Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. július 07., 15.25

Egyházaink hírei

2009. március 28., 07.00 Szombat
Arad


A pécskai katolikus templomban április 18-án keresztelik meg Köles Rékát, május 10-én Lantos Nándort. Az egyházközségen elhunyt Balla István (77) és Zabos Márton (60).
A nagyiratosi katolikus templomban vasárnap 16 órától gyónási lehetőség, 17 órakor kezdődik a szentmise. Elhunyt Juhász János (68).
A lippai katolikus templomban vasárnap 17 és 19 óra között húsvéti gyónási lehetőséget biztosítanak a hívek számára. Ugyancsak gyónási lehetőséget biztosítanak a betegek meglátogatásával jövő hétfőn 10 órától az egyházközséghez tartozó Temesfüvesen, csütörtökön 10 órától Szépfalun, míg ugyancsak 10 órától Neudorfon látogatják meg az időseket és a betegeket. A lippai templomban hétfőtől a hétköznapi esti szentmisék 19 órakor kezdődnek. Lippán elhunyt Antal Margit (66).
Az arad-belvárosi református egyházközségben elhunyt Szafián Ilona (83), Veres József (77) és Dimény Pál (57).

Nagyböjti liturgia Aradon
Szombaton, március 28-án 10 órai kezdettel Krisztus feltámadásának ünnepét előkészítő imára és elmélkedésre várják a marosi főesperesség plébániáin működő ifjúsági csoportok tagjait az arad-belvárosi plébániára. A lelkinap témája: Hogyan élem meg a nagyböjti időt? A magyar és román nyelven zajló programokat ft. Kocsik Zoltán egyházmegyei ifjúsági lelkész, ft. Dumitru Daniel arad-ségai segédlelkész, Mariana Muţiu ferences nővér, egyházmegyei ifjúsági referens és Sidó Éva hitoktató vezeti.
Az arad-gáji református gyülekezetben áprils 30-a és május 5-e között, vasárnaptól vasárnapig tartó imahét alkalmával a templomban naponta 18 órakor kezdődő istentiszteleteken vendéglelkészek szolgálnak. Vasárnap Nagy József feketegyarmati, hétfőn Papp Csaba szentleányfalvi, kedden Váradi Sándor Károly kisperegi, szerdán Józsa Ferencz Mosócy-telepi, csütörtökön Szász Zoltán pankotai, pénteken Seres Géza esperes, angyalkúti, szombaton Baracsi Levente arad-belvárosi, míg virágvasárnap ugyancsak 18 órától, az imahét záró istentiszteleten Bálint Sándor temesvár-újkissodai lelkipásztor hirdet igét. Virágvasárnap délelőtt az ünnepi istentiszteleten a hívek úrvacsorához járulnak.
Az arad-gáji gyülekezet mélyen együttérez fájdalmában a közelmúltban elhunyt Bodor László lelkipásztor családjával. Czégé Imre lelkipásztorral együtt, a gyülekezet hálás szívvel őrzi meg Bodor László emlékét, aki a náluk eltöltött tízéves szolgálata alatt 1974-ben első ízben akart hozzáfogni a templomépítéshez, amiben azonban az akkori rezsim megakadályozta. A gyászoló családot a Róma 8, 28. igével köszöntik.
A szentleányfalvi református gyülekezetben elhunyt Hízó Sándor (78)
Az arad-belvárosi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 9 órától román, 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak, utóbbin úrvacsoraosztás. Ugyancsak vasárnap 17 órától zenés istentisztelet.
Március 30-a és április 6-a között naponta 19 órától a Chemnitz Arénából közvetítik a ProCrist Alapítvány műholdas evangelizációját Kétség és ámulat címmel. Az evangelizációt Európa közel 1000 helyszínén, köztük mintegy 70 helyen magyarul lehet fogni. Aradon az evangélikus egyház imatermében kivetített képen látható evangelizációra szeretettel várják a híveket. Március 24-én elhantolták a gyülekezetből származó, Hannoverben elhunyt Reisinger Johannes hamvait.
Ma, szombaton az arad-belvárosi baptista gyülekezet leánygyülekezetében, a pécskaiban 19 órától evangelizáló istentiszteletet tartanak, amelyiken hitszónoklatot tart a magyarországi Novák Zsolt evangélista. Ugyanott, vasárnap 15 órától folytatódik az Evangélium hirdetése.
Az aradi gyülekezetben vasárnap 18 órától a közösségi vasárnap alkalmából, közösségépítés céljából szeretetvendégségre, kötetlen beszélgetésekre kerül sor.

Fehér
A magyarlapádi református egyházközségben vasárnap 11 órakor keresztelik Gazsi Csaba és Kozma Melinda kisfiát, Zoltánt.
Elhalálozott id. Gergely István (87).

Hunyad
A petrozsényi római katolikus egyházközségben április elsején, szerdán délután a Jézus Szíve iskola diákjai, tanárai részt vesznek az egyházközségi keresztúton, melyet ezúttal a szabadban készülnek megszervezni, a Brădeţ menedékház felé vezető úton.
A vulkáni református egyházközségben 4 fiatal (két fiú és két leány) készül jövő vasárnap konfirmálni.
A lupényi református egyházközségben is virágvasárnap kerül sor a konfirmálásra, idén 4 fiú és 3 leány tesz hitvallást a gyülekezet előtt.
A vajdahunyadi református egyházközségben jövő vasárnap 10 fiatal (6 leány és négy fiú) konfirmál.
A dévai telepi római katolikus egyházközségben szerdán, csütörtökön és pénteken este 7 órától lelkigyakorlatot tart Ambrus Vilmos marosludasi plébános. Pénteken 5 órától kaláka-gyóntatás lesz a Szent Antal templomban. Jövő vasárnap 11 órakor kezdődik a barkaszentelés, majd virágvasárnapi körmenetet tartanak.

Krassó-Szörény
A Resicabányai “Havas Boldogasszony” plébánián – jelenti Pál József-Csaba főesperes-plébános – Pál József-Csaba főesperes-plébános – elkészült a plébánia lapja, a Hírnök áprilisi száma. Kérik az utcafelelősöket, vegyék át a sekrestye bejáratánál.
Holnap, vasárnap és április 5-én 11 órakor a húsvéti ünnepekre való felkészítőt tartanak a ministránsoknak.
Vasárnap a kereszthegyi Keresztutat a felnőttek összes csoportja vezeti, egy-két állomást egy-egy csoport. Indulás a plébániáról 15.15-kor. Szeretettel várnak mindenkit. Ugyancsak vasárnap 18.15-kor az áprilisi “Életigét” olvassák fel.
Március 30-án, hétfőn 17.30-kor a katekumenek tartanak találkozót.
31-én, kedden 17.30-kor az elsőáldozásra készülő gyerekek szülei találkoznak.
Április elsején, szerdán 18.30-kor a Katolikus Orvosok Szövetsége tartja havi találkozóját a govondári plébánián.
Április 3–5. között, péntektől vasárnapig a 18 éven felüli fiatalok tartanak lelkigyakorlatot Temesfőn. Akik szeretnének részt venni, iratkozzanak fel a plébánián.
Jövő vasárnap virágvasárnap. A délelőtti szentmisék az udvaron kezdődnek, barkaszenteléssel. A román nyelvű szentmise ifjúsági szentmise lesz. A kereszthegyi Keresztutat plébániánk összes híve és a govondári testvéreink részvételével tartják, 18.15-kor a családok találkozójára kerül sor.

Temes
Az Új Ezredév egyházközség évfordulós ünnepsége
Vasárnap, március 29-én megalakulásának 10. évfordulóját ünnepli a temesvári Új Ezredév egyházközség. A 10 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten, az Új Ezredév Központ helyszínén ft. Tőkés László püspök hirdet igét.
Újabb szociális központ nyílik Bakóváron
A temesvári egyházmegyei Caritas Szervezet ma, szombaton Bakóváron napközi otthont nyit a nehéz anyagi körülmények között élő családok gyermekei számára. A program 10 órakor a helyi templomban szentmisével kezdődik, amelyet ft. Szilvágyi Zsolt általános helynök mutat be, majd a létesítmény megáldására és ünnepélyes átadására kerül sor. A szociális központban a helyi iskola I–IV. osztályos növendékeit fogadják.
Lelkigyakorlat Temesváron
Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ és a Temesvári Keresztény Magyar Egyetemisták Közössége (TEKMEK) március 27–29. között a Marienheim ifjúsági házban lelkigyakorlatot szervez magyar nyelven, amelynek témája a katolikus identitástudat. A programokat P. Moisii Róbert OFM és Mărgulescu Cotiso (Brassó) vezeti.
Szentségimádás Temesváron
Április 2-án, csütörtökön 19 órai kezdettel a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban szentségimádást tartanak a fiataloknak.
Evangelizációs hét Újmosnicán
Március 30.–április 6. között ifjúsági evangelizációs hetet szerveznek az újmosnicai református templomban. A naponta 19 órakor kezdődő igehirdetés-sorozat címe: Kétség és ámulat. Meghívott előadó Ulrich Parzani evangélikus lelkipásztor. A műholdas közvetítéssel történő ökumenikus ifjúsági rendezvényre szeretettel várják a fiatalokat.
Lübbeni vendégek az újkissodai református templomban
Brandenburg tartomány lübbeni egyházmegyéjéből hattagú csoportot lát vendégül az újkissodai református gyülekezet és Bálint Sándor lelkipásztor. A vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten igét hirdet Uwe Peter Schmidt lelkipásztor. Az istentiszteletet szeretetvendégség követi.
A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Rácz Mihály (65), Nagy József (79), Strubert Jolán Anna (87).
A dettai római katolikus templomban megkeresztelték Szabó Rebekát.
A nagyszentmiklósi római katolikus egyházközségben elhalálozott Soproni Traian (70).
A buziásfürdői római katolikus egyházközségben, Végváron elhalálozott Bányácskai Erzsébet (83), Niczkyfalván Bátay Márta (84).
A gátaljai római katolikus egyházközségben elhalálozott Kradyel Péter (82).
Az igazfalvi református templomban házasságot kötött Szőke János és Tóth Edina. Megkeresztelték Szőke Tóth Alist.

Temesvár

A belvárosi református templomban házasságot kötött Balogh Tibor és Otrosina Edina. Megkeresztelték Balogh Otrosina Dennis Edvint.
Az evangélikus-lutheránus templomban vendéglelkészek részvételével imahét kezdődik. Hétfőn, kedden, szerdán 17 órára várják a híveket.
A vöröscsárdai református imaházban csütörtökön, pénteken, szombaton 17 órától tartanak imaórát. Az imanapokon vendéglelkészek szolgálnak.
A belvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Jecza Péter (69).
A gyárvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Cuţui Rozália (84).
A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Ţăran Elisabeta (79).
A baptista templomban a vasárnap 10 órakor és 18 órakor kezdődő istentiszteleten Szűcs Benjamin Ottó radnóti lelkipásztor hirdet igét.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu