Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2021. január 22., 05.38

Egyházaink hírei

2014. szeptember 26., 15.49 Péntek / Arad, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Temes

„Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből faladó intelem, a lelki közösség, a bensőség és együttérzés, akkor tegyétek örömömet teljessé az által, hogy egyetértetek, egy szívvel szerettek és egy lélekkel, ugyanarra törekedtek’”

(Fi. 21, 1)

 

Arad

 

Október 8-án, szerdán kerül sor az egyházmegyei zarándoklatraa máriaradnai kisbazilikához, ahol a szentmise 11 órakor kezdődik. A zarándoklaton részt venni kívánó hívek jelentkezzenek a plébániájukon.

 

A Kis Szent Teréz nevére felszentelt arad-ségai katolikus templom búcsúünnepségére október 1-jén, szerdán 17.30 órától kerül sor. Fő celebráns, p. Böjte Csaba ferences szerzetes. Az ünnepélyes szertartásra az arad-kerületi papság és a hívek mellett szeretettel várnak minden Kis Szent Teréz tisztelőt. A templomban megkeresztelték Balaj Natalia Mariát és Pop Carlát. Az egyházközségben elhunyt Miklós György (55).

 

Az arad-belvárosi katolikus templomban október folyamán az esti szentmisék előtt rózsafűzér ájtatosságot tartanak. Október 3-án, pénteken meglátogatják az egyházközség betegeit. Ugyancsak október 3-án 16.30 órától Assisi Szent Ferenc tranzitusa. Október 4-én, szombaton Assisi Szent Ferenc ünnepe alkalmából 17 órától ünnepélyes szentmise. Október 6-án, hétfőn 11 órától ünnepi szentmise az aradi vértanúk emlékére. Hittanórára várják mindazokat a gyermekeket, akik első szentáldozásban kívánnak részesülni.

 

Az arad-gáji katolikus egyházközséghez tartozó sofronyai templomban vasárnap 13 órától tartják a Szent Mihály Főangyal-napi búcsúi szentmisét, ahova szeretettel várják a híveket.

 

Az arad-mikelakai katolikus parókián október első hetétől minden csütörtökön magyar, minden pénteken román nyelvű hitoktatást szerveznek, a szokásos program szerint.

 

A pécskai katolikus egyházközségben elhunyt Beke Illés (72).

 

A kisiratosi katolikus templomban október 5-én, vasárnap 11 órakor kezdődő szentmisén msgr. Johann Dirschl püspöki helynök 31 fiatalt részesít a bérmálás szentségében.

A pankotai katolikus templomban vasárnap 11 órakor kezdődő szentmisén msgr. Johann Dirschl püspöki helynök 26 fiatalnak osztja ki a bérmálás szentségét. Jövő szombaton szervezik meg a hagyományos szüreti bált, aminek a bevezetőjeként, a templomban áldást mondanak a szőlőtermésre, illetve a szőlőmunkásokra.

 

A kisjenői katolikus templomban vasárnap 17 órától kerül sor a Szent Mihály főangyal-napi búcsúünnepségére. A szertartásra szeretettel várják a híveket.

 

Az arad-belvárosi református templomban tegnap 18 órakor kötött házasságot Lévai László, Higyed Emesével. Ma 19 órakor Csáki Béla megesküszik Penţa Andradával.

 

A szentleányfalvi református templomban vasárnap 10, Zimándközön 12 órától istentisztelet. Szerdán Zimándközön 18 órakor, csütörtökön Szentleányfalván 19 órakor kezdődik a bibliaóra. Csütörtökön 17 órától Szentleányfalván vallásóra gyermekek számára. Jövő szombaton a gyülekezet tagjai is részt vesznek a békés-bánáti gyülekezeteknek Temesváron megszervezendő találkozóján.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus és református hívek számára új imaház, valamint az őket szolgáló parókia épül. A hívek dolgoznak, adakoznak, de bárminemű támogatást is köszönettel elfogadnak. Ilyen irányú bejelentéseket várnak a danbalzajzon@yahoo.com villámposta címen vagy a 0745-307-154-es, esetleg a 0257/354-687-es telefonszámokon.

 

Ma, szombaton este 7 órától, majd vasárnap 10 és 18 órától az arad-belvárosi baptista gyülekezetbenevangelizációs istentiszteletre kerül sor. Az igét Borzási Pál magyarlónai lelkipásztor hirdeti Jöjj, ismerd meg az Urat címmel. A vasárnap délelőtti istentisztelet keretében újtestamentumi bemerítésre is sor kerül. A hitükről vallomást tevők ilyen formában követik Jézus Krisztus példáját és a gyülekezet közössége a kebelébe fogadja őket. Az eseménysorozat vasárnap este ünnepélyes alkalmi igeszolgálattal zárul.

 

Az Arad-Kisszentmiklósi és Angyalkúti Magyar Baptista Gyülekezetben elhunyt Csáki Ida (79), aki hittel és türelemmel hordozta betegségét, példát hagyva családjának és közösségünknek is. Temetésén a vigasztalás Igéit hirdették Szűcs Sándor (Szatmár), Simon András (Arad 1), Boros Gyula (Arad - Szalonta) és Sallai Jakab lelkipásztorok. Szerdán, pénteken és vasárnap megtartjuk rendszeres alkalmainkat, és hét közben folytatjuk a közmunkát. Fényképek itt: https://www.facebook.com/pages/Arad-II-Magyar-Baptista-Gy%C3%BClekezetek-Kisszentmikl%C3%B3s-%C3%A9s-Angyalk%C3%BAt/494226820693836. Szeretettel várunk alkalmainkra minden érdeklődőt.

 

 

Hunyad

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségben ma keresztelik Petrache Cristina Anisiát.

A petrozsényi református egyházközségben október elsejétől kezdődően minden szerdán délután 5 órakor felnőtt bibliaórát, szombaton reggel 10 órától vallásórát tartanak.

A dévai városi római katolikus egyházközségben e héten temették a 91 éves korában elhunyt Durate Viktóriát.

A vajdahunyadi református egyházközségben a holland testvérgyülekezet jóvoltából 140 idős, kisnyugdíjas gyülekezeti tagnap osztanak a napokban élelmiszercsomagot.

A szászvárosi reformtáus egyházközségben vasárnap reggel 10 órától, a kudzsíri leányegyházban délben 12 órától lesz istentisztelet.

 

 

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánián vasárnap, szeptember 28-án 11 órakor újrakezdjük az ifjúsági hittanokat a zeneteremben.

· Vasárnap este 18.30-kor életige találkozót tartunk az emeleti teremben.

· Hétfőn 20 órától házassági felkészítőt tartunk jegyeseknek. (5. téma)

· Szerdától minden hétköznap esti szentmise előtt háromnegyed órával októberi ájtatosságot tartunk.

· Pénteken 15 órától a felkészítő osztályosokat és az 1–2. osztályt várjuk hittanra a plébánián.

· Pénteken 16.30-kor folytatjuk a román nyelvű bérmálkozási felkészítőt.

· Pénteken 16.30-kor Szekulon ünnepélyes szentmisét tartunk a Német Kulturdekáda megnyitásának alkalmával.

· Pénteken 18 órakor keresztelési felkészítőt tartunk szülők és keresztszülők számára.

· Szombaton 9 órakor magyar nyelvű hittant tartunk gyerekeknek és fiataloknak, 10 órától pedig a IV–V. osztályosoknak román nyelven.

· Szombaton 16.30-kor lesz Bouda Harald és Gruia Corina esküvője.

· Vasárnap, október 5-én 15 órakor lesz a Ferencfalvi búcsú, ahol ifjúsági szentmise keretében fogunk ünnepelni, ezért a délelőtti bérmálkozási felkészítő és az ifjúsági óra elmarad.

· Vasárnap minden délelőtti szentmise után rózsafüzér titokcserét tartunk.

· Vasárnap 18.30-tól tartjuk a családok találkozóját.

 

 

 

Temes

 

Templombúcsú Temesságon

A temesvár-szabadfalui római katolikus plébániához tartozó sági közösség szeptember 27-én, szombaton ünnepli a templombúcsút. A szentmise 18 órakor kezdődik.

 

 

 

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Pataki Erzsébet (85), Nyerges András (67), Sipos József (78).

A zsombolyai római katolikus templombanmegkeresztelték Popovici David Nicolaét.

Az egyházközségben elhalálozott Mleşniţă Ştefan Andrei (76), Schnell Katharina (92).

A nagyszentmiklósi római katolikus templombanmegkeresztelték Galambos Leonardo Mathiast.

A végvári református templomban 10 órakor istentisztelettel kezdődik a szépkorúak találkozója, amelyre helyi, valamint a településről elszármazott vendégeket, résztvevőket várnak.

 

 

 

 

Temesvár

 

A gyárvárosi Millenniumi templomban megkeresztelték Ciubotariu Sofiát, Susman Ayana Georgianát, Creţu Davidot, Creţu Elisat. Házasságot kötött Rosenegger Korbinien és Dumitrescu Andra. Az egyházközségben elhalálozott Ungar Petru (78).

A józsefvárosi római katolikus templomban házasságot kötött Berecki Róbert és Duma Julianna. Az egyházközségben elhalálozott Kiss Ferenc (78), Hasmaşan Ruja (87).

A mehalai rómaikatolikus templomban megkeresztelték Ghiţă Eriket. Az egyházközségben elhalálozott Vikete György (81).

A belvárosi református egyházközségben elhalálozott Bíró Sándor (87), Sas Julianna (84).

A baptista imaházban vasárnap a 10 órakor és 18 órakor kezdődő istentiszteleten a pancsovai gyülekezet egy csoportja szolgál.

Unitárius istentisztelet

 

Vasárnap, szeptember 28-án délután 5 órakor unitárius istentiszteletre és úrvacsoraosztásra kerül sor az evangélikus egyház gyülekezeti termében (Ionel Bratianu tér 2. szám, a Törvényszék közelében) az Őszi Hálaadás Ünnepe alkalmából. Az ünnepi szolgálatot Gyerő Attila lupényi lelkész végzi.

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu