Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Csütörtök, 2020. április 09., 00.45

Egyházaink hírei

2019. március 07., 17.30 Csütörtök

„Ha kiált hozzám, meghallgatom; megszabadítom és dicsőséget szerzek neki, hosszú élettel áldom meg”. (Zsolt 90, 15–16.)

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban március 10-én, vasárnap minden szentmise után lesz hamvazás azok számára, akik hamvazószerdán nem tudtak részesülni a hamvazás szentelményében. Ugyanaznap 16 órakor kezdődik a Rózsafüzér Társulat titokcseréje. E héten kezdődnek a keresztúti ájtatosságok:

szerdán az esti szentmise után magyar, csütörtökön 16 órakor német, pénteken 16 órakor magyar, ugyancsak pénteken 18.30 órakor román nyelven.

Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek a templomban.

 

Az arad-ségai római katolikus plébániatemplomban nagyböjt idején minden pénteken 17 órától magyar, 17.45 órától román nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak. A templomban megkeresztelték Paul Eriket. Ugyancsak a helybeli templomban jövő szerdán a 10 órakor kezdődő szentmisével veszi kezdetét az aradi és a vingai esperességek plébánosainak az ülése.

 

A Mosóczy-telepi római katolikus templombannagyböjt idején minden pénteken 16.30 órától, a szentmise előtt keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

A nagyiratosi római katolikus egyházközségbennagyböjt idején minden szerdán 16.30 órától Nagyvarjason, pénteken 15 órától Nagyiratoson tartanak keresztúti ájtatosságot.

 

A zimándújfalui római katolikus egyházközségbenvasárnap Szentleányfalván 9, Zimándközön 10, Zimándújfalun 11.30 órakor kezdődő szentmiséken teszik le az esküt a megválasztott új egyháztanácsok. A szentmisék végén mindenhol hamvazást tartanak.

 

A pécskai római katolikus templombanszombaton szentségimádási napot tartanak. A szentmise 9 órakor kezdődik, ezt követően szentségikitétel és szentségimádás 15.30 óráig.16 órakor keresztelik meg Chiratco Daria-Alessiát.

Az egyházközségben elhunyt Lelik Mária (92).

 

A simonyifalvi római katolikus templombannagyböjtben minden pénteken 17, minden vasárnap 15 órától keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

A szentannai római katolikus egyházközségbenelhunyt Pálfi Árpád József (72).

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetbenfolyó bűnbánati alkalmak naponta 17 órakor kezdődnek. Vasárnap 10 órától böjtfői úrvacsorával egybekötött istentisztelet, 17 órától istentisztelet, csütörtökön 17 órától bibliaóra. Vasárnap Angyalkúton 12 órától böjtfői úrvacsorával egybekötött istentiszteletet, ugyanaznap Majláthfalván 15 órától ugyancsak böjtfői úrvacsorával egybekötött istentiszteletet tartanak. Aradon elhunyt özv. Sajgó Irén (96) és özv. Köteles Erzsébet (80).

 

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak. Ugyanott szombaton 11 órától vallásóra, csütörtökön 17 órától bibliaóra.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 19 órától ifi-, szombaton 10 órától kátéóra. Szombaton 11.30 órakor vallásóra következik.

Vasárnap 11 órától böjtfői úrvacsorás istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján ifj. Ilyés Lajos és Gáll Gyula szólják az imára buzdító igét. A délelőtti igehirdetés a Győztes Király címmel hangzik el Kiss József részéről.  Az esti istentisztelet folyamán Szűcs János karvezető részéről hangzik el az igei üzenet. Az alkalmi szolgálatokat Kürti Csaba vezeti.

 

 

Hunyad

 


A dévai református egyházközségben böjtfő vasárnapra készülve pénteken délután 17 órától az úrvacsora hagyományáról lesz szó majd szombaton, szintén délután 17 órától az úrvacsora következményeiről szól az igehirdetés. A gyülekezeti alkalmakra az irodában kerül sor.

A csernakeresztúri református egyházközségben az elmúlt héten temették a 75 éves korában elhunyt Kelemen Andrást.

A délnyugat-erdélyi unitárius szórványegyházközségben a dévai imaházban szervezik meg március 11 s 14 között a hiterősítő ökumenikis imanapokat. Hétfőn Lurtz Zsolt, petrozsényi, kedden Csécs Márton torockói unitárius lelkész hirdet igét. A szerdai alkalmon fr. Főcze Bonaventúra dévai plébános, csütörtökön Rátoni Csaba dévai református lelkész szolgál.

A dévai telepi római katolikus egyházközségben a böjti időszakban minden pénteken és vasárnap délután 17 órától keresztúti ájtatosságot tartanak. Március 15-én 18 órától ünnepi megemlékezésre kerül sor, melyen a szentmisét követően a történelmi magyar egyházak lelkészei imádkoznak, majd a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum zenés-verses műsorára kerül sor. Az előadást a Gyímesvölgyi férfikórus zárja, majd szeretetvendégség lesz.

A dévai városi római katolikus egyházközségben böjti időben minden pénteken délután 17,15 órától keresztúti ájtatosságot imádkoznak.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órától böjtfő alkalmából úrvacsoraosztásra kerül sor. Pénteken, március 15-én 17 órától megemlékezést tartanak, melyen zenés, verses műsorral lépnek fel a szászvárosi magyar elemisták Menyhárt Rita és Ernő tanítók vezetésével.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben a nagyböjti időszakban minden pénteken délután 16,30 órától kezdődik a keresztúti ájtatosság. Az elmúlt héten temették a 95 éves Schlett Ilonát, a 47 éves Marchiş Corinát, a 92 éves Tudor Irént és a 90 éves Kalinás Jenőt. 

A vajdahunyadi református egyházközségben e héten délután 17 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak, vasárnap délelőtt 10 órától úrvacsorával egybekötött istentisztelet lesz böjtfő alkalmából. Hosdáton vasárnap déli 12,30 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás.

 

 

Temes

 

 

A Gerhardsforum közgyűlése

 

Megalakulásának 10. évfordulója alkalmából a Németországban működő Gerhardsforum Banater Schwaben e. V. egyesület március 9-én, szombaton Ingolstadtban tartja éves közgyűlését, amelyen a temesvári Püspökséget Dirschl Johann általános helynök képviseli.

 

Szentmise a piarista templomban

 

Március második hétvégéjén Temesváron rendezik meg a Romániai Máltai Szeretetszolgálat filiái és fiókszervezetei vezetőinek, valamint az ifjúsági csoportok vezetőinek országos találkozóját. Ez alkalomból a résztvevők jelenlétében a temesvári piarista templomban március 10-én, vasárnap 9 órakor Pál József Csaba temesvári megyéspüspök mutat be szentmisét.

 

Lelkigyakorlat papoknak

 

A temesvári Püspökség idén több lelkigyakorlatokat szervez a klérus tagjainak. Március 11–15. között személyesen vezetett lelkigyakorlat lesz román nyelven a Manrezában, amelyen az egyházmegye lelkipásztorainak egy csoportja vesz részt.

 

Találkozó a temesvár-józsefvárosi plébánián

 

Március 14-én, csütörtökön a temesvár-józsefvárosi plébánián találkozó keretében emlékeznek meg a Fokoláré mozgalom alapítója, Chiara Lubich halálának idei évfordulójáról. A megemlékező szentmisét 18 órakor Pál József Csaba megyéspüspök mutatja be, a találkozó ezt követően, 19 órakor kezdődik.

 

Nagyböjti lelkigyakorlat

 

A temesvár-szabadfalui római katolikus plébániatemplomban március 14–17. között nagyböjti lelkigyakorlatra kerül sor magyar nyelven. Wonerth László helyi plébános meghívására az elmélkedéseket Mátyás Károly székelyudvarhelyi főesperes-plébános tartja. A lelkigyakorlatra március 14-én, 15-én és 16-án a 15.30 órakor, március 17-én, vasárnap a 9.30 órakor kezdődő szentmisék keretében kerül sor.

 

Továbbképző tanfolyam világi munkatársaknak

 

A Temesvári Püspökség szervezésében március 15–17. között a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendházban továbbképző tanfolyamot tartanak mindazoknak a világi munkatársaknak, akik a plébániákon különböző liturgikus feladatokat látnak el. A kurzus keretében a jelenlévők előadásokon és műhelymunkán vesznek részt. A képzés központi témája az egyház és a küldetés. A program március 15-én, pénteken 17 órakor kezdődik és vasárnap délben ér véget. Meghívott előadók: Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök, Pălie Veniamin, a resicabányai Havas Boldogasszony-templom plébánosa, dr. Imogen Tietze referens és Tari M. Böbe schönstatti nővér. A továbbképző keretében március 16-án, szombaton 17 órakor a temesvár-erzsébetvárosi templomban Pál József Csaba megyéspüspök szentmisét mutat be. 

 

Temesvár-szabadfalui hívek Battonyán

 

A 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje március 18-án a battonyai Szentháromság-templomba érkezik. Az ünnepi szentmisét 16 órakor dr. Gyulay Endre ny. szeged-csanádi püspök mutatja be. A szentmise előtt, 14.30–15.30 között szentségimádás lesz, amelyet Wonerth László temesvár-szabadfalui plébános, valamint az egyházközség híveinek egy csoportja tart.

 

Családpasztorációs referensek találkozója Csíksomlyón

 

Március 19–21. között a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház ad otthont a katolikus egyházmegyék családpasztorációs referensei és felelősei találkozójának. Március 19-én a gyulafehérvári főegyházmegye, valamint a szatmári, a nagyváradi és a temesvári egyházmegyék képviselői találkoznak, 20-án és 21-én pedig csatlakoznak hozzájuk a többi egyházmegye felelősei is. A programot Pál József Csaba temesvári megyéspüspök, a Romániai Püspökkari Konferencia családpasztorációs felelőse vezeti. A rendezvényen a temesvári egyházmegyét hattagú csoport képviseli.

 

Ifjúsági szentségimádás

 

A temesvár-józsefvárosi Szent Katalin templomban március 21-én, csütörtökön, 19 órai kezdettel szentségimádást tartanak a fiataloknak.

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu