Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. május 27., 07.54

Egyházaink hírei

Írta: (onlinejelen)
2019. február 28., 16.12 Csütörtök

„Amikor a romlandó test magára ölti a romolhatatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor beteljesedik az Írás szava: A győzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod?

A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. Legyen hála az Istennek, mert ő győzelemre segít minket, Jézus Krisztus, a mi Urunk által.

Legyetek tehát állhatatosak és kitartóak, szeretett testvéreim? Tegyetek minél többet az Úr ügyéért szüntelen, hiszen tudjátok, hogy fáradozástok az Úrban nem hiábavaló.” (1Kor 15, 54–58.)

 

Kezdődik a nagyböjt

Március 6-a hamvazószerda, a húsvétot megelőző negyvennapos böjt kezdete. Hamvazószerda szigorú böjti nap, a hívők háromszor étkezhetnek és csak egyszer jóllakásig, tilos továbbá mindennemű húsétel fogyasztása. Ez utóbbi tilalom nagyböjt minden péntekjére vonatkozik.

Hamvazószerdán a katolikus templomokban bemutatott szentmisék keretében a pap az előző év virágvasárnapján szentelt barka elégetéséből nyert hamuval keresztet rajzol a hívek homlokára. Ez a szertartás bűnbánatra szólít, egyben az élet mulandóságára emlékeztet.

 

Katolikus Papok Labdarúgó Eb-je

Február 25. és március 1. között Montenegró ad otthont a Katolikus Lelkipásztorok Labdarúgó Európa-bajnokságának. A romániai válogatottban a temesvári egyházmegyét Laus Nikola püspöki irodaigazgató, Sima Mihai Milan temesszlatinai plébános és P. Barazsuly István SDS, temesvár-erzsébetvárosi plébános képviseli. A labdarúgó Eb-re összesen 18 csapat nevezett be.

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban március 3-án, vasárnap szentségimádást tartanak 15 órakor német, 16 órakor magyar nyelven. Március 6-án, hamvazószerdán 7.30 és 17 órakor magyar nyelvű, 18 órakor román nyelvű szentmise lesz a templomban. Hamvazószerdán minden szentmisén hamvazást tartanak. Március 10-én, vasárnap minden szentmise után lesz hamvazás azok részére, akik hamvazószerdán nem tudnak hamvazáshoz járulni.  Nagyböjt folyamán a 14. életév betöltésétől minden pénteken kötelező a hústilalom megtartása. Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti nap, ami azt jelenti, hogy ezen a két napon nem fogyasztunk húst, sem húsféléket, valamint csak háromszor étkezhetünk, de csak egyszer lakhatunk jól. A szigorú böjt megtartása 18 és 60 éves kor között kötelező. Csütörtökön, az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Az egyházközségben elhunyt Pivoda Magdalena (84), Bajusz Rozália Mária (85) és Luncan Ghizela (81).

 

Az Aradi Római Katolikus Esperesség és az arad-ségai plébánia fiataljai számára ma 16 órától farsangi mulatságot szerveznek a helybeli hittanteremben.

 

Az arad-mikelakai római katolikus templomban szombaton keresztelik meg Bellinger Milan Andreast. Hamvazószerdán a szentmisék Öthalmon 8, Mikelakán 17 órakor kezdődnek, hamvazással egybekötve. Nagyböjt idején minden csütörtökön 17.30 órától román, pénteken 16.25 órától magyar nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

A pécskai római egyházközségben elhunyt Nagy Irén (61), Hajas Florin (40), Kecskés Lászó (68) és Nagy Izabella Ramóna (38).

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben elhunyt Papp Mihály (63).

 

A simonyifalvi római katolikus templomban március 6-án, hamvazószerdán a 10 órakor kezdődő szentmise előtt hamuszentelést, utána hamvazást tartanak.

 

A lippai római katolikus egyházközségben elhunyt Rohrsdorfer Julianna (95).

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben elhunyt Horváth Erzsébet (78) és Sajgó Magdolna Irén (96).

 

Az arad-gáji refrormátus gyülekezetben a felújított régi imaházban zajló egyetemes imahét naponta 18 órakor kezdődő alkalmain ma, pénteken Ferencz nyugalmazott lelkész, szombaton Bálint Sándor temesvár-újkissodai, vasárnap Szűcs András Ottó újszentesi lelkipásztor hirdet igét. Az alkalmakra szeretettel várják a híveket.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától magyar nyelvű, úrvacsorával egybekötött istentiszteletet tartanak, utána szeretetvendégség, majd kátéóra következik. Csütörtökön 17 órától bibliaóra, szombaton 11 órától vallásóra. Pénteken 17 órától az Ökumenikus Világ-imanap alkalmából istentiszteletet tartanak ugyancsak az imateremben.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben zajló ökumenikus imahéten pénteken 18-tól Vékony Zsolt szentleányfalvi református lelkész szolgál, szombaton 10 órától kátéóra, szombat reggel 11-től vallásóra, ugyanaznap 14 órától keresztelő. Szombaton este 18-tól ökumenikus istentisztelet, igét hirdet Dragoș Călin fazekasvarsándi ortodox lelkész. Vasárnap 11órától imahetet záró úrvacsorás istentisztelet, melyen igét hirdet Bíró István II. éves református teológiai hallgató. Az alkalmakra mindenkit szeretettel várnak!

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Kürti Elemér és Szűcs Norbert buzdítanak imára, amelyben az Isten akaratának engedelmes elfogadásáról szólnak.  Ezt követően A Szeretet és az engedelmesség kapcsolatacímmel hangzik el igehirdetés. Az esti istentiszteleten Simon András prédikátor az első nemzetségtáblázatról szóló bibliai gondolatokat szólaltatja meg. Az alkalmi szolgálatokat Bátkai Tibor vezeti.

 

 

Hunyad

 

A dévai református egyházközségben a vallás- és bibliaórák, illetve a csütörtök délután 17.30 órakor kezdődő kóruspróba mellett angol és magyar nyelvórákat tartanak gyermekeknek illetve felnőtteknek. Valamennyi nyelvórára kedden délután kerül sor. 15 órától a III–VIII. osztályosok számára tartanak angol órát, 16 órától az óvodás–másodikos korosztálynak, 17 órától gyermekek, 18 órától felnőttek részére van magyaróra. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
A dévai telepi római katolikus egyházközségben szombaton 10.30 órától közös fánksütés és kézműves foglalkozás lesz, melyre gyermeket, fiatalt, felnőttet egyaránt szeretettel várnak. Szombaton a szentmise előtt Mária-litániát imádkoznak a papi, szerzetesi hivatásokért és a keresztény családokért. Vasárnap az ifjúság vasárnapja lesz. Ez alkalommal az Egyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség gyűjtést hirdet ifjúsági tevékenységek támogatására. Az e célra szánt adományokat a templom bejáratánál középen elhelyezett perselybe lehet betenni.

A dévai városi római katolikus egyházközségben e héten temették a 72 éves Jakab Elemért. Szombaton 16 órától Mária-estet tartanak.

A vajdahunyadi református egyházközségben e héten tartják az egyetemes imahetet. Pénteken 17 órától Sipos Szabolcs, szászvárosi lelkész hirdet igét, vasárnap Zsargó János esperes, helybeli lelkipásztor igehirdetése zárja az imahetet.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órától kezdődik az istentisztelet. Pénteken, március elsején a református gyülekezet részt vesz a görög katolikus templomban délután 17 órától kezdődő női világimanapi alkalmon, melyen ökumenikus istentisztelet keretében imádkoznak a szlovéniai nőkért.

A tordosi református egyházközségben vasárnap délben 12 órakor, Kudzsiron déli 13.30 órakor lesz istentisztelet.

 

Temes

 

Farsangi mulatságok az egyházmegyében

·       A Temesvári Püspökség keretében működő Egyházmegyei Ifjúsági Központ két farsangi mulatságot szervez a fiataloknak. Március 1-jén, pénteken az arad-ségai plébánia hittantermében 16 órakor kezdődik a karnevál. A temesvári fiatalok március 2-án, szombaton a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendház termében este 7 órakor vesznek részt farsangi jelmezbálon. Mindkét mulatság mottója: Légy sztár!

·       A facsádi római katolikus plébánia március 1-jén, pénteken 18 órakor farsangi jelmezbált szervez a fiataloknak a hittanteremben. A karneválon részt vesz Pál József Csaba megyés püspök.

·       A temesvár-szabadfalui római katolikus plébánia március 2-án, szombaton 13-17 óra között farsangi bált szervez az újpécsi kultúrotthon termében, amelyre mindenkit szeretettel várnak. Közreműködik a Pink Zenekar.

 

Ifjúsági szentmise

A temesvár-erzsébetvárosi római katolikus templomban március 3-án, vasárnap 18 órakor ifjúsági szentmisét celebrálnak, énekel a temesvár-józsefvárosi ifjúsági kórus. Folytatva az előző évek hagyományát, az erzsébetvárosi templomban minden hónap első vasárnapján délután 6 órai kezdettel ifjúsági szentmise lesz.

 

 

Lelkinap az Egyházmegyei Ifjúsági Központban

A Temesvári Püspökség alkalmazottjai számára március 6-án, hamvazószerdán 9–14 óra között lelkinapot tartanak, amelynek programjában elmélkedés, kiscsoportos tevékenységek, gyónási lehetőség és szentmise szerepel. A lelki programot Pál József Csaba megyés püspök és Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök vezeti.

 

A Gerhardsforum közgyűlése

Megalakulásának 10. évfordulója alkalmából a Németországban működő Gerhardsforum Banater Schwaben e. V. egyesület március 9-én, szombaton Ingolstadtban tartja éves közgyűlését, amelyen a temesvári Püspökséget Dirschl Johann általános helynök képviseli.

 

Szentmise a piarista templomban

Március második hétvégéjén Temesváron rendezik meg a Romániai Máltai Szeretetszolgálat filiái és fiókszervezetei vezetőinek, valamint az ifjúsági csoportok vezetőinek országos találkozóját. Ez alkalomból a résztvevők jelenlétében a temesvári piarista templomban március 10-én, vasárnap 9 órakor Pál József Csaba temesvári megyés püspök mutat be szentmisét.

 

 

Találkozó a temesvár-józsefvárosi plébánián

Március 14-én, csütörtökön este 7 órakor a temesvár-józsefvárosi plébánián találkozó keretében emlékeznek meg a Fokoláré mozgalom alapítója, Chiara Lubich halálának idei évfordulójáról.

 

Továbbképző tanfolyam világi munkatársaknak

A Temesvári Püspökség szervezésében március 15–17. között a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendházban továbbképző tanfolyamot tartanak mindazoknak a világi munkatársaknak, akik a plébániákon különböző liturgikus feladatokat látnak el. A kurzus keretében a jelenlévők előadásokon és műhelymunkán vesznek részt. A képzés központi témája az egyház és a küldetés. A program március 15-én, pénteken 17 órakor kezdődik és vasárnap délben ér véget. Meghívott előadók: Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök, Pălie Veniamin, a resicabányai Havas Boldogasszony-templom plébánosa, dr. Imogen Tietze referens és Tari M. Böbe schönstatti nővér. A továbbképző záró szentmiséjét március 17-én, vasárnap 11.30 órakor a temesvár-erzsébetvárosi templomban Pál József Csaba megyés püspök mutatja be. 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu