Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2021. november 29., 01.52
https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/kerelembeadas

Egyházaink hírei

2009. március 21., 06.00 Szombat / Arad, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Temes

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy általa üdvözüljön a világ.”

(Ján. 3, 16–17)

Arad

Március 25-én, Urunk születésének hírül adása, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén az arad-belvárosi katolikus templomban 8 órától német, 10.30 órától plébániai nagymise magyar, 17 órától esti szentmise magyar, 18 órától esti szentmisét celebrálnak román nyelven. Március 26-án, 27-én és 28-án, csütörtökön, pénteken és szombaton az esti szentmisék alkalmával népmissió lelki gyakorlatot tart Jónás OFM Kárpátaljáról.

Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján az arad-ségai katolikus templomban 8.30 órától magyar, 17 órától magyar, 18 órától román nyelvű szentmisét celebrálnak. Az egyházközséghez tartozó Tornyán ugyanaznap 10 órától, míg most vasárnap Szederháton 15 órától tartják a szentmisét.

Elhunyt Németh Mária (73) és Mitroiu Ilona (90).

A pécskai katolikus egyházközségben elhunyt Taics Erzsébet (80), Gálya Rozália (74), Túri István (86) és Agócs Gizella (78).

A templomban ma keresztelik meg Mátó Lucát.

A kisiratosi katolikus egyházközségben március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén Mácsán 9, Kürtösön 10, Kisiratoson 11, Szentmártonon 17 órakor kezdődik a szentmise.

Az arad-belvárosi református templomban a vasárnap délelőtti istentisztelet alkalmával keresztelik meg Roşu Vasile és Bántó Katalin, Andra Cleopátra nevű gyermekét. Ugyanaznap 17 órától a majláthfalvi szórvány-gyülekezetben tartanak istentiszteletet.

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben zajló imahét alkalmából a ma 18 órakor kezdődő istentiszteleten Nagy József feketegyarmati lelkipásztor szolgál. A vasárnap 10 órakor kezdődő imahetet záró, úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteleten if. Józsa Ferenc IV. éves teológus hirdet igét. Ugyancsak vasárnap 15 órától a németszentpéteri szórvány-gyülekezetben lesz istentisztelet. A Mosóczy-telepen 18 órakor kezdődő hálaadó istentiszteleten Demeter Sándor temesvári segédlelkész szolgál.

Az arad-gáji református lelkipásztor az elmúlt vasárnap a Mosóczy-telepi imahéten szolgált. A helybeli gyülekezetben március 29-e és április 5-e között tartják az imahetet.

Vasárnap 17 órakor a pankotai református templom előtt gyülekeznek a hívek, akik szép idő esetén kivonulnak az apátság alapjaihoz. Onnan visszatérve 18 órától a református gyülekezeti teremben megtartandó bevezető áhítat után Szász Zoltán református lelkipásztor a Benedek-rendről általában, annak hatásairól, a pankotai apátság létrejöttének a körülményeiről értekezik. Utána kivetített képekkel illusztrálva, Pettenkoffer Pál és Gulyás László tart előadást az apátságról. Az összejövetelt az iskolások műsora zárja.

Fehér

A nagyenyedi unitárius egyházközségben március 23–28. között imahetet tartanak minden nap 17 órától, vendéglelkészekkel.

Hunyad

A petrozsényi római katolikus egyházközségben e héten lelkinapot tartottak a kerületbeli lelkészek számára. A szenvedélybetegségekről és ezek megelőzéséről előadást tartott Hidász Zoltán, a leányvári Hivatásőrző Ház igazgatója, valamint Fazekas György, a katolikus alkoholista mentőszolgálat vezetője. A lelkinapon tartott szentmisét Jakubinyi György, gyulafehérvári érsek celebrálta. Tegnap temették a 35 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Kezan Kiss Erika Ildikót.

A szászvárosi református egyházközségben e vasárnapon reggel 10 órakor lesz istentisztelet, a tordosi leányegyházban délben 12 órától, Lozsádon pedig délután fél kettőkor kezdődik az istentiszteleti alkalom.

A dévai római katolikus egyházközségben szerdán, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén reggel 8 és délután 6 órától lesz szentmise a telepi Szentantal templomban.

 

Krassó-Szörény

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánia hírei 

· Vasárnap (március 22-én), a kereszthegyi Keresztutat az egyetemisták csoportja fogja vezetni. Az indulás a plébániáról 15.15-kor lesz. Szeretettel várunk mindenkit.

· Vasárnap 18.15-kor a felnőttek találkozója lesz egy lelkiségi témáról.

· Hétfőn 18.00 órakor a katekumenek tartanak találkozót. Ugyancsak 18.00 órától a bérmálásra készülő felnőttek tartanak felkészítő találkozót.

· Kedden 18.15-kor a bérmálásra készülő fiatalok szülei fognak találkozni.

· Szerdán Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a szentmisék programja: 9.00 órakor magyar nyelven, 10.00 órakor német nyelven és 17.30-kor román nyelven.

· Szombaton 14.00–19.00 óra között lelkigyakorlatot tartunk a Katolikus Orvosok Szövetsége tagjai számára, a Gotha házban.

· Szombatról vasárnapra való éjszakán áttérünk a nyári programra (egy órával előrevisszük az órát). A hétfő-, kedd-, szerda és csütörtök esti szentmisék 19.00 órakor fognak kezdődni.

· Jövő vasárnap a 12.30 órai szentmise keretében egy új katekumenünk részesül a bemutatási szertartásban. Szintén vasárnap a kereszthegyi Keresztutat a felnőttek összes csoportja fogja vezetni, egy-két állomást egy csoport.

· Jövő vasárnap 18.15-kor felolvassuk az áprilisi „Életigét”.

Pál József-Csaba főesperes-plébános

 

Temes

Lelkigyakorlatok az egyházmegyében

· Március 20–22. között a Marienheim ifjúsági házban az Egyházmegyei Ifjúsági Központ román nyelven lelkigyakorlatot szervez a fiataloknak. A program irányítója ft. Kovács István buziásfürdői plébános és Muţiu Mariana ferences nővér, egyházmegyei ifjúsági referens.

· A Gerhardinum Katolikus Líceum IX. A osztályos tanulóinak ft. Kocsik Zoltán egyházmegyei ifjúsági lelkész, a líceum spirituálisa március 20–22. között román nyelven tart lelkigyakorlatot a lippai Hildegardis tanulmányi házban.

· Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ és a resicabányai Havas Boldogasszony plébánia március 20–22. között Temesfőn szervez lelkigyakorlatot a VII–XI. osztályos tanulóknak román nyelven. A lelkigyakorlatot ft. Pălie Veniamin szörénybuzási plébános vezeti.

Lelkigyakorlat világiaknak

A temesvári Püspökség kezdeményezésére és szervezésében március 20–22. között a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendházban lelkigyakorlatot tartanak mindazoknak a közösségi tagoknak, akik tavaly részt vettek a világiak számára szervezett továbbképző tanfolyamon, és a plébániákon különböző liturgikus feladatokat látnak el. A programokat dr. Imogen Tietze, a lippai Hildegardis ház igazgatója, ft. Dirschl Johann kanonok és ft. Pál József Csaba hegyvidéki főesperes vezeti.

Hittanverseny a Gerhardinumban

A temesvári Püspökség keretében működő Egyházmegyei Katekétikai Központ március 21-én, szombaton 9 órai kezdettel a Gerhardinum Katolikus Líceumban magyar, román és német nyelven hittanversenyt szervez az egyházmegyénkben működő világi iskolák VII–XII. osztályos növendékeinek. A verseny egyben lehetőséget ad a résztvevőknek arra is, hogy megismerkedjenek a Gerhardinum Katolikus Líceumban folytatott sokrétű tevékenységgel.

A lugosi református templomban megkeresztelték Fekete Tímeát. Az egyházközségben elhalálozott Leczki Julianna (48).

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Pujki Gedeon (72), Szabó Matild (77), Vogel Erika (67).

A zsombolyai római katolikus egyházközségben elhalálozott Petrovici Pedro (56), Micsici Emília (76).

A végvári református egyházközségben elhalálozott Horváth Rozália (81).

Temesvár

A gyárvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Kiss József (80), Máthé György (75), Niedermayer Emil János (65).

A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Venczel Mária (84), Susnea Lujza (83).

A belvárosi református egyházközségben elhalálozott Bereczki Miklós (65), Lukinics Mónika (50), Lőrik Mária (88).

Az újkissodai református templomban megkeresztelték Tamássy Dávid Csabát.

Az Új Ezredév református egyházközségben elhalálozott Újhelyi Antal (71).

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu