Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2020. június 01., 01.04

Egyházaink hírei

2016. március 24., 18.18 Csütörtök / Krassó-Szörény

„Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok és éltetek Krisztussal az Istenben van elrejtve.”

(Kol 3, 1–3.)

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi minorita templomban nagypénteken, ma 9 órától Jeremiás próféta siralmai; 15 órakor, a kereszthalál órájában ünnepi istentisztelet magyar nyelven. Ennek részei: I. igeliturgia olvasmányokkal (csúcspontja a János-passió éneklése) és egyetemes könyörgésekkel; II. hódolat a Szent Kereszt előtt; III. áldozási szertartás, majd a szertartás végén a szentsír megnyitása. 18 órától szertartás román nyelven.

Nagyszombaton 9 órától Jeremiás próféta siralmai; 20 óra a húsvéti vigília (virrasztás) ünnepélyes kezdete. A szertartás részei: a fényünnepség (lucernárium), amely magába foglalja a tűz megáldását, a húsvéti gyertya meggyújtását és a húsvét örömének (Exultet) éneklését; az igeliturgia, a keresztségi liturgia és az eucharisztia liturgiája. A húsvéti vigília után következik a feltámadási körmenet.

Húsvétvasárnap 8 órától német, 9 órától magyar, 10.30 órától plébániai nagymise magyar, 12 órától román, 17 órától magyar nyelvű szentmisék lesznek. Húsvét vasárnapján a szentmisék után – a régi szép szokást felelevenítve – húsvéti eledelszentelés lesz. A húsvéti ünnepek alatt a liturgikus zenei szolgálatot a templom szkólája és kórusa látja el.

 

Az arad-ségai katolikus templombannagypénteken 15 órától magyar, 19 órától román nyelvű nagypénteki szertartás, Megváltónk halálára emlékezve. Ugyanaznap, hasonló szertartás 17 órától Tornyán. Nagyszombaton 17.30 órától Tornyán, 20.30 órától a ségai templomban magyar, 23 órától román nyelvű feltámadási szertartás. Húsvétvasárnap 8.30 és 11.30 órától magyar, 12.30 órától román nyelvű szentmise. Tornyán 10 órától szentmise. Húsvéthétfőn a vasárnapihoz hasonló miserend, kiegészülve a fegyházban 14 órakor kezdődő szentmisével.

 

A mikelakai katolikus templombannagypénteken 15 órától megemlékezés Urunk kereszthaláláról. Nagyszombaton 20 órától magyar, 22 órától román nyelvű feltámadási szertartás. Húsvétvasárnap és -hétfőn 9.30 órától román, 10.45 órától magyar nyelvű szentmise.

 

Az arad-gáji katolikus templomban nagypénteken 15 órától Urunk kereszthalálára emlékező szertartás. Nagyszombaton 18 órától Sofronyán, 20 órától Szentpálon, 22 órától Arad-Gájban feltámadási szertartás.

 

Az újaradi katolikus templombannagypénteken 14 órától keresztúti ájtatosság, gyónási lehetőség. 15 órától Urunk kereszthalálára emlékeznek, 17 órától hasonló szertartás Angyalkúton. Nagyszombaton 17 órától feltámadási szertartás Újaradon, 21 órától Angyalkúton. Húsvétvasárnap 10 órától  szentmise Újaradon, 11.30 órától Kiszentmiklóson, 13 órától Angyalkúton. Húsvéthétfőn Újaradon 10, Angyalkúton 13, Zádorlakon 17 órakor kezdődik a szentmise.

 

A pécskai katolikus egyházközségbennagypénteken 15 órakor szertartás a templomban; nagyszombaton vigília a kápolnában 20 órakor, a templomban 22 órakor. Húsvétvasárnap ünnepi szentmise 9 órakor a kápolnában, 10.30 órakor és délután 18 órakor a templomban. Húsvéthétfőn szentmise 9 órakor a kápolnában, 10.30 órakor a templomban.

 

A zimándújfalui katolikus egyházközségben nagypénteken 15 órától Zimándújfalun, 18 órától Zimándközön Urunk kereszthalálára emlékező szertartás. Nagyszombaton Fakerten 16.40 órától gyóntatás, majd feltámadási szertartás. Hasonló szertartás Zimándközön 19, Zimándújfalun 21 órától. Húsvétvasárnap 9 órától Szentleányfalván, 10 órától Zimándközön, 11.30 órától Zimándújfalun ünnepi szentmise. Húsvéthétfőn 9 órától Fakerten, 10 órától Zimándközön, 11.30 órától Zimándújfalun kezdődik szentmise. Kedden beteglátogatás Fakerten, Szentleányfalván és Zimánközön.

 

A simonyifalvi katolikus templombannagypénteken 15 órától keresztút, sírba tétel. Nagyszombaton 20 órától feltámadási szertartás. Húsvétvasárnap és -hétfőn a szentmisék 10 órakor kezdődnek.

 

A nagyiratosi katolikus egyházközségben nagypénteki szertartás Nagyiratoson 15 órától, Nagyvarjason 17 órától. Nagyszombaton feltámadási szertartás

Nagyvarjason 19 órától körmenettel, Nagyiratoson 22 órától körmenettel. Húsvétvasárnap Nagyiratoson 10, Nagyvarjason 11.30, Kisvarjason 12.45 órától ünnepi szentmise. Húsvéthétfőn Nagyiratoson 10, Nagyvarjason 11.30 órától szentmise. Nagyiratoson elhunyt Vincze Tamás Lajos (32) és Vas Etelka (84).

 

A szentannai katolikus templombannagypénteken 15 órától sírba tétel, nagyszombaton 20 órától feltámadási szertartás, vasárnap 10 órától ünnepi szentmise.

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben nagypénteken 10 órától istentisztelet, 17 órától bűnbánati alkalom. Nagyszombaton 17 órától istentisztelet, húsvétvasárnap 10 órától úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelet, 18 órától istentisztelet. Ugyanaznap Majláthfalván 15 órától úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelet. Húsvéthétfőn a 10 órakor kezdődő istentisztelet után az idősek otthonába viszik el az úrvacsorát és a húsvéti ajándékokat. 18 órától istentisztelet.

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetbennagypénteken 10, illetve 17 órától istentisztelet. Nagyszombaton 12 órától vallásóra, 15 órától kátéóra, 16 órától ifjúsági óra, 17 órától bűnbánati istentisztelet. Húsvétvasárnap a 10 órakor kezdődő, úrvacsorával egybekötött ünnepi istentiszteleten Forgács Ákos teológus hallgató szolgál, 18 órától istentisztelet. Húsvét másodnapján az istentiszteletek 10, illetve 18 órakor kezdődnek. Húsvét harmadnapján a betegekhez hazaviszik az úrvacsorát.

 

Az arad-gáji református gyülekezetbennagypénteken 10 órától istentisztelet, 17 órától bűnbánati alkalom. Nagyszombaton 17 órától istentisztelet, húsvétvasárnap 10 órától úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelet, 18 órától istentisztelet. Húsvét másodnapján a 10 órakor kezdődő istentisztelet után a betegekhez hazaviszik az úrvacsorát.

 

Az erdőhegyi református gyülekezetbennagypénteken 10, illetve 18 órától istentisztelet. Nagyszombaton 18 órától bűnbánati alkalom. Húsvétvasárnap 10 órától úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelet, hasonló alkalom 13 órától Szapáryligeten, 16 órától istentisztelet Erdőhegyen. Húsvéthétfőn Erdőhegyen 10, illetve 16 órától istentisztelet, ugyanaznap Simándon 13 órától úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelet.

 

Az ágyai református templombannagypénteken 11 órától istentisztelet, 18 órától bűnbánati alkalom. Nagyszombaton 18 órától ugyancsak bűnbánati alkalom. Húsvétvasárnap 11 órától úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelet, 14 órától istentisztelet. Húsvéthétfőn az istentisztelet 11 órakor kezdődik.

 

A nagyzerindi református gyülekezetbennagypénteken 10.30 órától istentisztelet, nagyszombaton 19 órától bűnbánati alkalom. Húsvétvasárnap 10.30 órától úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelet, 17 órától a temetőben istentisztelet a fúvószenekar fellépésével. Húsvéthétfőn 10.30 órától istentisztelet. Húsvétvasárnap megkeresztelik Nótáros László és Polyánki Csenge gyermekét, Gergőt.

 

A szemlaki református egyházközségben húsvét I. napján 11 órai kezdettel úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletre kerül sor.

 

A nagylaki református egyházközségbenmárcius 27-én, húsvét I. napján 9.30 órától kezdődik az úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentisztelet.

 

A pécskai református egyházközségben nagypénteken 17 órától ünnepi istentisztelet, a gyülekezet gyermekeinek szavalatával. Nagyszombaton 17 órától, húsvét I. és II. napján pedig 14 órától kezdődnek az ünnepi istentiszteletek, húsvétvasárnap úrvacsorai közösséggel. Áldott ünnepet a gyülekezet minden tagjának!

 

A vadászi református gyülekezetbennagypénteken 11 órától istentisztelet, 19 órától bűnbánati alkalom, ami megismétlődik nagyszombaton 19 órától. Húsvétvasárnap 11 órától úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelet, 16 órától istentisztelet. Húsvéthétfőn a vasárnapihoz hasonló időpontban kezdődnek az istentiszteletek.

 

A kisperegi református egyházközségben az elmúlt héten kísérték utolsó földi útjára Cs. Veres Imrét, aki 66 évet élt. Vigasztalja az Úr gyászoló hozzátartozóit Igéjével és Szentlelkével!

 

 

 

 

A bélzerindi református gyülekezetbennagypénteken 11, illetve 16 órától istentisztelet, nagyszombaton 18 órától bűnbánati alkalom. Húsvétvasárnap 11 órától úrvacsorával egybekötött, 16 órától istentisztelet. Húsvéthétfőn a vasárnapihoz hasonló időpontoktól kezdődik az istentisztelet.

 

Az angyalkúti református egyházközségbenpénteken délután 4 órára várják a gyermekeket vallásórára, ahol a húsvét ünnepére készülve tojásfestést tartanak. Hétfőn, húsvét másodnapján az istentiszteletet követően csokitojás-kereső versenyre kerül sor!

A lippai és gyoroki gyülekezetekben a megszokott időben, 14 és 16 órától lesznek megtartva az ünnepi istentiszteletek, ahol kiosztják az úrvacsora szent jegyeit! Mindenkit hívunk és várunk ezekre az alkalmakra!

 

A borosjenői református gyülekezetben nagypénteken 12 órától Pankotán, 18 órától Borosjenőn istentisztelet. Nagyszombaton 18 órától istentisztelet Borosjenőn. Húsvétvasárnap 10 órától úrvacsorával egybekötött istentisztelet Borosjenőn, hasonló alkalom 12 órától Pankotán. Húsvéthétfőn 16 órától úrvacsorával egybekötött istentisztelet Csermőn.

 

A borossebesi református gyülekezetbennagypénteken 10.30 órától istentisztelet, nagyszombaton 17 órától bűnbánati alkalom. Húsvétvasárnap 10.30 órától úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelet, húsvéthétfőn 10.30 órától istentisztelet.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban nagypénteken 10 órától istentisztelet, 17 órától passió istentisztelet az imateremben. Húsvét első napján, vasárnap de. 10 órától magyar-, 11 óra 30 perctől német nyelvű nagyünnepi istentisztelet úrvacsorával egybekötve. Húsvét 2. napján (hétfőn) de. 10 órától istentisztelet. Kedden de. 10 órától ünnepzáró matutinum az imateremben.

Szeretettel várnak mindenkit! Áldott Feltámadási Ünnepeket!

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus imateremben nagypénteken 11 órától istentisztelet. Szombaton 17 órától kátéóra, húsvétvasárnap 11 órától úrvacsorás istentisztelet. Húsvéthétfőn az istentisztelet ugyancsak 11 órakor kezdődik.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben nagypénteken 11 órától istentisztelet, utána dr. Vajda Sándor tart előadást Krisztus szenvedései orvosi szemmel címmel. Nagyszombaton 18 órától istentisztelet, vasárnap 10 órától úrvacsorás istentisztelet. Hasonló alkalom 15 órától Apatelken, 18 órától Simonyifalván kezdődik a húsvéti ünnepség. Húsvéthétfőn Simonyifalván 10, Szapáryligeten 15, Pankotán 17 órától istentisztelet.

 

Az arad-belvbárosi baptista gyülekezetben húsvétvasárnap reggel Szűcs Frigyes igei buzdítása alapján imádkozik a gyülekezet, hálát adva a feltámadás reménységért. Ezt követően Jézus él címmel hangzik el igehirdetés Simon András és Kiss László közös szolgálatában.  Az esti istentiszteleten a húsvéti igehirdetés mellett alkalmi szolgálatokra is sor kerül Kürti Csaba vezetésével. Húsvéthétfőn délelőtt 10 órakor folytatódik az ünnepi megemlékezés Jézus Krisztus feltámadásáról. Ekkor imára buzdít Kiss József és Kui István, majd a feltámadás áldásáról szól Simon András lelkipásztor igehirdetése. Este 18 órakor, húsvétzáró istentiszteleten az alkalmi igehirdetés mellett témás ifjúsági műsorra kerül sor Horváth Sándor vezetésével.

 

 

 

 

Hunyad

A petrozsényi római katolikus egyházközségben nagypénteken délután 18 órakor kezdődik a szertartás, szombaton 21 órakor a feltámadási szentmise. Vasárnap reggel 7 órakor ételszentelés, 10 órától szentmise. Hétfőn szintén reggel 1 órakor kezdődik a szentmise.

Az aninószai római katolikus leányegyházban nagypénteken délután 16 órától kezdődik a szertartás, nagyszombaton 18 órakor lesz a feltámadási szentmise. Vasárnap délben 13 órától, hétfőn 10 órától kezdődnek a szentmisék.

Az iszkronyi római katolikus leányegyházban húsvét másodnapján délelőtt 11 órától lesz szentmise.

A dévai városi római katolikus egyházközségben e héten temették a 93 éves Bogdán Rózáliát (született Gruber).  Nagypénteken 16 órától kezdődik a keresztút, majd az irgalmasság kilenced. 17 órakor lesz a nagypénteki szertartás. Szombaton este 19 órától kezdődik a húsvéti vigília megünneplése. Vasárnap reggel 9 és déli 12 órától lesz szentmise. A reggeli mise után nyílik alkalom az ételszentelésre. Húsvét másodnapján szintén reggel 9 és déli 12 órakor kezdődnek a szentmisék. A déli mise keretében keresztelik meg Varga Anna és Csaba, Tóbiás nevű kisfiát.

A dévai telepi római katolikus egyházközségben nagypénteken és nagyszombaton reggel 7 órától kezdődik Jeremiás siralmai. A nagypénteki keresztút délután 17.30 órakor lesz, ezt követi a nagypénteki szertartás. Szombaton este 9 órakor kezdődik a húsvéti szertartás, majd a feltámadási szentmise. Vasárnap reggel a 8 órai szentmise előtt és után ételszentelés lesz. Húsvét első és másodnapján a szentmisék ünnepi sorrendben lesznek.

A dévai református egyházközségben nagypénteken 11.30 és 17 órától lesz istentisztelet, utóbbi keretében úrvacsoraosztásra is sor kerül. Nagyszombaton délután 5 órától, húsvét vasárnapján délben 11.30 órától lesz istentisztelet. Ünnepi légátus: Tatár Ferenc teológus.

A dévai lelkészválasztás kapcsán, a húsvéti ünnep lejártával, március 30-án, szerdán kezdődik a hat pályázó lelkipásztor meghallgatása. A 17 órakor kezdődő istentiszteletek keretében a következő sorrendben mutatkoznak be a lelkészek: március 30-án, szerdán Mózes István, 31-én Márton Árpád Zoltán, április 1-jén  Rátoni Csaba, 2-án Ambrus András, 4-én Kovács J. István. 5-én Simon Béla lelkipásztor szolgál. . A választói közgyűlésre 2016. április 10-én kerül sor.

A délnyugat-erdélyi unitárius egyházközségben húsvét vasárnapján a következő sorrendben lesznek istentiszteletek: 10 órától Déván, 12 órától Vajdahunyadon, 18 órától Temesváron.

A vajdahunyadi református egyházközségben nagypénteken délelőtt 10 és délután 16 órától, nagyszombaton délután 16 órától lesz istentisztelet. Ünnep első, másod és harmadnapján ünnepi légátus szolgálatával, délelőtt 10 órakor kezdődnek az istentiszteletek.

A hósdáti református leányegyházban vasárnap délben 14 órakor lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás.

A szászvárosi református egyházközségben nagypénteken délelőtt 10 órától, húsvét első és harmad napján szintén 10 órától lesz istentisztelet.

A tordosi református leányegyházban nagypénteken délben 12 órától, húsvét másodnapján délelőtt 10 órától lesz istentisztelet, illetve az utóbbi alkalmon úrvacsoraosztás.

A lozsádi református leányegyházban húsvét másodnapján délben 12 órakor, Kudzsíron vasárnap, déli 13 órakor lesz úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet. 

 

 

 

 

 

 

Temes

 

 

A temesvári Szent György székesegyház ünnepi miserendje

A nagyhét idején a temesvári Szent György székesegyházban a különböző szertartásokat és szentmiséket az adott időszaknak megfelelő egyházi rend és program szerint celebrálják.

Nagypénteken, ma Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk. A székesegyházban a székeskáptalan tagjai 8 órai kezdettel közös imán (Laudes) vesznek részt. A Jézus szenvedése és halála emlékére bemutatott szertartás 15 órakor kezdődik, majd 21 óráig szentségimádásra kerül sor a szentsírnál. A szertartás keretében elhangzik Urunk szenvedéstörténete (passio) János evangéliuma szerint.

Nagyszombaton a székesegyházban a székeskáptalan tagjai 8 órai kezdettel közös imán (Laudes) vesznek részt. Szentmisét ezen a napon nem mutatnak be. A szentségimádás 10-től 21 óráig tart. Kérjük a híveket, vegyenek részt minél nagyobb számban a nagyszombati virrasztáson.

Húsvét vigíliája 22 órakor tűzszenteléssel kezdődik. Az ünnepi szentmisét nm. és ft. Roos Márton megyés püspök celebrálja.

Húsvétvasárnap 10 órakor Excellenciás Roos Márton megyés püspök főpapi szentmisét celebrál a székesegyházban. A délután folyamán, 17.30 órai kezdettel a székeskáptalan ünnepi vesperáson vesz részt a székesegyházban.

Húsvéthétfőn a szentmiséket a vasárnapi miserend szerint mutatják be.

 

Nagyszentmiklósi egyházközség: Nagyszentmiklóson nagypénteken 13.30 órakor keresztúti ájtatosság, 14 órakor szertartás, 16 órakor Nagyőszön, 17.30 órakor Nagykomlóson szertartás; nagyszombaton 17 órakor Nagykomlóson, 19 órakor Nagyőszön, 21 órakor Nagyszentmiklóson húsvét vigiliája; húsvétvasárnap Nagyszentmiklóson 9 órakor szentmise német és román nyelven, 10 órakor szentmise magyar nyelven, 12 órakor szentmise bolgár nyelven, 12 órakor  Nagyőszön, 15 órakor Nagykomlóson, 16 órakor Máriaföldén szentmise; húsvéthétfőn 9 órakor Nagyszentmiklóson, 10.30 órakor Nyerőn, 11.30 órakor Teremián, 13 órakor Sárafalván szentmise.

 

Dettai egyházközség: nagypénteken 15 órakor Dettán szertartás; nagyszombaton 17 órakor Gyéren, 19 órakor Vejtén, 21 órakor Dettán vigíliai szertartás; húsvétvasárnap 9 órakor Gyéren, 11 órakor Dettán, 12.30 órakor Vejtén szentmise; húsvéthétfőn 9 órakor Dócon, 10 Tolvádon, 11 órakor Dettán, 12.30 órakor Partoson szentmise.

 

Lugosi egyházközség: nagypénteken 15 órakor Kőfalun, 18 órakor Lugoson szertartás; nagyszombaton 18 órakor Kőfalun, 22 órakor Lugoson húsvét vigíliája feltámadási körmenettel; húsvétvasárnap Lugoson 8.30 órakor magyar, 10 órakor román, 11.30 órakor német nyelven szentmise, 13.30 órakor Kőfalun, 14 órakor Szapáryfalván, 15.15 órakor Nagybodófalván szentmise; húsvétfőn Lugoson a vasárnapi miserend érvényes, 10 órakor Csukáson, 15 órakor Bojtorjánoson, 15 órakor Gizellafalván szentmise.

 

Zsombolyai egyházközség: nagypénteken 17 órakor a plébániatemplomban szertartás; nagyszombaton 17 órakor Kőcsén, 19 órakor Csenén, 22 órakor a plébániatemplomban húsvét vigíliája; húsvétvasárnap 9 órakor a Futok negyedben, 11 órakor a plébániatemplomban szentmise; húsvéthétfőn 11 órakor a plébániatemplomban, 14 órakor Gyertyámoson, 15 órakor Nagyjécsán, 16 órakor Kiskomlóson szentmise.

 

Nagycsanádi egyházközség: nagypénteken 15 órakor szertartás; nagyszombaton 18 órakor Óbében, 20 órakor Pusztakeresztúron, 22 órakor Csanádon húsvét vigíliája feltámadási körmenettel; húsvétvasárnap 10 órakor Csanádon, 13 órakor Porgányon, 15 órakor Keglevichházán szentmise; húsvéthétfőn 10 órakor Csanádon, 13.30 órakor Óbében, 14.30 órakor Pusztakeresztúron szentmise.

 

Resicabánya I. egyházközség: Resicabányán nagypénteken 15 órakor szertartás; nagyszombaton 19 órakor Székulon, 21 órakor Ferencfalván, 20.30 órakor Resicabányán vigíliai szertartás, melyet feltámadási körmenet zár; húsvétvasárnap Resicabányán 9 órakor magyar, 10 órakor német, 12.30 órakor román nyelvű szentmise, 17.30 órakor három nyelven celebrált szentmise, 13 órakor Temesfőn, 15 órakor Szörényordason, 16.30 órakor Ferencfalván szentmise; húsvéthétfőn Resicabányán a vasárnapi miserend érvényes, Székulon 11 órakor szentmise.

 

Temesvár

 

Az evangélikus-lutheránus templomban nagypénteken, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn 10 órakor magyar és német nyelven istentisztelet úrvacsoraosztással. A húsvétvasárnapi istentiszteleten igét hirdet ft. Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke.

 

A baptista imaházban nagypénteken 10 órakor és 19 órakor istentisztelet, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn 10 órakor és 18 órakor istentisztelet.

 

Vasárnap, március 27-én  délután 18 órakor unitárius istentiszteletre és úrvacsoraosztásra kerül sor az evangélikus egyház gyülekezeti termében (Ionel Brătianu tér 2. szám, a Törvényszék közelében) a húsvéti ünnepek alkalmából. Igét hirdet Koppándi Zoltán dévai lelkipásztor.

 

 

A Temesvári Református Egyházmegye gyülekezeteinek nagyheti és húsvéti istentiszteleti rendje

 

Temesvár-nelváros: nagypénteken 10 és 18 (ú.) óra, szombaton 18, húsvét I. napján 9 (ú., T.), 11 (ú., T.), 18 ifi., húsvét II. napján 10 óra.

Temesvár-Új Ezredév: nagypénteken 10 és 17 óra, szombaton 17 óra, húsvét I. napján 10 (ú., M.), húsvét II. napján 10 órakor.

Temesvár-Újkissoda: nagypénteken 10 és 17 óra, szombaton 17 óra, húsvét I. napján 10 (ú.) és 17, húsvét II. napján 10 és 17 órakor.

Temesvár-Vöröscsárda: nagypénteken 17 óra, szombaton 17 óra, húsvét I. napján 11 (ú.), húsvét II. napján 11 óra.

Igazfalva: nagypénteken 10 óra, szombaton 17 óra, húsvét I. napján 10 (ú. M.), húsvét II. napján 10 óra.

Begamonostor: nagypénteken 13 óra, húsvét II. napján 12 (ú.) óra.

Facsád:nagypénteken 12 óra, húsvét I. napján 13 (ú. M.) óra.

Karánsebes: húsvét I. napján 14 (ú. L.).

Nándorhegy: húsvét I. napján 16 (ú. L.) óra.

Lugos:nagypénteken 10 és 17 (ú.) óra, szombaton 17 óra, húsvét I. napján 10 (ú. M. L.), húsvét II. napján 10 (L.) óra.

Nagybodófalva: nagypénteken 15 óra, szombaton 17 óra, húsvét I. napján 15 (ú.), húsvét II. napján 15 óra.

Vásáros: húsvét I. napján 17 (ú.) óra.

Resicabánya: nagypénteken 18 óra, húsvét I. napján 10 (ú.), húsvét II. napján 10 óra.

Boksánbánya: húsvét I. napján 15,30 (ú.).

Szapáryfalva: nagypénteken 11 óra, szombaton 18 óra, húsvét I. napján 11 (ú.), húsvét II. napján 11 óra.

Szigetfalu: nagypénteken 18 óra, húsvét I. napján 10 (ú.), húsvét II. napján 10 óra.

Detta:húsvét I. napján 16 (ú.) óra.

Buziásfürdő: húsvét I. napján 16 (ú.) óra.

Szentandrás: húsvét II. napján 11,30 (ú.) óra.

Nagyősz: húsvét II. napján 14 (ú.) óra.

Újmosnica: nagypénteken 10 óra, szombaton 18 óra, húsvét I. napján 10 (ú. M.), húsvét II. napján 10 (ú.) óra.

Újszentes: nagypénteken 11 és 19 óra, szombaton 19 óra, húsvét I. napján 11 (ú.) és 18 óra, húsvét II. napján 11 óra.

Végvár:nagypénteken 10 és 19 óra, szombaton 19 óra, húsvét I. napján 10 (ú.), húsvét II. napján 10 (ú.) óra.

Ötvösd:húsvét II. napján 14 (ú.) óra.

Zsombolya: húsvét II. napján 11 (ú.) óra.

Nagyszentmiklós: húsvét II. napján 14 (ú.) óra.

Máriafölde: húsvét II. napján 16 (ú.) óra.

 

ú. – úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet

M. – ünnepi műsor

T. – szinkrontolmácsolás román nyelven (mobiltelefon és fülhallgató szükséges)

L. – Legátus

Ifi. – Ifjúsági istentisztelet

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: Tank / Péntek, 2016. március 25., 11.18 Válaszoljál rá!

Tisztelt Szerkeszt

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu