Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2020. július 05., 22.01

Egyházaink hírei

Írta: (onlinejelen)
2017. április 17., 04.00 Hétfõ / Arad, Hunyad, Krassó-Szörény, Temes

„Testvéreim, áldott legyen az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságával, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, élő reményre teremtett újjá bennünket, hogy a mennyben romolhatatlan, szeplőtelen és el nem hervadó örökség várjon ránk.”

(Pét 1, 3–4.)

 

Arad 

A Marosi Főesperességhez tartozó híveket is szeretettel várják az április 29-én, szombaton szervezett egyházmegyei zarándoklatra a temesvári Szent György-székesegyházhoz. A zarándoklaton részt venni óhajtó hívek jelentkezését a plébániairodáikon várják. 

Az arad-belvárosi katolikus templomban április 24-től, hétfőtől az esti szentmisék a nyári program szerint, 19 órakor kezdődnek. Április 25-én, kedden Szent Antal-nagykilenced III. napja, elmélkedés a 19 órakor kezdődő szentmisén. A templomban szombaton keresztelik meg Tóth Răzvan Ştefant és Tocaci David Alexandrut, vasárnap részesítik a keresztség szentségében Radu Göllner Markot. Az egyházközségben elhunyt Lenthard Ferenc (54) és Láng Terézia (94). 

Az arad-ségai római katolikus templomban vasárnap 8.30 órától magyar, 12.30 órától román nyelvű szentmisét tartanak. Ugyanaznap 16 órától magyar nyelven tartja meg primíciás szentmiséjét Váncsa Csaba Tibor. A rendkívüli szertartásra szeretettel várják a híveket Arad egész területéről. Az egyházközségben elhunyt Körömi Ferenc (66) és Tóth Katalin (76). 

A Szent József, a munkás tiszteletére felszentelt Mosóczy-telepi katolikustemplombúcsúünnepségére május 1-jén, hétfőn 10.30 órától kerül sor. Az ünnepélyes szentmise szónoka, főcelebránsa ft. Szilvágyi Zsolt kanonok, temesvár-józsefvárosi plébános, közreműködik a Schola Sanct Iosephi Aradiensis templomkórus. A bensőséges búcsúünnepségre szeretettel várják a híveket Arad egész területéről és környékéről! 

A zimándújfalui római katolikus templomban a vasárnap 11.30 órakor kezdődő szentmisén 8 gyermek járul első szentáldozáshoz. Ugyanott húsvétvasárnap megkeresztelték Komlósi Rafael Attilát. Zimándújfalun elhunyt Kolompár István (65), Kocsmár Olga (61), Ötvös Sándor (59) és Zigovszki Pál (61). 

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap 10, illetve 18 órakor kezdődnek az istentiszteletek. A kettő között a gyülekezethez tartozó Angyalkúton 12 órától istentisztelet. Aradon csütörtökön 18 órától bibliaórát tartanak. 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben április 24–30. között evangelizációs hetet tartanak a 40. Zsoltár 18. igeversének a szellemében: „Noha én szegény nyomorult vagyok, az én Uram visel rám gondot”. A naponta 18 órakor kezdődő alkalmak igehirdetései hétfőn Padlófogás, kedden az Evangélium, szerdán Tudathasadás, csütörtökön A gyógyulás ösvénye, pénteken Óember-halál, szombaton Újember éled címmel hangzanak el nt. Sipos András lelkipásztor szolgálatával. A konferencia záróalkalmára április 30-án, vasárnap 10 órától kerül sor. Szenvedélybetegek számára a gyógyító konferencia bentlakásos. Bővebb tájékoztatóval szolgálnak a 0745-038-992-es telefonszámon.

 Az ardi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartanak. 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10, Apatelken 15, Pankotán 17 órakor kezdődik az istentisztelet. A Simonyifalván zajló templom- és közösségi házépítéshez anyagi támogatásokat köszönettel továbbra is elfogadnak. Felajánlásokat várnak a 0745-307-154-es telefonszámon. 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Hasas Dávid buzdít imára, amelyben Isten megerősítő kegyelméért adnak hálát. A délelőtti igehirdetés a Római levélből meríti gondolatait Krisztus elhívottjai címmel. Az igét Szűcs János elöljáró hirdeti. Az esti istentiszteleten a megpróbáltatások tanulságos voltáról szól a prédikáció Ilyés Lajos szolgálattevő részéről. Az alkalmi szolgálatokat Hegyi Dénes vezeti. Vasárnap Simon András lelkipásztor, a szerbiai magyar misszió támogatása céljából, családjával együtt a vajdasági Muzslyára látogat, ahol a helyi baptista gyülekezetben szolgál igehirdetéssel. 

 

Hunyad 

A petrozsényi római katolikus egyházközségbenszombaton 17 órakor keresztelik Aranyos Luca Andreit, vasárnap pedig 12.30 órakor Meister Patrickot. Vasárnap Irgalmasság vasárnapja, reggel 8.30 órakor búzaszentelés lesz. 10 órakor a Jézus Szíve Kollégium kápolnájában tartanak szentmisét és jótékonysági rendezvényt a kápolna felújítására, melyen fellép a budapesti Nemadomfel együttes is.

A dévai városi római katolikus egyházközségbene héten temetik a 81 éves Kásler Esztert. Szombaton 18 órától a budapesti Nemadomfel együttes koncertezik a templomban.

A dévai református egyházközségben e héten temetik a 73 éves korában elhunyt Péterfi Bélát, illetve a 75 éves Vitán Puskás Annát. Szombaton 17 órakor köt házasságot Csákány Judit és David Adrian.

A szászvárosi református egyházközségbenvasárnap reggel 10 órától lesz istentisztelet.

  

Krassó-Szörény 

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánia hírei

· Hétfőn, április 24-én 18.30 órától a fiatal családok találkozójára kerül sor.

·Szombaton, április 29-én lesz híveink és papjaink zarándoklata a székesegyházhoz, a temesvári dómhoz.

· Jövő vasárnap 16.00 órakor megkereszteljük Făget Irina Ştefaniát.

· Jövő vasárnap nem tartjuk meg az Életige-találkozót, mivel sokan a csíkszeredai Máriapolira utaznak.

Pál József Csaba

 

Temes 

Papszentelés a székesegyházban

Excellenciás Roos Márton megyés püspök április 22-én, szombaton a székesegyházban kézrátétele és imája által áldozópappá szenteli az arad-ségai születésű Váncsa Csaba diakónust. A 10 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében a Bajkai-Fábián Róbert vezette Exultate énekkar Franz Reisinger C-dúr miséjét szólaltatja meg.   

Szerzetesi fogadalomtétel

Április 23-án, fehérvasárnap a 11 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében Miklós Renáta nővér ünnepélyes örök fogadalmat tesz a Miasszonyunkról elnevezett Iskolanővérek Kongregációjában. Az ünnepi szentmisére és fogadalomtételre a szerzetesrend temesvár-józsefvárosi templomában (zárdatemplom) kerül sor. A liturgiát Excellenciás Roos Márton megyés püspök mutatja be.

Az iskolanővérek tevékenysége nagy múltra tekint vissza a Temesvári Egyházmegye területén. Az 1948 előtti időszakban számos városban (Temesvár, Arad, Lugos, Lippa, Oravicabánya, Zsombolya, Perjámos) és más településen a rend iskolákkal rendelkezett a leányifjúság tanítására. Jelenleg a nővérek óvodát tartanak fent a temesvár-józsefvárosi plébánia területén. 

Hittanolimpia Temesváron

A Romániai Nemzeti Oktatási Minisztérium Temes Megyei Tanfelügyelősége, a Temesvári Római Katolikus Püspökség, valamint a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum április 25–28. között Temesváron szervezi meg az Országos hittanolimpiát a római katolikus és görög katolikus vallású tanulók számára. A tantárgyverseny megnyitó szentmiséjét április 25-én, kedden 18 órai kezdettel mutatják be a Szent György-székesegyházban. Görög katolikus rítusú liturgiára április 27-én, csütörtökön 15 órai kezdettel kerül sor a Hétszázas piacnál lévő Szent József-templomban (a kegyes rendi szerzetesek volt templomában). A hittan tantárgyverseny díjátadó ünnepségét április 27-én, csütörtökön 17 órai kezdettel tartják a Temes Megyei Tanács termében. A tantárgyverseny utolsó napján, április 28-án, pénteken a résztvevők Máriaradnára zarándokolnak, majd részt vesznek a hittanolimpia záró szentmiséjén. 

Gyémántmise a piarista templomban

Ft. Túry László ny. plébános, ny. főesperes és ny. nagyprépost 2017. május 7-én, vasárnap 18 órai kezdettel a temesvári piarista templomban papságának 60. évfordulóját ünnepli. Az eseményre szeretettel várják a paptestvéreket és a  híveket.

Ft. Túry László a Temes megyei Dezsánfalván született 1928. május 7-én. 1948-ban a Temesvári Piarista Főgimnáziumban érettségizett. 1957. 04. 28-án szentelte pappá Gyulafehérváron Márton Áron erdélyi püspök. Segédlelkészként szolgált Németszentpéteren és Újaradon. Plébános volt Óbében (Temes megye), Kisiratoson (Arad megye) és Temesvár-Kisodán. 2009 óta a csáki Caritas-otthonban él. Plébánosi tevékenységei mellett szolgált esperesként, székesegyházi főesperesként és a Temesvári Székeskáptalan nagyprépostjaként. 

  

A lugosi római katolikus templomban megkeresztelték Leptan Mihneát, Meixensberger Ingrid Arianát, Galmann Victort. Az egyházközségben elhalálozott Keller Rozalia (81), Kristóf Adelheid Marianne (74), Sulyok Julianna Ilona (82).

A dettai római katolikus egyházközségben elhalálozott Kovács Erzsébet (87).

A nagyszentmiklósi római katolikus egyházközségben elhalálozott Schiffer Maria (82).

  

Temesvár

A gyárvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Soare Elisát, Végh Márk Antont, Preitl Annikát, De Rave Oscart, Kiss Benjámint, Sofitchi Alessiát. Házasságot kötött Câmpan Daniel és Tóth Carla. Az egyházközségben elhalálozott Guțiu Erzsébet (74), Mártonyi Lívia (80), Szallai Adelheid (86), Jäger Rudolf (66), Ocskó Julianna (84).

A belvárosi református templomban megkeresztelték Bujdosó Alessiát. Az egyházközségben elhalálozott Egeressy Katalin (90), Boros Zsuzsanna (68), Váradi Valér (81).

Az Új Ezredév református egyházközségben elhalálozott Pârlea Angela (85).

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu