Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Csütörtök, 2020. április 09., 01.23

Egyházaink hírei

2018. szeptember 13., 18.45 Csütörtök

„Ugyanígy a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt dolog. Azt is mondhatja valaki: „Neked hited van, nekem meg tetteim.” Ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked a hitemet” (Jak 2, 17–18)

 

Arad

 

Az arad-ségai római katolikus egyházközséghez tartozó Tornyán szeptember 14-én, pénteken, ma a szent kereszt felmagasztalása jegyében felszentelt helybeli római katolikus templomban 10.30 órakor kezdődő búcsúi szentmise fő celebránsa, ünnepi szónoka ft. Szilvágyi Zsolt kanonok, temesvár-józsefvárosi plébános lesz. Szeptember 16-án, vasárnap a Mária szent nevére felszentelt szederháti római katolikus templom búcsúi szentmiséje 15 órakor kezdődik. Az arad-ségai templomban Szíjgyártó Róbert házasságot kötött Lazăr Anita Carlával, Bálint Neville Viorel megesküdött Baranyi Anitával. Megkeresztelték Turrina Marcót.

 

Az arad-mikelakai római katolikus templomban megkeresztelték Văleanu Carolinát.

 

A simonyifalvi római katolikus templomban szombaton 18 órakor keresztelik meg Mermezan Danielt.

 

A majláthfalvi római katolikus egyházközségben szombaton 11 órakor temetik Blaf Leventét (28).

 

Az arad-belvárosi református templomban szombaton 17.30 órakort köt házasságot Dombi Róbert és Muj Andreea, ugyanaznap 19 órakor Rădoi Vlad Alexandru megesküszik Bányai Annamáriával. Ugyanott vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 18 órakort kezdődnek, közöttük 15 órától istentisztelet a majláthfalvi gyülekezetben. Aradon csütörtökön 18 órától bibliaóra. A gyülekezetben elhunyt Gombos Levente (62) és Velescu Anna (91).

 

A Mosóczy-telepi református templomban szeptember 22-én, jövő szombaton 18 órakor köt házasságot a római katolikus Kovács Tamás és a református Kovács Edina.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától a magyar nyelvű istentiszteleten megkeresztelik Merce Roland Domunikot. Ugyanott csütörtökön 18 órától bibliaóra.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 11 órakor kezdődik az istentisztelet. A helybeli templom kritikus állapotba került. A 110 év után életveszélyessé vált templomtorony felújításának a költségei meghaladják a gyülekezet anyagi lehetőségeit, ezért támogatásokat köszönettel elfogadnak. Érdeklődni lehet, bővebb tájékoztatóval szolgál a 0257/377-056-os telefonszámon Kalit Eszter lelkésznő. Bankszámlaszámuk RO48BTRL00201205A18278XX (Banca Transilvania). „Donație pt.

reparații biserică“ megjegyzéssel lehet pénzadományokat küldeni. A jövő nemzedékek nevében is, minden támogatást megköszönnek, Isten gazdag áldását kérik a támogatókra.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától Simonyifalván, 15 órától Szapáryligeten kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Hőgye Lajos és Csapó Mátyás buzdítanak imára megszólaltatva a keresztyén egység gondolatának fontosságát. Ezt követően Simon András lelkipásztor igehirdetése a bibliai Tízparancsolat jelentőségéről szól.  Az esti istentiszteleten új sorozat indul: Eszter könyvének tanulmányozása. Az alkalmi szolgálatokat ifj. Ilyés Lajos vezeti.

 

 

Hunyad

 

A dévai telepi római katolikus egyházközségbena vasárnap estékre kiírt szentmiseszándékokat áthelyezik hétköznapokra. A módosított időpontokról a sekrestyében lehet érdeklődni. A Szent Antal Közösségi Házban a 2018/ 2019-es tanévben is várják a gyermekek jelentkezését. Az együtttanulás, kézművesség mellett hangsúlyt fektetnek az imádságra, a keresztény életre való nevelésre és a közösségi játékokra. Érdeklődni, jelentkezni e hónap 15-ig lehet a plébánián. Pénteken, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, az ünnepi szentmise reggel 7.30-tól kezdődik. A szeptember 16-án 10.30 órakor kezdődő szentmise ifjúsági és egyben a 2018/ 2019-es új iskolai év, tanévnyitó szentmiséje lesz. Szeretettel hívnak ez alaklomra gyermekeket, fiatalokat, szülőket, nagyszülőket, tanítókat, tanárokat, hogy Isten áldásával és együtt kezdjék az új iskolai tanévet.

 

A dévai református egyházközség tagjai vasárnap délután meglátogatják a brádi gyülekezetet, ahol közös istentiszteleten, a helyeik által szervezett szeretetvendégségen vesznek részt.

A Hunyadi református egyházmegye tisztújító közgyűlésén hozott döntések értelmében a következőképpen oszlanak meg az egyházmegyei tisztségek:esperes: Zsargó János, egyházmegyei főgondnok: Jákó Zoltán, főjegyző Sipos Szabolcs, számvevő Bódis Miklós, katekétikai előadó Szász Zoltán, ifjúsági lelkész és missziós előadó Rátoni Csaba lelkipásztor.

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségben a búcsús szentmise szeptember 16-án 12 órakor lesz. Az ünnepi alkalmon a Romhányi Férfidalárda is énekel.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap 16 órától lesz istentisztelet.

A tordosi református egyházközségben vasárnap reggel 10 órakor, Lozsádon déli 12 órakor kezdődik az istentisztelet.

A piski református  egyházközségben a helyi és megyei önkormányzat finanszírozásával, illetve a gyülekezeti tagok, helyi vállalkozók önzetlen támogatásával szeptember elsején elkezdődött a templom külső felújítása.

A rákosdi református egyházközségben szeptember 2-án gyülekezeti napot tartottak. Kun Árpád nyugalmazott lelkész igehirdetését követően Kerekes József, a Nagyvárad Rogériusz negyed gyülekezet lelkipásztora, RORLÉSZ elnök tartott előadást, illetve Dan Bobouţanu vajdahunyadi polgármester köszöntötte a gyülekezet tagjait. A helybeliek nevében Szabó László lelkipásztor szólt, a fiatalok szavalattal, a Szabó Lászlóné Zudor Éva-vezette dalárda pedig kórusművek előadásával tette ünnepélyesebbé az alkalmat. A gyülekezeti nap szeretetvendégséggel zárult.

 

Temes

Templombúcsúk az egyházmegyében

·       Az oraviczabányai római katolikus közösség szeptember 14-én, pénteken a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén tartja a templombúcsút. Ft. Dumitru Daniel helyi plébános meghívására az ünnepi szentmisét délután 5 órakor ft. Jäger Martin aninai plébános celebrálja.

·       Szeptember 14-én, a Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepén van a temesvári piarista templom felszentelésének emléknapja. Ez alkalomból a szentmisét délután 6 órai kezdettel ft. Ruppert József budapesti piarista szerzetes, a rend romániai megbízottja mutatja be, aki pappá szentelésének 50. évfordulóját is ünnepli.

·       Az óteleki római katolikus közösség szeptember 14-én, pénteken, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén tartja a templombúcsút. Ft. Heinrich József helyi plébános meghívására az ünnepi szentmisét 11 órakor ft. Kapor János temesvár-gyárvárosi plébános celebrálja.

 

Gyermektalálkozó és ifjúsági szentmise

Szeptember 15-én, szombaton 11 órakor gyermektalálkozót és énekpróbát tartanak a temesvár-józsefvárosi plébánián. Vasárnap, szeptember 16-án a józsefvárosi plébániatemplomban a 11.30 órakor kezdődő ifjúsági szentmise keretében az új tanévért imádkoznak.

 

Nőszövetségi konferencia

Nagybodófalván szeptember 15-én, szombaton református egyházmegyei nőszövetségi konferenciát tartanak. A program 10 órakor kezdődik és délután 5 óráig tart. Délelőtt előadásokra, csoportbeszélgetésre, áhítatra kerül sor, délután különböző műhelyfoglalkozások és bográcsozás lesz.

 

A lugosi római katolikus templomban megkeresztelték Kiss Adeline Sabrinát. Házasságot kötött Bata Ioan Denis és Sidei Maria Silvia. Az egyházközségben elhalálozott Pavlovici Irina (90), Eberle Emilia Elena (83).

A dettai római katolikus egyházközségben elhalálozott Dénes Erzsébet (90).

A gyéri római katolikus templomban megkeresztelték Balázs David Pault.

A nagyszentmiklósi római katolikus templomban megkeresztelték Șerban Lucast.

A gátaljai római katolikus egyházközségben elhalálozott Szabó László (74), Honevalik Șarlota (81).

 

Temesvár

 

A gyárvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Chelaru Antonia Ralucát, Coman Markus Liviust, Tărăbuță Damiant, Deker Alexandrát, Bloșu Andreea Carinát, Horváth Lucast, Pârjol Robertet, Stein Anna Sophiet, Șitar Sandrát. Házasságot kötött Nagy Sándor Attila és Croitoru Delia, Schörning Gabriel és Holduno Raluca Elena. Az egyházközségben elhalálozott Henz Rozalia (84).

A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Tarina Erzsébet (76), Váczi Olga (89), Szügyi-Dobrotka Magdolna (92).

A belvárosi református templomban megkeresztelték Vargyas Eriket. Az egyházközségben elhalálozott Füldeák Ferenc (68).

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu