Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2021. január 22., 06.23

Egyházaink hírei

2014. október 10., 16.39 Péntek / Arad, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Temes

„Íme a mi Istenünk, benne reméltünk, hogy Ő megszabadít minket. Ő az Úr, s mi benne bízunk. Örüljünk és ujjongjunk szabadításának!”

(Izs. 25, 9)

 

Arad

 

Az arad-belvárosi katolikus templomban vasárnap 10 órától a Rózsafűzér-társulat szenttitok-cseréjét tartják. Elkezdődött a bérmálkozásra jelentkezők felkészítése, szombaton 10 órától román, 11 órától magyar nyelven. Hittanórára várják mindazokat a gyermekeket, akik első szentáldozásban kívánnak részesülni.

 

Az arad-ségai katolikus templomban házasságot kötött Kovács Gergő, Kovács Anitával. Megkeresztelték Korcsog Dávid Istvánt és Zeis Domenik Andrét.  A parókián elkezdődött a hitoktatás: minden csütörtökön 8.45 órától, illetve 15 órától az elsőáldozók, 16 órától a bérmálkozók számára magyarul, szombatonként 8.45 órától románul. Októberben, a szentmisék előtt egy negyedórával októberi ájtatosságot tartanak.

 

Az arad-mikelakai katolikus plébánián október első hetétől minden csütörtökön magyar, minden pénteken román nyelvű hitoktatást szerveznek a szokásos program szerint.

 

A Mosóczy-telepi katolikus templomban ma 14 órakor keresztelik meg Sárközi Rayen-Alysst. Ugyanott vasárnap, a 10.30 órakor kezdődő szentmisén msgr. Johann Dirschl püspöki helynök 30 fiatalt részesít a bérmálás szentségében.

 

A pécskai katolikus egyházközségben elhunyt Kurunczi István (67).

 

A lippai katolikus egyházközségben elhunyt Filippi Giuseppe (75). 

 

Az ágyai református templomban vasárnap 11 órakor kezdődő istentisztelet után a Kiss Anikó iskolaigazgató, valamint Erdős Márta és Molnár Andrea tanárok által felkészített Olosz Lajos Általános Iskola diákjai ünnepi műsorral emlékeznek meg az ágyai születésű Olosz Lajos költőről, Szabó Magda íróról valamint az aradi 13 vértanúról.

 

A feketegyarmati református templomban vasárnap az istentisztelet 9 órakor kezdődik, nt. Dénes József lelkipásztor szolgáltatja Isten igéjét. A délutáni összejövetel 18 órakor Nagyzerinden, a feketegyarmatiakal közösen lesz megtartva. Az alkalmakra mindenkit szeretettel várunk.

 

 

 

A kisperegi református egyházközségben az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára özv. Fegyverneki Jánosné Czobor Erzsébet testvérünket, aki 82 évet élt. Isten vigasztalása legyen a gyászoló hozzátartozókkal!

 

A pécskai református egyházközségben az e havi istentiszteletek (október 12. és 26.) rendhagyó módon délelőtt 11 órakor kezdődnek – mindkét alkalommal kiszolgáltatják a keresztség sákramentumát. Szeretettel hívnak és várnak minden gyülekezeti tagot!

 
A szentleányfalvi református templomban vasárnap 10, Zimándközön 12 órától istentisztelet. Szerdán Zimándközön 19 órakor, csütörtökön Szentleányfalván 19 órakor kezdődik a bibliaóra. Pénteken 18 órától Szentleányfalván vallásóra gyermekek számára. Vasárnap délután a fiatal házasok a Kladova völgyébe kirándulnak.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus és református hívek számára új imaház, valamint az őket szolgáló parókia épül. A hívek dolgoznak, adakoznak, de bárminemű támogatást is köszönettel elfogadnak. Ilyen irányú bejelentéseket várnak a danbalzajzon@yahoo.com villámposta címen vagy a 0745-307-154-es, esetleg a 0257/354-687-es telefonszámokon.

 

Ma, szombaton az arad-belvárosi baptista gyülekezetben a nők emberi kapcsolatainak témakörében tartanak konferenciát. Az előadók között szót kap Bálint Ibolya lelkipásztor feleség, dr. Halász Irénke, valamint Boros Emília. A 9.30 és 16 óra között sorra kerülő eseményre szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Vasárnap reggel Szűcs László és Kürti Tamás szólja az imára buzdító szavakat, majd Kiss József igehirdetésére kerül sor, amely a házasság témakörét taglalja.

Az esti igehirdetésen Kulcsár Barna szolgál, míg az ifjúsági műsort Kürti Csaba vezeti.Simon András lelkipásztor vasárnap a szilágysági Kémeren szolgál evangelizáló igehirdetéssel.

 

Az arad-kisszentmiklósi és angyalkúti magyar baptista gyülekezet nő tagjai részt vesznek szombaton a Bánsági Női Konferencián az arad-belvárosi baptista gyülekezetben. Vasárnap délelőtt úrvacsorához járul az angyalkúti gyülekezet, és délután 3 órától Hálaadó istentiszteletet tartanak. Alkalmi igehirdetéssel szolgál Sallai Jakab lelkipásztor. Szerdán és pénteken bibliaórát, szombaton furulyaórát tartunk és hét közben folytatjuk a közmunkát. Fényképek itt: https://www.facebook.com/pages/Arad-II-Magyar-Baptista-Gy%C3%BClekezetek-Kisszentmikl%C3%B3s-%C3%A9s-Angyalk%C3%BAt/494226820693836. Szeretettel várunk alkalmainkra minden érdeklődőt! 

 

Hunyad

 

A dévai városi római katolikus egyházközségbene héten temették a 84 éves korában elhunyt Szabados Olivát. Ma 10.30 órától lelkinapot tartanak a ferences templomban a budapesti Elizeus közösség részvételével.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben e héten elkezdődtek a Magyar Estek. Elsőként Dézsi Attila kormánytisztviselő tartott előadást Gáspár-Barra Réka helytörténeti kiadványa alapján.

A vajdahunyadi református egyházközségbenjövő szombaton köt házasságot Buda Daniel és Kulcsár Angéla.

A szászvárosi református egyházközségbenvasárnap délelőtt 10, Algyógyon 12 órakor lesz istentisztelet.

A Dél-Nyugat Erdélyi Unitárius Szórványegyházközségben vasárnap Déván 10, Vajdahunyadon 12 órakor lesz istentisztelet.

 

Krassó-Szörény

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánián hétfőn 19.30-tól a fiatal családok találkozója lesz, 20 órától pedig jegyes oktatást tartunk.

· Kedden 16.30-kor az elsőáldozó gyerekek szüleinek lesz találkozója, 19 órától pedig folytatjuk az ifjúsági órákat a 18 éven felüli fiatalok számára.

· Pénteken 16.30-tól a bérmálkozók szüleinek tartunk találkozót, 18 órától pedig keresztelési felkészítő lesz szülőknek.

· Szombaton 15 órakor Banac Petru Iulian és Vele Monica Simona esküvőjére kerül sor, 15.30-tól pedig megkereszteljük Banac Abigail Mariát. 16.30-kor a Ferencfalvi templomban Firulescu Adrian Erik és Raescu Maria Paraschiva köt házasságot.

·Vasárnap, október 19-én délelőtt csak egy szentmisét tartunk, 10.30-kor, három nyelven. Ezen a szentmisén bemutatkoznak plébániánk közösségei, utána pedig tombolát tartunk és agapét rendezünk az udvaron, vagy rossz idő esetében a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk.

·Vasárnap 17.30-kor az esti szentmisét megtartjuk, 18.30-kor pedig a felnőttek koordináló csoportjainak lesz találkozója. Erre az alkalomra szeretettel várjuk az egyháztanácsot is.

 

Pál József Csaba főesperes-plébános

 

 

Temes

 

 

Templombúcsúk az egyházmegyében

* A temesvár-gyárvárosi római ka­tolikus plébániatemplomot Mária, a ma­gyarok nagyasszonya tiszteletére szentelték fel 1901. október 13-án. A templom konszekrálásának idei évfordulóját október 12-én, vasárnap ünnepli az egyházközség. Ft. Kapor János helyi plébános meghívására a 11.30 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Excel­lenciás Tamás József gyulafehérvári segédpüspök. A szentmisén a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébániatemplom kórusa énekel. 

* A nagyszentmiklósi római katolikus templomot 1824-ben Avilai Szent Teréz tiszteletére konszekrálták. A templombúcsút október 15-én, szer­dán 17 órai kezdettel ünnepli a helyi közösség. A búcsús szentmisét celeb­rálja és szentbeszédet mond ft. Kocsik Zoltán, a piarista templom igazgatója.

* A zsombolyai római katolikus templom patrónusa Szent Vendel. A konszekrálás idei évfordulóját október 19-én, vasárnap 11 órakor szentmise keretében ünnepli az egyházközség.

 

 

A gátaljai római katolikus templomban megkeresztelték Lobonţ Rault.

A lugosi református templomban megkeresztelték Gál Zsófia Teodórát.

A facsádi református templomban megkeresztelték Koós Mátyás Domokost.

A zsombolyai római katolikus egyházközségben elhalálozott Pop Ana (86), Magyar Mileva  (68), Kovács Rozália (85), eltemették Wahl Günther (75) urnáját.

 

 

 

Temesvár

 

A belvárosi római katolikus templomban házasságot kötött Barbu Marius Silviu és Pauleţ Monica Alina. Az egyházközségben elhalálozott Tóth Rozália (79).

A gyárvárosi Millenniumi templomban megkeresztelték Till Karlát, Kőműves Patrickot. Házasságot kötött Pepa Mirceaés Soica Anca. Az egyházközségben elhalálozott Muth Andrei (68), Szabó Rozália (68), Ocskó Matilda (84), Papp Ana (82), Márton Orbán Mária (88), Stulzinger Alfred (82).

Az erzsébetvárosi római katolikus templomban megkeresztelték István Annát. Házasságot kötött Roth Alin és Radu Corina, Lăcătuş Sebastian és Tigana Bianca. Az egyházközségben elhalálozott Tóth Margit (86).

A józsefvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Avramescu Albert Cristiant. Az egyházközségben elhalálozott Kelemen Balázs (63), Schlappal Margareta (77).

Az újkissodai katolikus templomban megkeresztelték Ágoston Rafael Alexandrut, Báló Istvánt, Diósi Viktort. Az egyházközségben elhalálozott László Dominic (83), Löhli Alexandru Anton (70), Virágh János (72), Krein Anna (87).

A szabadfalui római katolikus templomban megkeresztelték Nicolăescu Leonard Luciant.

A belvárosi református templom Újvárossy Ernő Termében október 11-én, szombaton 10 órakor gyermekklubot tartanak. Házasságot kötött Cioană Daniel és Incze Andrea. A vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten Herman Rebeka lelkész hirdet igét. Az egyházközségben elhalálozott Gödér Károly (80).

Az Új Ezredév református egyházközségben elhalálozott Szőcs Erzsébet (83).

 

 

 

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu