Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2020. szeptember 28., 18.13

Egyházaink hírei

2008. november 14., 19.03 Péntek

Arad

 

Dr. Boros Béla százéves jubileuma

 

A Temesvári Római Katolikus Püspökség és a Kisjenői Katolikus Plébánia november 15-én, szombaton Kisjenőn megszervezi a település szülötte, dr. Boros Béla címzetes érsek százéves jubileumát.

A déli harangszót követően a gyergyóújfalui fúvószenekar Kisjenő-Erdőhegy utcáit végigjárva a lakosságot meghívja a helybeli katolikus templomban 17 órakor kezdődő megemlékező szentmisére. Déltől a kisjenői Ifjúsági Ház nagytermében megtekinthető a dr. Boros Béla életének szentelt fotókiállítás. 15 órakor ugyancsak az Ifjúsági Ház nagytermében kezdődik a helybeli Körös-mente Irodalmi Kör előadása Csanádi János tanár szervezésében. A rendezvény után ünnepi beszédet mond Matekovits Mihály minisztériumi vezérigazgató, Cziszter Kálmán szenátorjelölt, valamint dr. Köteles Lajos, a békéscsabai Tessedik Sámuel Főiskola igazgatója. 16.30 órától gyülekező dr. Boros Béla szülőházánál, ahol az emléktábla előtt imát mond msgr. Böcskei László általános helynök, a fiatalok megkoszorúzzák az emléktáblát. A katolikus templomban a megemlékező szentmisét a helybeli ifjúsági csoport elmélkedése vezeti be. A szentmisét nm. és ft. Roos Márton megyés püspök celebrálja, közreműködik a jelen lévő papság, ünnepi szónok nm. és ft. dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek. A szertartás végén a templomban előadást tart Sipos Enikő sajtóreferens, Horváth Levente alprefektus, Matula Iosif megyei tanácselnök-helyettes, Bognár Levente aradi alpolgármester, Cziszter Kálmán szenátorjelölt, valamint Burdan Gheorghe kisjenői polgármester. A megemlékező szertartást követően szép időben a parókia udvarán, esős időben az Ifjúsági Ház nagytermében agapéra, szeretetvendégségre hívják a jelenlévőket. A rendezvény fő védnöke, nm. és ft. Roos Márton megyéspüspök és ft.. Pántya Elemér plébános szeretettel várják a híveket.

 

Az arad-ségai katolikus templomban megkeresztelték Juhász Mateit. Az egyházközségben elhunyt Galetin Margareta (94).

 

A pécskai katolikus egyházközségben elhunyt Barta Mária (82), Farkas Veronika (57) és Baráth György (49).

 

A majláthfalvi katolikus templomban vasárnap keresztelik meg Hódi Stefánia Renátát.

 

Lippán Szent Márton napján, kedden este 35-40 katolikus gyermek és fiatal felelevenítette azt a régi német hagyományt, mely szerint e napon lámpásokkal, gyertyákkal végigvonultak a város főutcáján.

Az egyházközségben elhunyt Muránka Anna (80) és Bartos Antal (69).

 

Templombúcsú Mácsán

A Szent Erzsébet nevére felszentelt mácsai katolikus templom német nyelvű templombúcsúi szentmiséjére vasárnap 11 órától, a magyar nyelvű hasonló szertartásra szerdán, ugyancsak 11 órától kerül sor.

 

Az arad-belvárosi református templomban a hét végén megkeresztelik László Ferenc és Pálfi Anett gyermekét, Ferenc Tamást.

Az egyházközségben elhunyt Molnár Sándor (71).

 

Egyházmegyei rendezvények a Mosóczy-telepen

Ma 10 órától az aradi, Mosóczy-telepi református templomban istentisztelettel veszi kezdetét az egyházmegyei presbiteri konferencia és a lelkészértekezlet. Igét hirdet Gecse Attila miskolci református lelkipásztor. 11 órától lehet meghallgatni a miskolci Jerikó fúvószenekar alkalmi koncertjét. 12 órakor kezdődik Tóth Jánosnak, a Magyar Református Presbiteri Szövetség Békés megyei elnökének az előadása A lelkipásztor és a presbitérium hatékony együttműködésének a lehetőségei címmel, majd Mirnics Károly szabadkai lelkipásztor értekezése hangzik el Regionális erőnlét, demográfiai mutatók a Kárpát-medencében címmel.

Ezzel párhuzamosan zajlik Módi József egyházmegyei ifjúsági előadó, ágyai lelkipásztor vezetésével az egyházmegyei bibliaismereti vetélkedő, a Lukács evangéliumában található Jézus élete témakörben. A megmérettetésen 7 gyülekezet fiataljai vesznek részt, a győztes az egyházkerületi döntőre minősül.

A miskolci vendégek a zenekarral együtt vasárnap 10 órától az erdőhegyi református templomban kezdődő istentiszteleten, ugyanaznap 15 órától az ágyai templomban adnak alkalmi koncertet.

 

Evangelizáció Feketegyarmaton

November 19–23. között evangelizációs napokat tartanak a feketegyarmati református templomban, ahol a naponta 18 órától kezdődő istentiszteleteken Visky János, Kolozsvár-Bulgária telepi református lelkész hirdet igét. A záró istentiszteletre jövő vasárnap 18 órakor kerül sor.

 

Az arad-belvárosi evangélikus-lutheránus gyülekezet 5 tagja, akik tavaly Magyarországon részt vettek a lelkészmunkatárs-képző tanfolyamon, jelenleg Piliscsabán, az anyaországi püspökség által szervezett találkozón tartózkodnak.

Ökumenikus evangelizáció Simonyifalván

November 17–23. között, hétfőtől vasárnapig ökumenikus jellegű evangelizációs hetet szerveznek a simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben, ahol az istentiszteletek naponta 18 órakor kezdődnek, az igehirdetéseket kolozsvári lelkipásztorok végzik. Az evangelizáció záró istentiszteletére november 23-án, vasárnap 17 órától kerül sor Orbán Attila missziós lelkész szolgálatával, közreműködik Temes megyéből a vejtei (Voiteg) kórus. Az alkalmakra felekezeti hovatartozástól függetlenül szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet énekkara vasárnap Magyarországon, az ócsai baptista gyülekezetben vendégszolgálaton szerepel. Délelőtt Hívő ember Isten szolgálatában, míg délután az Út a mennyei Jeruzsálembe témakörhöz kapcsolódnak az elhangzó költemények és énekek. Mindkét alkalommal dr. Vass Gergely aradi lelkipásztor hirdet igét.

Fehér

 

A nagyenyedi unitárius egyházközségben vasárnap 10-órai istentisztelet keretében Dávid Ferencről emlékeznek meg.

A marosújvári református egyházközségben nov. 19-én, szerdán esperesi vizitáció lesz, ünnepi istentisztelettel és presbiteri megbeszéléssel.

 

Hunyad

A déva-belvárosi római katolikus egyházközségben november 19-én, szerdán fogadják a Guadelupei Szűz Mária kegyképének hiteles másolatát. A kegykép erdélyi zarándoklatát – mely során Dévára érkezik – az Életvédő Mozgalom szervezi.

A Guadelupei Szűz Mária kegyképének fogadásával együtt ünnepséget szerveznek az élet védelmében. Délután 6 órától a belvárosi római katolikus templomban ünnepi szentmisét tartanak, majd rózsafüzér-áldás, szentségimádás következik. Ezen kívül szabadbeszélgetésekre, a magzat fejlődéséről szóló filmek vetítésére és hasonló tájékoztató jellegű eseményekre kerül sor csütörtök hajnalig.

Az egyházközség hétfőn búcsúztatta Zsók Erzsébetet (81).

A vajdahunyadi római katolikus egyházközségben múlt vasárnap keresztelték Dudás Gyulát. Szerdán kisérték utolsó földi útjára Pollák Emmát (68).

A szászvárosi római katolikus egyházközségben szerdán tartják Árpádházi Szent Erzsébet templombúcsúját.

 

Krassó-Szörény

 

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánián vasárnap minden szentmise után Szent Erzsébet gyűjtés a szegények javára. A begyűlt összeget az egyházmegyei Karitászhoz juttatják el.

November 16-án, vasárnap este felnőttek találkozója. A felnőttek koordináló csoportjainak a találkozója a jövő vasárnap lesz.

November 18-án, kedden 18:15-kor az első áldozásra készülő gyerekek szüleinek lesz a találkozója.

November 19-én, szerdán, Szent Erzsébet napján, az esti szentmise után bemutatják a plébániai énekkarról készült CD-t.

 

 

Temes

 

 

Lezárul a főpásztori látogatás

Nm. és ft. Roos Márton megyés püspök november 16-án 10 órakor ünnepi szentmisével zárja vizitációját a temesvár-józsefvárosi plébánián. Ezzel lezárul a temesvári egyházmegyében tervezett főpásztori látogatások egy szakasza. A három főesperességben tett vizitációk alkalmat nyújtottak a római katolikus közösségek mellett a különböző közigazgatási intézmények, iskolák, polgármesteri hivatalok és nem utolsósorban a más vallásfelekezethez tartozó közösségek felkeresésére is, ezáltal lehetőséget biztosítva az ismerkedésre, a közeledésre, amely a kölcsönös tisztelet és megértés, valamint a jó együttműködés alapját képezi.

 

Lelkigyakorlat Leányfalun

A Magyar Katolikus Püspöki Kar (MKPK) november 14–21. között lelkigyakorlatot szervez a leányfalui Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban a magyarul beszélő katolikus püspököknek. Az MKPK meghívására a lelkigyakorlaton részt vesz nm. és ft. Roos Márton megyés püspök. A programokat P. Szentmártoni Mihály jezsuita atya vezeti.

 

A Kolping család zenés mulatsága Újszentesen

Jövő szombaton, november 22-én este Erzsébet, Katalin, András-napi zenés mulatságot szervez a helyi Kolping család a nagycsanádi kolpingosok közreműködésével az újszentesi kultúrotthonban. Színes bevezető műsor, tombola és az Elka zenekar muzsikája biztosítja a jó hangulatot. Az advent küszöbén szervezett mulatságra szeretettel várják a szórakozni vágyókat – tudtuk meg ft. Heinrich József tb. főesperes plébánostól, a Kolping család vezetőjétől.

 

Lübbeni vendégek Újkissodán

Az újkissodai református templom vendége lesz e hét végén a lübbeni református egyházmegye négy képviselője Uwe Peter Schmidt lelkipásztor vezetésével. A vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten a vendég lelkipásztor szolgál. Az istentiszteletet szeretetvendégség követi.

 

 

 

A lugosi római katolikus templomban házasságot kötött Kremel Róbert és Coman Bianca Florina. Megkeresztelték Kremel Beatrice Mariát.

Az egyházközségben elhalálozott Cocora Barbara (70).

A dettai római katolikus templomban megkeresztelték Cuzman Maria Patriciát.

A gátaljai római katolikus templomban házasságot kötött Jurca Petrişor Miroslav és Cârnecichi Claudia. Szerdán, Árpád-házi Szent Erzsébet napján templombúcsú lesz. A 10 órakor kezdődő szentmisére elvárják a híveket és a Gátaljáról elszármazottakat.

Az egyházközségben elhalálozott Mészáros Mária (87).

A buziásfürdői római katolikus egyházközségben, Temesfalván elhalálozott Bibó Anna (56).

A nagycsanádi római katolikus egyházközségben elhalálozott Bege Jenő (65).

 

 

 

Temesvár

 

A belvárosi református egyházközségben elhalálozott Gulyás József (88), Ţugui Fülöp Magdaléna (71).

A belvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Ágoston Kádár Áron Mátét.

A gyárvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Oţa Robert Andrei (3), Belli Ultimio (61), Tindelegan Maria Ecaterina (83), Freyhaut Maria (93).

A mehalai római katolikus templomban megkeresztelték Bratan Anelia Georgiát, Minuţ Andrei Constantint, Balaban Luca Kristiánt, Danca Andreea Denisát. Házasságot kötött Balaban Cristian Constantin és Anghel Delia Ramona.

A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Bálint András (88), Comănescu Edit Hedvig Irma (89).

Az erzsébetvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Popov Gheorghe (72).

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu