Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. május 26., 23.59

Egyházaink hírei

2008. február 23., 09.00 Szombat
Arad

Nagyböjti elmélkedés fiataloknak
A Marosi Főesperesség fiataljai részére március 1-jén, jövő szombaton 16 órai kezdettel az arad-mosóczy katolikus templomban tart nagyböjti elmélkedést, bűnbánati felkészítőt ft. Szilvágyi Zsolt, az egyházmegye ifjúsági referense.
Ugyancsak a helybeli templomban nagyböjt idején a vasárnapi szentmiséken a Schola Sancti Josephi Aradiensis vegyeskar J. S. Bach: Korálok; Kodály Zoltán: A kereszt alatt; Giuseppe Tartini: Stabat Mater; Menegali: Jézus, bűnbánat útja című kórusműveknek a megszólaltatásával teszi ünnepélyesebbé a húsvétra való előkészület idejét.

Az arad-ségai katolikus egyházközséghez tartozó Szederháton vasárnap 15 órakor kezdődik a szentmise.
Aradon elhunyt Koska Anna (46).

A lippai katolikus plébánia hittantermében csütörtökön elkezdődött az elsőáldozó gyermekek szülei számára szervezett bibliakör. Az első összejövetel iránt a szülők fokozott érdeklődést tanúsítottak. A Lippán tartózkodó Saarsbrückeni Kolping Család elnöke, Arnold Kuhn a helybeli plébánossal az együttműködés lehetőségeiről tanácskozott. Nagyböjt idején a templomban minden pénteken 16.30 órától keresztúti ájtatosságot tartanak.

Az arad-belvárosi református egyházközséghez tartozó majláthfalvi gyülekezetben elhunyt Nagy István (60).

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben zajló imahét alkalmából ma 18 órakor tartanak istentiszteletet. A vasárnap délelőtti istentiszteleten úrvacsorához járulnak a hívek, ugyanaznap 18 órától istentisztelet.

Az arad-gáji református gyülekezet lelkipásztora csütörtökön délután a Mosóczy-telepi istentiszteleten szolgált, ahova a nőszövetség tagjai is elkísérték. A gáji gyülekezetben vasárnaptól jövő vasárnapig megszervezésre kerülő imahéten a következő lelkészek szolgálnak: vasárnap Baracsi Levente arad-belvárosi; hétfőn Seres Géza református esperes, angyalkúti; kedden Tótpál Béla arad-belvárosi evangélikus-lutheránus; csütörtökön Nagy József feketegyarmati; pénteken Szász Zoltán pankotai; szombaton Váradi Sándor kisperegi; vasárnap Bálint Sándor temesvár-újkissodai református lelkipásztor. A naponta 18 órakor kezdődő alkalmakra szeretettel várnak minden érdeklődőt.
Az elmúlt héten az arad-gáji gyülekezetben járt hollandiai diakóniai csoport tagjai 70 rászoruló családnak vittek segélycsomagokat.
A nagyzerindi református gyülekezetben zajló imahét alkalmából tegnap megtartott istentiszteleten a várad-velencei Farkas Antal szolgált, akit elkísért a 20 tagú ifjúsági csoport is. Ennek tagjai nagy sikerrel mutatták be A bohóc című vallásos témájú darabot. A ma 18 órakor kezdődő imaheti istentiszteleten Herdeán Gyöngyi várad-újvárosi református, míg a vasárnapin Tótpál Béla arad-belvárosi evangélikus-lutheránus lelkipásztor szolgál.
Zimándközön és Szentleányfalván február 25-én, hétfőn kezdődik az imahét, az előbbi helységben 16, az utóbbiban 18 órától kezdődnek az istentiszteleti alkalmak. Hétfőn Győrfi Elek Tóbiás nagyváradi baptista teológus, kedden Seres Géza református esperes, szerdán Váradi Sándor Károly kisperegi, csütörtökön Kovács Gyula erdőhegyi, pénteken Baracsiné Dávid Zsuzsanna arad-belvárosi, szombaton Petrucz János bélzerindi református lelkészek szolgálnak.

A borosjenői református egyházközséghez tartozó Csermőn a most vasárnapra tervezett istentisztelet 2 hét múlva, a megszokott időpontban, 15 órakor kezdődik.

Az arad-belvárosi evangélikus-lutheránus gyülekezetben elhunyt Németh Sándor (95).

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus parókián a hét végén a szokásos program zajlik. A gyülekezet kézműves csoportja részt vesz a szentannai pizzériában vasárnap kezdődő márciuska vásáron, ahol bemutatják, eladásra kínálják a kézműves foglalkozásokon maguk által készített márciuskákat.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben evangelizációs hétvégét szerveznek. Ma 19 órától Veres Efráim lelkipásztor részéről hangzik el alkalmi igehirdetés, vasárnap 18 órától dr. Simon József nagyváradi prédikátor hirdeti Isten igéjét. Közreműködik a gyülekezet ifjúsági és felnőtt kórusa. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Fehér
A miriszlói református egyházközségben jövő héten tartják az ökumenikus imahetet, minden este 6 órától istentisztelet vendéglelkészek szolgálatával. A nagyenyedi református egyházközségben febrár 16-án elhunyt Sipos Anna (80), 17-én elhunyt Tőkés Sándor életének 81. évében.

Hunyad
A petrozsényi római katolikus egyházközségben elhunyt Kovács Gyula (67). Az elmúlt héten kísérték utolsó földi útjára a 92 éves Strausz Ilonát és a 82. életévében elhunyt Frunză (szül. Soós) Ágnest is.

A vulkáni református egyházközségben vasárnap kezdődik az egyetemes imahét. Minden délután 4 órától istentiszteletet tartanak a helybeli templomban, vendéglelkészek igehirdetésével.
A dévai római katolikus egyházközségben az elmúlt héten temették az 56 éves korában hirtelen elhunyt Tóth Endrét.

A szászvárosi református egyházközségben eltemették a 83 éves László Sándort. E vasárnapon az istentisztelet 10 órakor kezdődik.
A kudzsiri református leányegyházban vasárnap délben 12 órakor kezdődik az istentisztelet, melyet böjtfői úrvacsoraosztás követ.
A vajdahunyadi református egyházközségben az elmúlt héten kísérték utolsó földi útjára a 71 éves korában elhunyt Nagy György Józsefet.

Temes
Lelkigyakorlatok tanulóknak
A nagyböjti időben a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Líceum és a lippai Hildegardis tanulmányi ház közös szervezésében, a temesvári Püspökség anyagi támogatásával lelkigyakorlatot tartanak a tanintézet növendékeinek. A programnak megfelelően február 22–24. között ft. Szilvágyi Zsolt, a líceum spirituálisa vezetésével a XII. A – román tannyelvű – osztály tanulói vesznek részt lelkigyakorlaton.

Ünnepi vesperás a székesegyházban
Február utolsó vasárnapján, 24-én a temesvári egyházmegye római katolikus templomaiban Szent Gellért első vértanú püspökünk szentté avatásáról emlékeznek meg. A temesvári székesegyházban a 17.30 órakor kezdődő ünnepi vesperást a székeskáptalan tagjainak jelenlétében nm. és ft. Roos Márton megyés püspök celebrálja. Ezt követően 18 órától szentmisét mutatnak be.
Továbbképzés lelkipásztoroknak

A temesvári Marienheim ifjúsági házban február 24–26. között egyházmegyénk fiatal segédlelkészei és lelkipásztorai számára továbbképző tanfolyam indul, amelynek témája az ifjúsági pasztoráció. A temesvári Püspökség, valamint az annak keretében működő Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében megtartandó kurzus célja elsősorban segítségnyújtás a plébániákon folyó ifjúsági munka átfogóbb megszervezésére, koordinálására. A tanfolyam előadásait a bukaresti Szent József szerzetesi közösség két tagja, P. Solideo Poletti és Fr. Fabian Rubio tartja.

Keresztúti ájtatosság a Millenniumi templomban
Követve a két éve elindított kezdeményezést, a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban idén is folytatódnak a prédikációval egybekötött nagyböjti keresztúti ájtatosságok. Az idei téma: A hét főbűn. Az előzetesen kiadott program szerint a liturgiákat 16 órai kezdettel péntekenként magyar, minden hétfőn pedig román nyelven tartják. Ennek megfelelően a február 22-i keresztúti ájtatosságon Péter Artúr ferences atya, a csíksomlyói kolostor házfőnöke mondott szentbeszédet, amelynek témája: A bujaság – Az irigység. Február 29-én, pénteken ft. Kocsik Zoltán arad-ségai segédlelkész lesz a Millenniumi templom vendége, szentbeszédének témája a torkosság.

A gyárvárosi római katolikus templomban február 21–24. között Péter Artúr ferences atya, a csíksomlyói kolostor házfőnöke magyar nyelven tart lelkigyakorlatot. Itt-tartózkodása alatt a hívek számára lehetőség adódik a ferences atyával való személyes találkozásra, beszélgetésre is. Aki erre igényt tart, jelezze a plébániai hivatalban.

Ma 16 órai kezdettel kerül sor a negyedik szentbeszédre. A lelkigyakorlat február 24-én, vasárnap a 11.30 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmise keretében zárul. A lelki programokra a szervezők a város többi plébániai közösségének tagjait is szeretettel várják.

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Erdei Ferenc (74) Kozilek András (76), Bonenschuh Iosif (53), Oláh Ferenc (71).
A dettai római katolikus egyházközségben elhalálozott Farkas Margit (92).

A nagyszentmiklósi római katolikus egyházközségben elhalálozott Pap László (67).

A gátaljai római katolikus egyházközségben elhalálozott Jójárt Erzsébet (77), Stein Éva (75).

A végvári református egyházközségben elhalálozott Kokcher Antal (57), id. Szarvas Lajos (74).

Temesvár
A belvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Quirong Katalina (84).
A gyárvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Sandula Nicolae (66), Lucaciu Maria (80).
Az erzsébetvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Crişan Selena Liviát, Pogan Astrid Luisát.
Az egyházközségben elhalálozott Simon Katalin (84).
A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Speichert Peter (79).
Az újkissodai református egyházközségben elhalálozott Vári Erzsébet (81).
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu