templomépítő lelkipásztor, Szondy Géza emléktábláját. Ezt követően bemutatják a Kövek című időszakos kiadványt, majd közösen elfogyasztják a hagyományos bográcsos pörköltet. Vasárnap 10 órától tanévnyitó istentiszteletet tartanak, ahol a gyermekek bemutatják énekes, szavalatos ünnepi műsorukat. A gyülekezethez tartozó Zimándközön vasárnap 12 órakor kezdődik az istentisztelet.

A bélzerindi református templombanvasárnap 11 órakor kezdődő tanévnyitó istentiszteleten a gyermekek bemutatják ünnepi műsorukat, majd apró ajándékokat kapnak a lelkipásztortól.

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban ma, szombaton 19 órától, illetve vasárnap 10 órától evangelizációs istentiszteletekre kerül sor a templom 108 éves felszentelésének alkalmából, melyen igét hirdet Szeverényi János budapesti evangélikus missziós lelkész. Az alkalmak címe: „Felülről az ibolyát”. Szeretettel várunk mindenkit ezekre az alkalmakra is felekezeti hovatartozástól függetlenül!

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 11 órától istentiszteletet tartanak.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától kezdődő istentiszteleten a gyermekek bemutatják a bibliahéten tanultakat. Ugyancsak vasárnap Apatelken 17, Pankotán 19 órakor kezdődik az istentisztelet. A szerdától zajló bibliahét során ma egész napos programot szerveznek a tiniknek és a fiataloknak. A helybeli hívek számára új imaház, valamint az őket szolgáló parókia épül. A hívek dolgoznak, adakoznak, de bárminemű támogatást is köszönettel elfogadnak. Ilyen irányú bejelentéseket várnak a danbalzajzon@yahoo.comvillámposta címen vagy a 0745-307-154-es, esetleg a 0257/354-687-es telefonszámokon.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet lelkipásztora, Simon András és családja ma Angliában menyegzős istentiszteleten vesz részt, hirdet igét. Vasárnap a délelőtti istentiszteleten Horváth Sándor, a délutánin Kürti Gábor ifjú tehetség hirdet igét. Vasárnap délután Szűcs Ernő vezetésével a missziós csoport a pécskai szórványgyülekezetbe látogat.

 

Az Arad-Kisszentmiklósi Magyar Baptista Gyülekezetprogramjai: a vasárnap reggeli imaórán imádkozni fogunk az új tanévet megkezdő gyermekeinkért, a pedagógusokért és hálát adunk Istennek az építkezés elkezdéséért, az oltalomért és a gondviselésért. Az istentiszteleten igét hirdet Sallai Jakab lelkipásztor. Gyülekezetünk fényképeit és videóit itt lehet megnézni: https://www.facebook.com/pages/Arad-II-Magyar-Baptista-Gy%C3%BClekezetek-Kisszentmikl%C3%B3s-%C3%A9s-Angyalk%C3%BAt/494226820693836. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 

Hunyad

 

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségbene vasárnapon délben 12 órakor tartják a Szent Kereszt Felmagasztalása búcsút.

A lupényi református egyházközségben az elmúlt héten ifjúsági bibliahetet tartottak 25 helybeli gyermeke, fiatal számára. A szeptember derekától újraindulnak a felnőtt-bibliaórák is. Az első alkalomra csütörtök délután 5 órakor kerül sor.

A szászvárosi református egyházközségben e vasárnapon délelőtt 10 órakor, Algyógyon déli 12 órakor lesz istentisztelet.

 

Temes

 

Tanévnyitó a Gerhardinum Római Katolikus Líceumban

A 2014–2015-ös iskolai év megnyitója alkalmából szeptember 15-én, hétfőn 9 órakor a líceum épületében kezdődik a tanévnyitó ünnepség. Ezt követően 11 órai kezdettel a székesegyházban Veni Sancte szentmisén vesz részt a középiskola tanári testülete, a növendékek és az őket elkísérő szülők. A liturgiát msgr. Dirschl Johann általános helynök celebrálja.

 

Templombúcsúk az egyházmegyében

* A nagycsanádi egyházközséghez tartozó Óbéb római katolikus templomát Szűz Mária szent neve tiszteletére szentelték. A templombúcsút idén szeptember 14-én ünnepli a közösség. A szentmisét 12 órakor ft. Velcsov Péter nagycsanádi plébános mutatja be.

* Szeptember 21-én Szent Máté apostol és evangélista napján ünnepli a templombúcsút a keglevichházi római katolikus közösség. A szentmise 11.30 órakor kezdődik.

 

 

A lugosi római katolikus templomban megkeresztelték Velici Christine Nadinet. Házasságot kötött Velici Laurenţiu Ionuţ és Antreter Ernestine Eva.

A nagyszentmiklósi római katolikus templomban házasságot kötött Roşu Flavius és Vajna Izabella. Az egyházközségben elhalálozott Romoşan Magdalena (85).

A nagyőszi római katolikus templomban megkeresztelték Heiser Gabriel Simiont, Heiser Gabriela Irina Rodicát.

A csanádi római katolikus templomban megkeresztelték RáczLaurenţiu Cătălint.Az egyházközségben elhalálozott Gyémánt Anna (93).

Az igazfalvi református templomban  házasságot kötött Botean Ciprian és Gergely Adél Enikő.

 

 

 

Temesvár

 

A gyárvárosi Millenniumi templomban megkeresztelték Gherghinciu Carlát, Petrule Isabelt, Augustinov Siana Ioana Elenát. Házasságot kötött Pătru Claudiu Vasile és Papp Krisztina, Fa Zsolt András és Horváth Szidónia, Stan Adrian Dumitru és Şofran Adina, Augustinov Rafael és Iştoc Viviana Lorina. Az egyházközségben elhalálozott Katarossi Elisabeta (90), Schneider Antoniu (78).

A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Máté Ágnes (89), Fehér Rozália (89).

A belvárosi református templomban megkeresztelték Sipos Brigitta Andreát, Somogyi Alexandrát. Az egyházközségben elhalálozott Székely Pál (86).

Az Új Ezredév református templomban vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteleten Téglásiné Herman Rebeka lelkész hirdet igét.

A baptista gyülekezet mintegy 60 tagú csoportja szombaton az Arad megyei Sistarócra látogat, ahol közösségi napon vesz részt.

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu