Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2021. június 16., 16.09

Egyházaink hírei

2014. október 17., 16.08 Péntek

„Testvéreim, kiket az Úr szeret, jól tudjátok, hogy választottak vagytok! Hiszen az Evangéliumot nem csak szóval hirdettük köztetek, hanem erővel, Szentlélekkel és mélységes meggyőződéssel.”

(Tesz. 1, 4–5)

Iszen

 

Arad

 

Az arad-belvárosi katolikus templomban november folyamán az esti szentmiséket elhunyt szeretteinkért ajánlják fel. Az e célból kiadott cédulákra írják fel az elhunytak neveit, amelyeket november 1-jéig vissza kell juttatni a plébániairodára vagy a sekrestyébe. Elkezdődött a bérmálkozásra jelentkezők felkészítése, szombaton 10 órától román, 11 órától magyar nyelven. Hittanórára várják mindazokat a gyermekeket, akik első szentáldozásban kívánnak részesülni.

 

Az arad-ségai katolikus egyházközségbenelhunyt Tóth Rozália (88), Knapp Irén (82) és Kovács Erzsébet (59). A parókián elkezdődött a hitoktatás: minden csütörtökön 8.45 órától, illetve 15 órától az elsőáldozók, 16 órától a bérmálkozók számára magyarul, szombatonként 8.45 órától románul. Októberben a szentmisék előtt egy negyedórával októberi ájtatosságot tartanak.

 

Az arad-mikelakai katolikus plébánián október első hetétől minden csütörtökön magyar, minden pénteken román nyelvű hitoktatást szerveznek a szokásos program szerint. A templomban ma 16 órakor keresztelik meg Bartis Ádám Andrást.

 

A pécskai katolikus egyházközségben elhunyt Bejan Mihály (49), Kovács Erzsébet (63) és Györki Katalin (77).

 

A zimándújfalui katolikus egyházközséghez tartozó Fakerten vasárnap 9 órakor kezdődik a Szent Vendel-napi búcsúünnepség, ahova szeretettel várják a híveket. A zimándújfalui templomban megkeresztelték Werniczeer Karolina Marinát. Zimándújfalun elhunyt Zámbói István (74), Zimándközön eltemették Somogyi Sándort (73).

 

A szentannai katolikus templomban ma 17 órakor köt házasságot Colompar Florin Ionel, László Ramona Adrianával.

 

Az arad-belvárosi református templomban a vasárnap délelőtti istentiszteleten keresztelik meg Molnár Ottó és Farkas Györgyi Boglárka, Milán Ottó nevű gyermekét.

 

A pécskai református egyházközségbenoktóber 12- én keresztség sákramentumába részeltettük Borsos László és Gera Noémi szülők 2014. szeptember 4-én született Szilárd nevű fiát. Áldja meg az Úr a kisgyermeket, a szülőket és keresztszülőket. Az e havi istentisztelet, október 26-án rendhagyó módon délelőtt 11 órakor kezdődik, amikor kiszolgáltatják a keresztség sákramentumát.

 
A szentleányfalvi református templomban vasárnap 10, Zimándközön 12 órától istentisztelet. Szerdán Zimándközön 19 órakor bibliaóra nt. Józsa Ferencz Mosóczy-telepi lelkipásztor szolgálatával, csütörtökön Szentleányfalván 19 órakor kezdődik a bibliaóra, ahol filmet vetítenek az 1956-os, magyarországi eseményekről. Szombaton 18 órától Szentleányfalván vallásóra gyermekek számára.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartanak.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus parókián szombaton 11 órakor ifjúsági énekóra, 17 órakor konfirmációs előkészítő. Vasárnap a templomban 11 órától istentisztelet

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus és református hívek számára új imaház, valamint az őket szolgáló parókia épül. A hívek dolgoznak, adakoznak, de bárminemű támogatást is köszönettel elfogadnak. Ilyen irányú bejelentéseket várnak a danbalzajzon@yahoo.com villámposta címen vagy a 0745-307-154-es, esetleg a 0257/354-687-es telefonszámokon.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben vasárnap két fiatal szolgálattevő, Kürti Roland és Szűcs Norbert  hirdeti az igét a reggeli imaórán, amely az Isten szerinti adakozás kérdését taglalja. Ezt követően A hatalom Istentől ered címmel hangzik el igehirdetés Simon András lelkipásztor részéről. Az esti istentisztelet témája Jób szenvedését vetíti a hallgatók elé, egybekötve alkalmi szolgálatokkal.

 

 

Az arad-kisszentmiklósi magyar baptista gyülekezet hálaadó ünnepet tart vasárnap: délelőtt 9 és délután 5 órai kezdettel. Alkalmi igehirdetéssel szolgál Sallai Jakab lelkipásztor. Szerdán és pénteken bibliaórát, szombaton furulyaórát tartunk és hét közben folytatjuk a közmunkát. Fényképek itt: https://www.facebook.com/pages/Arad-II-Magyar-Baptista-Gy%C3%BClekezetek-Kisszentmikl%C3%B3s-%C3%A9s-Angyalk%C3%BAt/494226820693836. Szeretettel várunk alkalmainkra minden érdeklődőt! 

Hunyad

 

A dévai városi római katolikus egyházközségben e héten keresztelték  Majláth Florina Cristinát.

A vajdahunyadi református egyházközségben ma köt házasságot Buda Daniel és Kulcsár Angéla.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap 16 órakor kezdődik az istentisztelet, a tordosi leányegyházban pedig 10 órakor lesz istentiszteleti alkalom.

A lozsádi református leányegyházban vasárnap a 12 órakor kezdődő istentisztelet keretében a közelgő Reformáció ünnepe alkalmából osztják ki az úrvacsorát.

 

 

Krassó-Szörény

 

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánián hétfőn, október 20-án 17órakor a Katekétikai Központban megyénk hitoktatóinak lesz találkozója.

· Kedden 16.30-kor elsőáldozási és bérmálkozási felkészítő találkozó lesz a felnőtteknek.

· Pénteken 18 órától keresztelési felkészítőt tartunk szülőknek és keresztszülőknek.

· Szombaton 15.30-kor Chioncel Paul Andreit, 16.30-kor pedig Lauer Noah-t kereszteljük meg.

· Vasárnap, október 26-án 16 órakor a plébánia nagytermében Gazdag Erzsébet színésznő egy magyar nyelvű monodrámát fog bemutatni Én, szegény Sudár Annacímmel. Szeretettel várjuk a magyarul értő testvéreinket.

· Ugyancsak október 26-án, vasárnap 18.30-tól életige találkozót tartunk.

 

Pál József-Csaba főesperes-plébános

 

 

Temes

 

Templombúcsúk az egyházmegyében

 

- A zsombolyai római katolikus templom patrónusa Szent Vendel. A konszekrálás idei évfordulóját október 19-én, vasárnap 11 órakor szentmise keretében ünnepli az egyházközség.

- A nagycsanádi egyházközséghez tartozó Porgányon a helyi római katolikus közösség vasárnap, október 19-én ünnepli a templombúcsút. A szentmisét 12 órakor ft. Velcsov Péter esperes, csanádi plébános celebrálja.

 

A temesvár-józsefvárosi plébánia hírei

- Október 18-án, szombaton 11.00 órakor magyar nyelvű gyermektalálkozót, majd 12.00 órától kóruspróbát szerveznek a plébánián. Vasárnap 11.30 órakor a gyermekek énekelnek a szentmisén. 

- Október 25-én, szombaton a Schönstatt mozgalom egyházmegyei találkozójára kerül sor a plébánián. A szervezők több mint 200 résztvevőt várnak. Az egész napos találkozó csúcspontja a Notre Dame zárdatemplomban 11.00 órakor celebrált szentmise. A programban délután 5 óráig előadások, szentségimádás, kreatív tevékenység szerepel.

 

Egyházmegyénkbe érkezik az Ifjúsági Világtalálkozó keresztje és ikonja

A zömében katolikus fiatalokat tömörítő ifjúsági világtalálkozók megszervezését Szent II. János Pál pápa kezdeményezte 1984-ben, amikor virágvasárnap a Szent Péter téren összegyűlt római fiataloknak egy közel 3 méter magas fakeresztet adott át, amely Krisztus szeretetét jelképezte. A kereszt, valamint a világtalálkozó másik szimbóluma, a Szűz Mária kegykép azóta országról országra vándorol, és szinte az egész világot bejárta. Mivel a következő Ifjúsági Világtalálkozót 2016-ban Krakkóban szervezik meg, a keresztet és az ikont a Lengyelországhoz közel fekvő országok fogadják. A romániai zarándoklat keretében az IVT két jelképe a temesvári egyházmegyébe is eljut. Október 22-én, szerdán a lugosi görög katolikus székesegyházba 18 órakor, október 23-án, csütörtökön a temesvári Szent György székesegyházba ugyancsak 18 órakor, október 24-én, pénteken az aradi minorita templomba 17 órakor érkezik a kereszt és az ikon.

 

 

 

A gátaljai római katolikus egyházközségben elhalálozott Chovanyec Maria (75).

A zsombolyai római katolikus templombanmegkeresztelték Haray Marcus Alexandrut. Az egyházközségben elhalálozott Vitay Ştefan (46).

A lugosi református templomban házasságot kötött Zima Gyula Imre és Cirstinoiu Mihuţa Petronela.

 

 

Temesvár

 

A gyárvárosi Millenniumi templomban megkeresztelték Florescu Karlát. Házasságot kötött Horthy Attila és Furtună Ionela Valentina. Az egyházközségben elhalálozott Miklós Aranka (61), Vörös Mihály (59), Petru Elisabeta (83).

Az erzsébetvárosi római katolikus templombanmegkeresztelték Spitărescu Soniát, Lazăr Mihait, Maltring Kristophert.

A józsefvárosi római katolikus templomban házasságot kötött Ardelean Alexandru és Filca Rodica Daniţa.

A mehalai római katolikus templomban megkeresztelték Guia Funck Arthur Alexander Anthonyt, Petrina Carina Mihaelát. Házasságot kötött Guia Funck Arnold és Molnár Diana, Spătar Dan és Hambaraj Andreea. Az egyházközségben elhalálozott Chende Pavel (85), Parvan Gheorghe (56).

A szabadfalui római katolikus egyházközségbenelhalálozott Pintér Ilona (78), Drancu Robert Paul (25).

A belvárosi református templomban megkeresztelték Fülöp Norbertet.

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu