Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2020. augusztus 10., 20.41

Egyházaink hírei

2014. október 31., 18.05 Péntek

„Szent és üdvös dolog imádkozni a halottakért, hogy feloldozást nyerjenek bűneiktől.”

(2 Mak. 12, 46.)

 

Arad

 

Az arad-belvárosi katolikus templomban ma, mindenszentek ünnepén 8 órától német, 10.30 órától plébániai magyar nyelvű nagymise, 12 órától román nyelvű szentmise. 16 órától az Alsótemető központi keresztjénél rekviem az elhunytakért. November folyamán az esti szentmiséket elhunyt szeretteinkért ajánlják fel.

Elkezdődött a bérmálkozásra jelentkezők felkészítése, szombaton 10 órától román, 11 órától magyar nyelven. Hittanórára várják mindazokat a gyermekeket, akik első szentáldozásban kívánnak részesülni.

 

Az arad-ségai katolikus templomban ma, mindenszentek ünnepén 8.30 órától magyar, 11.30 órától magyar, 12.30 órától román nyelvű szentmise. 16 órától a Felsőtemető központi keresztjénél szentmise az elhunytakért. Hasonló szertartás Tornyán 13.30 órától. Vasárnap, halottak napján 15 órától szentmise a szederháti templomban, majd megemlékező szertartás a temetőben.

Az arad-ségai parókián elkezdődött a hitoktatás: minden csütörtökön 8.45 órától, illetve 15 órától az elsőáldozók, 16 órától a bérmálkozók számára magyarul, szombatonként 8.45 órától románul. A templomban megkeresztelték Morgociu Emmát, Berhuescu Sarah Jennifert és Lazăr Luica Sebastiant. Az egyházközségben elhunyt Popa Nicolae (57).

 

Az arad-mikelakai katolikus templomban ma, mindenszentek ünnepén 9.30 órától román, 10.45 órától magyar nyelvű szentmise. Ugyanaznap Öthalmon 8 órától szentmise, 15 órától a helybeli temetőben, 16 órától a mikelakai temetőben megemlékező szertartás. Halottak napján 9.30 órától román, 10.45 órától magyar nyelvű szentmise. Ugyanaznap 14 órától megemlékező szertartás az újpanáti (Horia) temetőben, 15 órától szentmise az ottani templomban.

 

A Mosóczy-telepi katolikus templomban ma 10.30 órától szentmise, 12 órától a helybeli temetőben megemlékező szertartás az elhunytakért. Az egyházközségben elhunyt Jakab László (87).

 

Az újaradi katolikus egyházközségbenmindenszentek ünnepén 16 órától megemlékező szertartás a temetőben. Ezt megelőzően hasonló szertartás 11.30 órától a kisszentmiklósi, 13 órától az angyalkúti temetőben. Halottak napján 11.30 órától a rétháti (Tisa Noua), november 3-án a zádorlaki temetőben tartanak megemlékező szertartást.

A pécskai katolikus templomban ma, mindenszentek ünnepén 10 órától ünnepi szentmise, 15 órától szertartás a temetőben. Vasárnap, halottak napján 9 órától szentmise a temetőkápolnában, 10.30 órától a templomban, ugyanott 17 órától szertartás és libera az elhunytakért.

 

A zimándújfalui katolikus egyházközségbenmindenszentek ünnepén 14 órától a zimándközi, 16 órától a zimándújfalui temetőben lesz megemlékező szertartás. Halottak napján hasonló szertartás 14 órától a szentleányfalvi, 14.30 órától a fakerti temetőben.

 

A majláthfalvi katolikus egyházközségbenmindenszentek ünnepén 10 órától szentmise Majláthfalván, 13 órától megemlékező szertartás a monostori, 15 órától hasonló szertartás a majláthfalvi temetőben. Halottak napján 10 órától halottak-napi szentmise a majláthfalvi, 12 órától a monostori templomban. Ugyanaznap 13.30 órától Mercifalván, 14.30 órától Temeskenézen, 15.30 órától Hodonyban kezdődnek a halottak-napi szertartások.

 

A nagyiratosi katolikus egyházközségben ma, mindenszentek ünnepén 10 órától szentmise Nagyiratoson, 11.30 órától Nagyvarjason, utána megemlékező szertartás a helybeli temetőben. Hasonló szertartás 15 órától a nagyiratosi temetőben. Vasárnap 10 órától Nagyiratoson, 11.30 órától Nagyvarjason kezdődik a szentmise. Hasonló szertartás Kisvarjason 12.30 órától, utána megemlékező szertartás a helybeli temetőben.

 

A pankotai katolikus egyházközségbenmindenszentek ünnepén 9 órától szentmise a pankotai templomban, 11 órától szentmise a galsai felsőtemetőben, 15 órától igeliturgia a pankotai temetőben. Halottak napján 9 órától szentmise a pankotai templomban, 11 órától hasonló szertartás a galsai alsótemetőben, 15 órától a pankotai temetőben.

 

A lippai katolikus egyházközségben mindenszentek napján 13 órától a temeshidegkúti (Zăbrani), 14 órától a cseraljai (Aluniş), 15 órától a szépfalusi (Frumuşeni), 16 órától a lippai temetőben lesz megemlékező szertartás.

 

Az arad-belvárosi református templomban ma 17 órától bűnbánati istentisztelet, vasárnap 10 órától ünnepi istentisztelet úrvacsorával, a reformáció emlékünnepe. 17 órától istentisztelet.

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentisztelet úrvacsorával, utána agapé az imateremben.

 

 

A pécskai református egyházközségben október 26-án a keresztség sákramentumában részeltettük Tóbiás Tibor György és Csiki Emőke Piroska szülők lányát, Emese Kingát.

A nagylaki református egyházközségben az elmúlt héten kísérték utolsó földi útjára a 73 éves korában elhunyt Kicsi Andrást.

Az ágyai református gyülekezetben ma 17 órától a temetőben istentiszteletet tartanak az elhunytak emlékére. A templomban vasárnap 11 órakor kezdődő istentiszteleten úrvacsorához járulnak a reformáció jegyében. Jövő vasárnap a templomban 16 órakor kezdődő istentiszteleten a gyermekek és az ifjak ünnepi műsorral köszöntik a gyülekezet időseit. A mozgáskorlátozottak helyszínre szállítását a presbiterek biztosítják.

 

A bélzerindi református templombanvasárnap délelőtt sorra kerülő istentiszteleten, a reformáció alkalmából úrvacsorához járulnak, majd a gyermekek bemutatják ünnepi műsorukat. Utána a temetőben megemlékeznek az elhunytakról.

 

Az angyalkúti református gyülekezetben szombaton, amikor elköltözött szeretteikre emlékeznek a hívek, 17 órától a templomban halottak napi megemlékezést tartanak, majd közösen kilátogatnak a temetőbe. A gyülekezethez tartozó lippai és gyoroki gyülekezetekben november 2-án úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet tartanak. 
 
A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben ma 15 órától gyászistentisztelet a temetőben. Vasárnap 11 órakor úrvacsorás istentisztelet az imateremben.
 

Vasárnap, az arad-belvárosi baptista gyülekezet reggeli imaóráján Csapó Mátyás és Szűcs Dávid a Jézus Krisztus által megragadható örök életről szól az imádkozókhoz. A délelőtti istentiszteleten a közösség megemlékezik Jézus Krisztus keresztáldozatáról, és úrvacsorához járul.

Az esti istentiszteleten A halál még nem vég címmel hangzik el igehirdetés Simon András lelkipásztor részéről. Az alkalmi szolgálatokat Kiss László vezeti.

 

 

 

Hunyad

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségbene héten temették a 68 éves korában elhunyt Hajdú Ilonát. Vasárnap délután három órakor halottak-napi szertartás lesz a temetőben. November 5-én délután 4 órakor tartják a Szent Imre kápolna búcsúünnepét.

A dévai telepi római katolikus egyházközségben ma délután 3 órakor kezdődik a halottak-napi szentmise, a telepi temető kápolnájában.

A vajdahunyadi református egyházközségben vasárnap a 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében úrvacsoraosztás lesz a reformáció ünnepe alkalmából. E héten temették a 47 éves korában elhunyt Artean Magdolnát.

A lupényi református templomban vasárnap a 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében úrvacsoraosztás lesz a reformáció ünnepe alkalmából.

A petrillai református egyházközségbenvasárnap a déli 12 órakor kezdődő istentisztelet keretében úrvacsoraosztás lesz a reformáció ünnepe alkalmából.

A lónyai református egyházközségbenvasárnap a 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében úrvacsoraosztás lesz a reformáció ünnepe alkalmából.

 

 

 

 

Krassó-Szörény

 

 

A Resicabányai Havas Boldogasszony Plébánián vasárnap, november 2-án 11 órától az ötös temetőben, 15 órától a hetes temetőben imádkozunk elhunytjainkért és megáldjuk a sírokat, 18:30-tól pedig a családoknak lesz találkozó.

 Pénteken 16:30-kor a bérmálkozók szüleinek tartunk találkozót.

 Szombaton, november 8-án, Arad Gáj-on egyházmegyei családtalálkozót tartunk. A találkozó 9:30-kor kezdődik és a 17 órai szentmisével ér véget. Szeretettel hívom a resicai családokat is. Resicáról reggel 6:45-kor indulunk.

 

Pál József Csaba

főesperes-plébános

 

 

 

Temes

 

 

A temesvári Szent György székesegyház miserendje mindenszentek ünnepe és halottak napja alkalmából

Október 31-én, pénteken 17.30 órakor nm. és ft. Roos Márton megyés püspök ünnepi vesperást celebrált a székeskáptalan tagjainak jelenlétében.

November 1-jén, szombaton, mindenszentek ünnepén a vasárnapi miserend érvényes: 9 órakor magyar, 10 órakor német, 11.30 órakor és 18 órakor román nyelvű szentmise.

November 2-án, vasárnap, halottak napján a vasárnapi miserend érvényes: 9 órakor magyar, 10 órakor német, 11.30 órakor és 18 órakor román nyelvű szentmise.

November 3-án, hétfőn 8 órai kezdettel nm. és ft. Roos Márton megyés püspök rekviemet celebrál az elhunyt hívek lelki üdvéért.

November 4-én, kedden 7.15 órakor nm. és ft. Roos Márton főpásztor megemlékező gyászmisét celebrál dr. Pacha Ágoston és Kräuter Sebestyén megyés püspök lelki üdvéért.

November 5-én, szerdán 7.15 órakor a székeskáptalan tagjai részvételével nm. és ft. Roos Márton megyés püspök megemlékező gyászmisét mutat be az elhunyt főpásztorok lelki üdvéért.

November 6-án, csütörtökön 7.15 órakor nm. és ft. Roos Márton megyés püspök rekviemet mutat be a székeskáptalan elhunyt tagjainak lelki üdvéért.

 

A belvárosi rómaikatolikus templomban november 1-jén és 2-án 9.45 órakor magyar nyelven, 11 órakor német és román nyelven szentmise. November 2-án 15 órakor a Lippai úti temetőben szertartás.

Gyárvárosi rómaikatolikus egyházközség:november 1-jén 11.30 órakor a Millenniumi templomban szentmise magyar nyelven, 14.30 órakor Győrödön és Vöröscsárdán, 16 órakor Bukovácon és a Selyemgyár utcai temetőben, 17 órakor a Buziási úti temetőben és Nagyremetén temetői szertartás.November 2-án 14.30 órakor Újmosnicán, 16 órakor Magyarmedvesen temetői szertartás. November 3-án 14.30 órakor Kardostelepen, 15.30 órakor Krizsántelepen temetői szertartás.

Az erzsébetvárosirómai katolikus templomban november 1-jén és 2-án a vasárnap miserend érvényes, november 1-jén 16 órakor a Rusu Sirianu úti temetőben megemlékezés.

A józsefvárosirómai katolikus templomban november 1-jén a vasárnapi miserend érvényes, délután 4 órakor a Sági úti temető Feger kápolnájánál megemlékezés. November 2-án a plébániatemplomban a vasárnapi miserend érvényes.

A mehalai rómaikatolikus templomban november 1-jén 8.30 órakor szentmise magyar és német nyelven, 11 órakor szentmise román nyelven, 10 órakor Rónácon szentmise, 14 órakor Szentandráson, 16 órakor a mehalai temetőben megemlékezés. November 2-án a vasárnapi miserend érvényes.

Az újkissodairómai katolikus templomban november 1-jén 10.30 órakor Újkissodán szentmise, 12 órakor Besenyeitelepen, 14 órakor Újkissodán, 15.30 órakor Ókissodán megemlékezés a temetőben. November 2-án a vasárnapi miserend érvényes.

Szabadfalui római katolikus egyházközség: október 31-én Parácon 16 órakor szentmise a temetőben. November 1-jén a szabadfalui templomban 9.30 órakor szentmise, 16 órakor a temetőben megemlékezés, 11.30 órakor Temesságon, 14 órakor Románszentmihályon szentmise a temetőben. November 2-án 9.30 órakor Szabadfalun, 11.30 órakor Temesságon, 13 órakor Parácon szentmise, 14.30 órakor Újpécsen, 16 órakor Gyülvészen szentmise a temetőben.

Zsombolyai római katolikus egyházközség: november 1-jén 9 órakor a Futok negyedben, 11 órakor Csenén, 15 órakor Zsombolyán a magyar temetőben, 16 órakor a német temetőben, 17 órakor Nagykomlóson megemlékező szertartás. November 2-án 9 órakor a Futok negyedben, 11 órakor a plébániatemplomban, 14 órakor Kőcsén szentmise, 15.30 órakor Gyertyámoson, 16.30 órakor Nagyjécsán temetői szertartás.

A lugosirómai katolikus templomban november 1-én 9 órakor szentmise, 14 órakor megemlékezés a temetőben, 10.30 órakor Kőfalun szentmise, azt követően temetői szertartás. November 2-án Lugoson a vasárnapi miserend érvényes, 14 órakor Gizellafalván, 15 órakor Szapáryfalván, 16 órakor Nagybodófalván temetői szertartás. November 3-án 11 órakor Kisfalun, 12 órakor Bojtorjánoson, 13 órakor Csukáson temetői szertartás.

A dettairómai katolikus templomban november 1-jén 11 órakor szentmise, 14.30 órakor Bánlakon, 15 órakor Gyéren, 16 órakor Vejtén, 17 órakor Dettán megemlékezés a temetőben. November 2-án a dettai római katolikus templomban a vasárnapi miserend érvényes, 14 órakor Dócon, 14.30 órakor Tolvádon, 15 órakor Partoson, 15.30 órakor Karátsonyifalván megemlékezés a temetőben.

A nagyszentmiklósi római katolikus templomban november 1-jén 9 órakor szentmise, 10.30 órakor Teremin, 11.30 órakor Nyerőn, 12.30 órakor Nagyőszön, 13.30 órakor Sárafalván, 14.30 órakor Nagyszentmiklóson a német temetőben, 16 órakor a magyar temetőben szertartás. November 2-án Nagyszentmiklóson 9 órakor szentmise, 10.30 órakor Nagykomlóson szentmise majd temetői szertartás, 12.30 órakor Máriaföldén szetmise és temetői szertartás.

Óteleki római katolikus egyházközség: november 1-jén 11.30 órakor Óteleken szentmise, 13 órakor Öregfalun, 14 órakor Aurélházán, 15 órakor Magyarszentmártonban, 16 órakor Újváron, 17 órakor Óteleken a temetőben megemlékezés. November 2-án 11.30 órakor Óteleken szentmise, 13 órakor Jánosföldén, 14 órakor Csávoson a temetőben szertartás, 15 órakor Keresztesen szentmise, ezt követően 16 órakor temetői szertartás.

Az újszentesirómai katolikustemplombannovember 1-jén 12 órakor szentmise, 14 órakor Felsőbencseken, 15 órakor Hidasligeten, 16 órakor Temesgyarmaton, 17 órakor Újszentesen temetői megemlékezés. November 2-án 16 órakor Temesjenőn, 17 órakor a gyarmatai szőlőkben megemlékezés a temetőben.

Gátaljai római katolikus egyházközség: november 1-jén 8.30 órakor Szigetfalun temetői szertartás, 10 órakor Gátalján szentmise, 12 órakor Móricföldön, 15 órakor Gátalján, 17 órakor Temesbökényben megemlékezés a temetőben. November 2-án 10 órakor Gátalján szentmise, 12 órakor Buttyinban, 14 órakor Nagyzsámban, 15 órakor Klopódián temetői szertartás.

A nagycsanádi templomban november 1-jén 10 órakor szentmise, 12 órakor Porgányban, 13 órakor Keglevichházán, 15 órakor Nagycsanádon temetői szertartás. November 2-án 10 órakor Csanádon szentmise, 13 órakor Óbében, 15 órakor Pusztakeresztúron temetői szertartás.

 

A lugosi református templomban október 27-től bűnbánati hét, az istentiszteletek 16 órakor kezdődnek. Október 31-én, pénteken 10 órakor istentisztelet volt a reformáció emléknapja alkalmából.

Az újmosnicai református templombannovember 2-án, vasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

A végvári református templombannovember 2-án, vasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással, délután megemlékezés a helyi temetőben.

 

 

 

Temesvár

 

A belvárosi református templombannovember 2-án, vasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

Az Új Ezredév református templombannovember 2-án, vasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

Az újkissodai református templombannovember 2-án istentisztelet úrvacsoraosztással, november 1-jén 15 órakor a Besenyei telepi, 16 órakor az újkissodai temetőben megemlékezés.

 

 

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu