Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. szeptember 29., 00.27

Egyházaink hírei

2008. december 05., 19.12 Péntek

„Az Úr nem késik ígéretével, mint ahogy némelyek késedelmesnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem azt, hogy mindenki bűnbánatot tartson.”

(2 Péter 3, 9)

Arad

Az aradi ortodox székesegyház felszentelése

December 6-án, szombaton 9 órakor kezdődik az aradi Szentháromság ortodox székesegyház felszentelési ünnepsége. A Temesvári Római Katolikus Püspökség részéről a konszekráláson meghívottként részt vesz nm. és ft. Roos Márton temesvári főpásztor és msgr. Böcskei László általános helynök.

 

 

Az arad-belvárosi katolikus templomban advent II. vasárnapján 15 órától német, 16 órától magyar nyelvű szentségimádás.

December 8-án, hétfőn a Szeplőtelen fogantatás ünnepén 8 órától német, 10. 30 órától magyar nyelvű plébániai nagymisét, 17 órától magyar, 18 órától román nyelvű szentmisét celebrálnak. A templomban december 16-áig bezárólag naponta 6.45 órától (rorate) szentmise.

December 13-án, szombaton 11 órától a plébánián lelki napot szerveznek fiatalok számára. A ft. Szilvágyi Zsolt egyházmegyei ifjúsági lelkész által szervezett lelki nap a 17 órakor kezdődő szentmisével zárul. Szeretettel várják a katolikus fiatalságot.

 

Az arad-ségai katolikus templomban december 8-án, hétfőn Szeplőtelen fogantatás ünnepén 8.30 órától magyar, 17 órától ugyancsak magyar, 18 órától román nyelvű szentmisét celebrálnak. Az egyházközséghez tartozó Tornyán ugyanaznap 10 órakor kezdődik a szentmise.

 

A kisiratosi katolikus egyházközségben advent II. vasárnapján 9 órától Mácsán, 10 órától Kürtösön, 11 órától Kisiratoson celebrálnak szentmisét. Hétfőn, Szeplőtelen fogantatás ünnepén Mácsán 10, Kisratoson 11, míg Szentmártonon 17 órakor kezdődik az ünnepi szentmise.

 

A nagyiratosi katolikus egyházközségben advent II. vasárnapján 10 órától Nagyiratoson, 11..30 órától Nagyvarjason, 12.30 órától Kisvarjason celebrálnak szentmisét. Hétfőn, Szeplőtelen fogantatás ünnepén 10 órától Nagyiratoson, 11.30 órától Nagyvarjason kezdődik ünnepi szentmise.

 

A lippai katolikus parókián tegnap 16 órától Mikulás-napi ünnepséget tartottak, melynek során a gyermekek között 100 ajándékcsomag talált gazdára. A helybeli templomban advent II. vasárnapján a 10 órakor kezdődő szentmisén ünnepélyes szertartással gyújtják meg a II. adventi gyertyát. A helybeli fiatalok a jövő héten több mint 100 ajándékcsomaggal keresik fel az időseket. Az ajándékcsomagok költségeit a Szent Antal perselyben összegyűlt pénzből fedezik.

 

December 9-én, kedden a pankotai katolikus templomban 10.30 órakor kezdődő szentmisével indul az esperesi ülés, ahova szeretettel várják a Pankotai Katolikus Esperesség papjait, illetve a szentmisére a híveket.

 

Kárpát-medencei imanap

Advent idején hagyományossá vált, hogy a Kárpát-medence valamelyik református egyházkerülete megszervezi a közös imanapot, amelyiken határon innen és túl, közös liturgia szerint minden református gyülekezet egyszerre imádkozik a református hívek lelki egységéért. Idén az imanapot a Tiszán-inneni Református Egyházkerület szervezte advent II. vasárnapján 17 órától.

Az imanaphoz csatlakozó arad-belvárosi gyülekezet híveivel vasárnap együtt lesznek az angyalkútiak is, akik az istentiszteleten kivetített képekkel szemléltetett előadáson ismerkedhetnek a szervező egyházkerület hitéletével, templomaival, gyülekezeteivel. Az aradi egyházközségben elhunyt Molnár Elza (78), Tóth János (72) és Crăciun Péterné Kocsis Ilona (76).

 

Ugyancsak a Kárpát-medencei Imanaphoz kapcsolódik a nagyzerindi református gyülekezeti teremben vasárnap 18 órától, a feketegyarmati hívekkel közösen megtartandó istentisztelet. Az igei bevezetőt Nagy József feketegyarmati lelkipásztor mondja, a „Féljétek az Istent és adjatok neki dicsőséget” (Jel. 14, 7) vezérige jegyében. A közös ima után szeretetvendégség. Ugyancsak a nagyzerindi gyülekezetben vasárnap 10.30 órától ünnepélyes adventi gyertyagyújtás a gyermekek ünnepi műsorával.

 

A Mosóczy-telepi református templomban vasárnap 10, illetve 18 órakor kezdődnek az istentiszteletek, 15 órától a németszentpéteri szórványgyülekezetben sorra kerülő istentiszteleten adventi úrvacsoraosztás.

Az aradi gyülekezetben elhunyt Telegdi Sándor (75).

 

Ma Csiky Gergely emlékműsort szerveznek a pankotai református gyülekezet imatermében. A 15 órakor kezdődő műsorban fellépnek a helybeli magyar óvodások, elemisek, illetve a fakultatív oktatásban részt vevők, de meghívták a borosjenői magyar óvodásokat, továbbá a gyoroki iskolásokat is, akik műsorukkal hozzájárulnak a megemlékezés színvonalának az emeléséhez. Ujj János történész expozéban méltatja Csiky Gergely színműírói tevékenységét. Az eseményre szeretettel várják a helybeli, valamint a környékbeli érdeklődőket is.

 

Az arad-belvárosi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten úrvacsorához járulnak a hívek, utána szeretetvendégség. Fellép a Csiky Gergely Iskolacsoport III.. és VI. osztálya betlehemes játékokkal, amelyeket a Székely-kapuk zöldkapuk nevű pályázati kiírásra tanultak be.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus templomban tegnap 15 órától filmdélutánt szerveztek gyermekek számára, közel 40 résztvevővel. A parókián jövő pénteken 15 órától sorra kerülő kézműves foglalkozáson barkácsolást gyakorolnak a gyermekek. Vasárnap Simonyifalván 10, Szapáryligeten 14 órakor kezdődik az istentisztelet, utána a fiatalok egy csoportja Temesváron, a belvárosi evangélikus-lutheránus templomban részt vesz a 17 órakor kezdődő ifjúsági istentiszteleten.

 

Advent II. vasárnapján az arad-belvárosi baptista gyülekezet közössége a Megváltó áldozatára emlékezve úrvacsorához járul. Ugyanakkor folytatódnak a témához kötött igeszolgálatok a Zsoltárok Könyve, valamint Lukács Evangéliuma alapján. Az alkalmakon igét hirdet dr. Vass Gergely lelkipásztor.

 

Fehér

 

A nagyenyedi református egyházközségben vasárnap 10-órakor keresztelik Fülöp Szabolcs Levente és Tasca Delia-Timea Laura nevű leányát.

 

Hunyad

 

A dévai belvárosi római katolikus egyházközségben első alkalommal tartanak hajnali roráte szentmiséket. Hétfőn, december nyolcadikán a csíksomlyói szűzanya szobra a dévai belvárosi templomba érkezik Hunyad megyei adventi zarándoklata során. Délután 5 órától kezdődik az ünnepi szertartás. Az egyházközségben múlt héten búcsúztatták Marx Rozália (93) nyugalmazott tanítónőt, szerdán pedig Zsók Fábiánt (59).

A vajdahunyadi római katolikus egyházközségben múlt szombaton volt Kovács Levente és Tărbălescu Oana Gabriela menyegzője, majd Jessica Brigitta nevű kislányuk keresztelője. Szintén múlt szombaton volt Lakatos Andrea keresztelője. Az egyházközségben szerdán kísérték utolsó földi útjára Puskás Esztert (72).

A rákosdi református egyházközség kórusa Magyarországon, Hajdú-Bihar megyében lép fel a testvérgyülekezetek meghívására.

A lupény-vulkáni unitárius egyházközség képviselői szombaton részt vesznek az Erdélyi Unitárius Egyház Fehéregyházán tartandó tisztújító zsinatján.

A vulkáni református egyházközségben péntek esete Mikulás alkalmával ünnepi bibliaórát tartottak felnőtteknek és gyerekeknek.

A petrillai református egyházközségben vasárnap presbiterválasztást tartanak.

 

Temes

 

Életének 93. esztendejében, 2008. november 28-án, elhalálozott dr. Csatáry Miklós pápai prelátus, kanonok.

Dr. Csatáry Miklós 1916. március 20-án született a Temes megyei Bogároson. 1939. augusztus 27-én szentelték pappá. Segédlelkészként az öthalmi, a dettai és a temesvár-gyárvárosi plébánián szolgált. Plébánosként a temessági, 1972–1992. között a temesvár-újkissodai egyházközségben tevékenykedett. 1990-ben kanonoki címet kapott, 1991-ben II. János Pál pápa prelátusi címet adományozott dr. Csatáry Miklós plébánosnak. Örök nyugalomra 2008. november 30-án, vasárnap helyezték a temesvár-újkissodai temetőben.

 

2008. november 29-én elhalálozott Heim Peter tb. főesperes, újszentannai plébános. Életének 69. esztendejében szólította magához az Úr.

Heim Peter 1939. október 22-én született az Arad megyei Rétháton. A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola elvégzése után, 1963. április 21-én szentelték pappá. Első állomáshelye Aradon és Újaradon volt, ahol segédlelkészként tevékenykedett. Ezt követően plébánosként először Nagyőszre, majd 1991-től Szentannára kapott kinevezést. Ugyancsak 1991-ben tb. főesperesi címet adományoztak neki. Örök nyugalomra 2008. december 2-án, kedden helyezték az újszentannai temetőben.

 

 

Lelkigyakorlat Temesfőn

December 5–7. között az Egyházmegyei Ifjúsági Központ és a resicabányai Havas Boldogasszony plébánia közös szervezésében Temesfőn lelkigyakorlaton vesznek részt egyházmegyénk VII–XI. osztályos fiataljai. A lelkigyakorlatot a karácsonyra való felkészülés jegyében tartják.

 

 

Vasárnapi miserend a székesegyházban

December 8-án, hétfőn van Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe. A temesvári Szent György székesegyházban a vasárnapi miserend érvényes.

 

Mikulás a Gerhardinumban

Myra jólelkű püspökére, a IV. században élt Szent Miklósra a mai napig szeretettel emlékezünk. Az ő alakját idézi a fehér szakállú, piros ruhás Mikulás, aki évről évre bekopogtat hozzánk, apró ajándékot, édességet csempész a jó gyerekek fényesre tisztított csizmácskáiba, vagy éppenséggel virgáccsal dorgálja a rosszakat. A puttonyos Mikulás idén december 8-án, hétfőn a Gerhardinum Katolikus Líceumba is ellátogat, a díszteremben délután 4 órakor kezdődő ünnepségre.

 

Roráté-szentmise fiataloknak

A karácsonyra való lelki felkészülést régen az advent heteiben megtartott hajnali szentmisék, roráték is elősegítették. Ezt az ősi hagyományt elevenítik fel idén is a fiatalok, amikor Temesvár templomaiban hajnali szentmisékre gyülekeznek. December 10-én, szerdán a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban 6 órakor mutatnak be roráte-szentmisét.

 

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Samsky János (69), Guda László János (81).

A nagyszentmiklósi római katolikus egyházközségben elhalálozott Bachmann Franz (75).

A nagycsanádi római katolikus egyházközségben elhalálozott Csiszár Rozália (62).

A lugosi református egyházközségben elhalálozott Bubos István (54), Faragó Lídia (80), Tőkés Mária tb. főgondnok.

Facsádon református szertartás szerint eltemették Ursulescu Ioant (58).

 

 

Temesvár

 

A gyárvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Horváth Lajos (87).

Az erzsébetvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Mutzház Hilda (88).

Az újkissodai római katolikus egyházközségben elhalálozott Katona Gizella (82), Dudás Éva (76), eltemették Kohl Ervin (40) urnáját.

A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Majorosi Sándor (72), Vagyon Augustina (58).

A belvárosi református templomban megkeresztelték Pantatzi Maitra Magdolnát.

Az egyházközségben elhalálozott Stoia Julianna (89).

Az újkissodai református egyházközségben elhalálozott Bakk Géza (96), Kántor Etelka (67).

Az evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órakor adventi istentisztelet úrvacsoraosztással.

A baptista imaházban 10 órakor adventvasárnapi istentisztelet úrvacsoraosztással.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu