Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2021. január 22., 06.19

Egyházaink hírei

2014. október 24., 19.09 Péntek / Arad, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Temes

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonlít ehhez: szeresd felebarátodat, mint saját magadat!”

(Mt. 22, 37-39.)

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi katolikus templomban november 1-jén, mindenszentek ünnepén 8 órától német, 10.30 órától plébániai magyar nyelvű nagymise, 12 órától román nyelvű szentmise. Ugyanaznap 16 órától az Alsótemető központi keresztjénél rekviem az elhunytakért. November folyamán az esti szentmiséket elhunyt szeretteinkért ajánlják fel. Az e célból kiadott cédulákra írják fel az elhunytak neveit, amelyeket november 1-ig vissza kell juttatni a plébániairodára vagy a sekrestyébe. Elkezdődött a bérmálkozásra jelentkezők felkészítése, szombaton 10 órától román, 11 órától magyar nyelven. Hittanórára várják mindazokat a gyermekeket, akik első szentáldozásban kívánnak részesülni.

 

Az arad-ségai katolikus templomban november 1-jén, mindenszentek ünnepén 8.30 órától magyar, 18 órától román nyelvű szentmise. Ugyanaznap 16 órától a Felsőtemető központi keresztjénél szentmise az elhunytakért. Hasonló szertartás ugyanaznap Tornyán 13.30 órától. Vasárnap, halottak napján 15 órától szentmise a szederháti templomban, majd megemlékező szertartás a temetőben. Az arad-ségai parókián elkezdődött a hitoktatás: minden csütörtökön 8.45 órától, illetve 15 órától az elsőáldozók, 16 órától a bérmálkozók számára magyarul, szombatonként 8.45 órától románul. A templomban Rojnei Gabriel házasságot kötött Pintér Andrea Lujzával. Az egyházközségben elhunyt Felcer Cornel (75).

 

Az arad-mikelakai katolikus templomban mindenszentek ünnepén 9.30 órától román, 10.45 órától magyar nyelvű szentmise. Ugyanaznap Öthalmon 8 órától szentmise, 15 órától a helybeli temetőben, 16 órától a mikelakai temetőben  megemlékező szertartás. Halottak napján 9.30 órától román, 10.45 órától magyar nyelvű szentmise. Ugyanaznap 14 órától megemlékező szertartás az újpanáti (Horia) temetőben, 15 órától szentmise az ottani templomban. A mikelakai parókián minden csütörtökön magyar, minden pénteken román nyelvű hitoktatást szerveznek a szokásos program szerint.

 

Az újaradi katolikus egyházközségbenmindenszentek ünnepén 16 órától megemlékező szertartás a temetőben. Ezt megelőzően hasonló szertartás 11.30 órától a kisszentmiklósi, 13 órától az angyalkúti temetőben. Halottak napján 11.30 órától a rétháti (Tisa Noua), november 3-án a zádorlaki temetőben tartanak megemlékező szertartást.

 

A pécskai katolikus templomban ma 17 órakor köt házasságot Csatlós Zorán Tóth Gabriellával. Az egyházközségben elhunyt Lelik Mária (85) és Kovács Katalin (82).

 

A zimándújfalui katolikus egyházközségbenmindenszentek ünnepén 14 órától a zimándközi, 16 órától a zimándújfalui temetőben lesz megemlékező szertartás. Halottak napján hasonló szertartás 14 órától a szentleányfalvi, 14.30 órától a fakerti temetőben.

 

A majláthfalvi katolikus egyházközségbenmindenszentek ünnepén 10 órától szentmise Majláthfalván, 13 órától megemlékező szertartás a monostori, 15 órától hasonló szertartás a majláthfalvi temetőben. Halottak napján 10 órától halottak-napi szentmise a majláthfalvi, 12 órától a monostori templomban. Ugyanaznap 13.30 órától Mercifalván, 14.30 órától Temeskenézen, 15.30 órától Hodonyban kezdődnek a halottak-napi szertartások.

 

A lippai katolikus egyházközségben mindenszentek napján 13 órától a temes-hidegkúti (Zăbrani), 14 órától a cseraljai (Aluniş), 15 órától a szépfalusi (Frumuşeni) 16 órától a lippai temetőben lesz megemlékező szertartás.

 

A Mosóczy-telepi református templomban ma 10 órakor kezdődő istentisztelettel indul az egyházkerületi ifjúsági konferencia, ahova mintegy 100 fiatalt várnak. Igét hirdet nt. Józsa Ferencz lelkipásztor, majd nt. Berke Eszter Bihar megyei lelkipásztor tart előadást a reformációról. A közös ebéd után kötetlen beszélgetés, közös énekek, imák hangzanak el.

 

 

A Kisperegi Református Egyházközségben október 18-án a keresztség sákramentumában részeltették Vörös Endre és Lunga Enikő szülők 2014. május 23-án született Milán nevű fiát.  

Az elmúlt héten kísérték utolsó földi útjára özv. Veres Józsefné Nagy Máriát 83 éves korában. Az Úr vigasztalja a gyászoló és emlékező családot.

 

A Pécskai Református Egyházközségben a következő istentisztelet október 26-án, vasárnap rendhagyó módon 11 órakor kezdődik.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak.

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben szombaton 11 órakor ifjúsági énekóra, 17 órakor kátéóra. Vasárnap 11 órakor istentisztelet az imateremben. Október 31-én, pénteken 11 órakor reformáció ünnep úrvacsorás istentisztelettel az imateremben.

 

 

Vasárnap az arad-belvárosi baptista gyülekezetben hálaadó ünnepélyt tartanak. A reggeli imaórán Csapó Mátyás és Kürti Gábor a szükséges lelki megújulásról szól. Ezt követően rövid ifjúsági szolgálat következik, majd a hálaadás gondolatait tárja a hallgatók elé Nyúl Zoltán  pacséri lelkipásztor. A délután 17 órakor kezdődő istentiszteleten  továbbra is a hálaadás témáját taglalja az igeszolgálat. A vajdasági vendégek szolgálata kedves színfoltja lesz a hálaadó nap ünnepi műsorának.

 

Az Arad-Kisszentmiklósi és Angyalkúti Magyar Baptista Gyülekezet programjai: vasárnap reggel Katona Miklós és Kulcsár Ruben vezetik az imaórát. Az istentiszteleten igét hirdet Sallai Jakab lelkipásztor, délelőtt és délután is. Szerdán és pénteken bibliaóra, szombaton délután furulyaóra a tinikkel, ifjúsági órát este 7 órától, és hét közben folytatják a közmunkát. Fényképek itt: https://www.facebook.com/pages/Arad-II-Magyar-Baptista-Gy%C3%BClekezetek-Kisszentmikl%C3%B3s-%C3%A9s-Angyalk%C3%BAt/494226820693836. Szeretettel várnak alkalmaikra minden érdeklődőt! 

 

 

Hunyad

 

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségbene héten temették az 59 éves korában elhunyt Mayer Lajost.

A dévai telepi római katolikus egyházközségben e héten temették a78 éves korában elhunyt Domokos Lázárt.

A vajdahunyadi református egyházközségbenjövő héten szerdától kezdődően minden délután 5 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak. Vasárnap a délelőtt 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében úrvacsoraosztás lesz a reformáció ünnepe alkalmából.

A lupényi református egyházközségbenjövő héten keddtől kezdődően minden délután 5 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak. Vasárnap a délelőtt 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében úrvacsoraosztás lesz a reformáció ünnepe alkalmából.

A petrillai református egyházközségbenjövő héten keddtől kezdődően minden délután 5 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak. Vasárnap úrvacsoraosztás lesz a reformáció ünnepe alkalmából.

A lónyai református egyházközségbenjövő héten keddtől kezdődően minden délután 4órától bűnbánati istentiszteletet tartanak. Vasárnap úrvacsoraosztás lesz a Reformáció ünnepe alkalmából.

A szászvárosi református egyházközségbenvasárnap déli 1 órakor a városi kápolnából temetik Fülöp Julianna helyi EMKE elnököt. Vasárnap a reggel 10 órától kezdődő istentisztelet keretében úrvacsoraosztásra kerül sor a reformáció ünnepe alkalmából.

 

 

Krassó-Szörény

 

A Resicabányai Havas Boldogasszony Plébánia hírei

 

• Mivel áttértünk a téli időszámításra, az esti szentmisék rendje: minden nap 17:30-kor, kivétel kedd, amikor marad a 18 óra és péntek, amikor marad a 16 óra továbbra is.

• Vasárnap, október 26-án, a szentmise után gyűjtést szervezünk a missziók javára. A pénzt a temesvári püspökség számlájára utaljuk.

    – 16 órakor a plébánia nagytermében Gazdag Erzsébet színésznő egy magyar nyelvű monodrámát fog bemutatni „Én szegény Sudár Anna” címmel. Szeretettel várjuk a magyarul értő testvéreinket.

    – 18:30-tól életige találkozót tartunk. 

• Hétfőn 19:15-kor a fiatal családok találkozójára kerül sor.

• Kedden 16:30-kor az elsőáldozók szüleivel találkozunk.

• Szombaton, Mindenszentek ünnepén, a szentmisék sorrendje: 9-kor magyarul, 10-kor németül, 17:30-kor románul. 15 órakor a III-as számú temetőben imádkozunk halottainkért és megáldjuk a sírokat.

• Vasárnap halottak napja. A szentmisék rendes vasárnapi sorrendben lesznek. 11 órakor az V-ös temetőben imádkozunk halottainkért és megáldjuk a sírokat, 15 órakor pedig a VII-es temetőben.

• Jövő vasárnap a 12:30-as szentmisét a fiatalok animálják.

 

Pál József Csaba

főesperes-plébános

 

 

Temes

 

 

Egyházmegyei Schönstatt találkozó

Október 25-én, szombaton a Schönstatt mozgalom egyházmegyei találkozójára kerül sor a plébánián. A szervezők több mint 200 résztvevőt várnak. Az egész napos rendezvény csúcspontja a Notre Dame zárdatemplomban 11 órakor celebrált szentmise. A programban délután 4 óráig előadás, szentségimádás, kreatív tevékenység, filmvetítés szerepel.

 

 

A lugosi római katolikus templomban megkeresztelték Reitter Antonia Vanesat.

Az egyházközségben elhalálozott Verşan Paul (55).

A dettai római katolikus egyházközségbenelhalálozott Bogiar Iuliana (81), Petcov Herta (51).

A nagyszentmiklósi római katolikus templomban megkeresztelték Kertz Markus Alexandert, Kovács Imre Mihályt. Házasságot kötött Neagşa Iulian és Borsos Ramona.

A gátaljai római katolikus egyházközségben elhalálozott Maier Barbara (87), Veiman Maria (85).

A lugosi református templomban október 27-től bűnbánati hét kezdődik, az istentiszteletek 16 órakor kezdődnek. Október 31-én, pénteken 10 órakor istentisztelet a reformáció emléknapja alkalmából.

Az újmosnicai református templomban október 29.–november 1. között 17 órai kezdettel bűnbánati istentiszteletet tartanak, november 2-án, vasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

A végvári református templomban október 29.–november 1. között 17 órai kezdettel bűnbánati istentiszteletet tartanak, november 2-án, vasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással, délután megemlékezés a helyi temetőben.

 

 

Temesvár

 

A gyárvárosi római katolikus egyházközséghez tartozó Magyarmedvesen október 26-án a helyi közösség a templombúcsút ünnepli. A szentmise 17 órakor kezdődik.

A Millenniumi templomban házasságot kötött Istillo Marco és Milaş Anca.

Az egyházközségben elhalálozott Jebelean Erzsébet (83), Albrecht József (69).

Az erzsébetvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Baka Melindát, Rogovean Sofiát, Popa Sabiant, Kristoph Anemariet, Császár Zsófiát.

Az egyházközségben elhalálozott Szabó István (69).

A józsefvárosi római katolikus egyházközségbenelhalálozott Magyar László (68), Jeremiás András (56), Mîţu Nicolae Constantin (59), Mucsi Ernő (59).

A mehalairómai katolikus templomban megkeresztelték Sóvári Achimot.

A belvárosi református templomban október 27-től bűnbánati hét, az istentiszteletek 18 órakor kezdődnek. Pénteken, a reformáció emléknapján 18 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással. Október 29-én, szerdán 19 órai kezdettel orgonakoncert, szólista Deák Noémi.

Az Új Ezredév református templombanoktóber 29-november 1. között 17 órai kezdettel bűnbánati istentiszteletet tartanak, november 2-án, vasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

Az újkissodai református templomban október 27.–november 1. között bűnbánati hét, az istentiszteletek 17 órakor kezdődnek. Október 31-én 10 órakor és 17 órakor istentisztelet, november 2-án istentisztelet úrvacsoraosztással. November 1-jén 15 órakor a Besenyei telepi, 16 órakor az újkissodai temetőben megemlékezés.

Az egyházközségben elhalálozott Codoşan Julianna (70).

A vöröscsárdai református imaházban vasárnap a gyülekezet önállósulásának 20. évfordulóját ünneplik. Az istentisztelet 11 órakor kezdődik, igét hirdet nt. Fazakas Csaba esperes.

Az evangélikus-lutheránus templomban október 31-én 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

Az egyházközségben elhalálozott Fleischer Maria (90).

A baptista imaházban vasárnap a 18 órakor kezdődő istentisztelet egyben alkalmat nyújt az Evangélium Hangja rádió szerkesztőségének néhány munkatársával való találkozóra.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu