Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2021. október 24., 19.48

Egyházaink hírei

2008. március 01., 12.00 Szombat / Arad, Fehér, Hunyad, Temes
Arad

Esperesi ülés Kisjenőn
Március 4-én, kedden a kisjenői katolikus templomban 10 órakor kezdődő szentmisével indul az Aradi Esperesség ülése.

A kisjenői katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken 17 órától keresztúti ájtatosságot tartanak. Az egyházközséghez tartozó Simándon ugyancsak péntekenként 16 órától, Székudvaron 16 órától ugyancsak a fiatalok és a hívek, míg Gyulavarsándon minden pénteken 16 órától a hívek közreműködésével tartanak keresztúti ájtatosságot.

Nagyböjti elmélkedés
Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ és az arad-mosóczy-telepi plébánia közös szervezésében március 1-én, szombaton 16 órától nagyböjti elmélkedésre várják a fiatalokat. A lelki programot ft. Kocsik Zoltán arad-ségai káplán és Mariana Muţiu ferences nővér, egyházmegyei ifjúsági referens vezeti.

Pénteken 19 órától a Ferences Nővérek lippai kápolnájában nagyböjti imaórát tartanak a katolikus fiatalok részére. Ugyancsak az ő részvételükkel vasárnap 16 órától a máriaradnai bazilikában tartanak keresztúti ájtatosságot.
Lippán elhunyt Szabó András (58).

A gyoroki katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken 16.30 órától keresztúti ájtatosságot tartanak. A vasárnap délelőtti szentmisét követően kerül sor a szenttitok-váltásra. Az egyháztanácsosok utcákra felosztva elindultak pénzadományokat gyűjteni a templom javítására. A gyoroki egyházközségben az elmúlt szerdán 15 órára közmunkát hirdettek a templomfal mellett összegyűlt borostyánindák eltakarítása céljából, de jelentkezők hiányában a takarítás elmaradt.

A Mosóczy-telepi református templomban vasárnap 10, illetve 18 órakor kezdődnek az istentiszteletek, 15 órától a németszentpéteri gyülekezetben lesz istentisztelet.

Az arad-belvárosi evangélikus-lutheránus templomban a vasárnap 10 órakor kezdődő magyar nyelvű istentisztelet alatt a gyermekek számára működik a vasárnapi iskola, az istentisztelet után közgyűlést tartanak.

A templomban ma keresztelik Kriger-Fălcuşan Victor és Imelda Ramóna ikergyermekeit, Eriket és Márkot.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben a vasárnap délelőtti istentiszteleten megemlékeznek a Megváltó keresztáldozatáról, aminek kapcsán úrvacsorához járulnak a hívek. A Bírák könyve alapján folytatódik Izrael történetének tanulmányozása. A közösség tagjainak egy csoportja a temesvári testvérgyülekezetben gyermekbemutatási ünnepségen vesz részt, ahol Kulcsár Lucas-Bence életére kérik a teremtő isten áldását.
A kisszentmiklósi magyar baptista gyülekezetben folyó ünnepi istentiszteletek közül ma 18 órától, illetve vasárnap 17 órától lesznek ünnepi alkalmak. A zenés istentiszteletek alatt a gyermekek számára bibliakört szerveznek, a pozitív, gyakorlatias igehirdetések a résztvevőknek bátorítást jelenthetnek hétről hétre. A Steagului utca 3. szám alatt sorra kerülő alkalmakra szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Fehér
A marosújvári unitárius egyházközségben elhunyt özv. Szilágyi Jánosné, szül. Keresztesi Judit (80).
A nagyenyedi unitárius egyházközségben március 3. és 9. között tartják az egyetemes imahetet, minden délután öt órától istentisztelet lesz vendéglelkészek szolgálatával.

Hunyad
Nagyböjti lelkigyakorlat Csíksomlyón
Március 14–16. között Csíksomlyón tart lelkigyakorlatot Böjte Csaba atya, a Szent Ferenc Alapítvány barátai, segítői számára. További információt a www.magnificat.ro honlapon lehet szerezni. Nagy szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki közelről is meg szeretne ismerkedni az alapítványt életre hívó és éltető befogadó szeretettel.

Szászvároson idén a református templomban tartják az ökumenikus Női Imanapot, a helybeli római katolikus, református, evangélikus és ortodox asszonyok együttesen imádkoznak majd a dél-amerikai Guyana állam lakóiért. A rendezvény március 7-én, délután 4 órakor kezdődik.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet. A tordosi leányegyházban 12 órakor, Lozsádon pedig délután 4 órától tartanak istentiszteletet.
A petrozsényi római katolikus egyházközségben az elmúlt héten temették el Loy Ilonát (71). Ma keresztelik Fodor Ignaţiu Sebastian és Onofrei Daniela kisfiát, Ignatiu Andreit.

A vulkáni református egyházközségben az elmúlt héten tartották meg az ökumenikus imahetet, melyen vendéglelkészként igét hirdetett Gáll Sándor ref. esperes, Bakó Ferenc r. kat. plébános, Bulzan Leonard, görög kat. lelkész, akit elkísért Poroabă Nicolae kántor diakónus is, Mózes István petrozsényi ref. lelkipásztor, Les Zoltán petrilla-lónyai lelkész, illetve a vulkáni egyházközség lelkipásztora, Lukács Zoltán. Az imahét ünnepélyes keretek között, istentisztelettel és úrvacsoraosztással zárul vasárnap 11 órától.

Temes
Lelkigyakorlatok fiataloknak
Február 29.–március 2. között a Marienheim ifjúsági házban magyar nyelvű lelkigyakorlatot szerveznek középiskolás fiataloknak. A program irányítója P. Starostka Szaniszló SDS (Magyarország).
Február 29.–március 2. között a resicabányai Havas Boldogasszony plébánia és az Egyházmegyei Ifjúsági Központ Temesfőn lelkigyakorlatot szervez a 18 évet betöltött  fiatalok (diákok, dolgozók) számára. A lelkigyakorlatot ft. Pál József Csaba hegyvidéki főesperes, a resicabányai Havas Boldogasszony templom plébánosa vezeti.

Keresztúti ájtatosság a Millenniumi templomban
Követve a két éve elindított kezdeményezést, a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban idén is folytatódnak a prédikációval egybekötött nagyböjti keresztúti ájtatosságok. Az idei téma: A hét főbűn. Március 7-én, pénteken 17 órakor ft. Baricz Róbert aninai plébános lesz a Millenniumi templom vendége, szentbeszédének témája a harag. Az utolsó keresztúti ájtatosságra március 14-én 17 órakor kerül sor, szentbeszédet mond ft. Szilvágyi Zsolt, egyházmegyei ifjúsági lelkész. Téma: A jóra való restség.

Előadássorozat fiataloknak
Robert Lazu tanár, filozófus március 3-án, hétfőn 19 órakor tart előadást az Egyházmegyei Ifjúsági Központ termében. Az értekezés címe: A Szentlélek és a hitélet.
A dettai római katolikus egyházközségben elhalálozott Csebuk Constantin (69).
A nagyszentmiklósi római katolikus egyházközségben elhalálozott Bodri Mária (77).

Temesvár
A belvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Buzogány Hammatot.
Az egyházközségben elhalálozott Papp Erzsébet (84).
A gyárvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Negru Paulina (85), Szeles Mária (80), Maróti Pál István (69).
Az erzsébetvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Şepeţian Maria (64).
A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Hoffbauer Aurelia (91), Tibescu Ecaterina (83).
Az Új Ezredév református egyházközségben elhalálozott Kiss Emil (64).
Február 29.–március 2. között a baptista fiatalok egy csoportja Szegeden ifjúsági konferencián vesz részt. Vasárnap, március
2-án Bayer György magyarországi meghívott lelkipásztor tart istentiszteletet 10 órakor, valamint délután 4 és 6 órától. Ugyancsak 16 órától folytatódik a Start bibliakör.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu