Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2020. szeptember 26., 17.32

Egyházaink hírei

Írta: Balta János
2008. november 07., 20.50 Péntek

Arad

Emléktábla-avatás Arad-belvárosban

Az arad-belvárosi katolikus templomban vasárnap 17 órakor kezdődő szentmisét a 88 éves p. Ferencz Ervin ferences szerzetes celebrálja, aki börtöntársa volt a kivégzett Karácsonyi István minorita atyának. A Kalna Zsolt minorita tartományfőnök közreműködésével megtartandó szertartást követően kerül sor a Luciu-Giurgieni-i kényszermunka-táborban elhunyt Karácsonyi István minorita atya emléktáblájának a leleplezésére. Karácsonyi Istvánt, a Szoboszlay-per 57 vádlottjának egyikét, ártatlanul ítélték sokévi börtönre és kényszermunkára. A márványból és bronzból készült, latin feliratú emléktáblát Dinyés László budapesti képzőművész készítette. A minorita rendház vezetősége és az In Memoriam 1956 Egyesület alapítói szeretettel várnak mindenkit a szentmisére és az emléktábla leleplezésére. A templomban a jelzett szertartásokat megelőzően 16 órakor kerül sor a Rózsafüzér Társulat titokváltására.

 

Ifjúsági találkozó Arad-Mikelakán

Ma, szombaton 16 órai kezdettel az Egyházmegyei Ifjúsági Központ és az arad-mikelakai plébánia közös szervezésében ifjúsági találkozót tartanak román nyelven. Az összejövetel témája az Istenre való figyelés. A találkozót Mariana Muţiu ferences nővér, ifjúsági referens vezeti.

 

 

Dr. Boros Béla százéves jubileuma

A Temesvári Római Katolikus Püspökség és a Kisjenői Katolikus Plébánia november 15-én, szombaton Kisjenőn megszervezi a település szülötte, dr. Boros Béla címzetes érsek százéves jubileumát.

A déli hangszót követően a gyergyóújfalui fúvószenekar végigjárja Kisjenő-Erdőhegy utcáit, ahol a lakosságot meghívják az ünnepség fénypontjára, a helybeli katolikus templomban 17 órakor kezdődő megemlékező szentmisére. Ugyancsak déltől, a kisjenői Ifjúsági Ház nagytermében megtekinthető a dr. Boros Béla életének szentelt fotókiállítás. 15 órakor, ugyancsak az Ifjúsági Ház nagytermében kezdődik a helybeli Körös-mente Irodalmi Kör előadása Csanádi János tanár szervezésében. A rendezvény után ünnepi beszédet mond Matekovits Mihály minisztériumi vezérigazgató, Cziszter Kálmán szenátorjelölt, valamint dr. Köteles Lajos, a békéscsabai Tessedik Sámuel Főiskola igazgatója. 16.30 órától gyülekező dr. Boros Béla szülőházánál, ahol az emléktábla előtt imát mond msgr. Böcskei László általános helynök, a fiatalok megkoszorúzzák az emléktáblát. Onnan átvonulnak a katolikus templomba, ahol a megemlékező szentmisét a helybeli ifjúsági csoport elmélkedése vezeti be.. A szentmisét nm. és ft. Roos Márton megyés püspök celebrálja, közreműködik a jelen lévő papság, ünnepi szónok nm. és ft. dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek. A szertartás végén a templomban előadást tart Sipos Enikő sajtóreferens, Horváth Levente alprefektus, Matula Iosif megyei tanácselnök-helyettes, Bognár Levente aradi alpolgármester, Cziszter Kálmán szenátorjelölt, valamint Burdan Gheorghe kisjenői polgármester. A megemlékező szertartást követően szép időben a parókia udvarán, esős időben az Ifjúsági Ház nagytermében agapéra, szeretetvendégségre hívják a jelenlévőket. A rendezvény fő védnöke, nm. és ft. Roos Márton megyéspüspök és ft. Pántya Elemér plébános szeretettel várják a híveket.

 

Az arad-belvárosi református templomban a vasárnap délelőtti istentiszteleten megkeresztelik Németh Tibor és Dávid Éva gyermekét, Dávid Márkot.

Az egyházközségben elhunyt Schiller János (79).

 

Az arad-belvárosi evangélikus-lutheránus templomban a vasárnap 10 órakor kezdődő magyar nyelvű istentiszteleten 50. házassági évfordulóját ünnepli Hevesi József és felesége, Jolán, akiknek az életére ezúton is áldást kíván a gyülekezet. A szertartást követően szeretetvendégség az imateremben. Vasárnap 16 órától a gyülekezet lelkésze, Tóthpál Béla Szemlakon német nyelvű istentiszteleten szolgál.

Az egyházközség klubnapokat szervez minden kedden, szerdán és csütörtökön 10–12 óra között, amikor az imateremben egy sütemény és tea mellett elbeszélgetnek, majd részt vesznek a déli áhítaton.

A gyülekezetben elhunyt Bodin Eszter (81).

 

A pécskai katolikus egyházközségben elhunyt Szénási József Gábor (52), Csapó János (43) és Barta Mária (85).

 

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus parókián ma 10.30 órától kézműves foglalkozást szerveznek gyermekek számára. Tegnap, illetve ma 18 órától evangelizációs istentiszteletet tartottak, illetve tartanak, amelyiken Szeverényi János magyarországi missiós lelkész hirde(tett)t igét. Téma: Pedig Istennek terve van veled. Az evangelizáció záró alkalmára vasárnap 10 órától, ugyancsak Szeverényi János szolgálatával kerül sor, amikor úrvacsorához járulnak a hívek.

A vasárnapi istentiszteleten keresztelik meg Török Sándor és Gyurkócza Tünde gyermekét, Csenge Sárát.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet közössége a vasárnap délelőtti istentiszteleten Krisztus Jézus nagy áldozatvállalására emlékezve úrvacsorához járul. A 18 órakor kezdődő istentiszteleten Orbán Attila missionárius lelkész igehirdetésében a teljes életátadás témakörét dolgozza fel, a János Evangéliumának 12, 1-8-ig terjedő igeszakasz alapján. Az istentiszteleten alkalmi versek és énekek is elhangzanak.

 

Fehér

 

A nagyenyedi református egyházközségben elhunyt özv. Bajzáth Jánosné Sándor Éva (80), Székely Ferenc (87).

 

Hunyad

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségben az elmúlt héten temették  Borza Mariát (83). Holnap temetik a 77 éves Leita (Altenburger) Albertinit. Ma köt házasságot Prip Luiza Fabiola és Hodorcă Dinu. Vasárnap keresztelik Szabó Alexandru és Costa Gabriela kislányát, Cristinát.

Az urikányi református imaházban vasárnap délután 3 órától az istentiszteletet követően lakossági fórumot tartanak a magyar közösség számára.

A szászvárosi református egyházközség tagjait szeretettel várja vasárnap 10 órától a helybeli evangélikus gyülekezet a reformációra való közös emlékezésre.

A déva telepi római katolikus egyházközségben vasárnap, a 11 órás szentmise után az udvarhelyi ferences kollégium diákjai mutatnak be rövid színdarabot Szent Ferenc életéről.

A rákosdi református egyházközségben e héten temették a 96 éves Váradi Iluskát.

 

Temes

 

Egyetemisták országos találkozója Brassóban

November 7–9. között Brassóban kerül sor a romániai magyar katolikus egyetemisták országos találkozójára. A rendezvényen a temesvári egyetemisták csoportját (TEKMEK) mintegy 10 fiatal képviseli.

 

Megáldják a partosi templomot

Msgr. Böcskei László általános helynök ma, szombaton megáldja a dettai plébániához tartozó partosi templomot, amelyet ft. Lokodi Attila dettai plébános irányításával a Bánlaki Polgármesteri Hivatal jelentős anyagi támogatásával nemrégiben felújítottak. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik.

 

A Notre-Dame kongregáció jubileuma

A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek első közösségét Gerhardinger M. Terézia nővér 1833-ban Németországban alapította. Temesvárra 1858. október 8-án Csajághy Sándor püspök kérésére és kezdeményezésére érkezett az első 6 nővér, akik a belvárosi templom melletti házba költöztek. Később többen is csatlakoztak hozzájuk, irányításukkal számos tanintézet létesült. A temesvári tartomány megalakulásának 150. évfordulóját a Notre-Dame-nővérek helyi közössége november 9-én, vasárnap több rendezvénnyel ünnepli. A józsefvárosi Zárdatemplomban nm. és ft. Roos Márton megyés püspök 10 órakor mutat be szentmisét. Ezt követően, 11.30 órai kezdettel megemlékezést tartanak a szerb líceum épületében, az iskolanővérek egykori tartományfőnöksége helyén. A jubileumi ünnepség délután 3 órakor a temesvár-belvárosi Szent Katalin templomban vesperással zárul.

 

Ifjúsági szentmise a székesegyházban

A fiatalok kérésére minden hónapban ifjúsági szentmisét celebrálnak a temesvári dómban. A novemberi liturgia 9-én, vasárnap 18 órakor kezdődik. Énekel a temesvár-józsefvárosi ifjúsági kórus.

                                                                   

Folytatódik a főpásztori látogatás

Nm. és ft. Roos Márton megyés püspök november 9-től folytatja a temesvár-józsefvárosi plébánián megkezdett vizitációját. A látogatás november 16-án ünnepi szentmisével zárul.

 

 

 

A lugosi római katolikus templomban házasságot kötött Sigheti Adrian és Kiss Andrea Ramona. Megkeresztelték Sigheti Marian Constantint.

Az egyházközségben elhalálozott Cârlig Rozalia (89).

A dettai római katolikus templomban megkeresztelték Darázs Sigei Istvánt. Az egyházközségben elhalálozott Illeker Magdaléna (96).

A nagyszentmiklósi római katolikus templomban megkeresztelték Bán Ionelát.

A buziásfürdői római katolikus egyházközséghez tartozó Szinérszegen vasárnap ünneplik a templombúcsút. A Szent Imre tiszteletére felszentelt templomban 12 órakor kezdődik a szentmise.

A buziásfürdői római katolikus templomban házasságot kötött Troiac Ianko és Zivceac Milka.

A zsombolyai római katolikus templomban megkeresztelték Gertner Mirunát.

Az egyházközségben elhalálozott Nikola Rozália (47).

A nagycsanádi római katolikus templomban házasságot kötött Korom Tibor és Szabados Ioana Loredana.

A lugosi református egyházközségben elhalálozott Kasziba Ágnes (70), Szénási József (56), Szatmári Erzsébet (84).

Az újmosnicai református templomban megkeresztelték Szűcs Krisztián Ioant.

 

 

Temesvár

 

A belvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Dóczi Erzsébet (85).

Az újkissodai római katolikus templomban megkeresztelték Kacsó Nicolast.

A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Topor Nicolae (83), Ionică Pataki Ilona (75), Kappler András (70).

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu