Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2022. október 05., 01.45

Egyházaink hírei

2015. január 30., 17.38 Péntek

„Azt szeretném, ha mentesek volnátok a gondoktól. Ezt javatokra mondom, nem azért, hogy tőrbe csaljalak, hanem, hogy feddhetetlen életre és az Úrhoz való osztatlan ragaszkodásra segítselek titeket.”

http://www.finfocus.ro/kepzesek.html

(1 Kor. 7, 32, 35.)

 

Arad

 

Az arad-belvárosi katolikus templomban vasárnap 15 órától német, 16 órától magyar nyelvű szentségimádást tartanak. Február 2-án, kedden, Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén 8 órától német, 10.30 órától plébániai nagymise magyar, 17 órától magyar, 18 órától román nyelvű szentmise, gyertyaszenteléssel. Február 3-án, a 7.30, a 17 és a 18 órakor kezdődő szentmiséken Balázs-áldásban részesítik a híveket.

 

Az arad-ségai katolikus templomban február 2-án, Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén 8.30 órától magyar, 17 órától magyar, 18 órától román nyelvű szentmise. Ugyanaznap Tornyán 10 órától szentmise.

 

A lippai katolikus templomban Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén 10 órától szentmise. A katolikus parókia alagsorában lévő hittanteremben csütörtökön 18 órától kezdődik a gyermekek és a fiatalok farsangi műsora.

 

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap 10, illetve 17 órától istentisztelet. A gyülekezetben elhunyt Bimbó László (78) és Jordán Mária (71).

 

A  „Jöjj el az Élet vizéhez!” jeligével, az ágyai református egyházközségben zajló egyetemes imahét alkalmából ma 18 órától Nemes Emil feketegyarmati lelkipásztor szolgál. Vasárnap délelőtt úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet lesz, majd 18 órától kerül sor az imahetet záró alkalomra, János Levente baptista lelkipásztor szolgálatával. Az istentiszteletekre, felekezeti hovatartozástól függetlenül, szeretettel várnak mindenkit. Isten áldása legyen az együttléteken!

 

Az erdőhegy-kisjenői református egyházközségbenfebruár 1–8. között kerül sor az egyetemes imahét alkalmaira. Az este 6 órától kezdődő istentiszteleteken a következő lelkészek szolgálnak: február 1-jén, vasárnap Ardai Erika, a Nagyszalontai Református Öregotthon lelkésze, kórházlelkész; hétfőn Kerekes József, nagyvárad-rogériuszi; kedden Fábián Tibor szentjobbi református; szerdán  Groza Dániel kisjenői katolikus plébános; csütörtökön Farkas Zsolt toldinagyfalui református; pénteken Vékony Zsolt József szentleányfalvi; szombaton Lőrincz Lóránt Péter vadászi; február 8-án, vasárnap Visky István fugyivásárhelyi református lelkipásztor hirdet igét. Felekezeti hovatartozástól függetlenül, mindenkit nagy szeretettel hívnak és várnak ezen alkalmakra.

Február 1–8. között, vasárnaptól vasárnapig, vendéglelkészek szolgálatával ima-nyolcadot szerveznek a feketegyarmati református gyülekezetben. A naponta 18 órakor kezdődő alkalmakon vasárnap Karczagi Sándor nagyszalontai nyugalmazott református lelkipásztor; hétfőn Papp Dezső nagyváradi baptista; kedden Megyasszai Attila resicabányai református; szerdán Berke Eszter tenkei; csütörtökön Kondor Endre biharvajdai; pénteken dr. Oláh Jenőné Eleonóra gyulai nyugalmazott református; szombaton Módi József aradi esperes, ágyai lelkipásztor; vasárnap Dénes József nagyzerindi református lelkipásztor hirdet igét. Az alkalmakra szeretettel várják a híveket.

 

A kisperegi református egyházközségben az elmúlt héten utolsó földi útjára kísértük Kovács Lajos testvérünket, ki Isten kegyelméből 59 évet élt. Az Úr vigasztalja a gyászoló családot.

 

 

A szentleányfalvi református gyülekezetben vasárnap istentisztelet Szentleányfalván 10 órától, Zimándközön 12 órától. Csütörtökön felnőtt bibliaóra 18 órától, amelyen a gyülekezet tagjai a farsangi ünnepségre is készülnek. Pénteken gitáróra 17 órától; gyermek bibliaóra 18 órától, amelyen a gyerekek a farsangi ünnepségre is készülnek.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától úrvacsorás istentiszteletet, utána szeretetvendégséget tartanak.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet reggeli imaóráján Szűcs János és Gál Gyula a 2. Korintusi levél alapján fogalmazzák meg igei gondolataikat az Istenfélő emberek magasztos küldetéséről. Ugyanakkor megemlékeznek a Magyar Baptista Világszövetség Isten áldotta tevékenységéről. A délelőtti istentiszteleten, Jézus Krisztus értünk vállalt keresztáldozatára gondolva, a közösség úrvacsorához járul.

Az esti istentiszteleten folytatódik Józsué könyvének tanulmányozása. Az alkalmi szolgálatokat Kürti Roland vezeti.

 

Az arad-kisszentmiklósi és angyalkúti magyar baptista gyülekezet programjai: vasárnap 10 órától imaóra és bibliaóra, délután 5 órától istentisztelet Kisszentmiklóson, valamint délelőtt 10 és délben 3 órakor Angyalkúton. Igét hirdet Sallai Jakab lelkipásztor a Józsué könyve alapján, „Megemlékezés Isten csodáiról" címmel. Az ifjúsági program keretében játszani fog az újraalakult fúvószenekar is. Gyülekezetünk FB oldala itt tekinthető meg: 

 https://www.facebook.com/pages/Arad-II-Magyar-Baptista-Gy%C3%BClekezetek-Kisszentmikl%C3%B3s-%C3%A9s-Angyalk%C3%BAt/494226820693836

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!  

 

 

Hunyad

A szászvárosi református egyházközségbenvasárnap délelőtt 10 órakor lesz az istentisztelet.

A tordosi református leányegyházbanvasárnap délben 12 órakor, Lozsádon 13.30-kor kezdődik az istentiszteleti alkalom.

A dévai unitárius egyházközségben vasárnap reggel 10 órakor, Vajdahunyadon déli 12 órakor lesz istentisztelet.

A vajdahunyadi református egyházközségben e héten temették a 60 éves korában, hirtelen elhunyt Szalai Máriát.

 

 

Krassó-Szörény

 

A resicabányai Havas boldogasszony plébánián vaasárnap, február elsején 18.30-tól a családok találkozójára kerül sor.

 Hétfőn Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén a szentmisék 7.15-kor és 17.30-kor lesznek, mindkettő három nyelven. Ezen szentmisék keretében megszenteljük a gyertyákat.

 Hétfőn 20 órától jegyes oktatást tartunk.

 Kedden szent Balázs püspök ünnepén minden szentmise után balázsáldást adunk, úgyszintén jövő vasárnap is azoknak, akik kedden nem tudnak részt venni. 

 Kedden 16.30-kor bérmálási felkészítőt tartunk felnőtteknek.

 Jövő vasárnap, február 8-án, a délelőtti szentmisék után rózsafüzér titokcserét tartunk. A 12.30-as szentmise keretében megkereszteljük Hoancă Ramona Antoniát.

 

Pál József-Csaba főesperes-plébános

 

 

 

Temes

 

Zarándoklat a székesegyházhoz

Január 31-én, szombaton egyházmegyénk papsága, valamint a különböző egyházközségekben tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjai zarándokolnak a székesegyházhoz. A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Excellenciás Roos Márton megyés püspök celebrálja.

 

Ünnepi program

Február 2-án, Gyertyaszentelő boldogasszony napján Jézusnak a templomban való bemutatását ünnepli az egyház. A Temesvári Római Katolikus Püspökségen ezen a napon nincs ügyfélfogadás.

 

 

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Enăşel Clara (93), Mezei Katharina (89).

Nagyszentmiklóson a Petru Maior utcai óvodában január 30-án, pénteken az óvodás és 1–4. osztályos gyermekeknek, január 31-én, szombaton pedig az 5–8. osztályos gyermekeknek szerveztek/nek farsangi mulatságot.

A dettai római katolikus templomban megkeresztelték Kubik Michael Albertet.

A gátaljai római katolikus egyházközségben elhalálozott Rákóczi Magdolna (63).

Az ótelekirómai katolikus egyházközségben elhalálozott Deák György (89).

A lugosireformátus templomban február 1-jén, vasárnap kezdődik az egyetemes imahét. Az istentiszteletek mindennap 17 órakor kezdődnek. Február 8-án, vasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással. Az egyházközségben elhalálozott Győri József István (76).

Az újmosnicai református templom imatermében január 31-én, szombaton 16 órai kezdettel a gyermekek farsangi jelmezbáljára kerül sor.

A végvárireformátus templomban február 1-jén 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

 

 

 

Temesvár

 

A gyárvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Stancu Gloriát. A gyárvárosi Kolping család február 7-én, szombaton 18 órai kezdettel farsangi bált szervez az Enel sporttelepén. Részvételi díj személyenként 25 lej.

Az egyházközségben elhalálozott Sárai Anna (73), Udvari Sándor (47).

A józsefvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Lup Mayra Alexandrat.

Az egyházközségben elhalálozott Schimmer Roland (63), Kovács Lőrinc (45), Glărescu Etelka (90), Kőműves Mihály (75), Svet Iosif (89), Jompan Katalin (93).

A szabadfalui római katolikus plébánia február 14-én, szombaton 13-17 óra között farsangi bált szervez az Autó Líceum termében, amelyre mindenkit szeretettel várnak. A plébánia hittantermében 14-16. óra között minden kedden román nyelven, minden szerdán pedig magyar nyelven nyugdíjas klubot tartanak.

 

Az egyházközségben elhalálozott Stănescu Erika (57), Stöber Wilhelm (70).

A belvárosi református templomban megkeresztelték Cioca Andreas Alexandert.

Az Új Ezredév és az újkissodai református gyülekezet február 2-7. között közösen szervez egyetemes imahetet. Az istentiszteletek 18 órakor kezdődnek. Február 8-án, vasárnap az Új Ezredév református templomban 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

Az újkissodai református egyházközségben elhalálozott Kardos János (77), Bartyik Eszter (95).

Az evangélikus-lutheránus egyházközségben elhalálozott Cornea Ilona (84).

 

 

 

http://www.finfocus.ro/kepzesek.html
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu